Ödemeler Dengesi Hakkında Bilgi Nedir Kalemleri Nelerdir Neden Önemli

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Ödemeler Dengesi Hakkında Bilgi: Nedir? Kalemleri Nelerdir? Neden Önemli?

İstatistiksel bir rapor olan ödemeler Dengesi, her işlemin iki ayrı kalemle işlenmesi ile elde edilir. Bu gibi temel ilkeler üzerinden belirli dönemlerde açıklanan rapor, tüm ekonomik faaliyetleri muhasebeleştirmektedir.

İnternetten VİOP İşlemleri Nasıl Yapılır ve Para Kazanılır Risksiz Öğrenin!
Bilgi Almak için Tıklayın.

Ödemeler dengesinde, bir ülkenin yaptığı ödemeler için negatif, başka bir ülkenin bu ülkeye yaptığı ödemeler için pozitif etki eden kalemler söz konusudur. Ödemeler bilançosunda bulunan kalemler; cari işlemler ve sermaye dengesi, net hata noksan, resmi rezervlerdir.

Şimdi ödemeler dengesi hakkında bilinmesi gerekenlere ve neden önemli olduğu konusuna göz atalım:

Ödemeler Dengesi Nedir?

Bir ekonomide yerleşik kişilerin, başka ekonomideki yerleşik kişiler ile belirli bir dönemde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin, belli ilkelere göre kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiksel rapora, ödemeler dengesi denir.

Tanımda bahsi geçen ekonomi, bir hükümetin yönettiği coğrafi bölge ve ülkedir. En çok akıl karıştıran kısım ise yerleşik kişi kavramıdır. Bunlar ise bir ekonomide 1 yıldan daha uzun süre ile devamlı ikamet eden, o ekonomi içinde faaliyette bulunan kişi ve kurumlardır.

Yerleşik kişiler; genel hükümet, parasal otorite olan merkez bankası, bankalar, diğer sektörler ve özel kişiler olarak sıralanabilir.

Bahsedilen ekonomik işlemler ise mal, hizmet, gelirler, finansal varlıklar ve yükümlülükler ile ilgili işlemler, ekonomide yerleşik kişilerden diğer ekonomideki yerleşik kişilere karşılıksız olarak reel veya finansal kaynakların sağlandığı transferlerdir.

Bir akım kavramı olan ödemeler dengesi, bir ülkenin vatandaşları ile geri kalan tüm ülke vatandaşları arasındaki işlemlerin sistematik kaydı olarak da tanımlanır. Bu nedenle dış ticaret dengesi veya dengeli ödemeler bilançosu gibi isimlerle de anılır.

Dış ticarete ilişkin bir amaçtır ve dış ödemeler bilançosunun eşitliğine dayanmaktadır. Genellikle 1 yıl gibi belirli zaman diliminde, iç ve dış ekonomik birimler arasındaki ekonomik akımların istatistiki durumunu gösteren bir bilançodur.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Ödemeler dengesi, muhasebe anlamındaki bilanço gibi andaki mali durumu göstermemektedir. Bir yıl içindeki ekonomik ve mali işlemlerin neden olduğu net açık veya fazlayı ortaya koymaktadır.

Bazı tanımlamalara göre; bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin çok yanlı bir göstergesidir. Bu kapsamda, ekonomik yapıdaki uzun dönemli değişimleri yansıtma bakımından özellikle dış ticaret bilançosundaki gelişmeler önem taşımaktadır.

Özet olarak; bir ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile devletin mal – hizmet alımları için veya yatırım amacıyla yaptığı bütün ödemeler negatif, diğer ülkelerin ilgili ülkeden aldığı mal ve hizmetler ile yatırımlar için yaptığı ödemeler ise pozitif etki eder.

Bu bilgiyle denklik durumu sonucuna göre ödemeler dengesi açığı veya fazlası söz konusu olmaktadır. Bu açık, bütçe açığı ile birbirine karıştırılmamalıdır.

Ödemeler Dengesinin Temel İlkeleri

En temel ilke; her işlemin iki ayrı kaleme, iki ayrı işaret ile kaydedilmesidir. Çifte kayıt olarak anılan bu ilkede, kayıtlardan birisi artı, diğeri eksi işaret alır. Bu kayıt sistemi ödemeler dengesinin sürekli dengede kalmasını sağlamaktadır.

Örneğin; yapılan mal ihracı, ihracat hesabına alacak olarak yani artı olarak kaydedilir. Diğer yatırımlar, varlıklar, efektif ve mevduat hesabına borç yani eksi olarak yazılır.

Ödemeler dengesi istatistiklerinde alacak (artı) olarak kaydedilen kalemler; mal ve hizmet ihracatı, yükümlülük artışı, varlık azalışıdır. Borç (eksi) olarak kaydedilen kalemler ise mal ve hizmet ithalatı, yükümlülük azalışı, varlık artışıdır.

Diğer bir temel ilke, mülkiyet değişimidir. Yani çift kayıt sistemi çerçevesinde ekonomik işlemlerin alacak ve borç kayıtları, mülkiyetin el değiştirdiği an yapılır.

Piyasa değeri ise başka bir ilkedir ve ekonomik işlemlerin kayda geçirilmesinde piyasa fiyatları esas alınmaktadır. Piyasa fiyatı ise işlemin gerçekleştiği, alıcı ile satıcının almaya ve satmaya razı oldukları fiyattır.

Ödemeler Dengesi Kalemleri Nelerdir?

Ödemeler dengesi temel olarak 5 kalemden oluşmaktadır. Bunlar;

 • Cari işlemler hesabı
 • Sermaye hesabı
 • Finans hesabı
 • Net hata noksan
 • Rezerv varlıkları

Bazı yerlerde 4 ana kalemden oluştuğu bilgisi yer alırken, bunlarda ya finans hesabının ya da rezerv varlıkların listeye eklenmediğini görürsünüz. Ama yayımlanan rapora göz attığınız zaman bu 5 kalem yer almaktadır.

Bu beş kalemin toplamı ise sıfıra eşit olmalıdır. Yani;

Bu denklemdeki işaretler duruma göre eksi olarak yazılmaktadır. TCMB tarafından yayımlanan ödemeler dengesi istatistiklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Cari İşlemler Hesabı

Ödemeler dengesini oluşturan ana hesaplardan birisidir. Cari denge ismiyle anılan bu hesabı; dış ticaret dengesi, net gelir dengesi, doğrudan transferler ve varlık gelirleri oluşturmaktadır.

Dış ticaret dengesi, bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirler ile ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödeme arasındaki farktır. Mal ve hizmet dengesi olarak iki başlıkta incelenmektedir.

Net gelir dengesi ise ülke vatandaşlarının yurt dışından edindiği portföy varlıkları, doğrudan veya dolaylı yatırımlardan elde ettiği kar payları, sermaye kazançları gibi gelirler ile yurt dışında çalışan kişilerin kazandığı ücretler ve yabancılara ödenen kar payı, faiz arasındaki farktır. Birincil gelir dengesi olarak da anılır.

İkincil gelir dengesi olarak anılan doğrudan transferler ise yurt dışında çalışanların ülkeye gönderdiği paralar, ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlar ve banka kredileridir.

Varlık gelirleri ise yabancıların satın aldığı devlet tahvili, hisse senedi, özel şirket tahvili, yabancı mevduatları, yabancı banka kredileri gibi gelirlerdir.

Cari işlemler hesabında bir açık oluşması durumunda bu açık, sermaye ve finans hesabındaki fazladan karşılanmaktadır. Eğer bu şekilde finanse edilemezse merkez bankası rezervleri kullanılmaktadır.

Eğer rezervlerden karşılanırsa; cari işlemler dengesi ile sermaye dengesinin toplamı, resmi rezerv değişimlerini verecektir. Cari işlemler hesabının resmi rezervler hesabından açık verilerek karşılanması durumunda, ödemeler dengesi açığı oluşacaktır.

Cari işlemler hesabındaki fazlanın, resmi rezervler hesabında fazla oluşturması durumunda da ödemeler dengesi fazlası meydana gelir. Resmi rezervlerde değişiklik oluşturmayan durumlar ise ödemeler dengesi olarak tanımlanacaktır.

Sermaye Hesabı

Sermaye transferler, üretilmeyen, finansal olmayan varlıklardaki değişimler bu hesapta incelenmektedir. Göçmen transferleri, kara parçası gibi maddi varlıklar, imtiyaz, telif, ticari marka gibi transfer edilebilir sözleşmeler ve maddi olmayan varlıklar bu grupta bulunur.

Finans Hesabı

Özel kuruluşlar ile kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen kısa ve uzun vadeli uluslararası sermaye akımları bu hesapta izlenmektedir. Doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları, finansal türevlere yatırımlar, diğer yatırımlar finans hesabını oluşturan kalemlerdir.

Yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomiden yaptığı uzun vadeli yatırımlar, doğrudan yatırımlar olarak anılmaktadır. Tahvil, bono, hisse senedi gibi menkul kıymetlere olan yatırımlar ise portföy yatırımlarıdır.

Finansal türevlere yatırım da bir dayanak varlığın değerine bağlı ancak bu dayanak varlıktan bağımsız olarak alım – satımı yapan sözleşmelere yapılan yatırımlardır. Diğer yatırımlar; ticari krediler, krediler, döviz mevcutları, mevduat hesapları, diğer varlık ve yükümlülüklerdir.

Rezerv varlıklar da bu kalem altında bulunmaktadır. Merkez bankasının parasal altın ve döviz rezervleri, özel çekme hakları, IMF nezdindeki rezerv pozisyonu ve diğer alacak hakları, rezerv varlıkları oluşturmaktadır.

Net Hata Noksan

Hesaplar arasında oluşan farkların izlendiği kalemdir. Verilerin farklı kaynaklardan, değişik yöntemlerle elde edilmesi nedeniyle değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları oluşur.

Bu farklar ise artı veya eksi olarak bir sonuç doğmasına neden olur. Bu farklar taşıdığı işaretle birlikte net hata ve noksan kalemine kalıntı olarak kaydedilir.

Ödemeler dengesinde her işlem iki kez kaydedildiği için sonuçta bütün hesapların toplamının sıfır olması gerekir. Net hata noksan kaleminin kalıntısı ile toplam sıfıra eşitlenir.

Ödemeler Dengesi Neden Önemli?

Birçok yönden önemli bir gösterge olan ödemeler dengesi, bir ekonominin dış dünya ile olan tüm ilişkilerini gösterir. Bu nedenle belirli bir dönem ekonomiyi yönetenlerin başarılı olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.

Ödemeler dengesi, ekonominin mevcut ve gelecekteki durumu ile hükümetlerin uygulayabilecekleri politikalar hakkında fikir verdiği için de önemli bir ekonomik göstergedir.

Ödemeler bilançosunun açık veya fazla vermesi, alt hesaplardaki dengesizlikler milli ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. İstihdam düzeyinden faiz oranlarına, enflasyondan döviz kurlarına, dış borçlardan rezervlerdeki değişmelere kadar birçok temel makroekonomik parametreyi etkiler.

Ekonomiyi yöneten resmi kişi ve kurumlarca yakından izlenen göstergede açık olması durumunda, bunları kapatmaya yönelik politikalar uygulanmalıdır. Fazla durumunda da tersi yönde politikalar söz konusudur. Bu sayede ekonomide dengeye ulaşılabilir.

Bir ekonomide gelişmeleri önden görüp, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara yönelik önlem almak gerekir. Ödemeler bilançosu, yönetimdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez bankası gibi kurumlar tarafından sürekli incelenir.

Örneğin; ülkede dış açıkların fazlalaştığı durumlarda, talep fazlalığına bağlı olarak gelecekte döviz kurlarında yükseliş beklenir. Merkez bankası bunu önlemek için piyasaya müdahale eder ve döviz satmaya başlar. Bu şekilde döviz kurlarındaki yükselişi önleyebilir.

İhracatçı, ithalatçı ve dış yatırım yapan firmalar için de önemli bir ekonomik göstergelerdir. Bu firmalar genel olarak gelecekte döviz kurlarındaki gelişmeleri ödemeler bilançosu kayıtlarına bakarak bugünden tahmin ederler. Bu şekilde de ihraç fiyatlarını belirler, ithalat yapmaya karar verir.

Dış yatırımcılar ise yatırımların maliyeti ile getirisini tahmin etmek için ödemeler bilançosunu izlerler. Aynı zamanda yabancı bir ülkenin ödemeler bilançosunu izleyerek o ülkede yatırım yapıp yapmamaya karar verebilir.

Bankalar tarafından da ödemeler dengesi önemli bir göstergedir. Döviz pozisyonlarını ayarlarken, döviz bazında kredi verirken, iştiraklerde bulunurken, döviz kurlarında meydana gelmesi muhtemel olan değişimleri tahmin etmelidir. Bunu ödemeler bilançosundaki gelişmelerden anlamak mümkündür.

Dünya Bankası, IMF, Avrupa Yatırım Bankası gibi kredi veren kuruluşlar, kredi vermeden önce diğer verilerle birlikte ödemeler bilançosunu da izlerler. IMF, ödemeler bilançosundaki gelişmelere göre ülke için rapor hazırlar ve bu şekilde ona yeşil ışık yakıp yakmamaya karar verir.

100.000 TL sanal para ile VİOP işlemlerini risk almadan öğrenmek için buraya tıklayın.

This post first appeared on Borsa Nasıl Oynanır, Nasıl Para Kazanılır?, please read the originial post: here

Ödemeler Dengesi Nedir, Ödemeler Dengesi Kalemleri Nelerdir?

Ekonomik kavramların tam olarak anlaşılması, işe ve ekonomiye genel bakışımızı doğrudan etkileyebiliyor. Bu yüzden Logo Blog’da bazı önemli kavramları ayrıntılı biçimde işliyoruz. Bu yazımızda, Ödemeler Dengesi nedir, Ödemeler Dengesi kalemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını veriyoruz.

Ödemeler Dengesi nedir?

Öncelikle çok genel anlatımıyla Ödemeler dengesi, bir ekonomide yerleşik kişilerin, yurt dışına yerleşik kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin kaydedildiği istatistiki bir tablodur. Bir ülkenin toplu bir özetini sunması nedeniyle oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Ödemeler dengesi tanımında, ekonomi ve yerleşiklik kavramları temeldir. Ekonomi sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade eder. Yerleşiklik kavramı ise, kişilerin milliyetini değil bir ekonomide bir yıldan fazla süre ile ikamet etmelerini ifade eder.

Ödemeler dengesi istatistikleri derlenirken; üç temel ilke gözetilir. Çift kayıt ilkesine göre, her bir işlem için bir alacak ve bir borç olmak üzere iki ayrı kaleme eşit değerde karşılıklı iki kayıt yapılır. Örneğin, Türkiye’de bir ihracatçının yurt dışına 1.000 dolar tutarında ürün ihraç ettiğini var sayalım. Bu işlem ödemeler dengesinin mal ihracatı hesabına alacak olarak, diğer yatırımlar, varlıklar, efektif ve mevduat hesabına ise borç olarak kaydedilir.

İkinci ilke olan mülkiyet değişimi ilkesine göre kayıt, mülkiyet değişimi gerçekleştiğinde yapılır. Piyasa değeri ilkesine göre ise ekonomik işlemlerin değerlendirilmesinde piyasa fiyatları kullanılır.

Ödemeler Dengesi’nin kalemleri nelerdir?

Ödemeler dengesi istatistikleri; cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finans hesabı olmak üzere üç kalemden oluşur.

Cari işlemler hesabı, mal, hizmet ve gelir akımlarına ilişkin işlemleri gösterir. Cari işlemler hesabında gelirlerin giderleri aştığı yani farkın artı olduğu durumlar cari işlem fazlası olarak adlandırılırken, giderlerin gelirleri aştığı yani farkın eksi olduğu durumlar ise cari işlem açığı olarak adlandırılır.

Sermaye hesabı, üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklara ilişkin işlemler ile sermaye transferi yoluyla oluşan akımları içerir. Finans hesabı ise, bu iki hesabın toplamının nasıl finanse edildiğini gösterir.

Dolayısıyla cari işlemler hesabı ile sermaye hesabının toplamının finans hesabına eşit olması gerekmektedir. Ancak uygulamada bu denklik her zaman sağlanamayabilir. Verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi, derleme ve ölçme ile kayıt zamanı farklılıklarına neden olur. Bu nedenle bu denkliği sağlamak için net hata ve noksan kalemi kullanılır.

Sizin için öneriler

EN YENİ YAZILAR

Veri merkezi maliyetlerinizi nasıl düşürürsünüz?

İnternet dünyasında her tıklanma, paylaşma ya da beğenme hareketi dünyanın veri havuzunu daha da genişletiyor. Her geçen gün çığ gibi büyüyen veri.

E-ticarette fiyat yönetimi nasıl yapılır?

E-ticaret sitelerinin, kurumsal kimliğin ve kalitenin sunumu olarak sürekli değişim halindeki piyasada tutunmak için rekabetçi kalması ve karlılığı devam ettirebilmesi gerekiyor. Bunu.

Logo j-Platform i4.0 ile akıllı üretim süreçlerinde uçtan uca dijitalleşme

Akıllı üretim sistemlerinin küresel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 46’sını etkileyeceği öngörüleceği öngörülüyor. Bununla birlikte Türkiye sanayisinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında.

Cari/borç yaşlandırma nedir?

İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi açısından nakit akışının doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor. Nakit akışını olumsuz etkileyen etmenlerden biri de müşterilerin ödeme koşullarını yerine.

Fatura hakkında bilmeniz gereken 9 şey

Türkiye’de Maliye Bakanlığı’nın koyduğu kurallar çerçevesinde işletmeler, verdiği hizmet veya sattığı mal karşılığında, müşterisine borç tutarı kadar ticari vesika düzenler. Fatura olarak.

E-irsaliye düzenleme hakkında dikkat etmeniz gereken 5 şey

Bir elektronik belge olarak e-irsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki nitelikleri taşıyor. Birçok mükellef 1 Ocak 2020 itibariyle e-irsaliye kullanmaya.

Avrupa Birliği’nde Covid-19 konusunda alınan vergi tedbirleri

Koronavirüs (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldı ve ülkeler nakdi yardımdan mali yardım paketlerine, bağış kampanyalarına pek çok önlemler aldı. Avrupa.

TOBB’dan işletmelere nefes aldıracak “Nefes Kredisi” desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmelerin finansman ihtiyaçlarına cevap verebilmek için TOBB Nefes Kredisi adlı desteği bugün itibarıyla.

Ticaret Bakanlığı’ndan Koronavirüs döneminde KOBİ’lere destek

Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerini azaltmak için önlemler alınmaya, destekler sunulmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’ndan KOBİ’lere destek ve dayanışma.

2020 yılında yararlanabileceğiniz SGK teşvikleri

Büyük, orta ve küçük büyüklükteki işletmeler, çalışan sayısı sınırı olmaksızın sigortalı çalışanları için ödediği sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel.

EN POPÜLER

Ürün Yönetimi Nedir, Ürün Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Son yıllarda iş yapma biçimleri, satın alma kararları, müşteri beklentileri ve daha pek çok.

Çek Nasıl Kullanılır, Çek Nasıl Doldurulur ve Düzenlenir?

Ticaret hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olan çek, sağladığı olanaklarla ödeme işlemlerini kolaylaştıran bir araç.

Gelir Tablosu Nedir, Nasıl Hazırlanır?

İşletmelerin muhasebe süreçlerinde büyük önem taşıyan ve aynı zamanda şirketin genel resmini görmek ve.

İhracat E-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 01 temmuz 2020 tarihi itibari ile ihracat e-fatura ve Tax-Free.

FAVÖK Nedir?

FAVÖK, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık anlamına gelen ve şirket değerlemeleri için tüm.

Facebook

Etiketler

ÇÖZÜMLERİMİZ

Copyright © 2020 Logo Yazılım

 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo’ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur.
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Ödemeler Dengesi Hakkında Bilgi: Nedir? Kalemleri Nelerdir? Neden Önemli?

Цdemeler Bilanзosu Nedir

Цdemeler Bilanзosu Kalemleri

ЭЮLEM GRUPLARI

ALACAK

I. CARО ЭЮLEMLER HESABI

A. Mal Эhracat ve Эthalatэ

DIЮ TЭCARET BЭLANЗOSU

B. Hizmet Эhracatэ ve Эthalatэ

-Navlun -Turizm -Sigorta

– Ьretim Faktцrleri Gelirleri

– Kar Transferleri – Bankacэlэk Gel.

– Yurt Dэюэ .Mьteahhitlik Hizm. Gel.

HЭZMETLER (GЦRЬNMEZ ЭЮLEMLER) BЭLANЗOSU

C. Tek Yanlэ Transferler

– Цzel Baрэю ve Hediyeler

– Hьkьmet Transferleri

CARЭ ЭЮLEMLER BЭLANЗOSU

II. SERMAYE HESABI

A. Uzun Sьreli Sermaye

1. Dolaysэz Yabancэ Sermaye Yatэrэmlarэ

2. Цzel Portfolio Yatэrэmlarэ

3. Resmi Sermaye Эюlemleri

B. Kэsa Sьreli Senna>e ( Denkleюtirici Olmayan )

SERMAYE ЭЮLEMLERЭ BЭLANЗOSU

III. ЭSTATЭSTЭK FARKLAR (Net Hata ve Noksanlar)

Зizgi Ьstь Эюlemler

Зizgi Altэ Эюlemler

IV. RESMЭ REZERVLER HESABI

1. Kэsa Sьreli Resmi Sermaye

2. Dцviz

3. Parasal Altэn

4. SDR ve ЭMF Rezerv Pozisyonu

RESMЭ REZERVLER BЭLANЗOSU

Dэю Цdemeler Bilanзosu

Цdemeler Bilanзosu (Dengesi) Nedir?

Цdemeler dengesi, bir akэm kavramэdэr. Muhasebe anlamэndaki bilanзo gibi bir andaki mali durumu gцstermez. Bir yэl iзindeki ekonomik ve mali iюlemlerin doрurduрu net aзэk veya fazlayэ ortaya koyar.

– Цdemeler bilanзosu, bir ьlkenin dэю ekonomik iliюkilerinin зok yanlэ bir gцstergesidir.

– Ekonomik yapэdaki uzun dцnemli deрiюmeleri yansэtma bakэmэndan цzellikle dэю ticaret bilanзosundaki geliюmeler цnem taюэr.

– Цdemeler bilanзosu, ticaretin bileюimi ve ьlkelere daрэlэmэ hakkэnda bilgi vermez.

Цdemeler bilanзosu aюaрэdaki sorularэ cevaplar:

– Ьlke ithalatэnэ dэю dьnya (ihracat) gelirleriyle karюэlayabilmekte midir?

– Kalkэnma ve sanayileюmeyle birlikte dэю ticaretin bьnyesi nasэl deрiюmektedir? (Эthal ikameci mi yoksa ihracata dayalэ bir sanayileюme mi olacaрэ konusunda nasэl karar verilecektir?)

– Dэю Ticaret oranэndaki yэllэk bьyьme hэzэ nedir?

– Ьlkeye ne kadar yabancэ sermaye gelmektedir? Milli sermaye ise ne oranda yurtdэюэna akmaktadэr?

– Turizm, dэю yatэrэm ve yurtdэюэnda зalэюan iюзilerden ne kadar gelir saрlanmaktadэr.

Цdemeler Bilanзosunun aюaрэdaki gibi bir sэnэflandэrэlmasэ yapэlabilir.

AKTЭF

PASЭF

Mal ihracatэ

Mal ithalatэ

Hizmet Эhracatэ

Hizmet Эthalatэ

Sermaye Эthali

Sermaye Эhracэ

Turizm Gelirleri

Turizm Giderleri

Aktifteki hesaplar dцviz arzэnэ, pasifteki hesaplar ise dцviz girdisini gцstermektedirler.

Цdemeler bilanзosu devamlэ deрiюen bir bilanзodur. Bu sebeple Dэю alem Gelir Gider Tablosu olarak adlandэrэldэgэ da olur. Aslэnda, geniю anlamda fon akэm tablosuna daha зok benzer. Зьnkь bazэ mal ve hizmetlerin deрiюiminde цdeme yapэlmasa bile (kliring) aynэ zamanda bazэ fonlar karюэlэksэz olsa bile (hibe) bu tabloya yazэlmak zorundadэr.

Цdemeler Dengesi Bilanзosu

Bu bilanзo genelde denkleюmeydi bir bilanзodur. Bu denkleюtirme “Net Hata ve Noksanlar” kalemi ile yapэlэr. Genelde sermaye hesabэna, yani sermaye ithali ve sermaye ihracэna sadece orta ve uzun vadeli sermaye yatэrэmlarэ dahil edilir. Cari yэl iзinde meydana gelen yatэrэmlar ve kэsa vadeli krediler Sermaye hesabэ dэюэnda tutularak bunlar belirli bir anda dцviz arz ve dцviz talebini dengede tutmaya (denkleюtirmeye) yarayan bir зeюit takas kredisi olarak kabul edilir.

Цdemeler Bilanзosunun Denkliрi (Dэю Denge

Dэю denge, dэю цdemeler bilanзosunda bir aзэk veya fazlanэn цnlenmesini ya da dэюarэdan saрlanan gelirlerin dэюarэya yapэlacak цdemelere eюitlenmesini ifade eder. Baюka bir ifade ile resmi dцviz rezervlerindeki deрiюmenin sэfэr olmasэ durumudur.

Цdemeler bilanзosunun temel kalemleri, cari iюlemler hesabэ, sermaye hesabэ ve resmi rezervler hesabэdэr.

Цdemeler Bilanзosunun Denkleюtirilmesi Nasэl Gerзekleюtirilir?

Цdemeler bilanзosunun denkleюtirilmesi iзin aktif ve pasif bakiyelerin tahsili ve ya цdenmesi gerekir. Dцviz arzэ, dцviz talebinden az olduрu iзin yabancэ ьlkelerle iliюkinin devam etmesi zorunludur. Buna dцviz aзэрэ denmektedir.

Bu aзэрэn kapatэlmasэ iзin юu yollara baюvurulabilir:

1- Daha цnceki dцnemlerden kalan dцviz rezervleri ile,

2- Altэn ihracэ yoluyla,

3- Alэnan krediler yoluyla,

4- IMF’den цzel зekme hakkэ kullanmak yoluyla,

Tьrkiye Цdemeler Bilanзosu

Цdemeler Bilanзosunun Цzellikleri Nelerdir?

Ekonomik iюlemler ele alэnan ьlke ile dэю dьnya arasэnda mal, hizmet ve faktцr akэmlarэnэ iзerir. Faktцr akэmэ olarak sermaye, emek ve teknolojiden bahsedilir.

Uluslararasэ ekonomik iюlemler sonucunda genellikle parasal bir цdeme vardэr. Эlke olarak, mal ve hizmet ihraз eden bir ьlkeye dцviz girer, mal ve hizmet ithal eden ьlkeden ise dцviz зэkar veya dцviz borзlanэlэr.

Bununla birlikte, her ekonomik iюlemden dolayэ alacaklanэlэp, borзlanэlmaz. Veya bir цdeme gerekmez. Hibe юeklindeki yardэmlar, dэю ticarette takas ve kliring gibi uygulamalarda da herhangi bir parasal цdeme yapэlmaz.

Цdemeler bilanзosunun tanэmэna gцre. dэю dьnya ile yapэlan ekonomik iюlemler ister parasal bir цdeme gerektirsin, isterse gerektirmesin, цdemeler bilanзosuna kaydedilmelidir.

Ьlkede Yerleюik Olma

Bundan anlaюэlan, normal olarak ekonomik faaliyetini o ьlkede yьrьten kiюiler, firmalar ve kamu kuruluюlarэ anlaюэlэr. Ьlkede Yerleюik olma vatandaюlэkla aynэ юey deрildir.

Kiюi ve kuruluюlar baюka bir ьlkenin vatandaюэ olsalar bile, ekonomik faaliyetlerini yьrьttьkleri ьlkede yerleюmiю olarak kabul edilirler.

– Цrneрin Almanya’daki Tьrk Эюзileri Almanya’da yerleюik sayэlэr.

– Bir ьlkedeki turistler o ьlkede Yerleюik deрillerdir. Dolayэsэyla turistlere yapэlan satэюlar ihracat gibi deрerlendirilir.

– Bir ьlkede gцrevli yabancэ ьlke mensuplarэ, konsoloslar, askeri ateюeler vb. oturduklarэ ьlke deрil, mensubu olduklarэ ьlkenin yerleюmiюi olarak deрerlendirilir. Bu sebeple bunlara yapэlan satэюlarda ihracat sayэlэr.

– Юirketler normal olarak kurulduklarэ ьlkede yerleюik sayэlэr.

Ana merkezin dэюэnda aзэlan юubelerde normal olarak faaliyetini yьrьttьрь ьlkede yerleюik sayэlэr.

Tьrkiye’deki yerleюik yabancэ firmalarэn yurtiзi satэюlarэ Tьrkiye’nin dэю ticaretine girmez. Ancak ana ьlkelerine yaptэklarэ kar transferleri ve Tьrkiye dэюэ satэюlarэ цdemeler bilanзosuna girer.

Uluslararasэ iюlemlerin Эkilik Цzelliрi

Her uluslararasэ iюlem, ilgili ьlkelerden birine fiziki mal ve hizmetlerin devrini, diрerine de bunun karюэlэрэ olan parasal kaynaklarэ talep etme hakkэnэ saрlar.

Цdemeler bilanзosundaki “Зift Taraflэ Kayэt Sistemi” nden dolayэ, bir iюlem bir hesabэn borcuna kaydedilirken, aynэ tutarla bir baюka hesabэn da alacaрэna kaydedilir. Bu юekilde kayэtlama, denkleюtirmeyi saрlar.

Цdemeler bilanзosunun tutar anlamэndaki bu denkliрi юьphesiz dэю dengenin saрlanmэю olduрu anlamэna gelmez.

Otonom ve Denkleюtirici Эюlemler

Bцyle bir sэnэflandэrmanэn, dэю aзэk ve dэю fazlalarэn belirlenmesi bakэmэndan цnemli bir sэnэflandэrmadэr.

Hatэrlanacak olursa; цdemeler bilanзosunda 4 hesap bulunmaktadэr.

1-Cari Эюlemler Hesabэ Mal ve hizmet hareketlerini gцsterir.

2- Sermaye Эюlemleri Hesabэ Sэnэr цtesi sermaye iюlemlerini gцstermektedir.

3- Resmi Rezerv Эюlemleri Hesabэ Merkez Bankasэ’nэn piyasaya mьdahale de bulunarak yaptэрэ dцviz alэm ve satэmlarэ sonucu ьlkenin resmi uluslararasэ rezervlerdeki net deрiюmeyi gцsterir.

4- Net Hata ve Noksanlar Hesabэ Dьzeltme kalemidir.

OTONOM ЭЮLEMLER

denkleюtirici iюlemler

Cari iюlemler ve sermaye hesabэna kaydedilen iюlemler otonom niteliktedir. Зьnkь bunlarэn yapэlэю nedeni цdemeler dengesini saрlamaya yцnelik deрildir. Bunlar ekonomik hayatэn normal iюleyiюi sэrasэnda yapэlan iюlemlerdir. Цdemeler bilanзosunda ekonomik anlamda aзэk veya fazla doрuran iюlemler bunlardэr.

Bunlara, dengesizlik doрuran Эюlemler de denilmektedir.

Resmi rezerv deрiюmeleri denkleюtirici iюlemleri oluюturur.

Merkez Bankasэ’nэn bu iюlemleri yapma derecesini otonom iюlemlerin sonuзlarэ belirler.

Bu Эюlemler, TCMB’nэn dцviz piyasasэna mьdahaleleri юeklinde gerзekleюtirilir.

Sonuз olarak, resmi dцviz rezervlerinde artэю veya azalэюa neden olurlar.

ЦZET OLARAK; bu iюlemler, yani Merkez Bankasэ mьdahaleleri, piyasada baрэmsэz biзimde yьrьtьlen otonom iюlemlerin meydana getirdiрi dengesizlikleri gidermek amacэyla kullanэlэr.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: