Optionrobot ile çalışmaya başlama

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar..

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 38.03.2020 / 82-1

ÖZET: Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için, İŞKUR’ un ilgili müdürlüklerine yazılı olarak veya bu müdürlüklerin eposta adreslerine elektronik olarak,

 • Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu (Formda, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasının belirtmesi gerekir)
 • Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesi

ile başvuru yapılması gereklidir.

Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Yapılacak kısa çalışma ödeneği başvurularında;

 • Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler (Devlet tarafından kapatılan işyerlerinde işletme ruhsatı, işveren tarafından karar alınması halinde yönetim kurulu kararı gibi belgeler
 • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair belgeler)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ VE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

“Korona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir” konulu 16/3/2020 tarihli 71 sayılı sirkülerimiz ile “Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı” konulu 25/3/2020 tarihli 78 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştır. Son günlerde kısa çalışma ödeneği başvurularında aşırı artış olması nedeniyle aşağıdaki hususların bilinmesi yararlı olacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) işyerindeki çalışma süresinin işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması halinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için,

İŞKUR’ un ilgili müdürlüklerine yazılı olarak veya bu müdürlüklerin eposta adreslerine elektronik olarak, − Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu (Formda işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasının belirtmesi gerekir) (Bu form yazı ekinde sunulmuştur) − Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesi (Bu form yazı ekinde sunulmuştur) ile başvuru yapılması gereklidir. Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Yapılacak kısa çalışma ödeneği başvurularında;

1) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler (Devlet tarafından kapatılan işyerlerinde işletme ruhsatı, işveren tarafından karar alınması halinde yönetim kurulu kararı gibi belgeler

2) Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler)
bulunması gereklidir.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Yaparken Bilinmesi Gereken Hususlar

1- İşverenin birden çok işyeri olması halinde, her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. Her işyeri için de çalışmanın azaltılması konusunda çalışan sayısı değil, çalışma süresinin üçte biri dikkate alınmaktadır.

2- Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesinde yer alan işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları işveren tarafından değil İŞKUR tarafından kontrol edilecektir. Listede yer alıp yararlanma şartlarını taşımayan bir işçinin bulunması diğer işçilerin yararlanma durumlarını değiştirmeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus işçilerin işten çıkışlarının verilmemesi gerekir. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılacak işçinin alacağı ödenek, ileride işsiz kaldığında kullanacağı işsizlik parasından mahsup edilecektir.

3- Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmayacaksa iptal dilekçesi verilmesi ve kısa çalışmanın sonlandırılması doğru olacaktır. İlk başvurudan sonra üç aylık süreden kalan süre için şartların varlığı halinde tekrar başvurulabilir.

4- Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması şartıyla, kısa çalışma ödeneği işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen durduğu tarihten itibaren başlayacaktır.

5- Kısa çalışmanın başladığı ilk haftada 4857 sayılı İş Kanunu 40’ıncı maddesi gereğince zorlayıcı sebeplerden dolayı işverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü bulunması nedeniyle kısa çalışma ödeneği bu sürenin bitiminden itibaren başlamaktadır.

6- Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya verildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Çalışanlar PTT şubelerine giderek, TC Kimlik numaralarına yatırılan kısa çalışma ödeneklerini alabileceklerdir.

7- Uygunluk tespiti yapıldıktan sonra İŞKUR’ a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapılması mümkündür Ancak bu durum yeni talep olarak değerlendirilmektedir.

8- Kısa çalışma uygulamasına geçildikten sonra, yıllık izin kullanmak isteyen işçilerin yıllık izin kullanmasına yasal bir engel yoktur. Ancak bu süreye ilişkin eksik gün kodu olarak kısa çalışma kodu(18) eklenmemelidir. Yıllık izin döneminde ücretin işveren tarafından ödenmesi gerekir. Bu nedenle kısa çalışma uygulanacak işyeri listesine bu kapsamdaki sigortalıların eklenmemesi daha doğru olacaktır.

9- Kısa çalışma döneminde rapor alan işçiler için raporlu olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından ödendiğinden, bu işçiler kısa çalışma ödeneği alamazlar. Bu nedenle bu kapsamdaki işçilerin eksik gün kodu(18) değil (01-istirahat) kodu olmalıdır.

10- Kısa çalışma başvurularında işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilmelidir. Kısa çalışma ödeneği verildiğinde işveren kısa çalışma ödeneği süresine ait günler için işçilere ücret ödemesi yapmayacak, sigorta primi ve ücret üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

11- Ayın tamamında faaliyetin durması nedeniyle kısa çalışma ödenen işçilere, işveren tarafından ücret ödenerek SGK’ ya gün ve kazanç bildirimi yapılırsa, gün bildirimi İŞKUR tarafından işçilerin çalıştığı anlamında sayılarak kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumda SGK’ ya (0) gün ve kazançlı bildirim yapılabileceği değişik uzmanlar tarafından belirtilmesine karşılık İŞKUR tarafından bu hususta bir açıklama yapılmamıştır. Kısa çalışmanın ayın tamamında değil de kısmı olarak uygulandığı dönemde ise, kısa çalışma döneminde işçilere ödenecek ücret, SGK’ ya aylık prim hizmet belgesi ile bildirim yapılması gereken günün kazançlarına dahil edilebilir.

12- Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde İŞKUR’a da bildirilmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik/yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple askere gitmesi/silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya hastalık/sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini İŞKUR’a bildirmek gerekmektedir.

13- Kısa çalışma inceleme sonucunun; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilmesi, (varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilmesi) ve ilan yoluyla işçilere duyurulması veya kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara ilan panosunda işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

14- Emekli işçiler için sosyal güvenlik destek primi ödendiğinden, bu kişiler adına işsizlik sigortası primi yatırılmadığından emekli işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz. Sadece işsizlik sigortası primi ödeyen işçiler bu uygulamadan yararlanabilir.

15- İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

16- Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ermektedir.

17- Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı , kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenir. Oranlamada küsurat çıkması halinde, küsuratlar tama iblağ edilir.

18- İşverenin, Sigorta prim borcu veya vergi borcu olması kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını etkilemez.

19- Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

20- Bir başka işverene ait işyerinde sigortalı olarak çalışan kişi, kendi işyeri olması halinde kendi işyeri için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

GENEL AÇIKLAMA

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır.

Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir. Bu dönemde çalışanların yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

4447 sayılı Kanun ile “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde;
1. Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi (Ek-1: Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi) bu dilekçe ekinde gönderdiğimi/teslim ettiğimi
2. İşyerimde uygulanacak kısa çalışmaya ilişkin uygunluk tespiti sürecinde talep edilen/edilecek bilgi ve belgeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerine göndereceğimi/teslim edeceğimi,
3. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin çalışma sürelerine ait kayıtları tutacağımı ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edeceğimi,
4. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik taleplerimin, yeni başvuru olarak değerlendirileceğini,
5. İstenilen bilgi, belge ve kayıtları belirtilen sürede vermediğim takdirde 4857 sayılı Kanunun 92’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağını,
6. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarının, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödeneceğini,
7. Zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamalarında Kurum tarafından yapılacak ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlayacağını, bu döneme ilişkin ücretin işverene ait olduğunu,
8. Uygunluk tespiti sonucu tarafıma bildirilen kısa çalışma oranı üzerinde kısa çalışma ödemesi talep etmeyeceğimi,
9. Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde bildireceğimi,
10. Kısa çalışma inceleme sonucunu; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edeceğimi ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildireceğimi, ilan yoluyla işçilere duyuru yapamadığım durumlarda kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapacağımı,
11. Kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini Kuruma bildireceğimi,
12. Normal faaliyete başlamaya karar vermem halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı (6) işgünü önce yazılı olarak bildireceğimi,
13. İşyerinin faaliyet alanının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının esas alınacağını,
14. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin
“18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildireceğimi,
15. Kuruma yapacağım eksik ve/veya hatalı bildirimimden kaynaklanan fazla ödemeleri yasal faiziyle birlikte ödeyeceğimi,

Kabul ve taahhüt ederim.

İşveren Adı Soyadı :
Kaşe ve İmza :
Tarih : ……/…../……..

Kaynak: TÜRMOB İmza Sirküleri 28.03.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

ASP.NET MVC 5 ile Г§alД±Еџmaya baЕџlama Getting started with ASP.NET MVC 5

Bu Г¶Дџreticinin gГјncelleЕџtirilmiЕџ bir sГјrГјmГј, Visual Studio’nun en son sГјrГјmГјnГј kullanarak burada bulunabilir. An updated version of this tutorial is available here using the latest version of Visual Studio. Yeni Г¶Дџretici, bu Г¶Дџreticide birГ§ok geliЕџtirme saДџlayan ASP.NET Core MVCkullanД±r. The new tutorial uses ASP.NET Core MVC, which provides many improvements over this tutorial.

Bu Г¶Дџretici, denetleyiciler ve gГ¶rГјnГјmlerle ASP.NET Core MVC Г¶Дџretir. This tutorial teaches ASP.NET Core MVC with controllers and views. Razor Pages, Web KullanД±cД± arabirimi oluЕџturmayД± daha kolay ve daha Гјretken hale getiren sayfa tabanlД± bir programlama modelinin ASP.NET Core 2,0 ‘ de yeni bir alternatiftir. Razor Pages is a new alternative in ASP.NET Core 2.0, a page-based programming model that makes building web UI easier and more productive. MVC sГјrГјmГјnden Г¶nce Razor Pages Г¶Дџreticisini denemenizi Г¶neririz. We recommend you try the Razor Pages tutorial before the MVC version. Razor Pages Г¶Дџreticisi: The Razor Pages tutorial:

 • Daha kolay hale gelmelidir. Is easier to follow.
 • Daha fazla Г¶zellik iГ§erir. Covers more features.
 • , Yeni uygulama geliЕџtirmesi iГ§in tercih edilen yaklaЕџД±mdД±r. Is the preferred approach for new application development.

Bu Г¶Дџretici, Visual Studio 2020kullanarak ASP.NET MVC 5 Web uygulamasД± oluЕџturma hakkД±nda temel bilgileri Г¶Дџretir. This tutorial teaches you the basics of building an ASP.NET MVC 5 web app using Visual Studio 2020. Г–Дџreticinin son kaynak kodu GitHub’ da bulunur. The final source code for the tutorial is located on GitHub.

Bu uygulamayД± Azure ‘a daДџД±tmak iГ§in bir Azure hesabД±nД±zД±n olmasД± gerekir: You need an Azure account to deploy this app to Azure:

 • Гњcretli Azure hizmetlerini denemek iГ§in kullanabileceДџiniz Гјcretsiz krediler iГ§in bir Azure hesabД± aГ§abilir ve hatta bunlarД± kullandД±ktan sonra da hesabД± tutabilir ve Гјcretsiz Azure hizmetlerini kullanabilirsiniz. You can open an Azure account for free – You get credits you can use to try out paid Azure services, and even after they’re used up you can keep the account and use free Azure services.
 • MSDN abone avantajlarД±nД±zД± etkinleЕџtirebilirsiniz . MSDN aboneliДџiniz, Гјcretli Azure hizmetleri iГ§in kullanabileceДџiniz her ay krediler sunar. You can activate MSDN subscriber benefits – Your MSDN subscription gives you credits every month that you can use for paid Azure services.

BaЕџlangД±Г§ Get started

Visual Studio 2020′ i yГјkleyerek baЕџlayД±n. Start by installing Visual Studio 2020. ArdД±ndan, Visual Studio ‘Yu aГ§Д±n. Then, open Visual Studio.

Visual Studio, IDE veya tГјmleЕџik bir geliЕџtirme ortamД±dД±r. Visual Studio is an IDE, or integrated development environment. Belgeleri yazmak iГ§in Microsoft Word kullandД±ДџД±nД±zda olduДџu gibi, uygulamalar oluЕџturmak iГ§in IDE kullanacaksД±nД±z. Just like you use Microsoft Word to write documents, you’ll use an IDE to create applications. Visual Studio ‘da, sizin iГ§in kullanabileceДџiniz Г§eЕџitli seГ§enekleri gГ¶steren bir liste vardД±r. In Visual Studio, there’s a list along the bottom showing various options available to you. AyrД±ca, IDE ‘de gГ¶revler gerГ§ekleЕџtirmek iГ§in baЕџka bir yol saДџlayan bir menГј de vardД±r. There’s also a menu that provides another way to perform tasks in the IDE. Г–rneДџin, BaЕџlangД±Г§ sayfasД±nda Yeni proje ‘ yi seГ§mek yerine, menГј Г§ubuДџunu kullanabilir ve Yeni proje > Dosya ‘ yД± seГ§ebilirsiniz. For example, instead of selecting New Project on the Start page, you can use the menu bar and select File > New Project.

Д°lk uygulamanД±zД± oluЕџturma Create your first app

BaЕџlangД±Г§ sayfasД±nda Yeni proje‘ yi seГ§in. On the Start page, select New Project. Yeni proje iletiЕџim kutusunda, sol taraftaki gГ¶rsel C# kategorisini ve ardД±ndan Web‘ i seГ§in ve ASP.NET Web uygulamasД± (.NET Framework) proje Еџablonunu seГ§in. In the New project dialog box, select the Visual C# category on the left, then Web, and then select the ASP.NET Web Application (.NET Framework) project template. Projenizi “Mvcfilmi” olarak adlandД±rД±n ve ardД±ndan Tamam‘ Д± seГ§in. Name your project “MvcMovie” and then choose OK.

Yeni ASP.NET Web uygulamasД± IletiЕџim kutusunda MVC ‘ yi ve ardД±ndan Tamam‘ Д± seГ§in. In the New ASP.NET Web Application dialog, choose MVC and then choose OK.

Visual Studio, az Г¶nce oluЕџturduДџunuz ASP.NET MVC projesi iГ§in varsayД±lan bir Еџablon kullandД±, bu nedenle artД±k herhangi bir Еџey yapmadan Г§alД±Еџan bir uygulamaya sahipsiniz! Visual Studio used a default template for the ASP.NET MVC project you just created, so you have a working application right now without doing anything! Bu basit bir “Merhaba DГјnya!” This is a simple “Hello World!” Project ve uygulamanД±zД± baЕџlatmak iГ§in iyi bir yerdir. project, and it’s a good place to start your application.

Hata ayД±klamaya baЕџlamak iГ§in F5‘e basД±n. Press F5 to start debugging. F5tuЕџuna bastД±ДџД±nД±zda, Visual Studio IIS Express baЕџlar ve Web uygulamanД±zД± Г§alД±ЕџtД±rД±r. When you press F5, Visual Studio starts IIS Express and runs your web app. Daha sonra Visual Studio bir tarayД±cД± baЕџlatД±r ve uygulamanД±n giriЕџ sayfasД±nД± aГ§ar. Visual Studio then launches a browser and opens the application’s home page. TarayД±cД±nД±n adres Г§ubuДџunun example.com gibi localhost:port# sГ¶ydiДџine dikkat edin. Notice that the address bar of the browser says localhost:port# and not something like example.com . Bunun nedeni localhost her zaman kendi yerel bilgisayarД±nД±za iЕџaret ettiДџinden, bu durumda yeni oluЕџturduДџunuz uygulamayД± Г§alД±ЕџtД±rД±yor olur. That’s because localhost always points to your own local computer, which in this case is running the application you just built. Visual Studio bir Web projesi Г§alД±ЕџtД±rdД±ДџД±nda, Web sunucusu iГ§in rastgele bir baДџlantД± noktasД± kullanД±lД±r. When Visual Studio runs a web project, a random port is used for the web server. AЕџaДџД±daki gГ¶rГјntГјde, baДџlantД± noktasД± numarasД± 1234 ‘ dir. In the image below, the port number is 1234. UygulamayД± Г§alД±ЕџtД±rdД±ДџД±nД±zda, farklД± bir baДџlantД± noktasД± numarasД± gГ¶rГјrsГјnГјz. When you run the application, you’ll see a different port number.

Bu varsayД±lan Еџablon size hemen Home , Contact ve About sayfalarД± saДџlar. Right out of the box this default template gives you Home , Contact , and About pages. AЕџaДџД±daki gГ¶rГјntГјde ana, hakkД±ndave iletiЕџim baДџlantД±larД± gГ¶sterilmez. The image below doesn’t show the Home, About, and Contact links. TarayД±cД± pencerenizin boyutuna baДџlД± olarak, bu baДџlantД±larД± gГ¶rmek iГ§in gezinti simgesine tД±klamanД±z gerekebilir. Depending on the size of your browser window, you might need to click the navigation icon to see these links.

Uygulama, kaydolmak ve oturum aГ§mak iГ§in destek de saДџlar. The application also provides support to register and log in. Sonraki adД±m, bu uygulamanД±n nasД±l Г§alД±ЕџtД±ДџД±nД± deДџiЕџtirmek ve ASP.NET MVC hakkД±nda biraz bilgi saДџlamaktД±r. The next step is to change how this application works and learn a little bit about ASP.NET MVC. ASP.NET MVC uygulamasД±nД± kapatД±n ve bazД± kodlarД± deДџiЕџtirelim. Close the ASP.NET MVC application and let’s change some code.

Geçerli öğreticilerin bir listesi için bkz. MVC Önerilen makaleler. For a list of current tutorials, see MVC recommended articles.

Bkz. Azure ‘da Г§alД±Еџan bu uygulama See this app running on Azure

Canlı bir Web uygulaması olarak çalışan tamamlanmış siteyi görmek istiyor musunuz? Would you like to see the finished site running as a live web app? Aşağıdaki düğmeye tıklayarak uygulamanın tüm sürümünü Azure hesabınıza dağıtabilirsiniz. You can deploy a complete version of the app to your Azure account by simply clicking the following button.

Bu çözГјmГј Azure ‘a daДџД±tmak iГ§in bir Azure hesabД±nД±zД±n olmasД± gerekir. You need an Azure account to deploy this solution to Azure. HenГјz bir hesabД±nД±z yoksa, bir hesap oluЕџturmak iГ§in aЕџaДџД±daki seГ§eneklerden birini kullanД±n: If you don’t already have an account, use one of the following options to create one:

 • Гњcretsiz bir Azure hesabД± aГ§arak Гјcretli Azure hizmetlerini denemek iГ§in kullanabileceДџiniz krediler edinin ve hatta kullanД±ldД±ktan sonra bile hesabД± tutabilir ve Гјcretsiz Azure hizmetlerini kullanabilirsiniz. Open an Azure account for free – You get credits you can use to try out paid Azure services, and even after they’re used up you can keep the account and use free Azure services.
 • Visual Studio abone avantajlarД±nД±zД± etkinleЕџtirin -Visual Studio aboneliДџiniz, Гјcretli Azure hizmetleri iГ§in kullanabileceДџiniz her ay krediler sunar. Activate Visual Studio subscriber benefits – Your Visual Studio subscription gives you credits every month that you can use for paid Azure services.

Tesla ile California Eyaleti Üretime Başlama Konusunda Uzlaştı

Elektrikli araba üreticisi Tesla ve şirketin merkezinin bulunduğu California eyaleti yetkilileri, şirketin en erken Pazartesi üretime yeniden başlayabilmesi için anlaşmaya vardı. Tesla CEO’su Elon Musk, Pazartesi günü eyaletin yasaklamasına rağmen üretime başlayacağını açıklamıştı

Elektrikli araba üreticisi Tesla ve şirketin merkezinin bulunduğu California eyaleti yetkilileri, şirketin en erken Pazartesi üretime yeniden başlayabilmesi için anlaşmaya vardı.

Tesla CEO’su Elon Musk, Pazartesi günü eyaletin yasaklamasına rağmen yetkililere meydan okumuş ve şirketin Fremont kentindeki fabrikasında üretime başlayacağını açıklamıştı. Salı günü Başkan Donald Trump da Tesla’ın California’daki fabrikasının faaliyete başlaması için izin verilmesi gerektiğini söyleyerek Elon Musk’a desteğini ilan etmişti.

Fremont kentinin bağlı olduğu Alameda ilçesi, Tesla ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketin en erken gelecek hafta açılması için gerekli adımların atılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi. Tesla’dan ise Çarşamba günü konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, ancak CEO Elon Musk, ilçeden yapılan açıklamayla aynı sırada yazdığı Twitter mesajında ‘‘Hayatın yaşanması gerek’’ ifadelerini kullandı.

Tesla’nın ABD’deki tek elektrikli otomobil fabrikası, California eyaletine bağlı Alameda ilçesindeki Fremont kentinde kurulu.

İlçeden yapılan açıklamada, Tesla’nın tam kapasite çalışmaya hazırlanırken fiziksel mesafe ile çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayacak önlemlere uyup-uymadığını kontrol etmek için polisle işbirliği yapacakları belirtildi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Musk, Fremont’daki fabrikada çalışmaların, ilçeden gelen kapalı kalınması talimatına rağmen başlayacağını belirtmiş ve bundan dolayı tutuklanması gereken biri varsa onun da kendisi olması gerektiğini kaydetmişti.

Başkan Trump ise Salı günü yazdığı Twitter mesajında ‘‘California Tesla’nın ve Elon Musk’ın fabrikasını açmasına ŞİMDİ izin vermeli. Bu hızla ve güvenli şekilde yapılmalı’’ ifadelerini kullanmıştı.

Reuters haber ajansına göre Salı günü Tesla fabrikasında çalışanların kullandığı otoparkın dolu olduğu ve kamyonların fabrikaya giriş-çıkış yaptığı gözlendi.

Şirket, fabrikanın kapalı kalması yönündeki kararından dolayı Alameda ilçesine dava açmıştı.

İlçenin sağlık yetkililerinden biri, vaka sayılarının gözlemlenmesi için ilçe sınırlarındaki tüm üreticilerden Cuma günü itibariyle faaliyetlerini en az bir hafta daha durdurmalarının istendiğini bildirdi.

Tesla, Cumartesi günü çalışmaya başlayacak işçilerin güvenliğini sağlayacak bir planı açıklamıştı. Önlemler arasında ateş ölçülmesi, çalışma alanlarını ayırmak için bariyerlerin kurulması, çalışanlara koruyucu malzeme dağıtılması vardı. Bunlar, merkezi Detroit’te bulunan General Motors, Ford ve Fiat Chrysler firmalarının açıkladığı önlemlerle benzerlik içeriyor. Bu firmalar da fabrikalarının çoğunu Pazartesi’den itibaren faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Musk, hafta sonunda California’daki merkezini Texas ya da Nevada eyaletlerine taşıma tehdidinde de bulunmuştu.

Washington Post gazetesinin haberine göre Musk, ABD ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesi konusunda diğer fabrikaların yöneticileriyle birlikte Başkan Trump’la bir telefon görüşmesi yapmış ve burada 1 Mayıs itibariyle üretime başlamak istediğini bildirmişti.

Uzmanlara göre Musk’ın Tesla fabrikasını California’dan Texas, Nevada, Georgia, Utah ve Oklahoma gibi eyaletlere taşıması 12 ila 18 ay alabilir.

Tesla’ya göre Fremont’taki fabrikasında 10 binden fazla işçi çalışıyor.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: