SPK Derecelendirme Faaliyetleri ve Kuruluşlarında Değişikliğe Gitti

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

SPK Derecelendirme Faaliyetleri ve Kuruluşlarında Değişikliğe Gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği‘nde değişiklik yaptığını duyurdu.

Bugün itibarıyla yürürlüğe girecek olan tebliğin, bağımsızlığın sağlanması ve çıkar çatışmalarından kaçınılması bölümünde yer alan ve derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının faaliyetlerine yönelik kısıt getiren maddelerinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle; “doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az pata sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere” ifade eklendi.

Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteriyle ticari ilişkide bulunamayacak, müşterinin yönetim kademelerinde görev alamayacak.

Bağımsızlığın ortadan kalkmış sayılacağı durumları için de “doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere” ifadesi eklendi.

Yapılan düzenleme kapsamında, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ile tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri veya derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerde, bağımsızlığın ortadan kalmış sayılacağı durumlar şöyle sıralandı;

Son Dakika Haberleri:

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gidilerek, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

SPK’nın, Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, derecelendirme çalışmalarında bağımsızlığın sağlanması ve çıkar çatışmalarından kaçınılmasını teminen, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, komite üyeleri ve uzmanlarının uyması gereken esaslarda değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler bu esaslardan hariç tutuldu.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Bu kapsamda yeni madde, şu şekilde belirlendi:

“Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları; derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev alamaz. Ticaretle uğraşamaz.

Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa olsun görev alamaz. Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunamaz.”

Değişiklikle ayrıca, derecelendirme kuruluşlarının, sermayelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 10 veya daha fazla paya sahip tüzel kişi ortakları ile bunların bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştiraklerine derecelendirme hizmeti veremeyecek. Söz konusu kısıtlara Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler tabi olmayacak.

Bağımsızlığın ortadan kalkmış sayılacağı durumlar

Tebliğde ayrıca, bağımsızlığın ortadan kalkmış sayılacağı durumların belirtildiği maddelerde de düzenleme yapıldı.

Buna göre, ilgili durumlara yönelik Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

Böylece doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere, derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ile tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri veya derecelendirme kuruluşları tarafından şu durumlarda bağımsızlık ortadan kalkmış sayılacak:

“Derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması. Müşteriyle, müşterinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortaklarıyla ya da müşterinin yönetim, denetim ve/veya sermaye bakımlarından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması. Müşteride veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü veya yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alınması.

Müşteri veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, müşteri ve müşterinin hakim ortakları ile bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen veya garanti edilen sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması. Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ya da değerleme faaliyeti kapsamında hizmet verilmiş olması.”

SPK Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Tebliğde Değişikliğe Gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin 30 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik kapsamında tebliğe yeni bentler eklenerek, yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyeleri için koşulları belirlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının yönetim kurallarında görev alacak kişilerin, en az 8 yıl bu tarz kuruluşlarda çalışmış olması ve bunun belgelendirilmesi şartı aranacak.

Türkiye’de kurulan derecelendirme kuruluşunun yönetici, ortak, çalışanları ve kontrolörlerine ilişkin esasların belirlendiği maddelere eklenen yeni bentlere göre yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar belirlendi.

Kredi derecelendirme uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almaları zorunluluğunun, yabancı uyruklu kişiler için uygulamasına yönelik kararlar söz konusu bentte detaylıca açıklandı.

Tebliğe eklenen bent ile derecelendirme komitesinde yer alacak yabancı uyruklu gerçek kişilerin, uluslararası alanda kabul görmüş, kurul tarafından tanınan bir kuruluştan, lisanslama düzenlemeleri doğrultusunda ileri düzey sertifika alması halinde yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşlarında en az 8 yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde de lisans şartı sağlanmış olacak.

Belirtilen şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme komitesi üyesi sayısının toplam komite üye sayısının üçte birini aşamayacağı kaydedildi.

Dün 6 liranın altını test eden dolar bu sabah açılışı 6,01 civarından yaptı. Yurt içi veri gündeminin zayıf olduğu gün Türk lirası dolar karşısında %1,5’e yakın değer kazandı. TL varlıklarının diğer gelişen ülke para birimlerinde pozitif ayrışması pay piyasalarında alımların artmasına, Borsa İstanbul’un ise 88 bin puanın üzerinde seyretmesine neden oldu.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: