Tekfen Holding Gama Payları Satın Aldı

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Tekfen Holding Gama Payları Satın Aldı

Tekfen Holding Gama İnşaat’ın, GATE İnşaat’taki %50 payını satın aldığını duyurdu. 21,5 milyon dolar tutarındaki satın alma işleminin tamamlanmasının ardından GATE’nin Kazakistan’da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2020 sonu itibarıyla 259,3 milyon dolar değerindeki kalan iş miktarı, Tekfen İnşaat’ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacak.

Yapılan açıklamada; değerlendirme raporuna göre Tekfen’in GATE’deki payının %50 olduğu ve şirket değerinin 43,7 milyon dolar olduğu bildirildi.

Borsa İstanbul Güne Düşüşle 94 Bin 825 Puandan Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, Çarşamba gününe %0,51 kayıpla 94.825 puandan başladı. Açılışta 481,44 puanlık bir düşüş meydana gelirken bankacılıkta %0,62, holdingde %04,9 ve ulaştırmada %0,92 değer kaybı görüldü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ise %2,27 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Dün gün boyu satış ağırlıklı seyreden endeks, kapanışı %1,40 gerileme ile 95.306 puandan tamamladı. Analistler teknik açıdan 93.400 puanın destek, 97.200 – 98.800 aralığının ise önemli direnç seviyeleri olduğunu belirtti.

Bugün piyasaların odağında yurt dışında ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanakları yer alıyor olacak. Piyasaların genel beklentisi 25 baz puanlık bir faiz artırımı olması yönünde.

Yurt içinde ise Nisan ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Sanayi üretimi Nisan ayında yıllık bazda %6,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış üretim artışı %5,1, sanayi üretiminde aylık artış ise %0,9 olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalardan da kısaca bahsedecek olursak; Japonya hisse senetlerinin yenin gerilemesi ile bir miktar yükseldiğini, Avustralya, hong Kong ve Çin hisse senetlerinde ise düşüş olduğunu görmekteyiz.

Dolar, FED kararı öncesinde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Güne 4,60’tan başlayan kur saat 10:50’de 4,6474 liraya çıkmış durumda. Aynı dakikalarda Euro da 5,4710 ile yukarı yönde seyrediyor.

Tekfen Holding Gama Payları Satın Aldı

Tekfen Holding ve Tekfen Vakfэ, Covid-19 salgэnэna karюэ devam eden mьcadeleye ayni ve nakdi olarak 8 milyon 750 bin liralэk katkэda bulundu.

Tekfen Holding, “Biz Bize Yeteriz Tьrkiyem” kampanyasэna 5 milyon lira ile katэlэrken, Tekfen Vakfэ da pandemi hastanelerinin tэbbi cihaz ihtiyaзlarэnэ ayni destekle karюэlamak ьzere 3 milyon 750 bin liralэk fon oluюturdu.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Tekfen Holding Kurucu Onursal Baюkanэ Ali Nihat Gцkyiрit, “Biz Bize Yeteriz Tьrkiyem” Milli Dayanэюma Kampanyasэ’na, ayrэca юahsi olarak 1 milyon TL baрэюta bulundu.

Tekfen Holding, iklim deрiюikliрinin etkilerini azaltmak ve doрal kaynaklarэ korumak amacэyla iю dьnyasэnэn iюleyiюini deрiюtirmeyi hedefleyen CDP (Carbon Disclosure Project) Эklim Deрiюikliрi ve Su Gьvenliрi Programlarэnda ayrэ ayrэ “A (-)” bandэnda derecelendirilerek, Tьrkiye Эklim ve Su Liderleri arasэnda yer aldэ.

Dьnya Ekonomik Forumu’nun her yэl yayэnladэрэ Kьresel Risk Raporu’nun 2020 yэlэ зalэюmasэnda, цnьmьzdeki on yэlda beklenen kьresel risklerin ilk beюi зevresel risklerden oluюmaktadэr. On yэllэk sьre iзerisinde gerзekleюme olasэlэрэ en yьksek beю kьresel risk; aюэrэ hava olaylarэ, iklim deрiюikliрiyle mьcadele ve uyumdaki baюarэsэzlэk, doрal afetler, biyolojik зeюitlilik kaybэ ve ekosistem tahribatэ ile insan kaynaklэ зevresel zarar ve afetler olarak listelendi. Зevresel risklerin her geзen gьn etkisini artэrdэрэ gьnьmьzde, baюta kamu ve цzel kuruluюlar olmak ьzere herkese цnemli sorumluluklar dьюьyor.

Dэю Ekonomik Эliюkiler Kurulu’nun (DEЭK) 33. Olaрan Genel Kurulu’nda, Ustalara Saygэ Цdьlleri Tцreni’nde, 10 yэl sьreyle Эcra Kurulu Baюkanlэрэ ve ilk Tьrkiye-ABD Эю Konseyi Baюkanlэрэ yapmэю merhum Feyyaz Berker ile DEЭK’in юeref ьyesi ve aynэ zamanda yaюayan en kэdemli ьyesi Ali Nihat Gцkyiрit цdьle layэk gцrьldьler. Ali Nihat Gцkyiрit, цdьlь Dэюiюleri Bakanэ Mevlьt Зavuюoрlu ile DEЭK Baюkanэ Nail Olpak’tan alэrken, Feyyaz Berker’in цdьlь Tekfen Holding Yцnetim Kurulu Ьyesi Dr. Ercan Kumcu’ya takdim edildi.

Tekfen Holding’in Kurucu Ortaрэ Ali Nihat Gцkyiрit’in kader ve hedef birliрi yaparak TEMA Vakfэ’nэ birlikte kurduрu kadim dostu, Hayrettin Karaca nam-э diрer “Toprak Dede” yi kaybettik.

Tьrkiyemizin baюэ saрolsun.

Tekfen Эnюaat, Rusya’da yerleюik iюtiraki olan Rusfen ile birlikte, Kharampurneftegaz LLC firmasэ ile Batэ Sibirya’daki Yamalo-Nenets Цzerk Bцlgesi’nde 90 kilometre uzunluрunda doрalgaz boru hattэ inюaat ve montaj iюleri iзin sцzleюme imzaladэ.

Ural Federal Bцlgesi’nde bulunan ve Rosneft ile BP’nin ortak юirketi Kharampurneftegaz tarafэndan iюletilen Kharampur Gaz Sahasэ ile Gazprom Ana Boru hattэ arasэnda inюa edilecek Gaz Nakil Boru Hattэnэn ilk 90 kilometrelik kэsmэnэ kapsayan projenin sцzleюme bedeli 19,5 milyar Ruble, yaklaюэk 311 milyon ABD Dolarэ’dэr. 1 Юubat 2020 tarihinde baюlayacak olup, boru зapэ 48 inch olan projenin 16 ayda tamamlanmasэ hedefleniyor. Projede %30’u Tьrk olmak ьzere, toplam 800 kiюi istihdam edilecektir.

Tekfen, Azerbaycan’daki varlэрэnэ 100 milyon dolar bьyьklьрьnde bir satэn almayla gьзlendiriyor.

Tekfen Holding iюtiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon ABD dolarэ tutarэnda цdenmiю sermayeye sahip bir petrokimya sanayi ьretim юirketi olan SOCAR Polymer Investments LLC’ye %10 hisseyle ortak olmak ьzere, Bakы’da sцzleюme imzaladэ.

Toros Tarэm, sьrdьrьlebilir bьyьme, operasyonel mьkemmellik ve sьrekli geliюim ilkeleri цnderliрinde yьrьttьрь faaliyetleriyle ilklere imza atmaya ve sektцrьnde цncь olmaya devam ediyor!

Bir sьre evvel, Uluslararasэ Gьbre Birliрi (IFA) tarafэndan Gьbre Sektцrьne цzel oluюturulmuю “Protect & Sustain” sertifikasэna Tьrkiye’de sahip ilk ve tek firma olan Toros Tarэm, yeni bir цdьlьn daha gururunu yaюэyor.

Toros Tarэm, iю saрlэрэ ve gьvenliрi, зevre yцnetimi ve enerji verimliliрi konularэnda dьnyadaki iyi uygulama цrneklerinden yola зэkarak Toros’a uyarlanan зalэюmalarэn fiili iyileюtirmeleri, IFA tarafэndan bu konularda sektцrdeki firmalar arasэ kэyaslama yapmak ve sьrekli iyileюtirmeyi saрlamak iзin oluюturulmuю “Benchmark ve Analiz Platformuna” verdiрi destekten ve aldэрэ sonuзlardan цtьrь “Endьstri Эyi Uygulama Elзisi” (Industry Stewardship Champion) seзildi ve altэn madalya ile цdьllendirildi.

Yцnetim Kurulu’nda, 3’ь baрэmsэz olmak ьzere 4 kadэn ьye bulunduran Tekfen Holding, Tьrkiye Kadэn Direktцrler Konferansэ kapsamэnda verilen “Kadэnlarla Gьзlendirilmiю Yцnetim Kurulu” цdьlьnь bu yэl da aldэ.

Sabancэ Ьniversitesi Kurumsal Yцnetim Forumu tarafэndan Tьrkiye Kadэn Direktцrler Konferansэ’nэn 7.si, 20 Kasэm’da gerзekleюtirildi. Tekfen Holding, yцnetim kurulundaki kadэn sayэsэ ile “Kadэnlarla Gьзlendirilmiю Yцnetim Kurulu” цdьlьne layэk gцrьldь.

Tцrende Tekfen Holding adэna цdьlь, Yцnetim Kurulu Baюkan Vekili Osman Birgili ve Baрэmsэz Yцnetim Kurulu Ьyesi Neriman Ьlsever birlikte aldэ. Birgili konuюmasэnda kadэn istihdamэnэ artэrmanэn цnemini vurgulayarak, “Bu цdьlь yцnetim kurulumuzdaki kadэn sayэsэndan цtьrь alsak da цnьmьzde duran esas zorluk kadэn mьhendislerin ve tarэm sektцrьnde kadэnlarэn sayэsэnэ artэrmak” dedi.

Aziz Shokhakimov yцnetimindeki Tekfen Filarmoni yine minikler iзin зaldэ! Tiyatro yцnetmeni Yiрit Sertdemir’in kurgusu ve Ceyda Dьvenci’nin anlatэmэyla 9 Kasэm’da gerзekleюen konserlerde kьзьk mьzikseverler, Chopin, Paganini, Rahmaninov, Brahms gibi nice bьyьk bestecinin birbirinden gьzel eserlerini anlatэm, dans ve kukla oyunlarэ eюliрinde dinledi.

Her yэl olduрu gibi bu yэl da konser gьnь, зocuklar, kullanmadэklarэ ve iyi durumda olan oyuncak ve kitaplarэ getirip fuayede bulunan kutulara bэraktэlar. Bэrakэlan bu kitap ve oyuncaklar, Tekfen Vakfэ tarafэndan ihtiyaз sahiplerine ulaюtэrэlacak. Konser mekвnэnda ayrэca зocuklar iзin, birbirinden eрlenceli, црretici kitaplarэn bulunduрu yayэnevleri, rengarenk el sanatlarэ stantlarэ da vardэ.

Tekfen, 1956 yэlэndan beri dьnya зapэndaki projelerin mьhendislik konularэnda araюtэrma, analiz ve tasarэm danэюmanlэрэ hizmeti sunan Thornton Tomasetti ile stratejik iюbirliрi anlaюmasэ imzaladэ!

Dьnyanэn dцrt bir tarafэndaki yeni projelerde birlikte зalэюmak amacэyla yapэlan iюbirliрinin Thornton Tomasetti’nin New York’taki merkez ofisinde gerзekleюtirilen imza tцreninde, Thornton Tomasetti’yi Юirket Baюkanэ Raymond Daddazio ve ьst dьzey юirket yцneticileri, Tekfen’i ise, Taahhьt Grubu’ndan sorumlu Tekfen Holding Baюkan Yardэmcэsэ Levent Kafkaslэ ve Tekfen Эnюaat Bakы Ofis Mьdьrь Barэю Altэparmak temsil etti.

Toros Tarэm Sьrdьrьlebilirlik ve Yцnetiюim Direktцrь Burcu Tьrkeю, Uluslararasэ Gьbre Sanayi Birliрi (IFA) Teknik ve Saрlэk, Emniyet, Зevre Komitesi Stratejik Danэюmanlэk Ekibine seзildi!

1927 yэlэnda kurulan, bitki besininin verimli ve planlэ ьretimiyle dьnya gэda gьvenliрinin saрlanmasэnda цnemli bir role sahip olan IFA ile Toros Tarэm’эn geзmiюi uzun yэllara dayanэyor. 1993-1995 yэllarэ arasэnda dцnemin Toros Gьbre Yцnetim Kurulu Baюkanэ Erhan Цner, 2020 yэllarэ arasэnda ise dцnemin Toros Tarэm Yцnetim Kurulu Baюkanэ Esin Mete, dьnya gьbre sanayisine цnemli katkэlar saрlayan bu цrgьtьn baюkanlэk gцrevini ьstlenmiюti.

Tekfen Эnюaat’эn Azerbaycan’da, %40 oranэnda pay sahibi olduрu Azfen, BP Exploration tarafэndan geliюtirilen Hazar Denizi’ndeki Azeri-Зэrak-Gьneюli petrol yataрэ yatэrэm hamlesi kapsamэnda, 486,3 milyon ABD dolarlэk bir petrol sondaj ve ьretim platformunun yapэm ve montajэnэ ьstlendi. 17 bin ton aрэrlэрэndaki off-shore platformu projesi, delme modьlь, hizmet ve yaюam ьnitelerinin yapэm ve teslim iюlerini iзeriyor. Projenin yapэm sьresi 38 ay olarak цngцrьlьyor. Azfen юirketindeki ortaklэk payэ kapsamэnda Tekfen Эnюaat’эn projedeki payэ ise 194,5 milyon ABD Dolarэ’dэr.

Tekfen Эnюaat, mьteahhitlik sektцrьnьn saygэn yayэnlarэndan kabul edilen ENR (Engineering News Record) tarafэndan her yэl yayэmlanan “Top International 250 Contractors / Dьnyanэn En Bьyьk Uluslararasэ 250 Mьteahhidi – 2020” listesinde, 2020 verilerine gцre, 29 basamak atlayarak 69.luрa yьkseldi.

Toplamda 44 Tьrk firmasэnэn yer aldэрэ listede Tekfen Эnюaat, Rцnesans (33) ve Limak’эn (67) arkasэndan 3. sэrada yer aldэ.

Son iki yэlэn gьbre ihracatэ юampiyonu Toros Tarэm, dьnyanэn en bьyьk gьbre ьreticisi Nutrien’in Romanya’daki satэю ve daрэtэm operasyonlarэnэ satэn almak ьzere sцzleюme imzaladэ.

Tьrkiye’nin en bьyьk gьbre ьreticisi ve sektцr lideri Toros Tarэm, yurtdэюэ giriюimleriyle bцlgesel oyuncu olma yolunda somut adэmlar atэyor. Toros Tarэm, bu amaзla dьnyanэn en bьyьk gьbre ьreticisi Nutrien зatэsэ altэnda Romanya’da gьbre satэюэ ve daрэtэmэ konusunda faaliyet gцsteren Agrium-Agroport Romania S.A. юirketini bьnyesine katmak ьzere 29 Temmuz 2020 tarihinde hisse alэm sцzleюmesi imzaladэ.

Tьrkiye’nin tarэmsal ьretim alanэnda цnde gelen юirketlerinden Tekfen Tarэm, tarэmsal alanda araюtэrma ve geliюtirme faaliyetlerinde bulunmak, yeni teknolojiler geliюtirmek amacэyla Tьrkiye’nin цnemli araюtэrma merkezlerinden biri olan Sabancэ Ьniversitesi Nanoteknoloji Araюtэrma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile iюbirliрine imza attэ.

Tekfen Tarэm Genel Mьdьrь Emrah Эnce, “Bu ьlkenin topraklarэna ve insanэna inancэmэz tam. Sahip olduрumuz teknoloji ve deneyimli insan kaynaрэ ile ьlkemizin geleceрine yatэrэm yapmaktayэz. SUNUM ile birlikte gerзekleюtireceрimiz yьksek teknolojili Ar-Ge зalэюmalarэyla tarэm sektцrьne liderlik etme hedefimiz var. Bu iюbirliрinin bizlere зalэюmalarэmэzda gьз katacaрэna ve hem bizim hem de SUNUM’un deneyimleriyle tarэm iзin цnemli bir sinerji yaratэlacaрэna inanэyorum” dedi.

Tekfen Tarэm bьnyesindeki Alanar Meyve’nin, Brьksel merkezli International Taste Institute (Uluslararasэ Tat Enstitьsь) tarafэndan цdьllendirilen kirazlarэ, Avrupa’dan sonra Зin pazarэna da girdi.

DEЭK ve Tьrk Hьkьmetinin yoрun зalэюmalarэ sonucunda Зin pazarэna gidebilmenin yolunu aзan Alanar, kiraz ihracatэ yapma iznine sahip 8 firmadan biri oldu. Зin’in en bьyьk gэda ithalatзэsэ Shenzhen Kingship Co. Ltd. tarafэndan ithal edilen kirazlar, Юangay marketlerinde yerini aldэ.

Brьksel merkezli International Taste Institute (Uluslararasэ Tat Enstitьsь) tarafэndan her yэl yapэlan ve tьm dьnyadan binlerce ьreticinin sonuзlarэnэ merakla beklediрi 2020 Tat Deрerlendirme ve Sertifikasyon sonuзlarэ aзэklandэ. Tekfen Tarэm bьnyesinde faaliyetlerini sьrdьren Alanar Meyve tarafэndan ьretilen kirazlar, yьzde 87,9 skor ile 2 altэn yэldэz lezzet sertifikasэnэ kazandэ.

Tekfen Tarэm Genel Mьdьrь Emrah Эnce, Enstitь’nьn, yэllar boyunca yaklaюэk 15 bin ьrьnь test ettiрini hatэrlattэ. Sertifika almaya hak kazanan ьrьnlerin, tьm dьnya mutfaklarэnda, kalitesiyle benzerlerinden ayrэюtэрэna vurgu yapan Эnce, “Tьrk kirazэ, aralarэnda Michelin yэldэzlэ юeflerin de olduрu, tьm dьnyadan yaklaюэk 200 kiюilik jьri tarafэndan en lezzeti meyvelerden biri olarak sertifikalandэrэldэ. Hedefimiz, farklэ meyvelerle de benzer baюarэlara ulaюmak” dedi.

Tekfen Vakfэ, kuruluюunun 20. yэldцnьmьnde, klasik mьziрe olan desteрine bir yenisini ekleyerek, Mьzik Bursu programэnэ baюlatmэю ve lisans eрitimini yurt dэюэnda klasik batэ mьziрi зalgэsэ dalэnda yapacak црrencilere burs vereceрini duyurmuюtu.

19 Haziran’da yapэlan seзmeler neticesinde burs alacak iki црrenci belirlendi. Lise eрitimini Mimar Sinan Gьzel Sanatlar Ьniversitesi Devlet Konservatuarэ’nda tamamlayan, lisans eрitimine Barenboim-Said Akademie’de devam etme hakkэnэ kazanan Yunus Altэkanat (viyolonsel) ve lise eрitimini Mersin Ьniversitesi Devlet Konservatuarэ Mьzik ve Sahne Sanatlarэ Lisesi’nde tamamlayan ve lisans eрitimine Hochschule fьr Musik Hanns Eisler Berlin’de devam etme hakkэnэ kazanan Seyfi Can Daрlar (fagot) Tekfen Vakfэ Mьzik Bursunun sahipleri oldu.

Yunus Altэkanat ve Seyfi Can Daрlar’э tebrik ediyor, baюarэlarэnэ lisans eрitimleri boyunca da devam ettirmelerini diliyoruz!

Tekfen Gayrimenkul’un зevre dostu HEP Эstanbul projesi, bu yэl Amerika’da dьzenlenen “ISBS2020 Sustainability Award – En Эyi Sьrdьrьlebilir Uygulamalar Yarэюmasэ’nda “Sьrdьrьlebilir Yapэ – Konut Kategorisinde” birinci seзildi.

Hвlihazэrda 437’si зocuk yaklaюэk 3200 kiюiye yuva olan HEP Эstanbul; kaliteli bir yaюam isteyenlere iyi yaюam konseptinin bьtьn gerekliklerini iзine alan bir dьnya sunuyor. Aile yaюamэ ile зocuklarэ merkezine konumlayan projede; sosyal ve peyzaj alanlarэna geniю yer ayэrэlэyor, farklэ yaю gruplarэndaki зocuklar iзin tasarlanmэю 1.400 m 2 ‘ye yakэn aзэk зocuk oyun alanlarэ, 3 km uzunluрunda yьrьyью ve bisiklet parkurlarэ, yьzme havuzlarэ, spor ve aktivite alanlarэ bulunuyor.

Эstanbul Kьltьr Sanat Vakfэ (ЭKSV) tarafэndan, “Var Olmanэn Karanlэрэ, Var Olmanэn Aydэnlэрэ” temasэyla dьzenlenen 47. Эstanbul Mьzik Festivali, 10 Haziran akюamэ, Tekfen Filarmoni Orkestrasэ ile aзэlэюэ yaptэ! Эstanbul Mьzik Festivali’nin 4 yэl boyunca aзэlэю konseri orkestrasэ olan Tekfen Filarmoni, dьn akюam Lьtfi Kэrdar Kongre ve Sergi Sarayэ’nda klasik mьzik severlerle buluюtu.

Tekfen Holding, Azerbaycan Devlet Petrol Юirketi (SOCAR)’эn yatэrэmlarэnэn gerзekleюtirilmesinde uzun yэllardэr verdiрi mьteahhitlik hizmetlerini юimdi ьretim tesislerinde iюbirliрine taюэyor.

Holding iюtiraklerinden Tekfen Эnюaat bir yandan kendi adэyla bir yandan da SOCAR ile ortaklaюa kurduрu yerel юirketi Azfen ile birlikte SOCAR’эn цnemli ьst yapэ, petrol ve gaz sanayi yatэrэmlarэnэn yapэmэnэ ьstlenmektedir.

Hafta iзerisinde, mьhendislik, tedarik ve anahtar teslim yapэmэ Tekfen Эnюaat tarafэndan gerзekleюtirilen Bakы Olimpiyat Stadэ’nda oynanan UEFA Avrupa Ligi final maзэ vesilesiyle, kalabalэk bir heyet ile Bakы’da temaslarda bulunan Tekfen yцnetimi, цnьmьzdeki dцnemde SOCAR ile yeni bir statejik ortaklэk iзin bir Mutabakat Zaptэ imzalamэюtэr.

29 Mayэs Зarюamba akюamэ Bakы Olimpiyat Stadэ’nda dьzenlenen UEFA Avrupa Ligi Kupasэ final maзэnэ, Tekfen Holding ve Tekfen Эnюaat ьst yцnetimi, Tьrkiye’den ve Azerbaycan’dan misafirleriyle birlikte 50 kiюilik kalabalэk bir kafile olarak izledi.

Tekfen Эnюaat’эn yapэmэnэ ьstlendiрi ve 24 ay gibi kэsa bir sьrede, Юubat 2020’te tamamladэрэ stattaki final heyecanэ, 50 bine yakэn seyirciyi adeta bьyьledi. Эki Эngiltere kulьbь arasэnda зekiюmeli geзen ilk yarэdan sonra Gьney Londra takэmэ Chelsea, 23 Dakika iзerisinde 4 gole imza atarak Kuzey Londralэ rakibi Arsenal’i 4-1 gibi farklэ bir skor ile maрlup etti ve kupayэ kaldэran taraf oldu. Chelsea’ye galibiyeti getiren golleri Olivier Giroud, Pedro ve Eden Hazard (2) attэ. Arsenal’in tek golь ise 69. dakikada Nijeryalэ Alex Iwobi’den geldi.

Tekfen Holding’in iki ana faaliyet alanэndan birini oluюturan Tekfen Tarэmsal Sanayi Grubu’nun зatэsэ altэnda yer alan, gьbre ьretimi ve pazarlamasэnэn yanэ sэra limancэlэk hizmetlerine odaklэ olarak faaliyet gцsteren Toros Tarэm’da ьst yцnetimde цnemli deрiюiklikler oldu.

1987 yэlэnda Toros Tarэm’da Satэю Temsilcisi olarak gцreve baюlayan ve 32 yэldэr Tьrkiye’nin birзok bцlgesinde gцrev yaparak Toros Tarэm’эn satэю teюkilatэna bьyьk baюarэlar kazandэran Mehmet Sadэkoрlu, Toros Tarэm Genel Mьdьrlьрь gцrevine seзilirken, 13 Mayэs 2020 tarihi itibarэyla, Ahmet EREN “Mali Эюler Genel Mьdьr Yardэmcэsэ” unvanэ ile gцreve baюladэ.

Tьrkiye’nin цnemli цzel sanat kurumlarэ arasэnda yer alan Tekfen Vakfэ, kuruluюunun 20. yэldцnьmьnde, klasik mьziрe olan desteрine bir yenisini ekleyerek, Mьzik Bursu programэnэ baюlatэyor. Baюta Tekfen Filarmoni olmak ьzere, Tьrkiye’deki orkestralar iзin yetkin mьzisyenler yetiюtirmek amacэyla saрlanacak burs, lisans dьzeyindeki yurtdэюэ eрitim kurumlarэnda geзerli olacak. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra mьzisyenliрini seзen tьm lisans црrencilerini kapsэyor.

Burs baюvurularэ 7 Haziran tarihine kadar, www.tekfen.com.tr adresi ьstьnden kabul edilecek olup, цn deрerlendirme aюamasэnэ geзen adaylar, 19 Haziran tarihinde Эstanbul’da jьri цnьnde mьlakat ve seзmelere davet edilecek.

Tьrkiye’nin en bьyьk gьbre ьreticisi ve sektцr lideri Toros Tarэm, зiftзiye ihtiyaз duyduрu her зeюit gьbreyi sunma prensibi doрrultusunda, ьrьn portfцyьne organik gьbreyi de ekledi. Toros Tarэm, deрiюen tarэm politikalarэna baрlэ olarak pazar potansiyelinde artэю beklenen organik ve organomineral gьbre pazarlarэnda da цnemli bir oyuncu olma hedefiyle, biyogaz ve organik gьbre ьreticisi Gцnen Yenilenebilir Enerji Ьretim A.Ю.’nin yьzde 70’ini satэn alэyor.

Tekfen Grubu, tarэmsal ьretim alanэda da varlэk gцsterme yцnьndeki stratejik hedefi paralelinde 2020 yэlэnэn baюэnda Tьrkiye’nin en bьyьk ve kaliteli meyve ьreticilerinden Alanar Meyve ile kardeю юirketi Alara Fidan’эn yьzde 90’эnэ satэn almэюtэ.

Tekfen Tarэm’эn, 2020 Mayэs ayэ itibarэyla kurucu ortaklara ait kalan hisseleri de satэn almasэyla юirketler tьmьyle Tekfen bьnyesine geзmiюtir.

Tekfen Эnюaat’эn Kazakistan’da faaliyet gцsteren юirketi GATE Эnюaat, dьnyanэn sayэlэ petrol ve gaz rezervlerinden birine sahip olan Tengiz Petrol ve Gaz Sahasэ’nda, ьstlendiрi projelerini baюarэyla sьrdьrьyor. Юirket, юu anda, iюveren Tengizchevroil’un devasa цlзekli Gelecek Geliюim Projesi (Future Growth Project – FGP) yatэrэm hamlesi kapsamэnda 3 proje yьrьtьyor.

GATE,Tengiz Projeleri’nde, baюladэрэ gьnden bugьne (1.650 gьn), Эюgьnь Kayэplэ Kaza olmaksэzэn 10 milyon adam-saat зalэюma gerзekleюtirmiю ve projede gцrev alan araзlarэyla toplam 20 milyon km yol kat etmiюtir. Bu цnemli baюarэda emeрi geзen tьm arkadaюlarэmэzэ tebrik eder, kazasэz зalэюmalarэnэn devamэnэ dileriz.

Geзtiрimiz haftasonu, toplam 17 yerli ve 16 yabancэ ьniversitenin katэlэmэyla, 39. kez dьzenlenen Boрaziзi Ьniversitesi Sports Fest’e (Spor Bayramэ), bu yэl Darьююafaka Tekfen Basketbol Takэmэ konuk oldu.

Her sene ortalama, 500’ь yabancэ, yaklaюэk 1000 sporcunun katэldэрэ festivalde Boрaziзi Ьniversitesi Gьney Kampus’ta 4 gьn boyunca turnuva maзlarэnэn yanэ sэra, animasyonlar, gцsteriler ve daha pek зok etkinlik gerзekleюti.

Yirmi bin зalэюanэyla, uluslararasэ sanayi ve alt yapэ mьteahhitliрi, tarэmsal sanayi ve ьretimi, gayrimenkul geliюtirme ve terminal iюletmeciliрi alanlarэnda 63 yэldэr faaliyet gцsteren Tekfen Holding’de, kэdemli emekterlarэn цdьllendirildiрi Geleneksel Kэdem Цdьl Tцreni’nin 15.si gerзekleюtirildi.

2004 yэlэndan bu yana, toplam 3592 зalэюan цdьl almayэ hak etti. Bu yэl Эstanbul, Adana ve yurt dэюэ юantiyelerde dьzenlenen tцrenlerle, 285 kiюi daha цdьlьne kavuюtu ve bцylece bu sayэ 3877’ye yьkseldi. Bu rakamlara gцre, 20 bin kiюilik Tekfen ailesinde, her 5 kiюiden ikisi, en az 10 yэllэk Tekfenli.

2005 yэlэndan bu yana Katar’da birзok цnemli altyapэ ve sanayi projesini ьstlenen Tekfen Эnюaat, Katar Devleti ile imzaladэрэ anlaюmayla, 36 ay iзinde tamamlamayэ taahhьt ettiрi “Al Khor Expressway” Projesi’ni, sцz verdiрi tarihten 1 yэl цnce tamamladэ.

Юirketin tek seferde imzaladэрэ en bьyьk sцzleюme olarak dikkat зeken Al Khor Expressway’in, ana yol ve 3 kavюaktan oluюan bцlьmьnьn aзэlэюэnэ, Katar Baюbakanэ Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani gerзekleюtirirken; tцrene Tьrkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanэ Yardэmcэsэ Selahaddin Menteю, Tьrkiye Cumhuriyeti Doha Bьyьkelзisi Fikret Цzer, Tekfen Holding Grup Юirketler Baюkanэ Cahit Oklap, Tekfen Holding Danэюmanэ Ьmit Цzdemir ve Tekfen Эnюaat’эn Kэdemli Genel Mьdьr Yardэmcэsэ Alpaslan Sьmer ile Proje Ekibi katэldэ.

Toros Tarэm, 2020’in kimyevi gьbre ihracatэ юampiyonu oldu. Эstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri Эhracatзэlar Birliрi’nin (ЭKMЭB) dьzenlediрi gecede цdьlь Toros Tarэm adэna Yцnetim Kurulu Baюkanэ Hakan Gцral aldэ. Toros Tarэm’эn ihracat rakamэ 2020 yэlэnda 273.095 ton seviyesinde gerзekleюirken, 2020 yэlэnda yeni ihracat pazarlarэnэn da eklenmesiyle yьzde 30 gibi kaydadeрer bir artэю ile 353.897 tona ulaюtэ. Afrika’da Fas, Kenya, Malavi, Mozambik, Tanzanya, Avrupa’da Arnavutluk, Bulgaristan, Hэrvatistan, Эspanya, Эtalya, Kэbrэs, KKTC, Romanya ve Ukrayna, Gьney Amerika’da Arjantin ve Doрu’da ise Hindistan, Эsrail ve Lьbnan ihracat yapэlan ьlkeler.

Gцral, “2020 yэlэnda gьbre ihracatэmэzэ bir цnceki yэla oranla yьzde 30 artэrarak Toros Tarэm’эn tarihindeki en yьksek ihracat rakamэna ulaюtэk. Ayrэca Ceyhan, Mersin ve Samsun fabrikalarэmэzda ortalama yьzde 86’lэk bir kapasite kullanэmэyla toplamda 1.603.702 ton gьbre ьrettik. Bu aynэ zamanda 2020 yэlэna oranla hem kapasite kullanэmэ hem de ьretim miktarэ aзэsэndan artэю gцsterdiрimiz anlamэna geliyor” dedi.

Tekfen Holding’in yeni Yцnetim Kurulu ve ьst dьzey yцnetimi belirlendi.

Tekfen Holding’de, 27 Mart 2020 tarihindeki Olaрan Genel Kurul ve Yцnetim Kurulu toplantэlarэ sonucunda bayrak deрiюimi oldu. 1978 yэlэndan itibaren Tekfen Grup Юirketlerinde зeюitli gцrevler ьstlenip, 2020 yэlэndan bu yana Grup Юirketler Baюkanlэрэnэ yьrьten Osman Birgili, Tekfen Holding Yцnetim Kurulu Baюkan Vekilliрine seзildi. Bununla birlikte, Tekfen Grup Юirketler Baюkanlэрэ gцrevine, 1983 yэlэndan itibaren baюta Tekfen Эnюaat olmak ьzere Grup iзerisinde зeюitli gцrevler ьstlenmiю ve son olarak Tekfen Эnюaat Yцnetim Kurulu Baюkanlэрэ gцrevini yьrьtmью olan Cahit Oklap geldi.

Cahit Oklap “36 yэldэr ьlkemizde ve yurtdэюэnda bulunduрum gцrevlerde temsil ettiрim Tekfen ailesini, юimdi Grup Юirketler Baюkanэ olarak temsil etmekten bьyьk onur ve Tekfen’in kurum deрerlerine sahip зэkarak, tecrьbeli ekibimizin yanэ sэra genз arkadaюlarэmla birlikte geleceрe taюэmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

Tekfen Filarmoni, baharэ, Gьney Koreli genз ve yetenekli kemancэ Bomsori Kim ile karюэladэ. Orkestra ile Max Bruch’un Op. 26, Sol Minцr 1. Keman Konзertosu’nu seslendiren sanatзэ, 20 Mart’ta Ankara CSO’da, 21 Mart’ta Эstanbul Lьtfi Kэrdar’da, 22 Mart’ta ise CKM’de klasik mьzik severlerle buluюtu. Orkestranэn ve Bomsori Kim’in dakikalarca ayakta alkэюlandэрэ konserlerde, Tekfen Vakfэ, 20. yэlэ юerefine 20 dinleyicisine sьrpriz bir hediye de verdi.

Tekfen Holding Kurucu ve Onursal Baюkanэ Sayэn Ali Nihat Gцkyiрit hayatэ boyunca farklэ alanlarda almэю olduрu цdьllere bir yenisini ekleyerek bu yэl Yaюar Ьniversitesi tarafэndan ilki dьzenlenen Selзuk Yaюar Цdьlь’nde, цdьl aldэ. Toplumsal faydayэ ve geleceрin Tьrkiye’sini hedefleyen cesur insanlarэn зalэюmalarэnэ kutlamak ve bunu tьm Tьrkiye’ye duyurmayэ hedefleyen bu цdьlьn tцreni 7 Юubat Perюembe akюamэ Зэraрan’da dьzenlendi.

Tekfen Filarmoni, Эstanbul Kьltьr Sanat Vakfэ (ЭKSV) tarafэndan dьzenlenen Эstanbul Mьzik Festivali’nin 2020-2022 Aзэlэю Konseri Orkestrasэ olacak. Orkestra ilk aзэlэю konserini, “Var Olmanэn Aydэnlэрэ, Var Olmanэn Karanlэрэ” temalэ 47. Эstanbul Mьzik Festivali kapsamэnda 11 Haziran’da verecek. 11-30 Haziran tarihleri arasэnda sьrecek olan festivalin programэ, 5 Юubat tarihinde yapэlan basэn toplantэsэyla aзэklandэ.

Tekfen Holding 2020 yэlэnda CDP (Karbon Saydamlэk Projesi) Эklim Deрiюikliрi Programэ ve CDP Su Gьvenliрi Programэ’nda “B” bandэnda derecelendirilerek цnemli bir baюarэ elde etmiюtir.

2000 yэlэnda Londra’da kurulmuю olan, dьnyanэn en gьзlь yeюil Sivil Toplum Kuruluюu olan CDP, her yэl dьnyadaki цnemli юirketlere зevresel politikalarэnэ aзэklama adэna зaрrэ gцndermektedir. Bu sebeple dьnyanэn en yaygэn зevre raporlama sistemi ve dьnyanэn en bьyьk kurumsal iklim deрiюikliрi ve su verisine sahip kuruluюudur.

Kьresel ekonomi ve iю yaюantэsэnэn takip edildiрi, uluslararasэ yayэn kuruluюu Forbes, 100. yэl sayэsэnda Tьrkiye’nin Yaюayan En Bьyьk Zihinleri’ne yer verdi. Yayэn hayatэna 1917’de baюlayan dergiye adэnэ veren kurucusu B.C. Forbes’un ‘yьzь olmayan kurumlar yerine, onlarэ yaюatan insanlarэn hikayelerini’ sayfalara taюэmayэ benimseyen yaklaюэmэnэ bir asэr sonra da sьrdьren derginin Tьrkiye baskэsэ, son sayэsэnda ьlkenin bugьnьnь ve geleceрini inюa eden, ezber bozan, her biri kendi alanэnda dьnya зapэnda bьyьk deрiюimleri tetikleyen Tьrkleri anlatэyor. Mьteahhitlik sektцrьne son 62 yэldэr юekil veren, iю dэюэnda da doрa ve sьrdьrьlebilirlik konusunda ‘zamanэn цnьnde koюan’ Tekfen Holding Kurucu ve Onursal Baюkanэ Ali Nihat Gцkyiрit de ‘Tьrkiye’nin Yaюayan En Bьyьk Zihinleri’ arasэnda.

Yцnetim Kurulu’nda, 3’ь baрэmsэz olmak ьzere 4 kadэn ьye bulunduran Tekfen Holding, Tьrkiye Kadэn Direktцrler Konferansэ kapsamэnda verilen “Kadэnlarla Gьзlendirilmiю Yцnetim Kurulu” цdьlьnь aldэ.

Sabancэ Ьniversitesi Kurumsal Yцnetim Forumu tarafэndan Tьrkiye Kadэn Direktцrler Konferansэ’nэn 6.sэ gerзekleюtirildi. Konferans kapsamэnda; “Tьrkiye’de Yцnetim Kurullarэnda Kadэn 2020 Raporu” da sunuldu. Rapora gцre, Borsada iюlem gцren 403 юirket arasэnda, Tekfen Holding, yцnetim kurulundaki kadэn oranэ sэralamasэnda ьзьncь sэrada yer aldэ ve “Kadэnlarla Gьзlendirilmiю Yцnetim Kurulu” цdьlьne layэk gцrьldь. Sэralamada birinci Doрuю Otomotiv, ikinci ise Tat Gэda oldu.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafэndan dьzenlenen geleneksel CEO Club Buluюmalarэ kapsamэnda “CEO Agenda 2020” zirvesi gerзekleюtirildi. Zirvede, Capital Dergisi tarafэndan yapэlan “En Bьyьk Holdingler Araюtэrmasэ 2020″in sonuзlarэ aзэklandэ. Tekfen Holding, “Эstihdamэnэ En Hэzlэ Artэran Holdingler” kategorisinde 2’inci; “Cirosunu En Hэzlэ Artэran Holdingler” kategorisinde ise 3’ьncь oldu. Tцrende цdьlleri Tekfen Holding adэna Yцnetim Kurulu Baюkanэ Murat Gigin aldэ.

Tekfen’in ikinci olduрu “Эstihdamэnэ En Hэzlэ Artэran Holdingler” kategorisinde birinci Rцnesans Holding, ьзьncь ise Yэldэzlar Yatэrэm oldu; Tekfen’in ьзьncь olduрu “Cirosunu En Hэzlэ Artэran Holdingler” kategorisinde ise birinciliрi Tahincioрlu Holding, ikinciliрi Bilkent Holding elde etti.

Platin dergisinin, uluslararasэ baрэmsэz pazar araюtэrma юirketi IPSOS ile birlikte yьrьttьрь зalэюmalara gцre belirlenen Platin Global 100 Endeksinde Tekfen Эnюaat 38’inci, Toros Tarэm ise 98’inci oldu. Ayrэca Tekfen Эnюaat, bu endeksteki Эnюaat Sektцrь Sэralamasэnda 7’inci; Toros Tarэm ise Kimya ve Plastik Sektцrь Sэralamasэnda 8’inci sэrada yer aldэ.

“Tьrkiye’nin En Dinamik Aylэk Ekonomi ve Эю Dьnyasэ Dergisi” mottosuyla 20 yэlэ geride bэrakan Platin’in, “Platin Global 100 Цdьlleri” ikinci kez verildi. Bu цdьller Platin Global 100 Endeksinde yer alan юirketlere veriliyor. Buradaki amaз, Tьrkiye’nin ihracat ve yurt dэюэ tanэtэmэ konusundaki цncь юirketlerine hak ettiрi deрeri vermek, цrnek uygulamalarэnэ ve baюarэlarэnэ Tьrk iю dьnyasэna rol model olarak sunmak.

Tekfen Filarmoni’nin “Sonbahar Klasikleri” konser turnesi vesilesiyle, trompet sanatзэsэ Эtalyan Omar Tomasoni ve orkestramэzэn юef yardэmcэsэ Sibil Arsenyan Aзэk Radyo’nun Aзэk Dergi programnda Эlksen Mavituna’nэn konuрu oldu.

#tekfenfilarmoni #omartomasoni #aзэkradyo

Tekfen, yэllardэr eрitim ve sanatta sьrdьrdьрь desteрi bu sene itibariyle spora da taюэdэ ve Tьrkiye’nin saygэn eрitim ve spor kurumlarэndan Darьююafaka Basketbol Takэmэ’na ana sponsor oldu. Bu цzel iюbirliрinin temelini ise 4 Eylьl gьnь gerзekleюen imza tцreniyle attэ.

Bцyle bir takэmэn destekзisi olmanэn hem gururunu hem de heyecanэnэ yaюэyor, kara panterlere yeni sezonda baюarэlar diliyoruz.

Tekfen Holding, 17 Kasэm-4 Aralэk tarihleri arasэnda dьzenlenecek 22. Эstanbul Tiyatro Festivali’nin Gцsteri Sponsorlarэ arasэnda yer alэyor. Geleneksel olarak her Tiyatro Festivali’nde bir yerli topluluрunun oyununu destekleyen Tekfen’in bu yэl seзtiрi oyun, DasDas’эn Fyodor Dostoyevski’nin kэsa hikayesinden uyarlanarak sahneleyeceрi ve baюrolde Ozan Gьven’in oynayacaрэ Timsah adlэ oyun olacak.

Tьrkiye’nin en bьyьk 500 юirketini belirleyen Fortune 500 Tьrkiye araюtэrmasэ tamamlandэ. Finansal kurumlar ve holding юirketleri dэюэndaki tьm sektцrleri kapsayan araюtэrmada geзtiрimiz sene 57. sэrada bulunan Tekfen Эnюaat bu sene 45. sэraya yьkseldi. Listenin ilk sэrasэndaki Tьrkiye Petrol Rafinerileri (TЬPRAЮ), ikinci sэradaki Enerji Piyasalarэ Эюletme A.Ю. ve ьзьncь sэradaki Petrol Ofisi ise yerlerini bu sene de korudu.

Azerbaycan doрal gazэnэ Tьrkiye ьzerinden Avrupa’ya taюэyacak 1.850 km’lik TANAP Trans Anadolu Ddoрalgaz Boru Hattэ ve Kompresцr Эstasyonlarэ’nэn ilk fazэ dьn, Eskiюehir’de yapэlan tцrenle aзэldэ. Cumhurbaюkanэ Sayэn Recep Tayyip Erdoрan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaюkanэ Sayэn Эlham Aliyev’in katэlэmэyla dьzenlenen aзэlэю tцreninde Tekfen Эnюaat Yцnetim Kurulu Baюkanэ Sn. Cahit Oklap, Yцnetim Kurulu Ьyesi Sn. Ьmit Цzdemir, Genel Mьdьr Sn. Levent Kafkaslэ, Genel Mьdьr Yardэmcэsэ Sn. Mustafa Kopuz hazэr bulundu. Tekfen Эnюaat, projenin Sivas-Eskiюehir arasэ 513 km’lik LOT 3 ile TANAP Kompresцr ve Цlзьm Эstasyonlarэ Projesi’ni baюarэyla ьstlenmiюtir.

Tekfen Эnюaat Genel Mьdьrь Levent Kafkaslэ, 25. Caspian Oil & Gas Fuarэ’nda Azerbaycan Enerji Bakan Yardэmcэsэ Samir Veliyev ile bir araya geldi. Bu buluюmada yenilenebilir enerji projelerinin geliюtirilmesi konusunda stratejik iюbirliрi kapsamэnda bir niyet mektubu imzalandэ.

1996 yэlэndan beri faaliyet gцsterdiрi Azerbaycan’da, bugьne kadar BTC Ham Petrol Boru Hattэ, Юahdeniz Faz 1 ve Faz 2 зerзevesinde, boru hattэ, petrol ve doрalgaz terminalleri ile deniz platformlarэ olmak ьzere, petrol ve gaza dayalэ enerji alanlarэnda зok sayэda proje gerзekleюtiren Tekfen Эnюaat, юimdi de Azerbaycan’эn 2025 Stratejik Yol Haritasэ’nda yer alan Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Sahalarэ’nэn Geliюtirilmesi konusunda da ьlkenin hizmetinde olmaya devam edecektir.

Toros Tarэm, 2020’nin kimyevi gьbre ihracatэ юampiyonu oldu. Эstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri Эhracatзэlar Birliрi’nin dьzenlediрi gecede юirket adэna цdьlь Toros Tarэm Genel Mьdьrь Hakan Gцral aldэ.

Toros Tarэm, 2020 yэlэnda Tьrkiye’de en fazla kimyevi gьbre ihracatэ yapan kurum olarak “2020’nin Gьbre Эhracatэ 1’incisi” цdьlьnь aldэ. Kimyanэn farklэ alt sektцrlerindeki 10 binden fazla ihracatзэ firmayэ temsil eden Эstanbul Kimyavi Madde ve Mamulleri Эhracatзэlar Birliрi’nin (ЭKMЭB) dьzenlediрi gecede, Toros Tarэm adэna цdьlь alan Toros Tarэm Genel Mьdьrь Hakan Gцral, “2020 yэlэ Toros Tarэm’эn tarihindeki en yьksek ihracat rakamэna ulaюtэрэ yэl oldu. Aldэрэmэz цdьlьn anlamэ bizim iзin зok bьyьk,” dedi.

2020’in ilk gьnlerinde Tekfen Grup Юirketleri arasэna katэlan Alanar Meyve, Uludaр Yaю Meyve ve Sebze Эhracatзэlar Birliрi’nin dьzenlediрi Эhracat’эn Yэldэzlarэ Baюarэ Цdьl Tцreni’nde, yaю meyve ve sebze sektцrьnde 2020 yэlэnda Bursa’da kayэtlэ en зok ihracat yapan firmalar arasэnda ikincilik цdьlьnь aldэ.

Цdьlь, Alanar Meyve Yцnetim Kurulu Baюkanэ ve yaю meyve yetiюtiriciliрinde ьlkemiz duayenlerinden Yavuz Taner teslim aldэ. Geзtiрimiz yэl, kiraz taze siyah incir, kayэsэ, nar, kestane, cennet meyvesi, japon eriрi tьrleriyle aralarэnda Эngiltere, Rusya, Kanada, Hong Kong, Singapur, Malezya ve Эskandinav ьlkelerinin de bulunduрu birзok ьlkeye 8 bin ton ihracat gerзekleюtiren Alanar Meyve adэna tцrende sцz alan Taner, “Bu цdьlьn sadece Alanar iзin deрil, Tьrk tarэmэ ve зiftзisi iзin зok цnemli bir цdьl olduрunu ve Tekfen’in getireceрi sinerji ile gelecekte зok daha bьyьk baюarэlara imza atacaklarэna inandэрэnэ” sцyledi.

Tekfen Filarmoni Orkestrasэ Aziz Shokhakimov yцnetiminde цnce 25 Mayэs’ta Эstanbul Kьltьr Sanat Vakfэ’nэn (ЭKSV) 46.Эstanbul Mьzik Festivali kapsamэnda Aya Эrini’de ardэndan da 26 Mayэs’ta 32. Uluslararasэ Эzmir Festivali kapsamэnda Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde vereceрi konserlerle festivallerdeki yerini alacak.

Geniю yelpazedeki kьltьrlerarasэ cazibesiyle gьnьmьzьn en gцzde keman virtьцzlerinden Charlie Siem’in Зaykovski’nin bestelediрi tek keman konзertosunu yorumlayacaрэ festival konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrasэ ayrэca Rachmaninov’un 1940’ta tamamladэрэ son bestesi olan Senfonik Danslar ile Glinka’nэn Ruslan ve Ludmila uvertьrьnь seslendirecek.

TEMA Vakfэ, 1 Nisan Pazar gьnь NTV’den saat 22:00’da canlэ olarak yayэnlanacak ”Umut Yeюerten Юarkэlar” konserinde Burak Цzзivit, Kadir Doрulu, Mert Fэrat, Цykь Gьrman ve Yurdaer Okur gibi sevilen sanatзэlarэ bir araya getirerek bir baрэю kampanyasэ dьzenliyor. Elde edeceрi geliri ise; doрa bilinciyle bьyьyen bir nesil iзin sьrdьrdьрь eрitim зalэюmalarэnda daha зok зocuрa ulaюmak amacэyla kullanacak.

Tekfen olarak biz de зocuklarэn doрayэ tanэmadan sevemeyeceрini, sevmeden de koruyamayacaрэnэ dьюьndьрьmьz iзin TEMA’nэn bu projesine destek olduk.

Tekfen Holding Kurucu Onursal Baюkanэ Ali Nihat Gцkyiрit, Tьrkiye ve Japonya arasэndaki iliюkilerin gьзlendirilmesine sunduрu katkэlar nedeniyle “Altэn Iюэklar, Yьkselen Gьneю Niюanэ ve Boyun Baрэ” (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon) ile onurlandэrэldэ.

Japonya Эstanbul Baюkonsolosluрu’nun yetki bцlgesi iзerisinde Japonya ile Tьrkiye arasэndaki yakэn dostluk iliюkilerine ve karюэlэklэ anlayэюэn geliюtirilmesine sunduрu katkэlardan dolayэ Tekfen Holding Kurucu Onursal Baюkanэ Ali Nihat Gцkyiрit, “Altэn Iюэklar, Yьkselen Gьneю Niюanэ ve Boyun Baрэ” (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon) ile onurlandэrэldэ. Niюan; Japonya Эstanbul Baюkonsolosluрu’nda dьzenlenen tцrenle, Baюkonsolos Norio Ehara tarafэndan Gцkyiрit’e takdim edildi. Tцrene Gцkyiрit ailesinin yanэ sэra Tekfen Holding ьst yцnetimi de katэldэ. Tцrende geleneksel Japon flьtь olan ‘shakuhachi’ sanatзэsэ Yosuke Irie bir dinleti sundu.

Televizyoncu Emin Зapa’nэn konuk konuюmacэ olarak katэldэрэ gecede, Tekfen Vakfэ Bursiyerleri 13. kez bir araya geldi. Emin Зapa, Yeni Dьnyayэ Anlamak ve 21. Yьzyэl Yetkinlikleri konulu konuюmasэyla, hem busiyerlerin hem de evsahipliрi yapan Tekfenlilerin bьyьk ilgisini зekti.

Bursiyerler ile mьstakbel mentorlarэnэn birbirini yakэndan tanэmasэna fэrsat saрlayan buluюmada, Tekfen Grup Юirketleri’nin yцnetici ve ЭK uzmanlarэ, црrencilerle kariyer planlamalarэ ьzerine keyifli sohbetler yaptэ.

Tekfen Filarmoni Orkestrasэ, юef Aziz Shokhakimov yцnetiminde “Эlkbahar Klasikleri” konserlerinde Saygun, Elgar, Koyama, Ravel ve Gounod’nun eserlerinden oluюan zengin bir programэ 6 Mart’ta Ankara CSO Konser Salonu’nda ve 7 Mart’ta Эstanbul Lьtfi Kэrdar Auditorium’da seslendirecek.

Sakin yetkinliрi ve derinlere uzanan iзgцrьsь ile gьnьmьzьn en iyi зellistlerinden biri olan Alban Gerhardt, Elgar’эn Зello Konзertosunu seslendirecek. Gerhardt, mьzik eleюtirmenlerince gьзlь bir ifadesi olan, hava atmayan ama son derece havalэ bir sanatзэ olarak tarifleniyor.

Orkestranэn kurucusu ve Tekfen Holding Kurucu Onursal Baюkanэ Ali Nihat Gцkyiрit’in, Japonya’nэn en цnemli devlet niюanэ olan Altэn Iюэklar, Yьkselen Gьneю Niюanэ ve Boyun Baрэ (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon) ile taltif edilmesi юerefine orkestra tarafэndan Kiyoshige Koyama’nэn Kobiki – Uta eseri seslendirilecek.

Tekfen Grubu, Tьrkiye’nin en bьyьk ve kaliteli meyve ьreticilerinden Alanar Meyve ile kardeю юirketi Alara Fidan’эn yьzde 90’эnэ 50 milyon TL bedelle satэn alэyor. Yцnetim Kurulu Baюkanэ Murat Gigin, “Tarэmsal girdi alanэnda yэllardэr Toros Tarэm markasэyla lideriz. Holding’in tarэm alanэndaki faaliyetlerini geniюletme stratejimiz зerзevesinde, юimdi de tarэmsal ьretim alanэnda lider bir markayэ bьnyemize katэyoruz” dedi. Tekfen Holding, Alanar Meyve ve Alara Fidan’a 2020 yэllarэ arasэnda 160 milyon TL’lik yatэrэm yapacak.

Tekfen Holding bьnyesinde faaliyetlerini sьrdьren Tekfen Эnюaat’эn yьzde 50 hissedarэ olduрu GATE Эnюaat; Tengizchevroil iзin Kazakistan’da 438 milyon dolarlэk proje ьstlendi. Sцzleюme kapsamэnda, Kazakistan’эn Tengiz Petrol ve Gaz Sahasэnda “Gelecek Geliюim Projesi зerзevesinde Kuyubaюэ Basэnз Yцnetim Projesi, Эnюaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrьman Montajэ iюleri” gerзekleюtirilecek. Konuyla ilgili aзэklamada bulunan Tekfen Эnюaat Genel Mьdьrь Levent Kafkaslэ, yaklaюэk 1500 kiюinin зalэюacaрэ projenin 55 ay iзinde tamamlanacaрэnэ vurgulayэp “Uzmanlэрэmэz ve tecrьbemiz ile dьnyanэn her yerinde tercih edilir olmamэz Tьrk inюaat sektцrь adэna da gurur verici” dedi. Kafkaslэ, GATE olarak 2006 yэlэnda ьstlendikleri ilk projeden bu yana Kazakistan’da yaklaюэk 1.3 milyar dolarlэk projeyi tamamladэklarэnэ hatэrlatarak; Tekfen’in vizyonuyla цnьmьzdeki dцnemde de farklэ projelere aday olduрunu ifade etti.

Tekfen Filarmoni Orkestrasэ, 25. yэl konserini yeni daimi юefi Aziz Shokhakimov’un yцnetiminde 25 Ekim’de verdi. Orkestra, bu konserde dьnya зapэnda ьne ve izleyiciye ulaюan keman virtьцzь Roman Kim’e ve herkesi etkisi altэna alan yeteneрiyle цvgь toplayan piyanist Behzod Abduraimov’a eюlik etti.

Yeni daimi юef Shokhakimov yцnetiminde genзleюen orkestra renkli olduрu kadar iddialэ bir program seзimiyle dinleyicisine merhaba dedi. Konserde ьnlь besteciler Rimski-Korsakov’dan Rachmaninoff’a uzanan geniю bir yelpazede Stravinsky, Ferit Tьzьn, Saint-Saлns ve Sarasate’den eserler icra edildi. Ayakta alkэюlanan, 27 yaюэndaki Цzbek piyanist Behzod Abduraimov ve 25 yaюэndaki Tatar kemancэ Roman Kim solo performanslarэyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaюattэ.

Tekfen Holding, Эstanbul Kьltьr Sanat Vakfэ tarafэndan dьzenlenen 21. Эstanbul Tiyatro Festivali’nin gцsteri sponsoru oldu. 13-26 Kasэm tarihleri arasэnda tiyatroseverlerle buluюacak olan festivalin programэ Zorlu PSM’de dьzenlenen цzel bir gece ile tanэtэldэ. Tekfen Holding’e Gцsteri Sponsoru plaketi takdim edildiрi gecede plaketi Tekfen Holding adэna Kurumsal Эюler Baюkan Yardэmcэsэ Reha Yolalan ЭKSV Baюkanэ Bьlent Eczacэbaюэ’ndan teslim aldэ. Festivalde, iki hafta boyunca, yurtdэюэndan 6, Tьrkiye’den 13 oyun ve yan etkinlikler, 18 farklэ mekвnda tiyatroseverlerle buluюacak.

Эstanbul Kьltьr Sanat Vakfэ (ЭKSV) tarafэndan 15.si dьzenlenen Эstanbul Bienali, 16 Eylьl’de baюladэ. Tekfen Holding’in bu yэl da “Цzel Proje Sponsoru” olarak destekзilerinden olduрu Bienal, 12 Kasэm tarihine kadar sьrecek. Kьratцrlьрьnь sanatзэ ikilisi Elmgreen & Dragset’in ьstlendiрi ve ‘Эyi Bir Komюu’ baюlэрэnэ taюэyan Bienal’de, 32 ьlkeden 56 sanatзэnэn farklэ coрrafya ve zaman dilimlerinden hikвyeler anlattэрэ 150 eseri sergileniyor.

Tьrkiye’nin ilk kez evsahipliрi yaptэрэ, sektцrel geliюmeleri birinci aрэzdan takip edebilmek amacэyla dьzenlenen 22. Dьnya Petrol Kongresi 9 Temmuz’da Lьtfi Kэrdar’da baюladэ. Tekfen Эnюaat’эn katэlэmcэlarэ arasэnda olduрu kongrede BP, SOCAR,TOTAL, ExxonMobil, Halliburton, Qatar Petroleum gibi sektцrьn цnde gelen firmalarэ da hazэr bulundu.

Tekfen Filarmoni Orkestrasэ, 45. Эstanbul Mьzik Festivali kapsamэnda Lьtfi Kэrdar Kongre ve Sergi Sarayэ’nda muhteюem bir opera gala konseri verdi. Bu sene 25. kuruluю yэldцnьmьnь de kutlayan Tekfen Filarmoni, Gьney Afrikalэ lirik soprano Pumeza Matshikiza ve tenor Эlker Arcayьrek’e eюlik etti.

Эstanbul Sanayi Odasэ’nэn “Tьrkiye’nin 500 Bьyьk Sanayi Kuruluюu” 2020 listesi aзэklandэ. Geзtiрimiz sene 62. sэrada bulunan Toros Tarэm, 3 sэra yьkselerek bu yэl 59. sэraya yerleюti. Listede birinci olan TЬPRAЮ’э, ikinci sэrada Ford ve ьзьncь olarak TOFAЮ izledi.

45. Эstanbul Mьzik Festivali dьn akюam Lьtfi Kэrdar’da gerзekleюtirilen aзэlэю tцreni ve konseriyle baюladэ. ЭKSV Yцnetim Kurulu Baюkanэ Bьlent Eczacэbaюэ tarafэndan festivalin gцsteri sponsorlarэndan biri olan Tekfen Vakfэ’na Yьksek Katkэda Bulunan Gцsteri Sponsoru plaketi takdim edildi. Plaketi Tekfen Vakfэ adэna Yцnetim Kurulu Baюkanэ Dr. M. Ercan Kumcu teslim aldэ. Festival kapsamэnda 18 Haziran’da Lьtfi Kэrdar’da konser verecek olan Tekfen Filarmoni’yi Цzbek Юef Aziz Shokhakimov yцnetecek. Konserde orkestra, Gьney Afrikalэ lirik soprano Pumeza Matshikiza ve 2020 Hugo Wolf Akademisi Юan Yarэюmasэ birincisi tenor Эlker Arcayьrek’i aрarlayacak.

Tьrkiye Katar arasэnda ticari iюbirliрini geliюtirmek amacэyla 19-21 Nisan tarihleri arasэnda Doha’da bir fuar dьzenlendi. Tekfen Эnюaat’эn altэn sponsor olduрu Expo Turkey by Qatar fuarэnda Tekfen Holding en ьst dьzeyde temsil edildi. Fuarэn ilk ziyaretзileri arasэnda, Qatar Chamber (Katar Ticaret Odasэ) Baюkan Yardэmcэsэ Mohammed Bin Twar Al Kuwari ile Зevre ve Юehircilik Bakanэ Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi bulundu.

Tarэmэn bugьnь ve geleceрinin tartэюэldэрэ Bloomberg HT Tarэm Zirvesi, 29 Mart Зarюamba gьnь gerзekleюti. Toros Tarэm’эn sponsorluk desteрi verdiрi zirvede aзэlэю konuюmasэ Gэda Tarэm ve Hayvancэlэk Bakanэ Faruk Зelik tarafэndan yapэldэ.

Engineering News-Record dergisi tarafэndan yayэmlanmakta olan “Dьnyanэn En Bьyьk 250 Uluslararasэ Mьteahhidi” listesinde bulunan 45 Tьrk firmasэna цdьl verildi. 22 Юubat’ta Tьrkiye Mьteahhitler Birliрi tarafэndan dьzenlenen tцrende, Tekfen Эnюaat’эn цdьlьnь Tekfen Holding Taahhьt Grubu’ndan Sorumlu Baюkan Yardэmcэsэ Sn. Ьmit Цzdemir aldэ. Ankara Sheraton Otel’de dьzenlenen ve Ekonomi Bakanэ Nihat Zeybekзi ile mьteahhitlik sektцrь temsilcilerinin hazэr bulunduрu tцren, Cumhurbaюkanэ Recep Tayyip Erdoрan’эn konuюmasэyla baюladэ.

Tekfen Vakfэ 12. Geleneksel Bursiyer Buluюmasэ, Tьrkiye’nin dцrt bir yanэndan 200’u aюkэn bursiyerin katэlэmэyla 24 Юubat Cuma akюamэ gerзekleюti. Buluюma; gazeteci, yazar, TV ve radyo programcэsэ Serdar Kuzuloрlu’nun “Baюarэnэn hayatэmэzdaki yeri” konulu konuюmasэyla baюladэ. Konuюmanэn ardэndan црrenciler, Tekfen Grup Юirketleri’nin yцnetici ve ЭK uzmanlarэyla, mesleki ve kariyer fэrsatlarэ, staj ve mentorluk programэ gibi зeюitli konular hakkэnda sohbet etme imkвnэ buldular.

Tekfen Эnюaat 3’ьncь bьyьk stadyum projesini Katar’da inюa edecek. Tekfen Эnюaat, %50 ortaрэ olduрu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Giriюimi olarak, Katar’da dьzenlenecek 2022 Dьnya Kupasэ’nэn зeyrek final aюamasэna kadar maзlarэnэn oynanacaрэ, 40.000 kiюilik “Fifth Precinct Stadium’ projesinin anahtar teslimi mьhendislik ve yapэm iюini 343 milyon ABD dolarэ bedelle ьstlendi.

2005 yэlэndan bu yana kesintisiz olarak Katar’da boru hattэ, endьstriyel tesis, otoyol ve юimdi sivil projelere imza atmakta olan Tekfen Эnюaat’a baюarэlar diliyoruz.

Tekfen Эnюaat’эn Katar Kuzey Otoyolu Yan Yollar ve Эlave Kavюaklar Projesi (Эю 334), iюgьnь kayэplэ kaza olmaksэzэn 15 milyon adam-saati tamamlamэюtэr. Emeрi geзen tьm arkadaюlarэmэzэ kutluyor, gьvenli gьnler diliyoruz.

Grup юirketlerimizden Tekfen Эnюaat ve Tesisat A.Ю., Yanbu – Cidde arasэnda toplam 333 km.’lik boru hattэ projesini, toplam 299 milyon 312 bin ABD Dolarэ bedelle anahtar teslim olarak ьstlendi. Projenin, 47 ayda tamamlanmasэ planlэyor.

Bu yэl 60’эncэ kuruluю yэlэnэ kutlayan Tekfen Holding, yэldцnьmь etkinlikleri kapsamэnda Tekfen Grup Юirketleri yцneticilerinin katэldэрэ “Geleceрini Hayal Et” temalэ etkinlikte dьnyanэn ve holdingin geleceрini tartэюtэ.

Tekfen Эnюaat, 2009 yэlэndan bu yana uzman ekibine emanet ettiрi 1.071 km uzunluрundaki BTC Boru Hatlarэ ve Tesisleri Onarэm Эюleri Projesi’nde цnemli bir kazasэzlэk baюarэsэna imza attэ. Proje ekibi, 4 milyon adam-saati, diрer bir ifadeyle toplamda 3,100 gьn, ya da kэsaca geзtiрimiz 8 yэlэ Эюgьnь Kayэplэ Kaza olmaksэzэn tamamladэ. Projenin зok geniю ve zorlu bir coрrafyaya yayэlmэю ve aynэ zamanda зetin iklim юartlarэnda yьrьtьlьyor olmasэ, elde edilen bu baюarэyэ daha da anlamlэ kэlэyor.

Emeрi geзen herkesi kutluyor, kazasэz gьnlerin devamэnэ diliyoruz.

Kuruluюundan bu yana geзen 60 yэlda tamamlamэю olduрu 6 bin kilometreden fazla boru hattэnэn getirdiрi tecrьbe, Tekfen Эnюaat’э bugьn dьnya зapэnda saygэn, gьvenilir bir boru hattэ mьteahhiti yaptэ.

Юimdi ise, Tekfen Эnюaat proje ekibi, TANAP – Doрal Gaz Boru Hattэ Projesinde, bir gьnde 56 inз зapэnda 146 adet boruyu, toplam 145 kaynak contasэyla birbirine baрlayarak bir dьnya rekoruna imza attэ.

Bu eюsiz baюarэda emeрi geзen tьm arkadaюlarэmэzэ yьrekten kutluyor, projede baюarэlarэnэn devamэnэ ve kazadan uzak, gьvenli gьnler diliyoruz.

2005 yэlэndan bu yana Katar’da birзok altyapэ ve endьstriyel proje ьstlenen Tekfen Эnюaat, “Al Khor Expressway” otoyol projesi iзin iюveren Katar Devleti ile цn protokol imzaladэ. Tekfen Эnюaat, projeyi anahtar teslimi olarak 36 ay iзerisinde tamamlayacak.

Tekfen Эnюaat’эn, Azerbaycan’daki Юah Deniz Faz 2 Sangaзal Kara Terminali 25 Milyon kazasэz adam-saate ulaюtэ. Proje yцnetimi sertifikayэ, iюverenimizin saha ziyareti sэrasэnda, BP Baюkan Yardэmcэsэ Bruce Luberski’den teslim aldэ.

Bu baюarэda emeрi geзen herkesi kutluyor, hiзbir iюin, gьvensiz yapэlacak kadar acil ve цnemli olmadэрэnэ bu vesileyle bir kez daha hatэrlatэyoruz.

1996 yэlэnda beri faaliyet gцsterdiрi Azerbaycan’da зok sayэda цnemli projeye imza atan Tekfen Эnюaat, portfцyьne цnemli bir proje daha ekledi. Azerbaycan Vergi Bakanlэрэ’nэn yeni yцnetim binasэnэn yapэmэnэ betonarme зelik ve dэю cephe kapsamэyla 94 milyon dolar bedelle ьstlenen Tekfen Эnюaat, projeyi 60 yэllэk deneyimi ile son teknoloji kullanarak hayata geзirecek.

ENR Dergisi’nin (Engineering News Record) bu yэl dцrdьncь kez dьzenlediрi “Kьresel En Эyi Projeler” цdьlleri sahiplerini buldu.

Tekfen Эnюaat’эn Azerbaycan’эn baюkenti Bakы’da inюaatэnэ tamamladэрэ ve aзэlэюэ 30 Mayэs’ta Azerbaycan Devlet Baюkanэ Эlham Aliyev tarafэndan yapэlan SOCAR Tower, ENR tarafэndan “Yэlэn En Эyi Uluslararasэ Ofis Binasэ Projesi” seзildi.

5 kэtada, 15 ьlkeden seзilen birbirinden deрerli proje, 18 farklэ kategoride цdьle layэk gцrьldь. Projeler, gьvenlik performansэndan teknoloji kullanэmэna, tasarэmdan inюa kalitesine kadar birзok farklэ alanda deрerlendirilirken, yapэlarэn halka ve inюaat endьstrisine faydalarэ da gцz цnьnde bulunduruluyor.

Tekfen Filarmoni, 44. Эstanbul Mьzik Festivali kapsamэnda 19 Haziran Pazar akюamэ, UNIQ Эstanbul Aзэk Hava Sahnesi’nde bir konser verdi. “Dolunaya Юarkэlar” baюlэрэnэ taюэyan konseri genз Цzbek юef Aziz Shokhakimov yцnetti.

Mьzik Festivali kapsamэnda ilk kez aзэk hava konseri veren orkestra, Gьrcь soprano Teona Dvali, Rus tenor Andrej Dunaev’e ve son anda programa eklenen sьrpriz isim tenor Murat Karahan’a eюlik etti. Dolunayэn bьyьlь atmosferinde, sevilen aryalarla baюlayэp, Bizet’nin Carmen Sьitleriyle sona eren konser, seyirciler tarafэndan ayakta alkэюlandэ.

Tekfen Эnюaat ve Tesisat A.Ю, Doрuю Эnюaat ve Ticaret A.Ю. Эю Ortaklэрэ (%50-%50) ile Ankara-Эzmir Hэzlэ Tren Projesi’nin Afyonkarahisar-Uюak (Banaz) Kesimi ve Afyonkarahisar Direkt Geзiюi Altyapэ Эnюaatэ iюleri ihalesini toplam 879 milyon TL bedel ile kazanmэюtэr. Projenin tamamlanma sьresi 36 ay olarak belirlenmiюtir. Bu yeni proje, daha цnce Bursaray hafif raylэ sistem ve Эstanbul Levent metro hattэ projelerini gerзekleюtiren Tekfen Эnюaat’эn ьstleneceрi 3. raylэ proje olacaktэr.

Katar’эn baюkenti Doha’da yapэlan World Stadium Congress 2020’da Tekfen Эnюaat, World Stadium Congress Awards Supreme Committee tarafэndan “Yэlэn Stadyum Mьteahhiti” цdьlьne layэk gцrьldь.

Цdьlь, tцrende hazэr bulunan Tekfen Эnюaat Genel Mьdьrь Levent Kafkaslэ, Bakы Olimpiyat Stadэ Proje Mьdьrь Cem Эlgьn’le birlikte aldэ.

Projeyi, 24 ay gibi rekor sьrede tamamlayэp, aldэklarэ цdьllerle bizleri gururlandэrmaya devam eden proje ekibini, bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz.

Tekfen Holding’in de kurucularэndan Nihat Gцkyiрit’in kurucu onursal baюkanэ olduрu TEMA Vakfэ ve Baltaю Grubu iюbirliрiyle 1 Nisan Cuma gьnь gerзekleюen Yeюil Yaka Зalэюtayэ’nэn ilki Tekfen Grup Юirketleri зalэюanlarэnэn katэlэmэyla Tekfen Holding’de hayata geзirildi. Yeюil Yaka Зalэюtayэ, цzel sektцr зalэюanlarэnэn kurumlarэn sьrdьrьlebilirlik hedeflerine ulaюmasэna katkэda bulunmalarэnэ amaзlэyor.

Projemiz, geзtiрimiz yэlэn eylьl ayэnda ENR (Engineering News Record) dergisi tarafэndan Spor/Eрlence dalэnda 2020 yэlэnэn en iyi projesi seзilmesinin ardэndan, American Council of Engineering Companies (ACEC – Amerikan Mьhendislik Юirketleri Konseyi) tarafэndan da 2020 yэlэ ‘Mьhendislik Mьkemmellik Цdьlleri’nde, Yapэsal Sistem Kategorisi’nde ‘Diamond Award’a layэk gцrьlmьюtьr.

Tьrkiye’nin en цnemli ekonomi buluюmasэ Uludaр Ekonomi Zirvesi’nin beюincisi 25-26 Mart’ta gerзekleюtirilecek. Capital ve Ekonomist dergileri tarafэndan Uludaр Grand Yazэcэ Otel’de dьzenlenecek Uludaр Ekonomi Zirvesi, dьnyadan ve Tьrkiye’den birbirinden deрerli konuюmacэlar ile iю insanlarэnэ bir araya getirecek. Tьrk ve dьnya ekonomisinin nabzэnэn atacaрэ Zirve’de, Tekfen Holding olarak biz de, “Tьrkiye 2023: Bьyьme nereden gelecek?” adlэ oturumun sponsoru olarak yerimizi alacaрэz.

20. Эstanbul Tiyatro Festivali’nde Anton Зehov’un Ьз Kэz Kardeю oyununa Tekfen Holding gцsteri sponsoru oldu. Эstanbul Kьltьr Sanat Vakfэ Genel Mьdьrь ve Avrupa Kьltьr Vakfэ Baюkanэ Gцrgьn Taner, festivalin lansman tцreninde Tekfen Holding adэna Kurumsal Эюler Baюkan Yardэmcэsэ Osman Reha Yolalan’a sponsorluk plaketini takdim etti.

Tekfen Эnюaat, halihazэrda yapэmэna devam ettiрi Trans Anadolu Doрal Gaz Boru Hattэ (TANAP) Projesi Lot 3’e ilave olarak, Tьrkiye’den geзecek 1850 kilometrelik doрalgaz boru hattэ ьzerinde bulunacak 2 kompresцr ve 4 цlзьm istasyonuna iliюkin mьhendislik, tedarik ve yapэm iюlerini (EPC) 457 milyon ABD Dolarэ bedelle ьstlenmiюtir.

Tekfen Holding Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube, Google + gibi sosyal mecralarda yerini aldэ. Grup юirketler ile ilgili gьncel geliюmelerden haberdar olmak iзin, sosyal medya hesaplarэmэzэ da takip edebilirsiniz.

Grup Юirketlerimizden Toros Tarэm’эn Mersin Эюletmesi, en yьksek enerji yoрunluрu azaltma oranэna sahip bulunarak, Yenilenebilir Enerji Genel Mьdьrlьрь’nьn “Enerji Verimli Endьstriyel Tesis (EVET)” цdьlьnь almaya hak kazanmэюtэr.

“Enerji Verimliliрi Portalэnda” verileri bulunan Mersin Эюletmemiz, Genel Mьdьrlьрьn yaptэрэ hesaplama ve deрerlendirme sonucunda “kimyasal maddeler, ьrьnler ve suni elyaf” sektцrьmde birinci gelmiюtir.

Цdьl, 14 Ocak 2020 tarihinde Эstanbul’da dьzenlenen 7. Enerji Verimliliрi Forumu’nda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanэ Sayэn Berat Albayrak tarafэndan Tekfen Holding CEO’su Osman Birgili’ye takdim edilmiюtir.

Grup Юirketlerimizden Tekfen Эnюaat’эn BTC Boru Hattэ Onarэm ve Эyileюtirme Эюleri projesinde gerзekleюtirdiрi 3,5 milyon adamsaat kazasэzlэk baюarэsэ, iюveren BTC Exports Turkey tarafэndan da belgelendi. Projenin 6,5 yэldэr kayэp zamanlэ kaza yapmadan зalэюmalarэnэ sьrdьrьyor olmasэ, Tekfen’in Эю Saрlэрэ ve Gьvenliрi’ni bir numaralэ цncelik olarak цnemsenmesinin somut neticesidir.

TANAP Projesi’nde ise 2 milyon kazasэz adamsaate ulaюэlmэю olup, iюveren tarafэndan takdir sertifikasэ ile belgelenmiюtir.

Bu цnemli baюarэda emeрi, katkэsэ olan tьm Tekfen зalэюanlarэnэ kutluyor, kazasэz gьnlerin devamэnэ diliyoruz.

Grup Юirketlerimizden Toros Tarэm Sanayi ve Ticaret A.Ю.’nin Yцnetim Kurulu Baюkanэ ve Tekfen Holding Tarэmsal Sanayi Grubu CEO’su olarak gцrev yapan Sayэn Esin Mete, 31.12.2020 itibariyle kendi isteрiyle emekliliрe ayrэlmэюtэr. Tekfen bьnyesinde 42 yэl boyunca цzveriyle зalэюan, Toros Tarэm’эn kuruluю aюamasэndan itibaren her geliюiminde ve bugьnkь baюarэsэnda bьyьk emek ve katkэsэ olan Sayэn Esin Mete’ye, Grubumuza kattэрэ deрerler iзin teюekkьr ediyor, saрlэk ve esenlikler diliyoruz. Yeni atamaya kadar, Esin Mete’nin gцrevi Toros Tarэm Yцnetim Kurulu Baюkan Vekili Osman Birgili tarafэndan yьrьtьlecektir.

Tekfen Эnюaat’эn Azerbaycan’da yьrьtьlen projelerinden yьz gьldьren kazasэzlэk haberleri geldi.

En цnemli sermayesi insan olan bir kurum olarak hedefimiz, Эю Saрlэрэ ve Gьvenliрi’nin olduрu bir зalэюma ortamэ yaratmak.

2020 Ocak ayэnda anlaюmasэ imzalanarak зalэюmalara baюlanan Юahdeniz Faz-2 Kara Terminali’nde 15 milyon adamsaatlik цnemli bir kazasэzlэk baюarэsэna imza atэldэ.

Her yэl 500 црrenciye burs veren Tekfen Vakfэ, bugьne kadar 1500’den fazla црrencinin mezuniyetinde katkэda bulundu. Vakfэmэz, bursiyerlerimize sadece maddi destek vermekle kalmэyor, staj imkanlarэnэn yanэ sэra, birbirimizi yakэndan tanэmamэza fэrsat saрlayan Bursiyer Buluюmasэ’nэ da yэllardэr dьzenliyor.

Bu sene, yine Tekfenliler’in ev sahipliрinde 11.’si dьzenlenen Geleneksel Bursiyer Buluюmasэ’nda, Liderlik ve Yцnetim Dьюьnьrь, aynэ zamanda Deloitte’un CLO’su (Chief Learning Officer) Fazэl Oral gelecek hakkэnda konuюmak, црrencilerin ufkunu geniюletmek iзin bursiyerlerle bir arada olacak.

Doрal yaюam alanэ Kaзkar Daрlarэ’nэn yьksek зayэrlэklarэ olan yeni bir sьmbьlcьk tьrь keюfedildi. Botanik uzmanlarэ Hasan Yэldэrэm ve Serdar Aslan tarafэndan Scilla alinihatiana (Kaзkar sьmbьlь) olarak betimlenen bu зiзeрin tьr epitetinin, “Resimli Tьrkiye Florasэ”nэn yazэmэna ve Tьrk Botaniрine зok bьyьk katkэlarэ bulunan, Nezahat Gцkyiрit Botanik Bahзesi ve ANG Vakfэ kurucusu Ali Nihat Gцkyiрit’in onuruna verildiрi belirtilmiюtir.

Tekfen Эnюaat’эn 24 ay gibi rekor bir sьrede tamamlayarak geзtiрimiz Юubat ayэnda teslim ettiрi ve bu sene ilki gerзekleюen Avrupa Oyunlarэ’nэn aзэlэю ve kapanэю tцrenlerine ev sahipliрi yapan Baku Olimpiyat Stadэ, ENR (Engineering News Record) Dergisi’nin “Global Best Project Awards – 2020” deрerlendirmesinde, “Sports / Entertainment” dalэnda 2020’in en iyi projesi seзildi.

Tekfen Эnюaat, Fortune Dergisi’nin, son sekiz yэlda en hэzlэ bьyьyen 50 Fortune 500 юirketi arasэnda 2. sэrada yer aldэ. Tekfen Эnюaat, 2007’deki 428 milyon TL’lik cirosunu 8 sene iзerisinde kademeli artэrarak, 2020 yэlэnda 2,9 milyar TL’ye yьkselterek % 586 oranda bьyьdь. Listenin ilk sэrasэnda ise, 2008-2020 yэllarэ arasэnda % 655 oranэnda bьyьyen Netlog Lojistik oldu.

Tekfen Vakfэ, ЭKSV tarafэndan bu sene 14. sь dьzenlenen Эstanbul Bienali’nde “Bienal Bьyьkada’da ” destekзileri arasэnda bulunuyor. “TUZLU SU: Dьюьnce Biзimleri Ьzerine Bir Teori” baюlэklэ Bienal, 5 Eylьl-1 Kasэm tarihleri arasэnda ьcretsiz ziyaret edilebilecek.

Tьrkiye’nin en bьyьk 500 юirketini belirleyen Fortune 500’ьn, 2020 sэralamasэ aзэklandэ. TЬPRAЮ’эn ilk sэrada yer aldэрэ listede, Tekfen Эnюaat bu sene 41. sэrada bulunuyor.

Akademik зalэюmalar ve iю dьnyasэnda цnemli bir referans olarak kabul edilen, Tьrkiye’de yapэlan bu konudaki en kapsayэcэ listede yer alan юirketlerin net satэюlarэnэn toplamэ 791 milyar TL’ye ulaюэyor. Bu rakam, Tьrkiye milli gelirinin cari olarak bakэldэрэnda, %40-45’ine tekabьl ediyor.

Эstanbul Sanayi Odasэ’nэn (ЭSO) « Tьrkiye’nin 500 Bьyьk Sanayi Kuruluюu 2020 » araюtэrmasэ sonuзlandэ. Bu sene 52 yeni firmanэn girdiрi listede, 1.412.403.105 TL. ьretimden satэю miktarэ ile, Toros Tarэm 61. sэrada yer aldэ.

1985 yэlэnda Tьrkiye’nin ilk iю konseyi olarak kurularak Dэю Ekonomik Эliюkiler Kurulu’nun (DEЭK) temelini oluюturan Tьrk-Amerikan Эю Konseyi (TAЭK), kuruluюunun 30. yэlэnэ 4 Haziran gьnь, Rahmi M. Koз Mьzesi’nde dьzenlenen gala gecesiyle kutladэ.

Gecenin цnemine istinaden, TAЭK’e 1985 yэlэnda ьye olmuю ve ьyeliрi 30 yэldэr kesintisiz devam eden Tekfen Holding, Koз Holding, Eczacэbaюэ Holding, Sabancэ Holding, Best Enerji, Gama Holding, ENKA, MNG Holding ve Tьrkiye Sэnai Kalkэnma Bankasэ temsilcilerine цdьl takdim edildi.

Azerbaycan’эn baюkenti Baku, 12-28 Haziran 2020 tarihleri arasэnda dьzenlenen 1. Avrupa Oyunlarэ’na ev sahipliрi yapэyor. 49 ьlkeden 6 bini aюkэn sporcunun mьcadele edeceрi bu dev spor organizasyonunun aзэlэю tцreni, tasarэm ve inюasэ Tekfen Эnюaat tarafэndan yapэlan Baku Olimpiyat Stadэ’nda yapэldэ.

68 bin kapasiteli stadyumdaki aзэlэю seremonisine Azerbaycan halkэ yoрun bir ilgi gцsterdi ve tьm biletler gьnler цncesinden tьkendi. Tцrende dьnyaca ьnlь Amerikalэ юarkэcэ Lady Gaga, John Lennon’эn “Imagine”юarkэsэ ile tьm stadэ bьyьledi.

Tekfen Emlak Geliюtirme’nin geзtiрimiz Ekim ayэnda satэюэna baюladэрэ HEP Эstanbul “Hayatэmэn Evi Projesi’nin temel atma tцreni gerзekleюtirildi.

Esenyurt Kaymakamэ Ekrem Эnci ve Esenyurt Belediye Baюkanэ Necmi Kadэoрlu’nun katэldэрэ tцrene, Tekfen Grup Юirketler Baюkanэ Osman Birgili ile Tekfen Emlak Geliюtirme Genel Mьdьrь Цmer Egesel evsahipliрi yaptэ.

Tekfen Holding’in 7 Mayэs 2020 tarihli Yцnetim Kurulu toplantэsэnda, Grubun kurucu ortaklarэndan ve aynэ zamanda Yцnetim Kurulu Baюkanэ ve Murahhas Aza olan Ali Nihat Gцkyiрit, Baюkanlэk gцrevini ve Murahhas Azalэk sэfatэnэ Yцnetim Kurulu ьyelerinden Murat Gigin’e devretti.

Yцnetim Kurulu, 60 yэla yakэn deрerli зalэюmalarэndan dolayэ kendisine юьkranlarэnэ sunarak, “Kurucu ve Onursal Baюkan” sэfatэnэn takdim edilmesine karar verdi. Yцnetim Kurulu Ьyesi olarak gцreve devam edecek olan Gцkyiрit, yaptэрэ teюekkьr konuюmasэnda, yaюamэnda зok farklэ unvan ve gцrevler taюэdэрэnэ ancak bu sэfatэn kendisi iзin hayatэ boyunca eriюtiрi en цnemli sэfat olduрunu ve gцrevini gцnьl rahatlэрэyla Murat Gigin’e devrettiрini belirterek, kendisine baюarэlar diledi.

Tekfen Эnюaat’taki kariyerine 1977 yэlэnda baюlayan, 1988-1998 yэllarэ arasэnda Genel Mьdьrlьk gцrevini yьrьtmью olan Gigin, 1998’den bu yana Tekfen Holding A.Ю. Yцnetim Kurulu Ьyeliрini sьrdьrmьюtьr.

Tekfen Vakfэ’nэn Gьmью Sponsorlar arasэnda bulunduрu, Boрaziзi Ьniversitesi Эюletme ve Ekonomi Kulьbь tarafэndan dьzenlenen giriюimcilik yarэюmasэ Enterprize’эn bu sene 2. si gerзekleюti.

Genз giriюimcilerin fikirlerinin, etik deрerler, pazar potansiyeli, finansal getiri, sьrdьrьlebilirlik, sosyal etki, yenilikзilik ve katma deрer gibi kriterlere gцre deрerlendirildiрi yarэюma, 3 etaptan oluюuyor.

Haziran 2020’te ilk kez dьzenlenecek olan Avrupa Oyunlarэ’na ev sahipliрi yapacak, 68.000 seyirci kapasiteli Baku Olimpiyat Stadэ, olmasэ gerekenden зok daha kэsa bir zamanda, 24 ay gibi rekor bir sьrede anahtar teslim olarak tamamlanarak iюveren idare SOCAR’a teslim edildi.

Forum Эstanbul 2020, “Kritik Eюik: Aзэlэm ve Dцnьюьm Zamanэ” baюlэрэyla 27-28 Nisan 2020 tarihlerinde Эstanbul’da gerзekleюtirildi. Tьrkiye’den ve dьnyadan зok sayэda konuюmacэnэn katэldэрэ konferansta, Ali Nihat Gцkyiрit’e de “Yaюam Boyu Baюarэ Цdьlь” verildi. Toplumu, iю вlemini, akademik ve bьrokratik зevreleri Tьrkiye’nin bugьnь ve yarэnэ ile ilgili dьюьnmeye yцnlendirmeyi amaзlayan Forum Эstanbul, зeюitli konu baюlэklarэ altэnda цneriler geliюtirmek ve зцzьm arayэюlarэnэ teюvik etmek ьzere uluslararasэ bir platform oluюturuyor. Toplantэnэn paralelinde, Forum Эstanbul Yцnetim Kurulu ьyelerinin цnerileri doрrultusunda belirlenen isimlere, gerзekleюtirdikleri deрerli зalэюmalar ve ьlkeye yararlarэ nedeniyle “Yaюam Boyu Baюarэ Цdьlleri” veriliyor.

Azerbaycan’daki Юah-Deniz 2’den зэkarэlacak doрalgazэ, Tьrkiye’den Avrupa’ya ulaюtэracak Trans Anadolu Doрalgaz Boru Hattэ Projesi’nin (TANAP) temeli Kars’эn Selimiye ilзesinde atэldэ. Tцrene, Cumhurbaюkanэ Recep Tayyip Erdoрan, Azerbaycan Cumhurbaюkanэ Эlham Aliyev ve Gьrcistan Devlet Baюkanэ Giorgi Margvelaюvili katэldэ.

Ekonomist Dergisi’nin 3. kez dьzenlediрi « Tьrkiye’nin En Gьзlь 50 Kadэn CEO’su » araюtэrmasэ sonuзlandэ. Cirosunu aзэklayan юirketlerde gцrev alan 100 kadэn CEO arasэnda yapэlan araюtэrmanэn sonucunda, Toros Tarэm CEO’su Esin Mete, bir цnceki araюtэrmadaki yerini koyarak tekrar 5. sэrada yer aldэ.

Toros Tarэm, ьstlendiрi sosyal sorumluluk зalэюmalarэyla Tьrk зiftзisinin yaюam standartlarэnэ yьkseltmeyi amaзlamakta olup, buna yцnelik зok yцnlь зalэюmalarэ kapsamэnda, doрru ve dengeli gьbre kullanэmэ konusunda yol gцstermek amacэyla “Gьbreleme Rehberi”ni yayэmladэ.

Эnюaat sektцrьnьn tanэnmэю uluslararasэ dergilerinden ENR – Engineering News Record tarafэndan her yэl “Dьnyanэn En Bьyьk 250 Uluslararasэ Mьteahhidi” ve “Dьnyanэn En Bьyьk 225 Uluslararasэ Dizayn Firmasэ” belirlenmektedir. Deрerlendirmede, юirketlerin bir цnceki yэl iзerisinde ьstlendikleri uluslararasэ iю hacmi esas alэnmaktadэr.

Tekfen Mьhendislik, Bakы’da inюa edilen Olimpiyat Stadэ iзin gerзekleюtirdiрi detay mьhendislik зцzьmleriyle Tekla Kьresel BIM Цdьlleri’nin “Web Oylamasэ” kategorisinde birinci oldu.

Эstanbul’un trafik sorununa зare olmasэ beklenen havaray (monoray) projesinin etьt зalэюmalarэ Tekfen Mьhendislik tarafэndan yapэlacak.

Эstanbul Bьyьkюehir Belediyesi tarafэndan ilk kez 2020 baюэnda duyurulan “Эstanbul Havaray” projesi iзin ilk adэmlar atэldэ. Эstanbul’daki ana metro omurgasэnэn bir parзasэnэ oluюturacak olan havaray sistemi ilk etapta sekiz ana gьzergвhэ kapsayacak. Bu projelerin toplam uzunluрu 47,8 kilometreye ulaюacak.

Capital dergisi tarafэndan, son bir yэlda en fazla baрэю yapan iю insanlarэnэn ve юirket temsilcilerinin belirlendiрi “Tьrkiye’nin Gцnlь Zengin 50 Эю Эnsanэ” araюtэrmasэnda, Tekfen’in kurucularэ Nihat Gцkyiрit, Feyyaz Berker ve Necati Akзaрlэlar da yerlerini aldэlar.

Tьrkiye’nin genз зellistlerinden biri olan Nil Kocamangil, usta зellist Gautier Зapuзon’un Viyolonsel Ьstьn Yetenek Sэnэfэ’na kabul edildi. Nil Kocamangil, yэlda sadece 6 yetenekli mьzisyenin kabul edildiрi sэnэftaki eрitimini Tekfen Vakfэ’nэn da katkэlarэ sayesinde sьrdьrmektedir.

Tekfen Эnюaat, Trans Anadolu Doрal Gaz Boru Hattэ (TANAP) Projesi’nin 3. Lot’unu 563 milyon 959 bin dolara ьstlendi.

Azerbaycan’daki Юah Deniz-2 Sahasэ’ndan зэkarэlacak doрalgazэ Tьrkiye’ye ve Tьrkiye ьzerinden de Avrupa’ya taюэyacak olan Trans Anadolu Doрal Gaz Boru Hattэ Projesi (TANAP) kapsamэnda, kara kesimi boru hattэ inюaatэnэ gerзekleюtirecek firmalar belirlendi. TANAP tarafэndan aзэlan 56 inз Kara Kesimi Lot 1, Lot 2, Lot 3 boru hattэ inюaat ihalesi sonucunda, Lot 3 iзin Tekfen Holding’in baрlэ ortaklэрэ Tekfen Эnюaat ile sцzleюme imzalandэ.

Tekfen Vakfэ tarafэndan dьzenlenen 10. Geleneksel Bursiyer Buluюmasэ, Tьrkiye’nin dцrt bir yanэndan gelen bursiyerlerimizin katэlэmэ ile 19 Aralэk Cuma gьnь, Tekfen Tower’da gerзekleюti. Tekfen Grup Юirketleri’nden ьst dьzey yцneticilerinin de bulunduрu etkinlikte, genзler Tekfen ailesini, Tekfen kьltьrьnь daha yakэndan tanэma fэrsatэ buldu.

Tekfen Vakfэ tarafэndan yapэlan kэsa bir sunum ile baюlayan etkinlik, Fьtьrist Ufuk Tarhan’эn црrencilere gelecekle ilgili yeni ufuklar aзtэрэ konuюmasэ ile devam etti. Sunumlarэn ardэndan kэran kэrana geзen” Tekfen’i ne kadar iyi tanэyorsunuz?” yarэюmasэnda, Ortadoрu Teknik Ьniversitesi Эnюaat Bцlьmь црrencisi Baran Kэzэlkaya bьyьk цdьlьn sahibi oldu.

Tьrkiye’nin цnde gelen юirketlerinin yarэюtэрэ Indoor Cup 2; koюu, yьksek atlama, gьlle atma, uzun atlama branюlarэnda kэran kэrana geзen yarэюmalarla dьn Atakцy Kapalэ Atletizm Salonu’nda gerзekleюti.

Toplam 24 kurumun katэldэрэ Indoor Cup 2’ye, Team Tekfen 26 kiюilik kalabalэk bir ekiple katэldэ. Bu saрlam ekip, 3 юampiyonluk ile bir ьзьncьlьk kazandэ, aynэ zamanda “en юэk takэm” цdьlьnьn de sahibi oldu. Team Tekfen, genel sэralamada ise 35 puan ile 8. sэrada yer aldэ.

Tekfen Emlak Geliюtirme, Эstanbul’un hэzla geliюen bцlgelerinden Esenyurt’ta, E-5 ve TEM baрlantэ yolunun kesiюtiрi lokasyonda deрeri 500 milyon TL’ye ulaюan “Hayatэmэn Evi Projesi” HEP Эstanbul’u hayata geзiriyor. Toplam 56.880 metrekarelik alan ьzerinde 253 bin metrekarelik inюaat alanэna sahip HEP Эstanbul, 1.424 daireden oluюuyor.

Tьrkiye sэnэrlarэ dahilindeki bakэm ve onarэm iюleri 2009 yэlэndan bu yana Tekfen Эnюaat’a emanet edilen Baku-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattэ (BTC) projesinde kazasэz 3 milyon adamsaat’e ulaюэldэ. Yaklaюэk 6 yэldэr kayэp zamanlэ kaza yapmadan зalэюmalarэnэ sьrdьren ekibe, 25 Eylьl gьnь Эюveren BTC Co. tarafэndan takdir belgeleri tцrenle takdim edildi.

Uluslararasэ inюaat sektцrь dergisi ENR’эn (Engineering News-Record), mьteahhitlerin 2020 yэlэnda, ьlkeleri dэюэndaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayэmladэрэ “Dьnyanэn En Bьyьk 250 Uluslararasэ Mьteahhidi” listesinde Tekfen Эnюaat, 101. sэrada yer aldэ.

Tekfen Эnюaat, Azerbaycan’эn baюkentinde inюaatэna devam ettiрi 68 bin seyirci kapasiteli Baku Olimpiyat Stadэ Projesi ile iюgьvenliрi konusunda цnemli bir baюarэya daha imza attэ. 2020 yэlэnda, ilk defa dьzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Oyunlarэ’na (European Olympic Games) ev sahipliрi yapacak stadэn zamanэnda teslim edilmesi iзin maximumda toplam 4500 kiюinin зalэюtэрэ proje, iюin baюlangэcэndan bu yana kazasэz 13 milyon adam/saate ulaюtэ. Modern Baku’nun simgelerinden biri olmaya aday stadэn %80’i tamamlandэ.

Amerikalэ yayэn grubu Fortune’nun uzun yэllardэr global dьzeyde yьrьttьрь “En Beрenilen Юirketler” araюtэrmasэnэn Hay Group’la birlikte gerзekleюtirilen Tьrkiye зalэюmasэ sonuзlandэ. 790 ьst dьzey yцneticinin oylarэ sonucunda ortaya зэkan “Tьrkiye’nin En Beрenilen Юirketler” listesi, kurumsal itibar aзэsэndan цnemli bir gцstergedir. Genel sэralamanэn yanэ sэra, sektцrler bazэnda yapэlan oylamada, Tekfen Эnюaat, inюaat sektцrьnde en зok beрenilen ilk ьз юirketten biri oldu.

Юah Deniz Faz-2 yatэrэmэnэn bir parзasэ olarak, Azerbaycan ve Gьrcistan’da inюa edilecek South Caucasus Pipeline Expansion (SCPX) boru hattэ projesini, Tekfen Эnюaat’эn iюtiraki Azfen JV, Эtalyan Saipem ile birlikte %50-50 olarak ьstlenmiюtir.

Toplam bedeli 735 milyon ABD Dolarэ olan bu proje ile, Tekfen Эnюaat’эn kalan iю miktarэna Azfen’deki payэ зerзevesinde yaklaюэk 147 milyon ABD Dolarэ tutarэnda katkэ saрlanmэюtэr.

Tekfen Эnюaat projelerinden birbiri ardэna kazasэzlэk haberleri geliyor. Юirketin Baku’da inюa etmekte olduрu Azerbaycan Devlet Petrol Юirketi Yцnetim Binasэ SOCAR Tower projesi kayэp zamanlэ iю kazasэz 5 milyon adam/saati tamamladэ. Kazasэzlэk konusunda bir baюka gьzel haber de Katar’dan geldi. Katar’da yapэmэ ьstlenilen Kuzey Otoyolu Ek Эюler Projesi kayэp zamanlэ iю kazasэ olmaksэzэn 4 Milyon adam/saat’i tamamlarken, Arabistan’da Tekfen Эnюaat’эn Sadara Kimya Юirketi iзin 2020 yэlэnda baюladэрэ Propilen Oksit Proses Ьnitesi Projesi’nde iю gьnь kaybэ ile sonuзlanan kaza olmaksэzэn 3 milyon adam/saat geзildi. Kazasэzlэkta son haber de Tьrkiye’den; kardeю kuruluю Toros Tarэm Samsun Эюletmesi Yatэrэm Projesi’ni ьstlenen Tekfen Эnюaat, bu projede 1 milyon adam/saati tamamladэ. Ulaюэlan bu baюarэlar iюverenler tarafэndan verilen plaketlerle belgelendi.

Toros Tarэm Yцnetim Kurulu Baюkanэ Esin Mete, tanэnmэю iю dьnyasэ dergisi Fortune Tьrkiye tarafэndan “Tьrkiye’nin En Gьзlь 50 Kadэnэ”ndan biri olarak gцsterildi. Son sayэsэnda Tьrkiye’nin iю hayatэnda цnemli bir rol ьstlenen 50 kadэn yцneticiye yer veren dergi, Esin Mete’yi, “global arenada aзlэk ve azalan kaynaklar konusunda ьlkeleri uyaran gцnьllь bir elзi” olarak tanэmladэ.

Derginin son sayэsэnda, Esin Mete ile gerзekleюtirilmiю geniю bir rцportaja da yer verildi. Esin Mete’nin Toros Tarэm’daki yцneticiliрinin yanэ sэra, IFA Baюkanэ olarak yaptэрэ зalэюmalarэ da цne зэkaran Fortune Tьrkiye, Mete’yi neredeyse tamamэ erkek egemenliрinde olan tarэm sektцrьnde “mьcadeleci” kiюiliрiyle цne зэkan bir figьr olarak tanэttэ. Onun IFA’da gцreve getirilen ilk kadэn baюkan olduрuna da dikkat зeken dergi, Esin Mete’nin iki yэllэk baюkanlэk dцneminde ьstlendiрi misyonu, “Topraрэn ve gьbrenin katma deрerine ve azalan kaynaklara, baюta Tьrkiye olmak ьzere tьm ьlkelerin dikkatini зekmek” olarak цzetledi.

Tekfen Vakfэ, 10 Mayэs – 5 Haziran tarihleri arasэnda dьzenlenecek olan 19. Эstanbul Tiyatro Festivali’nde gцsteri sponsoru oldu. Tekfen Vakfэ bu kapsamda, Altэdan Sonra Tiyatro’nun Kral (Soytarэm) Lear ile Юahika Tekand’эn Gergedanlaюma 2.014 adlэ oyunlarэna destek verdi.

15 Mayэs Perюembe ve 16 Mayэs Cuma gьnleri Ьskьdar Tekel Sahnesi’nde sahnelenecek olan Kral Lear, юimdiye dek belki binlerce kez sahnelenmiю olan Shakespeare’in ьnlь oyununun, Lear’a en yakэn kiюi olan ve bьtьn gerзekleri hiз зekinmeden dillendirebilen soytarэsэnэn dilinden yeniden anlatэmэnэ iзeriyor.

4 Haziran Зarюamba ve 5 Haziran Perюembe gьnleri yine Ьskьdar Tekel Sahnesi’nde sahnelenecek olan Gergedanlaюma 2.014 adlэ oyun ise, Юahika Tekand’эn yazэp yцnettiрi eрlenceli ve yьksek ritimli bir зaрdaю komedi. Эlk kez 1995-96 sezonunda sahneye konulmuю olan oyun, Юahika Tekand’эn kurduрu Studio Oyuncularэ’nэn 25. yэlэ nedeniyle yeniden ele alэnarak sahnelenecek.

Tьrkiye’nin toplam ihracatэnэn yaklaюэk yьzde 30’unu gerзekleюtiren, altэ birliрi bьnyesinde barэndэran Эstanbul Maden ve Metaller Эhracatзэ Birlikleri “ЭMMЭB”, bu baюarэya imza atan yэldэz юirketlerini цdьllendirdi. ЭMMЭB’in geleneksel hale getirdiрi ve bu yэl yedincisi dьzenlenen цdьl gecesinde; Tьrkiye’nin 2020 yэlэnda gerзekleюtirdiрi ihracatta en зok paya sahip юirketlerine, 56 kategoride toplam 168 цdьl verildi.

19 Юubat Зarюamba akюamэ, Эstanbul Swissфtel’de dьzenlenen tцrende, “En Fazla Эhracat Gerзekleюtiren Mьteahhit Firmalar” kategorisinde, Tekfen Эnюaat 2. oldu. Цdьlь, Tekfen Эnюaat’э temsilen Lojistik Mьdьrь Serdar Akgцnьl Ekonomi Bakanэ Nihat Zeybekзi’nin elinden aldэ. Aynэ kategoride birinci Polimeks Эnюaat olurken, ьзьncь Enka oldu.

Dьnyanэn hэzla artan nьfusuna karюэn giderek azalan doрal kaynaklarэ ve ekilebilir alanlarэ ile endiюe verici boyutlara ulaюan iklim deрiюikliрi, insanlэрэ ciddi цlзьde aзlэk ve susuzluk tehlikesiyle karюэ karюэya bэrakmaktadэr. Mesele, ulusal ve uluslararasэ resmi ve sivil toplum цrgьtleri ile dьnya basэnэnda цnьmьzdeki dцnem kritik gьndem konularэnэn baюэnda gelecektir.

Bu зerзevede, Эngiliz haftalэk ekonomi yayэnэ The Economist, dьnyadaki aзlэk ve beslenme konularэna dikkat зekmek amacэyla, 13 Юubat’ta Londra’da “Feeding The World” (“Dьnyayэ Beslemek”) adlэ bir zirve dьzenledi. Endьstri liderleri, hьkьmet gцrevlileri, sivil toplum цrgьtleri ve bilimadamlarэnэn hazэr bulunduрu zirveye, Uluslararasэ Gьbre Sanayi Birliрi (IFA) ve aynэ zamanda Toros Tarэm Yцnetim Kurulu Baюkanэ Esin Mete de katэldэ.

Dьnyaca ьnlь Эtalyan tenor Andrea Bocelli, TEMA Vakfэ’nэn 20’nci kuruluю yэldцnьmь kutlamalarэ kapsamэnda 22 Юubat Cumartesi akюamэ Ьlker Sports Arena’da 9 bin seyircinin цnьnde muhteюem bir konser verdi.

Konserde Bocelli’ye, Tekfen Vakfэ’nэn TEMA’ya desteрi зerзevesinde, konuk юef Marcello Rota yцnetimindeki Tekfen Filarmoni

Orkestrasэ 75 kiюilik kadrosuyla eюlik etti. Yaklaюэk 2 saat sьren konserin bitiminde, dakikalarca sьren alkэюlarla tekrar sahneye зaрrэlan Bocelli, ilave 3 eser seslendirdi.

Tekfen Grup Юirketleri ve TEMA Vakfэ kurucu ortaрэ Ali Nihat Gцkyiрit, doрaya hizmet etmek iзin birlikte yola зэktэрэ Hayrettin Karaca ve TEMA’nэn yцnetim kurulu ьyeleri konseri hep birlikte izledi.

Tekfen Holding kurucularэndan Ali Nihat Gцkyiрit’in Kurucu Baюkanэ, Tekfen Emlak Geliюtirme Grubu’nun ise kurucu ьye юirketler arasэnda olduрu “Зevre Dostu Yeюil Binalar Derneрi” (ЗEDBЭK) tarafэndan bu yэl 21-24 Юubat tarihleri arasэnda Uluslararasэ Yeюil Binalar Zirvesi’nin ьзьncьsь dьzenlenecek. Tekfen Holding, Swissotel’de gerзekleюecek olan bu etkinliрin altэn sponsorlarэndan biri.

Tekfen Filarmoni Orkestrasэ, geзtiрimiz sene sonunda Эstanbul ve Bursa’da “Tekfen Filar-Mini” adэyla зocuklara цzel bir konser vermiю, Singapurlu Юef Darrell Ang yцnetimindeki konserde, Tekfen Vakfэ tarafэndan bir de resim yarэюmasэ dьzenlenmiюti. Зocuklara konseri dinlerken hayal ettiklerini resmetmeye davet eden bu yarэюmanэn цdьlь ise, en зok sahip olmak istedikleri enstrьman olarak dьюьnьldь.

“Hareket herkesin iзinde, keюfetmek bizlerin elinde” sloganэyla Fanatik gazetesi ve Antrenmanyap iюbirliрiyle dьzenlenen Fanatik Юirketlerarasэ Salon Atletizm Oyunlarэ (Fanatik Indoor Cup), 12 Ocak’ta Atakцy Aslэ Зakэr Kapalэ Atletizm Salonu’nda yapэldэ.

Farklэ sektцrlerden 29 юirketin katэldэрэ organizasyonda, bir юampiyon, bir ьзьncь bir de dцrdьncьnьn зэktэрэ Team Tekfen ekibi, aynэ zamanda “en neюeli takэm” цdьlьnь de aldэ.

1995 yэlэndan bu yana Azerbaycan’da faaliyet gцsteren Tekfen Эnюaat geзtiрimiz hafta iзerisinde ьlkenin Юah Deniz 2. Faz yatэrэmlarэ зerзevesinde 2 цnemli projeye daha imza attэ.

Tekfen Эnюaat’эn ьyesi olduрu ATA Konsorsiyumu (AMEC-Tekfen-Azfen), BP Exploration (Shah Deniz) ile imzaladэрэ sцzleюme ile toplam aрэrlэрэ 26.442 ton olacak olan iki adet offshore platformun ve baрlantэ kцprьsьnьn imalat, yapэm ve teslim iюlerini ьstlenmiюtir. Projenin toplam bьtзesi yaklaюэk 975 milyon Amerikan Dolarэ olup, Azfen’deki ortaklэk payэ ile birlikte Tekfen Эnюaat’эn projedeki toplam payэ yaklaюэk 496 milyon Amerikan Dolarэdэr.

Diрer yandan ise, Azfen-Tekfen Konsorsiyumu olarak yine BP Exploration (Shah Deniz) ile imzalan bir sцzleюme ile, Юah Deniz Faz 2 Sangaзal Kara Terminali Tesisleri’nin inюaat ve montaj iюleri ьstlenilmiюtir. Projenin toplam bьtзesi yaklaюэk 1 milyar Amerikan Dolarэ olup, Azfen юirketindeki ortaklэk payэ ile beraber Tekfen Эnюaat’эn toplam payэ yaklaюэk 621 milyon Amerikan Dolarэdэr.

Birleюmiю Milletler’in geзtiрimiz 25-27 Kasэm tarihlerinde New York’ta, 2020 yэlэ itibariyle yьrьrlьрe girecek olan Sьrdьrьlebilir Kalkэnma Hedefleri’nin masaya yatэrэldэрэ зalэюma toplantэsэna, IFA (Uluslararasэ Gьbre SanayiBirliрi), 16 kiюilik bir delegasyon ile katэldэ.

Esin Mete baюkanlэрэndaki IFA delegasyonu, toplantэlarda kalkэnma gьndeminin en цnemli maddelerinden olan aзlэk ve kцtь beslenmeyle mьcadele hakkэnda gцrью ve deneyimlerini paylaюarak, 2 milyar insanэ etkileyen bu meselenin 2020 yэlэ sonrasэ Sьrdьrьlebilir Geliюme Hedefi arasэnda цncelikli konu olarak benimsenmesi gerektiрini vurguladэ.

Tekfen Filarmoni Orkestrasэ, genз ve gьleryьzlь Singapurlu konuk юef Darrell Ang yцnetiminde 30 Kasэm’da Эstanbul TЭM Show Center’da, 1 Aralэk’ta ise Bursa Merinos Atatьrk Kongre ve Kьltьr Merkezi’nde зocuklara цzel konser verdi. Biletlerin tьkendiрi bu eрlenceli konserlerde salon, sэk sэk зocuklarэn yorumlarэ ve alkэюlarэyla yankэlandэ. Konserlerde aзэlэю eserini seslendiren ve kendisi de 9 yaюэnda olan Rus kemancэ Michelle Bushkova, ustalэрэyla dinleyicilere kьзьk yaюta nasэl bьyьk bir mьzisyen olunabileceрini gцsterdi.

Hazar Bцlgesi ve зevresi ile ilgili araюtэrmalar yapэp politika ve iю зevrelerine stratejik fikirler ьreten dьюьnce kuruluюu Hazar Strateji Enstitьsь, enerji ve uluslararasэ iliюkiler gьndeminin цnemli isimlerini 4-5 Aralэk tarihlerinde Эstanbul Зэraрan Sarayэ’nda bir araya getirdi. Эlki geзen yэl Эstanbul’da, ikincisi ise geзtiрimiz Eylьl ayэnda New York’ta gerзekleюtirilen Hazar Forumu’nda baюta geniю Hazar bцlgesi olmak ьzere, AB, ABD ve Tьrkiye’den karar alэcэ, akademisyen, araюtэrmacэ, yatэrэmcэlar ile iю зevreleri, Hazar bцlgesindeki son geliюmeler эюэрэnda dьnya enerji haritasэndaki gьncel durumu, bu kapsamda ortaya зэkan yeni oluюum ve dэю politika dinamiklerini masaya yatэrdэ.

Tekfen Holding iюtiraklerinden Toros Tarэm ile Saрlэk Bakanlэрэ Tьrkiye Halk Saрlэрэ Kurumu ve Hollanda Bьyьkelзiliрi katkэlarэyla, Birleюmiю Milletler Nьfus Fonu Tьrkiye Ofisi (UNFPA) yьrьtьcьlьрьnde geliюtirilen “Mevsimlik Tarэm Эюзileri ve Ailelerinin Saрlэрэnэn Geliюtirilmesi Programэ” zorlu koюullarda зalэюan ve yoksullukla mьcadele eden mevsimlik gцзebe tarэm iюзilerinin цzellikle hastalэklarэnэn цnlenmesine katkэda bulunmayэ hedefliyor.

Program kapsamэnda yapэlacak uygulamalarэ paylaюmak ve mevsimlik tarэm iюзilerinin sorunlarэnэ yerinde gцrmek amacэyla 14 Kasэm’da Юanlэurfa’ya dьzenlenen basэn toplantэsэna Birleюmiю Milletler Nьfus Fonu Temsilcisi Dr. Zahidul Huque, Harran Ьniversitesi Rektцrь Prof. Dr. Эbrahim Halil Mutlu ve Harran Ьniversitesi Tarэmda Эю Saрlэрэ ve Gьvenliрi Uygulama ve Araюtэrma Merkezi Mьdьrь Prof. Dr. Zeynep Юimюek ile Toros Tarэm Yцnetim Kurulu Baюkanэ Esin Mete katэldэ.

Tekfen Holding kurucu ortaklarэndan Necati Akзaрlэlar anэsэna Samsun’un Tekkekцy ilзesinde inюa edilen T.C. MEB Toros Tarэm Necati Akзaрlэlar Anadolu Lisesi, 16 Eylьl Pazartesi gьnь dьzenlenen resmi tцrenle hizmete girdi.

T.C. MEB Toros Tarэm Necati Akзaрlэlar Anadolu Lisesi’nin aзэlэюэ nedeniyle dьzenlenen tцrene Samsun Vali Vekili Hasan Цzhan, Tekkekцy Kaymakamэ Kцksal Юakalar, Samsun Garnizon Komutanэ Ufuk Ekinci, Samsun Эl Milli Eрitim Mьdьrь Dr. Mustafa Cora, Tekkekцy Belediye Baюkanэ Hayati Tekin, Tekfen Holding Yцnetim Kurulu Baюkan Vekili Cansevil Akзaрlэlar, Tekfen Holding Yцnetim Kurulu Ьyeleri Erhan Цner ve Prof. Dr Зelik Kurtoрlu, Tekfen Grup Юirketler Baюkanэ Osman Cengiz Birgili, Toros Tarэm adэna Yцnetim Kurulu Baюkanэ Esin Mete’nin yanэ sэra il ve ilзeden зeюitli kamu ve sivil toplum kuruluюlarэnэn temsilcileri katэldэ.

1987 yэlэndan beri Tьrkiye’de dьzenlenen en geniю зaplэ uluslararasэ sanat sergisi olma цzelliрi taюэyan Эstanbul Bienali, gьncel sanat tartэюmalarэna цnemli bir alan aзmanэn yanэ sэra, юehrin tarihinin mekвnlar aracэlэрэyla yeniden keюfedilmesinde ve sadece Tьrkiye’den deрil birзok farklэ ьlkeden gьncel sanatзэnэn uluslararasэ alanda tanэnmalarэnda rol oynuyor.

14 Eylьl-20 Ekim 2020 tarihleri arasэnda gerзekleюecek ve ьcretsiz gezilebilecek olan 13. Эstanbul Bienali’nin odak noktasэnэ siyasi bir forum olarak kamusal alan kavramэ teюkil ediyor ve bu kavramэn medeniyet, barbarlэk, demokrasi, mekвnsal-ekonomik adalet ve gьncel sanatэn rolь gibi tartэюmalэ konular ьzerine dьюьnce ve biзim ьretmek iзin bir temel oluюturmasэ hedefleniyor.

Tekfen Holding Gama Payları Satın Aldı

Tekfen Holding has been awarded an ‘A (-)’ grade in both the Climate Change and Water Security Programmes of the CDP (Carbon Disclosure Project), which aims to change the way the business world functions in order to reduce the effects of climate change and protect natural resources. Tekfen has thus taken its place among Turkey’s leaders in these two areas.

In the World Economic Forum’s a ‘Global Risk Report 2020’, the first five of the global risks expected to occur over the next ten years are all in the environmental field. These are extreme weather, failure to combat climate change and achieve compliance in the matter, natural disasters, loss of biodiversity and environmental destruction, and environmental damage and disasters resulting from human activity. In view of the fact that environmental risks are currently increasing day by day, everyone has important responsibilities to fulfil – and this applies especially to public and private institutions.

At the 33rd Ordinary General Assembly of the Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEЭK), a ceremony was held to honour two masters of their profession. Awards were made to the late Feyyaz Berker (who for ten years was Chairman of the Executive Board and was also the first Chairman of the Turkey-U.S. Business Council), and to Ali Nihat Gцkyiрit, who is an honorary member of the Foreign Economic Relations Board and is also its longest-serving living member.

Hayrettin Karaca, a well-known figure in Turkey who was affectionately known as ‘Toprak Dede’ (‘Grandfather Earth’), has passed away. Hayrettin Karaca set up the environmental NGO TEMA Foundation along with Ali Nihat Gцkyiрit, a founding partner in Tekfen; the two not only shared a common ideal, but were also old friends.

Karaca’s death is a grievous loss for the Turkish nation.

Tekfen Construction, in conjunction with its Russian-based subsidiary Rusfen, has signed an agreement with Kharampurneftegaz LLC over the manufacture and installation of a 90-kilometre-long natural gas pipeline in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (District) in Western Siberia.

This 90-kilometre stretch will be the first section of a gas transmission pipeline that is to link the Kharampur Gas Field with the main Gazprom pipeline. The Kharampur Gas Field, located in the Ural Federal District, is operated by Kharampurneftegaz, a company owned jointly by Rosneft and BP, and the project’s contract value is 19.5 billion roubles, equivalent to approx. 311 million US Dollars.

Tekfen is strengthening its position in Azerbaijan by making a purchase worth 100 million dollars.

TechInvestments LLC, a subsidiary of Tekfen Holding, has signed an agreement in Baku with regards to its purchase of a 10% stake in SOCAR Polymer Investments LLC, a company producing petrochemicals with a paid-in capital of 375 million US Dollars.

Toros Agri is a pioneer in its sector by carrying out its activities guided by the principles of sustainable growth, operational excellence and continuous development!

Not long ago Toros Agri was the first and only firm in Turkey to receive the “Protect & Sustain” certificate, created specifically for the fertilizer industry by the International Fertilizer Association (IFA), and now it prides itself in receiving an award.

Toros Agri has been selected as the Industry Stewardship Champion and given the gold medal for the actual improvements in its works which were adapted from good practices from around the globe in occupational health and safety, environment management and energy efficiency, and for the support it has provided for the “Benchmarking and Analysis Platform” which was created by IFA with the purpose of ensuring continuous improvement, and eventually achieving better results.

Once again, this year, Tekfen Holding Board of Directors, including four women members, received the “Women-Empowered Boards” award granted by the Conference of Women on Boards Turkey.

The 7 th Conference of Women on Boards Turkey was held on November 20, 2020 by the Sabancэ University Corporate Governance Forum of Turkey. Tekfen Holding was deemed worthy of the “Women-Empowered Boards” award for the number of women it has on its Board of Directors.

At the ceremony, Vice Chairman Osman Birgili and Independent Board Member Neriman Ьlsever received the award on behalf of the Holding. Birgili emphasized the importance of increasing female employment in his speech and said, “Although we are receiving this award because of the number of women on our Board, the main challenge is to increase the number of women engineers and the number of women in the agricultural sector in general.”

Tekfen Philharmonic gave two concerts for the children branded as “Tekfen Philhar-Mini” under the conductorship of Aziz Shokhakimov. Directed by Yiрit Sertdemir and narrated by Ceyda Dьvenci, the show enriched with narration, dance and puppeteering introduced fascinating works of great composers such as Chopin, Paganini, Rachmaninov, Brahms to the children. As the next day was the Commemoration of Ataturk’s death, the concert ended with the Эzmir Anthem arranged by Muammer Sun, and sung by a choir. The audience gave the orchestra and the performers a standing ovation.

The tickets had been sold out long before the concerts, and all proceeds were donated to the Music for Peace Foundation (Barэю Эзin Mьzik Vakfэ). Tekfen Foundation initiated another beneficial campaign as well: children were asked to bring some of their toys and books in good condition and to leave them in boxes in the foyer to be donated, to the needy ones.

Tekfen signed a strategic cooperation agreement with Thornton Tomasetti, which has been providing engineering design, research and analysis services on worldwide projects since 1956.

The signing ceremony for the cooperation between the two companies that are set to work together on new projects worldwide, took place at Thornton Tomasetti’s head office in New York. Thornton Tomasetti was represented by the president of the company Mr. Raymond Daddazio and its senior executives while Tekfen was represented by Mr. Levent Kafkaslэ, the Vice President of Tekfen Holding in charge of the Contracting Group, and Mr. Barэю Altэparmak, Tekfen Construction’s Baku Office Manager of.

Ms. Burcu Tьrkeю, Sustainability and Governance Director of Toros Agri, was selected to join the Strategic Advisory Team of the Technical & SHE (Safety, Health and Environment) Committee at the International Fertilizer Association (IFA)!

Toros Agri has a long history with IFA, an association founded in 1927 and known for its important role in ensuring world food safety through efficient and planned production of plant nutrients. Mr. Erhan Цner, former Chairman of the Board of Directors of Toros Fertilizer (1993-1995), and Ms. Esin Mete, former Chairwoman of the Board of Directors of Toros Agri (2020), also assumed the chairmanship of IFA which made significant contributions to the world fertilizer industry.

Azfen, an Azerbaijan company in which Tekfen Construction holds a 40% stake, has signed a contract for the building and erecting of a drilling and production platform in the Azeri-Зэrak-Gьneюli oilfield in the Caspian Sea. The new offshore platform, which will have a weight of 17,000 tons and will cost 486.3 million US Dollars, is part of an investment initiative in the oilfield that is currently being developed by BP Exploration. Included within the scope of the project are the construction and delivery of the drilling module, service units and living quarters. In accordance with the size of its stake in the Azfen company, Tekfen Construction’s share in the project, which is expected to finish in 38 months, will amount to 194.5 million US Dollars.

According to the survey carried out annually by ENR (Engineering News Record), regarded as one of the most highly-respected publications giving information on the contractorship sector, Tekfen Construction has jumped 29 places during the last year. In the ENR’s ‘Top International 250 Contractors’ listings for 2020, Tekfen Construction has now risen to 69 th place.

A total of 44 Turkish firms are listed in the ENR survey. Tekfen Construction is ranked third among them, behind Rцnesans (in 33 rd place) and Limak (in 67 th ).

Toros Agri, Turkey’s leading fertiliser exporter for the last two years, has signed an agreement for the purchase of the Romanian sales and distribution operations of Nutrien, the world’s largest fertiliser manufacturer.

Toros Agri, Turkey’s largest manufacturer of fertiliser and the leader in this sector, is taking initiatives to become a regional player. With this goal in mind, on 29 July 2020 Toros Agri signed a share purchase agreement that will bring Agrium-Agroport Romania S.A., a company engaged in the sale and distribution of fertiliser in Romania, into the Toros Agri fold.

Tekfen Agri, one of Turkey’s leading companies in the area of agricultural production, has signed an agreement with the Sabancэ University Nanotechnology Research and Application Center (SUNUM), one of Turkey’s major research centers, foreseeing co-operation between the two with regard to research and development activities focusing on agriculture and the development of new technologies.

Tekfen Agri General Manager Emrah Эnce said: “We have complete faith in this country’s land, and people. We are investing in our country’s future with the technology we have at our disposal, and with our human resources – people of experience. In engaging in high-technology R&D activities with SUNUM, our aim is to take on a leading role in the agricultural sector. I believe that this co-operation will strengthen us, and combining our own experience with that of SUNUM will create a synergy that will have great impact.”

Alanar Fruit, a Tekfen Agri subsidiary, has entered the Chinese market with its cherries – a product that has recently been found worthy of an award by the Bruseel based International Taste Institute.

As a result of DEЭK (Turkey’s Foreign Economic Relations Board) and the Turkish government’s dedicated efforts, Alanar is one of only eight Turkish firms that are now licensed to export cherries to ChinaThe first batch of Alanar cherries to China were imported by Shenzhen Kingship, China’s largest foodstuffs importer, and is now in the markets of Shanghai.

On the occasion of itstwentieth anniversary, the Tekfen Foundation added a new strand to its support for classical music and education by launching a Music Scholarship Programme. The Programme is open for students of music who have chosen orchestral playing as their future career, and plan to study in a university abroad.

Tekfen Real Estate’s environmentally-friendly housing development HEP Эstanbul, took first place in the ‘Residential’ category at the ‘ISBS 2020-Sustainability Award’, a competition held in the United States earlier this year.

HEP Эstanbul, which is currently home to nearly 3200 people including 437 children, offers a world that includes all the features of ‘a good life’ to those desiring a high-quality living standard. Putting family life and children as its focal point, the housing development devotes a generous amount of its space to places for social activity, as well as to landscaped areas. It has nearly 1400 square metres of open play space specially designed for children of different age groups; in addition, it has 3 km of walking and cycling paths, as well as swimming pools and areas set aside for sport and other activities.

The 47 th Эstanbul Music Festival, organised by the Эstanbul Foundation for Culture and Arts (ЭKSV) and centred around the theme ‘Darkness of Being, Lightness of Being’, made its opening with a concert by the Tekfen Philharmonic Orchestra at the Lьtfi Kэrdar Convention and Exhibition Centre on the evening of 10 June. The Tekfen Philharmonic is in fact to give the opening concerts of the next three Эstanbul Music Festivals as well.

At the opening concert of this year’s festival the orchestra, conducted by Aziz Shokhakimov, accompanied the 24-year-old South Korean pianist Seong-Jin Cho in Beethoven’s Piano Concerto No 1 in C major, Op. 15. Described by the world’s classical music authorities as ‘poetic and appealing’, Seong-Jin Cho was the winner of the 17 th International Fryderyk Chopin Piano Competition in 2020. After the performance, he received a standing ovation lasting several minutes.

For many years, Tekfen Holding has been serving SOCAR (Azerbaijan’s State Oil Company) in the role of contractor, helping SOCAR to realise its investment projects. Now the scope of this co-operation is being expanded to cover production facilities.

Tekfen Construction has been a main contractor of SOCAR’s major oil and gas investment projects and superstructures. These projects have been carried out partly on Tekfen Construction’s own account and partly in conjunction with Azfen, a locally-based company set up jointly by Tekfen and SOCAR.

Recently, a sizeable team of Tekfen management visited Baku on the occasion of the UEFA Europa League Final, played on 29 May in the Baku Olympic Stadium – a stadium built by Tekfen Construction on a turnkey basis that included engineering and procurement. During this time, the Tekfen management team had meetings in Baku and signed a Protocol with SOCAR regarding a new strategic partnership that is shortly to come into effect.

The Tekfen Foundation, one of Turkey’s leading private institutions in the field of the arts, is adding a new strand to its support for classical music on its 20 th anniversary: a programme of Music Scholarships. The purpose of these scholarships is to train competent musicians for Turkey’s orchestras, starting with but by no means limited to Tekfen Philharmonic. Available to students of music under Turkish citizenship who have chosen orchestral playing as their future career, it will provide support for young musicians receiving training at undergraduate (first degree) level at abroad.

Applications for scholarships should be addressed to the Tekfen website – www.tekfen.com.tr – no later than 7 June. Following an initial assessment, applicants who pass this initial stage will then be invited to attend an interview in Istanbul on 19 June at which they will face a jury and display their musical skills.

Toros Agri, Turkey’s largest producer of fertiliser and the leader in this sector, has added organic fertiliser to its product portfolio-a move made in accordance with the company’s aim of supplying farmers with every type of fertiliser they need. By acquiring a 70% stake in Gцnen Renewable Energy Production, Inc., a company that produces biogas and organic fertiliser, Toros Agri intends to become a major player in the markets of organic and organomineral fertilisers, a sector whose market potential is expected to increase in response to changing agricultural policies.

In accordance with its strategic aim of acquiring a strong presence in the field of agricultural production, at the beginning of 2020 the Tekfen Group bought a 90% stake in one of Turkey’s largest producers of premium fruit-Alanar Meyve (“Alanar Fruit”) and its sister company Alara Nursery, which grow and sell fruit tree saplings.

In May 2020, Tekfen Agri acquired all the remaining shares belonging to the founding partners, thus bringing both companies completely into the Tekfen fold.

GATE Construction, the Tekfen Construction company that operates in Kazakhstan, is continuing its successful work on the projects it has undertaken in the Tengiz Oil and Gas Field, which has one of the world’s largest oil and gas reserves. GATE is currently carrying out three projects for Tengizchevroil within the scope of a giant-sized Future Growth Project (FGP) investment initiative.

During the 1650 days that have gone by since the Tengiz Projects began, GATE has achieved 10 million man-hours of work without a single working day lost through accident-and this in spite of the fact that the vehicles involved in the project have travelled a total of 20 million km. We congratulate all our colleagues who have contributed to this highly important success, and very much hope that their work will continue to be accident-free.

Over the weekend of 9-12 May, Darьююafaka Tekfen Basketball Team was the guest of the Boрaziзi University Sports Fest, in which a total of 17 Turkish and 16 foreign universities took part. This was the 39 th time the festival had been held.

Every year, around 1000 athletes (including, on average, 500 from foreign countries) participate in this festival, held on the South Campus at Boрaziзi University. In addition to the sports tournaments, which take place over four days, there are a number of other activities and shows of various kinds. On the last day of the Fest, the Darьююafaka Tekfen Basketball Team played a demonstration match against the Sports Fest All-Star Team. Darьююafaka Tekfen were out in full force-bringing along their brass band, dance team and Dado, the club’s mascot!

Tekfen held its fifteenth Seniority Award Ceremony.

Seniority Award Ceremonies, held in Эstanbul, Adana and at overses’ construction sites in order to honour long-standing employees are a much awaited tradition at Tekfen. This year’s events, 15th in a row since the first of their kind in 2004, witnessed as many as 285 Tekfen employees receive their awards accompanied by their colleagues and family members. With the addition of this year’s recipients, a total of 3877 employees have earned the right to their Seniority Award.

Tekfen Construction, which has been engaged in a number of major infrastructure and industrial projects in Qatar since 2005, has completed the ‘Al Khor Expressway’ Project – which according to the agreement signed with the State of Qatar was due to be completed within 36 months – one year before the guaranteed date. The contract for the construction of the Al Khor Expressway is the largest ever signed at one time by the company.

The opening ceremony of a portion of the Expressway by Qatari Prime Minister Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani was attended by Selahaddin Menteю (Deputy Minister of Justice of the Republic of Turkey), Fikret Цzer (Turkish Ambassador in Doha), Cahit Oklap (Tekfen Holding Group Companies President), Ьmit Цzdemir (Tekfen Holding Consultant) and Alpaslan Sьmer (Tekfen Construction’s Senior VP), as well as by the project team.

Toros Agri has been the champion ofchemical fertilizer export in 2020. At an event hosted by the Istanbul Chemical and Chemical Product Exporters Association (ЭKMЭB), the leading exporter’s award was received by Toros Agri Chairman Hakan Gцral. While the company’s export figure for 2020 was 273, 095 tons; in 2020, owing to the opening up of new export markets, that figure rose to 353,897 – a significant increase of 30%. Toros exported its goods to Morocco, Kenya, Malawi, Mozambique and Tanzania in Africa; to Albania, Bulgaria, Croatia, Spain, Italy, Cyprus, the Turkish Republic of Northern Cyprus, Romania and Ukraine in Europe. Additional markets were Argentina, India, Israel and Lebanon.

“In 2020, we recorded a 30% increase in fertiliser exports over the previous year, thus achieving the highest level of exports in Toros Agri’s history,” Gцral said. “We produced a total of 1,603,702 tons of fertiliser at our factories in Ceyhan, Mersin and Samsun, with an average capacity utilisation of 86%.”

A changing of the guard took place after Tekfen Holding’s Ordinary General Assembly and Executive Board meeting on 27 March 2020. Osman Birgili, who has been serving in various positions in Tekfen Group companies since 1978 and was President of the Group Companies from 2020 onwards, was elected Vice Chairman of Tekfen Holding’s Executive Board. Meanwhile, Cahit Oklap (who has been assuming various roles in the Group – especially with Tekfen Construction since 1983 – and whose most recent post was that of Chairman of Tekfen Construction’s Executive Board) was appointed President, of Tekfen Group Companies.

Cahit Oklap said: “Having represented the Tekfen family for 36 years in various positions both in Turkey and abroad, I now feel greatly honoured to be chosen to represent Tekfen as Group Companies President. While serving in my new position, I will continue to uphold our institutional values. The prospect of carrying our company forward into the future together with our highly experienced team – and with the assistance, of course, of my younger colleagues – gives me a good deal of excitement.”

The Tekfen Philharmonic greeted the arrival of spring with a series of concerts at which the soloist was the talented and young South Korean violinist Bomsori Kim. Kim performed Max Bruch’s Violin Concerto No 1 in G minor (Op 26) together with the Tekfen Orchestra at the Presidential Symphony Orchestra’s Concert Hall in Ankara on 20 March, and at the Lьtfi Kэrdar Concert Hall in Istanbul on 21 March.

Tekfen Holding has received an award in recognition of the fact that it has 4 women, of whom 3 are independent directors, on its Executive Board. The ‘Women-Empowered Board’ Award was presented at the ‘Women on Executive Boards in Turkey’ Conference.

The conference, the sixth of its kind, was organized by the Sabancэ University Corporate Governance Forum and took place in Istanbul on 27 November 2020. During the proceedings, the ‘Women on Executive Boards in Turkey’ report for 2020 was presented. According to this report, out of the 403 companies listed on the Stock Exchange, Tekfen Holding came third in the listings for the proportion of women on its Executive Board, and was thus deemed worthy of a ‘Women-Empowered Board’ Award. First in the listings was Doрuю Otomotiv, while Tat Gэda (‘Tat Foodstuffs’) came second.

The ‘CEO Agenda 2020’ Summit, held within the framework of the traditional CEO Club Meetings jointly organized by the monthly Capital and weekly Ekonomist magazines, took place in November 2020. At the summit, the results of the ‘Top Holdings 2020’ survey, conducted by Capital, were announced. Among all the holding companies surveyed, Tekfen came second in the ‘Fastest Increase in Manpower’ category, and third in the ‘Fastest Increase in Turnover’ category. The awards were received by Chairman of the Board Murat Gigin at a special ceremony.

First in the ‘Fastest Increase in Manpower’ category was Rцnesans Holding, with Yэldэzlar Yatэrэm (‘Yэldэzlar Investments’) in third place. In the ‘Fastest Increase in Turnover’ category, Tahincioрlu Holding came first, while Bilkent Holding took second place.

In the Platin Global 100 Index, which is compiled by ‘Platin’ magazine with the assistance of IPSOS, an independent international market research company, Tekfen Construction was listed in 38th place, while Toros Agri was ranked 98th. In addition, Tekfen Construction was placed seventh in the rankings for the construction sector, and Toros Agri was placed eighth in the chemicals and plastics division.

This was the second time that ‘Platin’ magazine – which describes itself as ‘Turkey’s Most Dynamic Monthly Magazine for Economics and the Business World’ and has now been running for 20 years – had distributed the awards, which are given to companies listed in the Platin Global 100 Index. The intention behind these awards is to give Turkish companies that are leaders both in exports and in promoting their country on the international platform the appreciation they deserve, and to present these companies to the business world in Turkey as role models by reason of their successful practices.

Italian trumpet player Omar Tomasoni and Tekfen Philharmonic’s Assistant Conductor Sibil Arsenyan were the guests of Эlksen Mavituna in an edition of the Aзэk Dergi (‘Open Magazine’) programme on the Aзэk Radyo (‘Open Radio’) channel. Tomasoni was the soloist in the orchestra’s ‘Autumn Classics’ concert tour.

#tekfenfilarmoni #omartomasoni #aзэkradyo

Tekfen Holding, a well-established Turkish firm of 62 years standing, has consistently provided support for education and the arts; now, by becoming the sponsor of Darьююafaka’s Basketball ‘A’ Team, Tekfen has extended its helping hand to the world of sport. The Darьююafaka team, nicknamed ‘Daзka’, is to participate in the Tahincioрlu Basketball Super League and Turkish Airlines EuroLeague under the name ‘Darьююafaka Tekfen’.

Tekfen Holding is one of the Event Sponsors for the 22 nd Istanbul Theatre Festival, which is to take place between 17 November and 4 December. Tekfen has traditionally supported a production by a Turkish theatre company at every Theatre Festival, and this year Timsah (‘The Crocodile’), which is to be staged by ‘DasDas’, is the play chosen. Timsah is based on a short story by Fyodor Dostoevsky, and will feature Ozan Gьven in the leading role.

Fortune 500, which identifies the 500 largest companies in Turkey, has completed its survey of Turkish firms. The survey covers businesses in all sectors except financial institutions and holding companies. This year Tekfen Construction, which last year was placed 57 th , has now risen to 45 th place in the rankings. Turkish Oil Refineries (TЬPRAЮ) has maintained its position as leader, while Enerji Piyasalarэ Эюletme A.Ю. (EPЭAЮ) in second place and Petrol Ofisi in third have likewise held their places in the ordering.

The official opening of the first phase of the ‘TANAP’ Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline and Compressor Stations Project took place at a ceremony in Eskiюehir yesterday. The 1850-kilometre pipeline is to transport Azerbaijan’s natural gas to Europe via Turkey. The opening ceremony was attended by Turkish President Mr Recep Tayyip Erdoрan and Mr Эlham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan. Also present were Mr Cahit Oklap (Chairman of the Board at Tekfen Construction), Board Member Mr Ьmit Цzdemir, President Mr Levent Kafkaslэ and Vice President Mr Mustafa Kopuz. Tekfen Construction have successfully completed the construction of LOT 3, the 513-kilometre section between Sivas and Eskiюehir, as well as the TANAP Compressor and Flow Measurement Stations Project.

A meeting between Tekfen Construction General Manager Levent Kafkaslэ and Azerbaijan’s Deputy Energy Minister Samir Veliyev at the 25 th Caspian Oil and Gas Fair saw the signature of a letter of intent foreseeing strategic co-operation over the development of renewable energy projects.

Tekfen Construction has been active in Azerbaijan since 1996, and to date has completed a large number of projects in the energy field with regard to oil and gas, having built pipelines, oil and natural gas terminals and offshore platforms as part of the Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline and Stages 1 and 2 of the Shah Deniz Project.

Toros Agri Industry and Trade Co., Inc. has been named the leading exporter of chemical fertiliser for 2020. At an evening event hosted by the Istanbul Association of Chemical and Chemical Product Exporters, Toros Agri General Manager Hakan Gцral received an award on behalf of the company he represents.

Alanar Fruit, a company which joined the Tekfen family in the first days of 2020, received second prize at the Stars of Export Award Ceremony hosted by the Uludaр Fresh Fruit and Vegetable Exporters’ Association for the amount of export it realised last year amongst similar companies registered in the province of Bursa. “This award is meaningful not only to Alanar but to the Turkish agriculture at large and to our farmers and I am confident that with the support of Tekfen we will be able to increase our performance in the future” said Yavuz Taner, Chairman of Alanar and one of Turkey’s most knowledgeable person in the sector. Last year, Alanar Fruit exported 8 thousand tons of cherry, fig, apricot, pomegranate, chestnut, persimmon and Japanese plum to England, Russia, Canada, Hong Kong, Singapur, Malaysia and Scandinavia.

We believe Alanar Fruit will indeed expand its operations and strengthen its position as market leader and congratulate all parties involved in the making of this success.

Tekfen Holding took part in the fund-raising campaign of TEMA Foundation for a series of educational activities, the purpose of which is to make childeren more environment-conscious. A charity concert aired live by NTV was held on April 1st in which many popular pop singers and actors volunteered to sing today’s hits.

We at Tekfen believe that children must learn about nature first in order to love and to protect it and therefore happily contributed to the cause.

Tekfen Holding’s Founding and Honorary Chairman Ali Nihat Gцkyiрit has been decorated with Japan’s highest Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon on February 27, 2020.

The award ceremony, held in the residence of the Japanese General Consul in Istanbul was hosted by His Excellency Mr. Norio Ehara and attended by Mr. Gцkyiрit’s family and Tekfen Holding’s Board of Directors and executive management.

Tekfen Group acquired 90% of Alanar Meyve, one of the largest premium fruit producers in Turkey, and Alara Fidan, its sister company, for a total sum of TL50 million. Murat Gigin, Chairman of the Board of Tekfen Holding, said, “As Tekfen, we have been the leader of agricultural inputs for years with our Toros Tarэm brand. As part of our Holding’s strategy to broaden our agriculture business, we are now acquiring a leading brand in agricultural production.” Tekfen Holding will invest a further TL160 million in Alanar Meyve and Alara Fidan between 2020 and 2020.

GATE Construction, a Tekfen Construction and GAMA joint-venture, has signed a contract worth US$438 million with Tengizchevroil (TCO) covering the “Future Growth Project – Wellhead Pressure Management Project, Area 51 Multi Well Pad, Civil, Mechanical, Electrical and Instrument Installation” works, to be completed in 55 months. “A total of 1,500 employees will be working on the site at its peak period. We are proud to be a preferred partner worldwide owing to our expertise and track-record, an example of the high level of the Turkish contracting sector.” commented Tekfen Construction President Levent Kafkaslэ

Tekfen Philharmonic gave its 25 th anniversary concert with its new permanent conductor, Aziz Shokhakimov. The orchestra accompanied Roman Kim, the world-renowned violin virtuoso, and Behzod Abduraimov, the pianist who mesmerizes audiences with his talent.

Under the direction of the new permanent conductor Shokhakimov, the orchestra greeted its audience with an exciting, colourful programme from a wide array of works by Rimsky-Korsakov, Rachmaninov, Stravinsky, Ferit Tьzьn, Saint-SaЦ«ns, and Sarasate. Receiving standing ovations with their solo performances, both the 27-year old Uzbek pianist Behzod Abduraimov and the 25-year old Tatar violinist Kim made the night unforgettable for the audience.

Tekfen Holding is among the performance sponsors of the 21st Istanbul Theater Festival organized by Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV). The programme of the festival, which will be held between November 13 and 26, was announced at a special evening at Zorlu Performing Arts Centre. Representing Tekfen Holding, Reha Yolalan, Vice President for Corporate Affairs, received a placard in recognition of the performance sponsorship from Bьlent Eczacэbaюэ, President of IKSV. The festival will present six plays from abroad and 13 plays and side events from Turkey at 18 different venues for a period of two weeks.

Organized by the Istanbul Culture and Art Foundation (IKSV), the 15th Istanbul Biennial has begun on September 16 and will continue until November 12, with Tekfen Holding giving its support to the Biennial once again as one of the “Special Project Sponsors.” Co-curated by the artist duo Elmgreen & Dragset, the Biennial focuses on “A Good Neighbour” as its theme, with 150 works of 56 artists from 32 countries, telling the stories of a variety of places and times.

Hosted by Turkey for the first time and aiming to provide direct access to first-hand accounts of developments in the industry, the 22nd World Petroleum Congress has begun at the ICEC on July 9. Tekfen Construction is one of the participants of the congress along with some of the leading companies of the industry such as BP, SOCAR, TOTAL, ExxonMobil, Halliburton, and Qatar Petroleum.

Tekfen Philharmonic Orchestra gave a magnificent opera gala concert at the ICEC as part of the 45th Istanbul Music Festival. Celebrating its 25th anniversary, Tekfen Philharmonic accompanied the South African lyric soprano Pumeza Matshikiza and tenor Ilker Arcayьrek.

The 45th Istanbul Music Festival began last night with the opening ceremony and concert at the ICEC. Bьlent Eczacэbaюэ, chairman of the Istanbul Foundation for Culture and Arts Board of Directors, presented the “Event Sponsor – High Contribution” plaque to Tekfen Foundation, one of the event sponsors of the festival. Dr. M. Ercan Kumcu, chairman of the Board of Directors, received the plaque in the name of Tekfen Foundation. As part of the festival, Tekfen Philharmonic will give a concert at the ICEC on June 18, under the baton of Uzbek conductor Aziz Shokhakimov. The orchestra will accompany Pumeza Matshikiza, the South African lyric soprano, and tenor Ilker Arcayьrek, who won the Hugo Wolf Academy Voice Competition in 2020.

45 Turkish companies on the “Top 250 International Contractors in the World” list by the Engineering News-Record have received their awards. The ceremony was organized by the Turkish Contractors Association on February 22, where Цњmit Ц–zdemir, Vice President for Contracting Group of Tekfen Holding, received Tekfen Construction’s award. Held at Sheraton Hotel Ankara, the ceremony was attended by Minister of Economy Nihat Zeybekзi and representatives of the contracting sector and began with the speech delivered by President Recep Tayyip Erdoрan.

The 12 th Traditional Gathering of Tekfen Foundation Scholars took place on Friday night, February 24, with more than 200 scholarship students from all over Turkey. The event began with keynote speech on “the place of success in life” by Serdar Kuzuloрџlu, journalist, writer and TV-radio programmer. Following the speech, students found an opportunity to discuss with executives and HR specialists of Tekfen Group Companies various opportunities regarding professions and careers as well as internship and mentorship programs.

Tekfen Construction will undertake its third stadium project in Qatar, following Эstanbul Atatьrk and Baku Olympic Stadiums.

Tekfen-Al Jaber Engineering Joint Venture has been invited by the Qatar Supreme Committee for Delivery and Legacy to sign the agreement worth 1,250,000,000 Qatari riyals (342,465,753 US dollars) for the turnkey delivery of the engineering and construction work of the “Main Works for the Fifth Precinct Stadium” Project, where games the 2022 Qatar World Cup will be held.

The stadium will be third large stadium project undertaken by Tekfen Construction, following the Эstanbul Atatьrk and Baku Olympic Stadiums.

Tekfen Construction’s Project 334, Qatar North Road Side Roads and Additional Junctions Project, has reached 15 million manhours Day Away From Work Case (DAFWC), a performance we applaud and cherish. We congratulate all the team and wish them safe days in the future.

Tekfen Construction and Installation, one of our affiliate companies, has been awarded the US$299 million turnkey construction contract of the 333-km jet fuel pipeline project extending between Yanbu and Jeddah. The project is scheduled to be completed in 47 months.

As part Tekfen Holding’s 60th anniversary celebrations, senior executives of Tekfen Group of Companies gathered on September 30 to discuss the company’s and the world’s future at an event organized around the theme of “Imagine Your Future.”

Since 2009, Tekfen Construction’s team of experts has attained a notable achievement in accident-free work at the BTC Pipeline Repair and Enhancement Project, with a pipeline that extends for 1071 km in Tukey. The project team has completed 4 million man-hours -in other words, 3100 days, or more succinctly the last 8 years- without any accidents leading to loss of workday.

Founded 60 years ago, Tekfen Construction has completed more than 6000 kilometers of pipelines, and this extensive experience has made it one of the most respected and dependable pipeline contractors in the world.

Now, the project team at Tekfen Construction has set a world record by connecting in a single day 146 pipes with 56-in diameters using 145 welding gaskets in the TANAP Natural Gas Pipeline.

We congratulate all our friends who have contributed to this unparalleled achievement, and wish them safe days devoid of accidents and the continuation of their achievements in the project.

Having completed numerous infrastructural and industrial projects in Qatar since 2005, Tekfen Construction has signed a preliminary protocol with the State of Qatar for the “Al Khor Expressway” project. Tekfen Construction will complete the turnkey project within 36 months.

Tekfen Construction has attained accident-free 25 million man-hours at the Sangachal Onshore Terminal project within the Shah Deniz Stage 2 investment of Azerbaijan. The project management has received its certificate from Bruce Luberski, Vice President of BP, during his site visit.

We congratulate all those who have played a part in this remarkable achievement, and would like to take this opportunity to remind once again that no job is urgent nor important enough to be done without strict safety measures.

Tekfen Construction has completed many important projects in Azerbaijan, where it has been active since 1996, and has recently added a new project to its portfolio. Tekfen Construction has contracted the building of a new headquarters for the Taxes Ministry of Azerbaijan, the scope of the 94 million dollar contract encompassing the steel frame concrete reinforcement structure and siding. Tekfen will carry out the project employing its 60-year experience along with state-of-the-art technology.

The fourth “Global Best Projects” awards by ENR (Engineering News Record) have been announced. Built by Tekfen Construction in Azerbaijan’s capital Baku and opened by Azerbaijan’s President Ilham Aliyev on May 30, SOCAR Tower was selected by ENR as the “Best International Office Building of the Year.”

Prestigious projects from 5 continents and 15 countries received awards in 18 different categories. These projects were evaluated from a variety of aspects including security performance, use of technology, design, and construction quality; also taken into account was the ways in which society and the construction industry benefited from them.

The awards will be given at the ENR Global Construction Summit in New York on October 11.

We once more proudly congratulate the project team, and wish them continued success in new projects.

Tekfen Philharmonic gave a concert at UNIQ Istanbul Open Air Theater on Sunday night, June 19, as part of the 44th Istanbul Music Festival. Entitled “Songs the Moon,” the concert was directed by the young Uzbek conductor Aziz Shokhakimov.

This was the first time the orchestra gave an open air concert at the Music Festival, accompanying Teona Dvali, the Georgian soprano, Andrej Dunaev, the Russian tenor, and Murat Karahan, the Turkish tenor who was a last-minute surprise addition to the programme. The concert took place in the enchanting atmosphere under the moonlight, beginning with favorite arias and ending with Bizet’s Carmen Suites to the standing ovation of the audience.

The equal-share joint venture between Tekfen Construction and Doрџuю Construction has won the tender for the construction of the Afyonkarahisar-Uюak (Banaz) Section of the Ankara-Izmir Rapid Train Project and the Afyonkarahisar Direct Pass Infrastructure for TRY879 million. The completion period for the project is 36 months. This new project is the third railway project Tekfen Construction will be undertaking after the Bursaray light rail system and the Istanbul Levent subway line project.

At the World Stadium Congress 2020 held at Doha, Qatar, the World Stadium Congress Awards Supreme Committee gave Tekfen Construction the “Stadium Contractor of the Year” award.

Levent Kafkaslэ, General Manager of Tekfen Construction, received the award together with Cem Ilgьn, Project Manager of the Baku Olympic Stadium.

We once again congratulate the project team for completing the project within a record period of 24 months and for continuing to make us proud with the awards they receive.

The new series of the Istanbul Music Festival brings classical music to open air and moonlight, and begins on a moonlit night on Sunday, June 19 th at 20 pm. A rich selection of works from “Song to the Moon” from Dvorak’s opera Russalka to Puccini’s tender “O mio babbino caro” is set to make this night unforgettable in the natural atmosphere of Uniq Istanbul’s open air stage. Aziz Shokhakimov, Uzbekistan’s gift to the classical music stages around the world will be Tekfen Philharmonic’s guest conductor for the festival while the concert’s soloists will be Georgian soprano Teona Dvali, a regular at Mariinski Theatre and Russian tenor Andrej Dunaev, mostly known for his rendition of Lensky in the new production of Eugene Onegin by the Bolshoi Theater. The night at Uniq Эstanbul will begin under the moon with popular arias, and continue with unforgettable melodies of the Carmen Suites, the orchestral version of one of the most passionate love stories in the history of opera.

Jointly organized by Baltaю Group and the TEMA Foundation, Turkey’s leading environmental NGO where Tekfen Holding cofounder Nihat Gцkyiрit serves as founding honorary president, the Green Collar Program was held for the first time on April 1, for Tekfen Group companies employees.

The Green Collar Program aims to enable private sector employees to help their companies attain their sustainability goals.

After our project was selected by ENR (Engineering News Record) magazine the best project in sports and entertainment in September 2020, the American Council of Engineering Companies (ACEC) gave it the “Excellence in Engineering Award” and the “Diamond Award” in Structural Systems Category in 2020.

The most important economic meeting in Turkey, the fifth Uludaрџ Economic Summit will take place on March 25-26. Organized jointly by Capital and Ekonomist magazines at Uludaрџ Grand Yazэcэ Hotel, the summit will bring together prominent speakers and business people from all over the world as well as from Turkey

Tekfen Holding has decided to sponsor Anton Chekhov’s play Three Sisters at the 20th Istanbul Theater Festival. Gцrgьn Taner, General Manager of Culture and Arts Foundation of Istanbul and the president of European Culture Foundation, presented Osman Reha Yolalan, the Vice President of Corporate Affairs at Tekfen, with a plaque of sponsorship.

In addition to its ongoing Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) LOT 3 project, Tekfen Construction has signed a new USD457 million contract for the engineering, procurement, and construction works of the compressor and metering stations for the 1,850 km long Turkish portion of TANAP.

The period for the completion of the project has been determined as 39 months.

The Mersin Plant of Toros Agri, one of our Group companies, has been awarded with the “Energy-Efficient Industrial Plant” (EEIP) award of the General Directorate of Energy on account of its top performance in decreasing energy intensiveness.

The Mersin Plant’s data resides on the Energy Efficiency Portal, and as a result of the calculations and evaluations carried out by the General Directorate, it came in first in the “chemical materials, products, and artificial fiber” industry.

The award was presented at the 7th Energy Efficiency Forum held in Istanbul by Berat Albayrak, Minister of Energy and Natural Resources, to Osman Birgili, CEO of Tekfen Holding, on January 14, 2020.

Tekfen Construction’s BTC Pipeline Maintenance and Repair Project has reached 3.5 million manhours of accident-free work performance. This achievement, also recognised by our client BTC Exports Turkey, means that the project has been accident-free for as long as 6.5 years, a true example of the importance we place on HSE at Tekfen.

Our Trans anatolian Pipeline Project has recently reached 2 million accident-free manhours similarly honored by our client.

Our congratulations to all the team behind this success and our best wishes for many more accident-free days to come.

Chairwoman of Tekfen Group Company Toros Tarэm and CEO of Tekfen Holding’s Agri Division, Esin Mete has retired as of December 31st, 2020 of her own accord. She has worked at Tekfen for 42 years and has contributed to every stage of Toros Tarэm’s development from its foundations to its current success as Turkey’s largest private sector agricultural company. We are deeply grateful to Ms. Mete for her commitment and true dedication and wish her well in the future. Until a new appointment is made, Deputy Chairman Osman Birgili will be in charge of Toros Tarэm.

Tekfen Construction’s ongoing projects in Azerbaijan report good news on accident-free man-hours.

As a company that values its human capital above all else, our aim is to create a safe and secure work environment to all our employees.

Work at the Shahdeniz Phase-2 Sangachal Off-ShoreTerminal began after the agreement was signed in January 2020, and the site has so far been accident-free for 15 million man-hours, an impressive achievement. Also, our platform project under erection on our Bayэl shipyard as part of Shahdeniz Phase-2 has also gone accident-free for 10 million man-hours without any loss of time.

A new species of Scilla (squill) was discovered in the Alpinic meadows of the Kaзkar Mountains in Northeastern Anatolia, its natural habitat.

Botanists Hasan Yэldэrэm and Serdar Aslan named Scilla alinihatiana in honour of Ali Nihat Gцkyiрit, founder and leading financial contributor of the Nezahat Gцkyiрit Botanical Garden and ANG foundation, for his continued contributions to the Illustrated Flora of Turkey and Turkish botany.

Baku Olympic Stadium, completed within a record 24 months by Tekfen Construction, is the proud recipient of ENR’s (Engineering News Record) “Global Best Project Awards – 2020” in the category of Sports/Entertainment. The stadium was host to the magnificent opening and closing ceremonies of the first European Games ever, held last June.

Baku, the capital of Azerbaijan, hosts the Baku 2020 European Games held between June 12 and 28, 2020 for the first time. The opening ceremony of this great sports event, where over 6,000 athletes from 49 countries will compete against each other, was held at the Baku Olympic Stadium, designed and built by Tekfen Construction.

Seating 68,000, the stadium was flooded by the people of Azerbaijan for the opening ceremony, with tickets sold out days before the event. Lady Gaga ravished the whole stadium with her cover of John Lennon’s “Imagine.”

The groundbreaking ceremony for HEP Istanbul “Home of My Life Project” has been held. Tekfen Real Estate Development had begun sales last October.

Ekrem Inci, district governor of Esenyurt, and Necmi Kadэoрџlu, mayor of Esenyurt, attended the ceremony, which was hosted jointly by Osman Birgili, President of Tekfen Group of Companies, and Ц–mer Egesel, General Manager of Tekfen Real Estate Development.

Ali Nihat Gцkyiрit, one of the founding partners of Tekfen Group and Chairman and Managing Director of its Board of Directors, handed over his post and duties to Murat Gigin, member of the Board, at the meeting of the Board of Directors on May 7, 2020.

The Board thanked Gцkyiрit for his invaluable work for nearly sixty years, and decided to give him the title of “Founding and Honorary Chairman.” Gцkyiрit, who will continue to serve on the Board as member, thanked for the title, saying he held many different titles and served in a variety of posts in his lifetime but that this one was for him the pinnacle of his career. Gцkyiрit also said that he handed over his post to Murat Gigin with full trust and wished him success.

Gigin joined Tekfen Construction in 1977, serving as General Manager between 1988 and 1998, since which date he has been member of the Board at Tekfen Holding.

The second annual Enterprize competition for entrepreneurship has been held by the Management and Economics Club of Boрџaziзi University. Tekfen Foundation was among the Silver Sponsors of the event.

Evaluating the ideas of young entrepreneurs according to a set of criteria such as ethical values, market potential, financial return, sustainability, social impact, innovation and added value, the competition involved three stages.

Baku Olympic Stadium, which will host the first European Games in June 2020 with a seating capacity of 68,000, was finished in a record time of 24 months, and was delivered as turn-key to SOCAR much earlier than anticipated. Completed at an accelerated pace with exceptionally concentrated work, the project was finished after accident-free 20 million man-hours, another great achievement.

Ground was broken in Selimiye, Kars, for the Trans Anatolia Natural Gas Pipeline Project (TANAP) that will carry the natural gas from Shah Deniz 2 in Azebaijan over Turkey to Europe. The groundbreaking ceremony was attended by President Recep Tayyip Erdoрan, Azerbaijani President Ilham Aliyev, and Georgian President Giorgi Margvelashvili.

The results of the “50 Most Powerful Female CEOs of Turkey” survey, conducted for the third time by the Economist magazine, have been announced. Comparing 100 female CEOs working for companies that publicize their turnovers, the survey has found that Esin Mete, CEO of Toros Tarэm, maintained her ranking in last year’s survey and placed 5 th .

Toros Tarэm has published a comprehensive “Fertilization Guide” to provide detailed information on the correct and balanced use of fertilizer. Written by Toros Tarэm advisor Professor Habil Ц‡olakoрџlu, who also served in the Soil Science and Plant Nutrients Department of Ege University Faculty of Agriculture, together with Dr. Murat Ц‡iзekli, Coordinator of Research and Training, the “guide provides important yet user friendly tips on the usefulness of plant nutrients and their correct use.

One of the prestigious international journals of the construction industry, ENR – Engineering News Record- annually selects the “Biggest 250 International Contractors of the World” and the “Biggest 225 International Design Firms of the World.” The selection is based on the international business volume that the firms contracted the previous year.

Tekfen Engineering has won Tekla Global BIM (Building Information Modeling) Awards “web votes” category with its detailed engineering solutions for the Baku Olympic Stadium, a clear indication of its proficiency in using 3D.

Tekfen Engineering has been chosen to carry out the preliminary studies of the “Havaray” (monorail) Project that is expected to solve Istanbul’s traffic problem.

The “Istanbul Havaray” project was first announced by Istanbul Greater Municipality in early 2020. The monorail system will constitute part of the main subway transportation backbone in Istanbul, and in its initial phase it will have eight main lines, the total length of which will be 47.8 km.

Capital magazine’s survey of “Turkey’s Most Charitable 50 Businesspersons” draws a list of businesspersons having made the largest donations in 2020. Tekfen’s founding partners Nihat Gцkyiрit, Feyyaz Berker, and Necati Akзaрџlэlar figure in the top 15 businesspersons for the year 2020.

One of Turkey’s brightest young cellists, Nil Kocamangil has been admitted to world-class cello player Gautier Capuзon’s Cello Masterclass. Only six talented cellists are admitted to the class every year, where Nil Kocamangil continues her studies with a Tekfen Foundation scholarship.

Tekfen Construction has signed the Third Lot of the Trans Anatolia Natural Gas Pipeline (TANAP) Project for USD565 million.

TANAP will bring the natural gas from Shah Deniz – Stage 2 in Azerbaijan to Turkey and will carry it to Europe; the companies to carry out the land pipeline construction have been selected. As a result of the tender for the 56-inch land pipeline construction for Lot 1, Lot 2, and Lot 3, Tekfen Construction, a Tekfen Holding company, has signed an agreement for Lot 3.

Organized by Tekfen Foundation, the Tenth Traditional Scholarship Students Meeting was held at Tekfen Tower on Friday, December 19, bringing together students from all over Turkey. Senior managers of the Tekfen Group companies were also present at the event, offering the students the opportunity to get better acquainted with the Tekfen family and culture.

The event began with a brief presentation by Tekfen Foundation, and continued with Futurist Ufuk Tarhan’s inspiring talk on the future. These were followed by a fierce competition entitled “How well do you know Tekfen?” where Baran Kэzэlkaya from METU Construction Engineering won the grand prize.

Leading firms of Turkey competed fiercely in runs, high jump, shot put, and long jump at Indoor Cup 2 at the Atakцy Indoor Athletic Field.

A total of 24 firms competed at Indoor Cup 2, and Tekfen participated with a 26-member team, winning three championships, one third place, and the award for “most stylish team”. Team Tekfen placed eight on the overall ranking with 35 points.

The Home of My Life project is the opportunity to live in an environment you have always dreamed of with your family and neighbors. It is a 1,508 m 2 safe playground for your children. It is 25,000 m 2 green space you can enjoy in with your friends and family. It is poolside parties in summer and tranquility of the garden in winters. It is team spirit in mini soccer, basketball and tennis fields.

Since 2009, Tekfen Construction has been carrying out the repair and maintenance works on the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, and has reached 3 million accident-free man-hours. At a special ceremony, BTC Co. has presented certificates of appreciation to the team, which has been working for nearly six years without time-loss accidents.

Engineering News-Record, the international construction industry journal, has published the “Top 250 International Contractors of the World” list of 2020, which is based on the revenues obtained through works abroad, and listed Tekfen Construction as 101st on the list.

Tekfen’s ongoing construction of the 68 thousand seated Baku Olympic Stadium, has attained a new high point in work safety. At its peak, 4,500 people worked on the project to finish it in time for the first European Olympic Games to be held in 2020, thus the amount of accident-free hours since the beginning of the construction has reached as high as 13 million manhours. Set to become one of the symbols of modern Baku, the stadium is now 80% completed.

Having been conducting “The Most Admired Companies” survey on a global scale for many years, Fortune magazine carried out the survey’s Turkey leg with Hay Group. “The Most Admired Companies of Turkey” was created with the votes of 790 senior executives, and the list constitutes an important indicator of corporate prestige. Tekfen Construction was selected as one of the top three most admired companies in the contracting industry.

Azfen JV, Tekfen’s joint venture company in Azerbaijan, has entered an equal-share partnership with Italian Saipem for the construction of the South Caucasus Pipeline Expansion (SCPX) project in Azerbaijan and Georgia as part of the Shah Deniz Phase 2 investments.

With a total project value of USD735 million, Tekfen Construction’s current backlog has been increased by approximately USD147 million through its share in Azfen.

Tekfen Construction projects are reporting news of accident free operations. Under construction by Tekfen, the SOCAR Tower Project, the Azerbaijan State Oil Company’s headquarters in Baku, has completed 5 million man-hours of without Lost Time Incident (LTI). Another piece of good news concerning accident-free operation came from Qatar. The Additional Completion Works Project for the North Road has completed 4 million man-hours of LTI, while the Propylene Oxide Process Unit, whose construction was begun in 2020 for Sadara Chemicals in Saudi Arabia has accomplished 3 million man-hours without LTI. And lastly, Tekfen Construction has been carrying out the construction of the Investment Project at the Samsun Plant of its sister company Toros Tarэm, with 1 million man-hours without LTI so far. These achievements were documented as well as rewarded with certificates by their respective clients.

The popular business magazine Fortune Tьrkiye cited Esin Mete, Chairwoman of Toros Tarэm, as one of the “50 Most Powerful Women in Turkey.” The magazine depicted 50 professional women playing important roles in Turkish business life, and described Esin Mete as “a voluntary ambassador warning countries about hunger and diminishing resources on the global arena.”

The magazine’s April issue featuring an interview with Esin Mete emphasizes her work as president of IFA (International Fertilizer Industry Association) besides her role as top executive at Toros Tarэm, presenting Mete as a “fighter” in the agricultural industry dominated almost totally by men. Underlining the fact that Esin Mete is the first woman president of IFA, the magazine described her mission during her two-year term as “bringing to the attention of all countries, and especially Turkey, the added value of soil and fertilizers and the issue of rapidly diminishing resources.”

Tekfen Foundation has become one of the performance sponsors for the 19th Istanbul Theater Festival to be held between May 10 and June 5, 2020. Tekfen Foundation has given its support to King (My Fool) Lear by Altэdan Sonra Tiyatro and Becoming a Rhinoceros 2.014 by Юahika Tekand.

King (My Fool) Lear is an interpretation of Shakespeare’s famous play, probably staged thousands of times, as a retelling of the story by the king’s fool, the one person nearest to Lear who has the courage to tell it as it is. The play will be performed at Ьњskьdar Tekel Sahnesi on Thursday, May 15 and Friday, May 16.

Becoming a Rhinoceros 2.014 is an entertaining and fast-paced contemporary comedy written and directed by Юahika Tekand, and will be performed again at Ьskьdar Tekel Sahnesi on Wednesday, June 4 and Thursday, June 5. Staged for the first time during the 95-96 season, the play will be re-interpreted by Studio Oyuncularэ, founded by Юahika Tekand, on their 25th anniversary.

Istanbul Minerals and Metals Exporters’ Association (IMMIB), a union of six associations collectively responsible for approximately 30 percent of Turkey’s total exports, awarded the companies that had a share in this impressive success. Now a traditional IMMIB event which has been taking place for seven years, the award ceremony saw the highest exporters of 2020 receive 168 awards in 56 categories.

Held at Istanbul SwissЦґtel on February 19, 2020, Tekfen Construction was second in the “Highest Exporting Contractor Companies” category. Representing Tekfen Construction, Logistics Director Serdar Akgцnьl received the award from Nihat Zeybekзi, Minister of Economy. Polimeks was first, and ENKA was third in the same category.

As the world population rapidly increases and natural resources and arable lands diminish, climate change has reached alarming dimensions, bringing humankind closer to the serious danger of hunger and drought. In the periods ahead, this issue will be at the top of the agenda for national and international governmental and non-governmental organizations as well as world media.

Within this framework, the British weekly economics magazine The Economist has organized a summit entitled “Feeding the World” in London on February 13 to draw attention to hunger and nutrition issues throughout the world. Esin Mete, president of the International Fertilizer Industry Association (IFA) and CEO of Toros-Agri attended the summit alongside industry leaders, governmental officers, NGOs, and scientists.

World-renowned Italian tenor Andrea Bocelli gave a magnificent concert in front of an audience of 9000 in Эstanbul on Saturday night, February 22, as part of celebrations marking the 20th anniversary of Turkish largest environmental NGO, TEMA Foundation.

As Tekfen Foundation’s token of support for TEMA, Bocelli was accompanied by Tekfen Philharmonic, a 75-member orchestra directed by guest conductor Marcello Rota. The concert lasted nearly two hours, and the audience gave a standing ovation to Bocelli, who came back on stage for three encores.

Among the audience were Ali Nihat Gцkyiрit, founding partner of Tekfen Holding and the TEMA Foundation, Hayrettin Karaca, Gцkyiрit’s companion in safeguarding nature, and members of TEMA’s board of directors.

The 3rd International Green Building Summit was held on 21-22 February 2020 by the Turkish Green Building Council (ЗEDBЭK). Tekfen Holding, whose founding partner Ali Nihat Gцkyiрit is also the founding Chairman ЗEDBЭK, was among the main sponsors of the event.

Aiming to increase social awareness and urge the construction industry to abide by sustainable principles, the organization has picked “Sustainability – Cutting Edge” as its main theme this year. Many national and international experts attended the two-day summit, which hosted a number of conferences, workshops, training sessions, and seminars.

Tekfen Philharmonic gave two children’s concerts branded as “Tekfen Philhar-Mini” in Istanbul and Bursa, under the conductorship of young Singaporean Darrell Ang. A drawing competition was announced at the concerts, inviting children to illustrate whatever comes to their mind while listening to the works being performed. The winner would get his&her favourite instrument as a prize.

A collaboration of the sportd daily Fanatik and Antrenmanyap, the intercompany Fanatik Indoor Cup was held at Atakцy Aslэ Ц‡akэr Indoor Athletics Center on January 12.

29 companies from various industries participated in the organization, where Team Tekfen produced a champion and two members came in 3rd and 4th, and the team itself received “the most cheerful team” award.

Active in Azerbaijan since 1995, Tekfen Construction undertook two other vital projects during the last week of December as part of the Shah Deniz Phase 2 Investments.

ATA Consortium (AMEC-Tekfen-Azfen) signed an agreement with BP Exploration (Shah Deniz) and undertook the construction, installation, and delivery of two offshore platforms and their connection bridges, weighing a total of 26,442 tons. The estimated budget of the project is USD975 million, and together with its share in Azfen, Tekfen’s portion will amount to approximately USD496 million.

On November 25-27, a delegation of 16 representing IFA attended the Open Working Group on Sustainable Development Goals at the United Nations in New York.

The team, headed by IFA President Esin Mete, attended bilateral meetings with country missions and key UN staff involved in the working process on Sustainable Development Goals during which they advocated for a stand-alone goal for eradicating hunger and malnutrition and highlighted the key role of fertilizers at the nexus of food, nutrition, human health and economic development.

Founded in the memory of Necati Akзaрџlэlar, one of the founding partners of Tekfen Holding, the TC MEB Toros Tarэm Necati Akзaрџlэlar Anadolu High School in Tekkekцy, Samsun, was opened with an official ceremony on Monday, September 16, 2020.

Hasan Ц–zhan, Deputy Governor of Samsun, Kцksal Юakalar, District Governor of Tekkekцy, Ufuk Ekinci, commander of the Samsun Garrison, Dr. Mustafa Cora, Samsun Provincial Director of National Education, Hayati Tekin, Mayor of Tekkekцy, Cansevil Akзaрџlэlar, Vice Chairman of Tekfen Board of Directors, Erhan Ц–ner and Prof. Dr. З‡elik Kurtoрџlu, members of Tekfen Board of Directors, Osman Cengiz Birgili, President of Tekfen Group of Companies, Esin Mete, Chairwoman of Toros Tarэm, as well as representatives of various public and non-governmental organizations of the district and the province were present at the opening ceremony.

The biggest international art exhibition organized in Turkey since 1987, the Istanbul Biennial constitutes an important ground for the latest debates on the arts, as well as playing a role in the rediscovery of the city’s history through venues, and introducing contemporary artists from Turkey and many other countries to the international scene.

Scheduled to take place between September 14 and October 20, 2020, the 13th Istanbul Biennial can be seen free of charge. The focus of the Biennial will be the concept of public sphere as a political forum, with the aim of establishing a basis for generating ideas and forms on contested issues such as civilization, barbarianism, democracy, spatial-economic justice and the role of contemporary art.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: