Seçenekleri güvenilirliği

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Kutsal Kitabın Güvenilirliği Sorgulanıyor

“Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir” (2. TİMOTEOS 3:16, 17).

KUTSAL KİTABIN üstün değerini vurgulayan bu etkili sözler İsa peygamberin elçisi Pavlus tarafından yazıldı. O sırada Kutsal Kitabın sadece Eski Ahit kısmı (Tevrat ve Zebur) mevcuttu. Fakat bu sözler, İsa’nın öğrencileri tarafından MS birinci yüzyılda kaleme alınan Yeni Ahit (İncil) de dahil Kutsal Kitabın tümü için geçerlidir.

Siz de yukarıdaki sözlere katılıyor musunuz? Sizce de Kutsal Kitabın yazılışı ‘Tanrı ilhamıyla’ mı gerçekleşti? İsa’nın birinci yüzyılda yaşayan öğrencileri buna inanıyordu. Sonraki asırlarda da Kutsal Kitabın güvenilirliğinden şüphe edilmedi. Örneğin 14. yüzyılda yaşayan İngiliz din adamı John Wycliffe, Kutsal Kitabı “gerçeğin yanılmaz rehberi” olarak gördü. Bir Kutsal Kitap sözlüğü de, Pavlus’un sözleriyle ilgili şunu belirtir: “Tanrı’nın Kutsal Kitabı ilham etmiş olması, içinde söylenen her şeyin doğruluğunun garantisidir” (The New Bible Dictionary).

Görüşler Değişiyor

Son zamanlarda Kutsal Kitaba güven azaldı. Dünya dinlerini anlatan The World’s Religions kitabı şöyle diyor: “Teoride tüm Hıristiyanlar Kutsal Kitabı [hâlâ] inançlarını belirleyen ve davranışlarına yön veren yetkili rehber olarak kabul etmektedir.” Ancak pratikte durum böyle değildir. Çoğu kişi artık Kutsal Kitabı “geçmiş nesillerin düşüncelerinden oluşan, doğruluğuna güvenilemez bir kayıt” olarak görüyor. Onlara göre Kutsal Kitabı kaleme alanlar günümüzde erişilen bilgi ve anlayıştan yoksun sıradan insanlardı ve bu yüzden imanlı kişiler olsalar da derin ruhi gerçekleri anlatmakta yetersiz kaldılar.

Aslında günümüzde çok az kişi Kutsal Kitaptaki ilkeleri rehber alarak yaşamında uyguluyor. Birçok kişinin, Kutsal Kitaptaki ahlak standartlarından modası geçmiş, gerçekçi olmayan kurallar olarak bahsettiğini herhalde siz de duymuşsunuzdur. Bazı insanlar uygulamak zor geldiğinde bu standartlardan taviz vermekten, hatta onları tamamen göz ardı etmekten çekinmiyorlar. İsa’ya inandığını söyleyen birçokları da Kutsal Kitabın cinsel ahlaksızlık, zina, sahtekârlık ve içkicilikle ilgili söylediklerini açıkça reddediyor (1. Korintoslular 6:9, 10).

Bu durum nasıl oluştu? Sir Charles Marston adlı arkeolog, 20. yüzyılın başında yazdığı The Bible is True başlıklı kitabında bunun bir nedenine açıklık getiriyor. O, insanların Kutsal Kitaba güvenilemeyeceğini iddia eden “çağdaş yazarların fikirlerini sorgusuz sualsiz, hemen kabul ettiğini” söyledi. Acaba insanlar bugün de aynı hataya düşüyor olabilir mi? Kutsal Kitabın doğruluğuyla ilgili şüphe uyandıran bilginlerin görüşlerine ve teorilerine ne gözle bakmalısınız? Sonraki makalede sunulan cevapları lütfen okuyun.

1. Tarihsel Güvenilirliği

Birçok yanlış içeren bir kitaba güvenmek zordur. İkinci dünya savaşını 1800’lü yıllara tarihlendiren ya da Amerika Birleşik Devletleri başkanına kral diyen bir çağdaş tarih kitabı okuduğunuzu düşünün. Böyle yanlışlar, kitabın güvenilirliği hakkında soru işaretleri uyandırmaz mıydı?

MUKADDES KİTABIN tarihsel doğruluğunu şu ana kadar hiç kimse çürütememiştir. Bu kitapta gerçek kişiler ve gerçek olaylar anlatılır.

Kişiler.

Mukaddes Kitap eleştirmenleri, İsa’yı direğe gerilmesi için teslim eden Romalı Yahuda valisi Pontius Pilatus’un varlığından şüphe ediyordu (Matta 27:1-26). Akdeniz’deki bir liman kenti olan Sezariye’de 1961 yılında bulunan bir taşın üzerindeki sözler, Pilatus’un bir zamanlar Yahuda’nın yöneticisi olduğunu kanıtlamaktadır.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Sonradan İsrail kralı olan genç ve cesur çoban Davud’un tarihte gerçekten yaşamış biri olduğuna dair Mukaddes Kitabın dışında bir kanıt 1993’e kadar yoktu. O yıl arkeologlar, İsrail’in kuzeyinde MÖ dokuzuncu yüzyıla ait bazalt bir taş buldular. Uzmanlar bu taşta “Davud Evi” ve “İsrail kralı” ifadelerinin geçtiğini söylüyorlar.

Olaylar.

Birçok bilgin, Davud’un zamanında İsrail’le savaşan Edom ulusuyla ilgili Mukaddes Kitap kaydının doğruluğundan yakın zamana kadar şüpheleniyordu (1. Tarihler 18:12, 13). Onlar Edom’un o zamanlar hayvancılıkla uğraşan basit bir toplum olduğunu ve çok ileri bir tarihe kadar İsrail’i tehdit edecek şekilde örgütlenmediğini ya da o güce sahip olmadığını iddia ediyorlardı. Ancak bir arkeoloji dergisindeki makalede de yazdığı gibi, son zamanlarda yapılan kazılar “Edom’un Mukaddes Kitapta anlatıldığı gibi, [düşünüldüğünden] çok daha önce gelişmiş bir toplum olduğunu” gösteriyor (Biblical Archaeology Review).

Doğru unvanlar.

Mukaddes Kitabın yazıldığı 16 yüzyıllık dönem boyunca dünyada birçok yönetici vardı. Mukaddes Kitap bir yöneticiye değinirken her zaman uygun unvanı kullanmıştır. Örneğin Herodes Antipas’ı ‘bölge yöneticisi,’ Gallio’yu da “genel vali” olarak doğru şekilde adlandırır (Luka 3:1; Elçiler 18:12). Ezra 5:6’da Tattenay, “Irmağın [Fırat Irmağı’nın] öte tarafında”ki Pers ilinin valisi olarak adlandırılır. MÖ dördüncü yüzyıla ait bir sikkenin üzerinde benzer bir tanımlama bulunuyor. O sikkede, Pers valisi Mazaios “Irmağın Öte Tarafı”ndaki ilin yöneticisi olarak adlandırılıyor.

Görünüşte önemsiz olan ayrıntıların doğruluğu aslında büyük önem taşımaktadır. Mukaddes Kitabı kaleme alanların yazdıkları en ufak ayrıntılara bile güvenebiliyor olmamız, yazdıkları diğer şeylere olan güvenimizi de perçinlemez mi?

1. Tarihsel Güvenilirliği

Birçok yanlış içeren bir kitaba güvenmek zordur. İkinci dünya savaşını 1800’lü yıllara tarihlendiren ya da Amerika Birleşik Devletleri başkanına kral diyen bir çağdaş tarih kitabı okuduğunuzu düşünün. Böyle yanlışlar, kitabın güvenilirliği hakkında soru işaretleri uyandırmaz mıydı?

MUKADDES KİTABIN tarihsel doğruluğunu şu ana kadar hiç kimse çürütememiştir. Bu kitapta gerçek kişiler ve gerçek olaylar anlatılır.

Kişiler.

Mukaddes Kitap eleştirmenleri, İsa’yı direğe gerilmesi için teslim eden Romalı Yahuda valisi Pontius Pilatus’un varlığından şüphe ediyordu (Matta 27:1-26). Akdeniz’deki bir liman kenti olan Sezariye’de 1961 yılında bulunan bir taşın üzerindeki sözler, Pilatus’un bir zamanlar Yahuda’nın yöneticisi olduğunu kanıtlamaktadır.

Sonradan İsrail kralı olan genç ve cesur çoban Davud’un tarihte gerçekten yaşamış biri olduğuna dair Mukaddes Kitabın dışında bir kanıt 1993’e kadar yoktu. O yıl arkeologlar, İsrail’in kuzeyinde MÖ dokuzuncu yüzyıla ait bazalt bir taş buldular. Uzmanlar bu taşta “Davud Evi” ve “İsrail kralı” ifadelerinin geçtiğini söylüyorlar.

Olaylar.

Birçok bilgin, Davud’un zamanında İsrail’le savaşan Edom ulusuyla ilgili Mukaddes Kitap kaydının doğruluğundan yakın zamana kadar şüpheleniyordu (1. Tarihler 18:12, 13). Onlar Edom’un o zamanlar hayvancılıkla uğraşan basit bir toplum olduğunu ve çok ileri bir tarihe kadar İsrail’i tehdit edecek şekilde örgütlenmediğini ya da o güce sahip olmadığını iddia ediyorlardı. Ancak bir arkeoloji dergisindeki makalede de yazdığı gibi, son zamanlarda yapılan kazılar “Edom’un Mukaddes Kitapta anlatıldığı gibi, [düşünüldüğünden] çok daha önce gelişmiş bir toplum olduğunu” gösteriyor (Biblical Archaeology Review).

Doğru unvanlar.

Mukaddes Kitabın yazıldığı 16 yüzyıllık dönem boyunca dünyada birçok yönetici vardı. Mukaddes Kitap bir yöneticiye değinirken her zaman uygun unvanı kullanmıştır. Örneğin Herodes Antipas’ı ‘bölge yöneticisi,’ Gallio’yu da “genel vali” olarak doğru şekilde adlandırır (Luka 3:1; Elçiler 18:12). Ezra 5:6’da Tattenay, “Irmağın [Fırat Irmağı’nın] öte tarafında”ki Pers ilinin valisi olarak adlandırılır. MÖ dördüncü yüzyıla ait bir sikkenin üzerinde benzer bir tanımlama bulunuyor. O sikkede, Pers valisi Mazaios “Irmağın Öte Tarafı”ndaki ilin yöneticisi olarak adlandırılıyor.

Görünüşte önemsiz olan ayrıntıların doğruluğu aslında büyük önem taşımaktadır. Mukaddes Kitabı kaleme alanların yazdıkları en ufak ayrıntılara bile güvenebiliyor olmamız, yazdıkları diğer şeylere olan güvenimizi de perçinlemez mi?

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: