Yılın İlk Çeyreğinde Yatırım Fonlarının Portföy Büyüklüğü %38 Arttı

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Yılın İlk Çeyreğinde Yatırım Fonlarının Portföy Büyüklüğü %38 Arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem yapan 63 aracı kurum ile bir yatırım bankasının 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin verilerini değerlendirdi. Buna göre yılın ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri %8, yatırım fonlarının portföy büyüklüğü ise %38 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde kurumların pay senedi işlem hacmi geçen yılın rakamları ile aynı kaldı ve 1 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu kurumların vadeli işlem hacmi %9 oranında artış göstererek 600 milyar liraya yükseldi. Tescil işlemleri dahil olmak üzere aracı kurumların sabit getirili menkul kıymet işlemleri %30 gerilerken, repo işlemleri iki buçuk katılan yükseldi.

Ocak – Mart aylarını kapsayan dönemde pay senedi işlem hacminin %62’si yurt içi bireyler tarafından sağlandı. Yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi iki katına çıktı ve toplam pay senedi işlemlerinin %29’luk kısmını oluşturdu. Bu dönemde yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı %34 oranında kaydedildi.

Borsa İstanbul’da 11 kurum doğrudan piyasa erişim yolu ile işlem gerçekleştirdi. Pay senetlerinde işlem hacminin %13’ü doğrudan piyasa erişimi yolu ile gerçekleşen işlemlerden meydana geldi. Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler pay piyasasında toplam işlemlerin yarısından fazlasına denk geldi. Bu alanda vadeli işlemlerin payı %43 olarak açıklandı.

2020 ilk çeyreğinde kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11’lik artış göstererek 2 milyar liranın üzerine çıktı. Sektörde genel olarak çalışanların sayısı 4 bin 911 kişi olarak açıklanırken, kurum başı ortalama çalışan sayısı 77 oldu.

Verisi derlenen kurumların varlıkları artan nakit ve nakit benzerleri ve kısa vadeli ticari alacaklarla birlikte %32 artarak 29 milyar lira, özkaynakları 6,2 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde kurumların gelirleri 2020’in ilk çeyreğine kıyasla %17 artarak 1 milyar liranın üzerine çıktı. Bu artışta kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen kazançların ve yükselen kredili işlem faiz gelirlerinin etkisi gözlendi.

Canlı olan kurumsal finansman faaliyetlerinden elde edilen gelirler %18 oranında azaldı ve 75 milyon lira olurken, toplam gelirlerin %47’sini aracılık gelirleri oluşturdu. Kurumların portföy işlemleri ve müşteri faiz gelirlerindeki artışa bağlı olarak faaliyet gelirlerinde artış olmasına rağmen net finansal gelirlerdeki düşüş faaliyet gelirlerinde artışı negatif etkiledi. Kurumların ilk çeyrek karı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında çok fazla değişim göstermedi ve 428 milyon lira olarak kaydedildi.

TSPB tarafından açıklanan verilere göre yatırım fonlarının portföy büyüklüğünde %38’lik artış oldu. Buna göre 52 portföy yönetim şirketinin 201 milyar liralık varlığı yönettiği, toplam portföy büyüklüğünün yarısının emeklilik fonları tarafından oluştuğu ifade edildi.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü 2020 ilk çeyreğine göre 22 milyar lira artarak 79 milyar liraya yükselirken, emeklilik yatırım fonu portföy büyüklüğü 97 milyar liraya çıktı. Portföy yönetim şirketlerinde ilk çeyrek sonu itibarıyla toplamda 737 çalışan bulunurken, kurum başı ortalama çalışan sayısı 14 oldu.

Söz konusu dönemde portföy yönetim şirketlerinin gelirleri %8 oranında artış gösterdi. Bu şirketlerin toplam varlıkları 835 milyon lira, gelirleri (8 artışla) 127 milyon lira olarak açıklandı. Sektörün genel olarak yatırım fonu yönetiminden elde ettiği gelirde %13’lik bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte elde edilen gelir miktarı 94 milyon lira olarak gerçekleşti. Emeklilik yatırım fonlarından elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20 azaldı ve 22 milyon liraya geriledi. Sektörün net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %17 azaldı ve 51 milyon liraya geriledi.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Yatırım kuruluşlarının gelirleri 1. çeyrekte yüzde 17 arttı – EKONOMİ

2020’un ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 yükseldi.

Yatırım kuruluşlarının gelirleri, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 arttı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik, 2020 yılının ilk çeyreğinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem yapan 63 aracı kurum ile bir yatırım bankasının verileri derledi.

Buna göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde kurumların pay senedi işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1 trilyon lira oldu. Verisi derlenen kurumların vadeli işlem hacmi yüzde 9 artarak 600 milyar liraya çıktı. Tescil işlemleri dahil olmak üzere aracı kurumların sabit getirili menkul kıymet işlemleri yüzde 30 gerilerken, repo işlem hacmi aynı dönemde 2,5 katına çıktı.

Yılın ilk üç ayında pay senedi işlem hacminin yüzde 62’si yurt içi bireyler tarafından gerçekleşti. Bununla beraber yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi 2 katına çıkarak, toplam pay senedi işlemlerinin yüzde 29’unu oluşturdu. Yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı ise yüzde 34 oldu.

Söz konusu dönemde, Borsa İstanbul’da doğrudan piyasa erişimi yolu ile işlem gerçekleştiren kurum sayısı 11 oldu. Aynı dönemde pay senetlerindeki işlem hacminin yüzde 13’ünü doğrudan piyasa erişimi yolu ile gerçekleşen işlemler oluştururken, aynı oran vadeli işlemlerde yüzde 21 seviyesinde belirlendi.

Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler, pay piyasasında toplam işlemlerin yarısını aşarken, vadeli işlemlerde ise bu kanalların payı yüzde 43’ü buldu.

Kredi hacmi sene sonuna göre artarken, kurumlarda çalışan sayısı arttı

2020’un ilk çeyreğinde kredi bakiyesi, 2020 sonuna göre yüzde 11 artarak 2 milyar liraya ulaştı. Sektörde çalışan sayısı 2020’in ikinci yarısından itibaren fazla değişmeyerek, 2020 yılı mart sonunda 4 bin 911 kişi olarak gerçekleşti. Sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 77 olarak kayıtlara geçti

Toplam gelirler arttı

Verisi derlenen kurumların varlıkları artan nakit ve nakit benzerleri ve kısa vadeli ticari alacaklarla birlikte Mart 2020 sonunda 2020 sonuna göre yüzde 32 artarak 29 milyar lira olurken, sektörün öz kaynağı ise 6,2 milyar lirada kaldı.

Bu dönemde kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 1 milyar liraya ulaştı. Artışta kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen kazançların yanı sıra artan faiz seviyelerinin de etkisiyle yükselen kredili işlem faiz gelirleri etkili oldu.

Toplam gelirlerin yüzde 47’sini aracılık gelirleri oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde oldukça canlı olan kurumsal finansman faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise yüzde 18 düşerek 75 milyon lira civarında gerçekleşti.

2020’un ilk çeyreğinde kurum portföyü işlemleri ve müşteri faiz gelirlerindeki artışa bağlı olarak faaliyet gelirleri arttı. Ancak, net finansal gelirlerdeki azalış faaliyet gelirlerindeki artışı olumsuz etkiledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde verisi derlenen kurumların karı bir önceki yılın aynı dönemine göre fazla değişmeyerek 428 milyon lira oldu.

– Yatırım fonu portföy büyüklüğü yüzde 38 arttı

TSPB tarafından portföy yönetim şirketlerinin 2020 ilk çeyrek verileri de açıklandı.

Verilere göre 52 portföy yönetim şirketi 201 milyar liralık varlık yönetiyor. Yönetilen toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık yarısını emeklilik yatırım fonları oluştururken yatırım fonları yüzde 39, bireysel portföyler ise yüzde 12 paya sahip.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü geçen sene sonuna göre 22 milyar lira artarak 79 milyar liraya yükseldi. Artışta 2020’un ilk üç ayında para piyasası fonlarına olan 15 milyar liralık giriş etkili oldu. Diğer taraftan, alternatif yatırım fonları büyümeye devam etti.

Emeklilik yatırım fonu portföy büyüklüğü Mart 2020 sonunda 97 milyar liraya çıkarken, 2020 yılında devreye giren Otomatik Katılım Sistemindeki fon büyüklüğü 2020 Mart ayı sonunda toplam emeklilik yatırım fon büyüklüğünün 5,5 milyar lirasını oluşturdu.

Portföy yönetim şirketlerinde Mart 2020 itibarıyla 737 çalışan bulunurken, sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 14 olarak belirlendi.

– Portföy yönetim şirketlerinin gelirleri yüzde 8 arttı

Açıklamaya göre, Mart 2020 itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları 835 milyon TL seviyesinde kayıtlara geçti. Likit bir yapıya sahip sektör varlıklarının yüzde 88’i dönen varlıklarda yer alırken, sektörün öz kaynağı 723 milyon lira olarak belirlendi.

2020 yılının ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 127 milyon lira oldu. Portföy yönetim şirketleri kolektif portföy yönetimi hizmeti dışında, bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verse de gelirlerin yüzde 92’si kolektif portföy yönetiminden elde edildi.

Sektörün, yatırım fonu yönetiminden elde ettiği gelir yüzde 13 artışla 94 milyon lira oldu. Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü artsa da bu fonlardan elde edilen gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 22 milyon lira oldu. Azalışta bir portföy yönetim şirketinin bir emeklilik şirketi fonlarının azami yüzde 40’ını yönetmesine izin veren ve 2020’de uygulamaya konulan düzenlemenin etkili olduğu düşünülüyor.

Sektördeki net dönem karı genel yönetim giderlerindeki artışın gelirlerdeki artıştan yüksek olması nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 17 azalarak 51 milyon liraya indi.

Son Dakika Haberleri:

2020’un ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 yükseldi.

Yatırım kuruluşlarının gelirleri, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 arttı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik, 2020 yılının ilk çeyreğinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem yapan 63 aracı kurum ile bir yatırım bankasının verileri derledi.

Buna göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde kurumların pay senedi işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1 trilyon lira oldu. Verisi derlenen kurumların vadeli işlem hacmi yüzde 9 artarak 600 milyar liraya çıktı. Tescil işlemleri dahil olmak üzere aracı kurumların sabit getirili menkul kıymet işlemleri yüzde 30 gerilerken, repo işlem hacmi aynı dönemde 2,5 katına çıktı.

Yılın ilk üç ayında pay senedi işlem hacminin yüzde 62’si yurt içi bireyler tarafından gerçekleşti. Bununla beraber yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi 2 katına çıkarak, toplam pay senedi işlemlerinin yüzde 29’unu oluşturdu. Yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı ise yüzde 34 oldu.

Söz konusu dönemde, Borsa İstanbul’da doğrudan piyasa erişimi yolu ile işlem gerçekleştiren kurum sayısı 11 oldu. Aynı dönemde pay senetlerindeki işlem hacminin yüzde 13’ünü doğrudan piyasa erişimi yolu ile gerçekleşen işlemler oluştururken, aynı oran vadeli işlemlerde yüzde 21 seviyesinde belirlendi.

Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler, pay piyasasında toplam işlemlerin yarısını aşarken, vadeli işlemlerde ise bu kanalların payı yüzde 43’ü buldu.

Kredi hacmi sene sonuna göre artarken, kurumlarda çalışan sayısı arttı

2020’un ilk çeyreğinde kredi bakiyesi, 2020 sonuna göre yüzde 11 artarak 2 milyar liraya ulaştı. Sektörde çalışan sayısı 2020’in ikinci yarısından itibaren fazla değişmeyerek, 2020 yılı mart sonunda 4 bin 911 kişi olarak gerçekleşti. Sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 77 olarak kayıtlara geçti

Toplam gelirler arttı

Verisi derlenen kurumların varlıkları artan nakit ve nakit benzerleri ve kısa vadeli ticari alacaklarla birlikte Mart 2020 sonunda 2020 sonuna göre yüzde 32 artarak 29 milyar lira olurken, sektörün öz kaynağı ise 6,2 milyar lirada kaldı.

Bu dönemde kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 1 milyar liraya ulaştı. Artışta kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen kazançların yanı sıra artan faiz seviyelerinin de etkisiyle yükselen kredili işlem faiz gelirleri etkili oldu.

Toplam gelirlerin yüzde 47’sini aracılık gelirleri oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde oldukça canlı olan kurumsal finansman faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise yüzde 18 düşerek 75 milyon lira civarında gerçekleşti.

2020’un ilk çeyreğinde kurum portföyü işlemleri ve müşteri faiz gelirlerindeki artışa bağlı olarak faaliyet gelirleri arttı. Ancak, net finansal gelirlerdeki azalış faaliyet gelirlerindeki artışı olumsuz etkiledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde verisi derlenen kurumların karı bir önceki yılın aynı dönemine göre fazla değişmeyerek 428 milyon lira oldu.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü yüzde 38 arttı

TSPB tarafından portföy yönetim şirketlerinin 2020 ilk çeyrek verileri de açıklandı.

Verilere göre 52 portföy yönetim şirketi 201 milyar liralık varlık yönetiyor. Yönetilen toplam portföy büyüklüğünün yaklaşık yarısını emeklilik yatırım fonları oluştururken yatırım fonları yüzde 39, bireysel portföyler ise yüzde 12 paya sahip.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü geçen sene sonuna göre 22 milyar lira artarak 79 milyar liraya yükseldi. Artışta 2020’un ilk üç ayında para piyasası fonlarına olan 15 milyar liralık giriş etkili oldu. Diğer taraftan, alternatif yatırım fonları büyümeye devam etti.

Emeklilik yatırım fonu portföy büyüklüğü Mart 2020 sonunda 97 milyar liraya çıkarken, 2020 yılında devreye giren Otomatik Katılım Sistemindeki fon büyüklüğü 2020 Mart ayı sonunda toplam emeklilik yatırım fon büyüklüğünün 5,5 milyar lirasını oluşturdu.

Portföy yönetim şirketlerinde Mart 2020 itibarıyla 737 çalışan bulunurken, sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 14 olarak belirlendi.

Portföy yönetim şirketlerinin gelirleri yüzde 8 arttı

Açıklamaya göre, Mart 2020 itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları 835 milyon TL seviyesinde kayıtlara geçti. Likit bir yapıya sahip sektör varlıklarının yüzde 88’i dönen varlıklarda yer alırken, sektörün öz kaynağı 723 milyon lira olarak belirlendi.

2020 yılının ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 127 milyon lira oldu. Portföy yönetim şirketleri kolektif portföy yönetimi hizmeti dışında, bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verse de gelirlerin yüzde 92’si kolektif portföy yönetiminden elde edildi.

Sektörün, yatırım fonu yönetiminden elde ettiği gelir yüzde 13 artışla 94 milyon lira oldu. Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü artsa da bu fonlardan elde edilen gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 22 milyon lira oldu. Azalışta bir portföy yönetim şirketinin bir emeklilik şirketi fonlarının azami yüzde 40’ını yönetmesine izin veren ve 2020’de uygulamaya konulan düzenlemenin etkili olduğu düşünülüyor.

Sektördeki net dönem karı genel yönetim giderlerindeki artışın gelirlerdeki artıştan yüksek olması nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 17 azalarak 51 milyon liraya indi.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: