Getiri Eğrisi Nedir 5 Maddede Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Getiri Eğrisi Nedir? 5 Maddede Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısaca getiri eğrisi, farklı vadelere sahip tahvillerin faiz oranlarını gösterir. Yatırımcıların bu konuyu bilmesi, değerli bilgiler edinmesini sağlar. Örneğin; tersine çevrilmiş verim eğrisi, ekonomik faaliyetin durgunlaştığını gösterir.

Getiri veya verim eğrisi, merkez bankaları tarafından da kullanılır. Para politikası kararları verilirken mutlaka bahsi geçer. Dolayısıyla merkez bankalarının nasıl bir karar alacağını tahmin etmeye yarar.

Şimdi bu eğrinin tam olarak ne demek olduğuna ve hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım:

Getiri Eğrisi Nedir?

En kısa haliyle; borçlanma araçlarının faiz ve vade ilişkisinin göstergesidir. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), devlet tahvili, Hazine bonosu, mortgage ve kredi faizleri gibi borçlanma araçları için bu özelliği taşır.

Eşit kredi kalitesinde olup, farklı vadelere sahip tahvillerin faiz oranlarını gösterir. Ayrıca bunlar arasında karşılaştırma yapma imkanı verir.

Getiri eğrisi olarak da anılırken, gelecek faiz oranı değişiklikleri hakkında bilgi verir. Aynı zamanda ekonomik faaliyetin yorumlanmasını sağlar.

Bir örnek vermek gerekirse; ABD’nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri sürekli takip edilir. Normal şartlarda 10 yıllıkların getirisi, 2 yıllıkların üstündedir. Ancak 2020 yılının Ağustos ayında bu getiri tersine döndü. Sonuçta da ABD ekonomisinin resesyona gireceği söylenmeye başlandı.

Bu eğriler, tipik olarak yukarı eğimlidir. Çünkü yatırımcılar, enflasyon ve diğer belirsizlik riskleri nedeniyle uzun bir süre tahvil veya bono tutmak için daha yüksek getiri isterler. Eğer bu getiri aşağı eğimli olursa talep düşecektir.

Uzun vadeli bir tahvilin getirisi, daha kısa vadeli olana göre düşerse ekonomik faaliyet kötüye gidiyor demektir. Yani gelecek 10 yıla yönelik beklentiler kötümserdir.

Verim eğrisi bu özellikleri nedeniyle politika yapıcılar tarafından gözlenen bir göstergedir. Ekonomistler ise ekonomiyi yorumlamak için kullanır. Ayrıca merkez bankalarının faiz değişikliklerini tahmin etmelerini de sağlar.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Yatırımcılar da hem ekonomiye hem de enstrümanlara yönelik tahmin için kullanır. Tüm vadeleri gösterdiği için farklı vadeler arasında arbitraj yapma imkanına sahip olurlar.

ABD Hazinelerinin getiri eğrisi, küresel çapta önem taşır. Bu nedenle en sık takip edilenler; 3 aylık, 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık ABD Hazine borçlarıdır.

Getiri Eğrisi Modelleri Nelerdir?

Faiz oranlarındaki değişikliğe göre getiri eğrisi 3 farklı şekilde olabilir. Bunlar;

 • Normal eğimli getiri eğrisi (Yukarı)
 • Yatay getiri eğrisi
 • Ters getiri eğrisi (Aşağı)

Bu verim eğrisi modelleri; enflasyon, faiz oranları ve genel ekonomik görünüm ile bağlantılı olarak hareket etmektedir.

Getiri Eğrileri Nasıl Yorumlanır?

Getiri eğrileri, genel ekonomi hakkında önemli bilgiler verir. Her model ayrı bir mesaj verir. Merkez bankası bu eğrileri yorumlayarak, enflasyonu kontrol eder. Dolayısıyla para politikası kararları verilirken, eğrilerin yorumlanması önemlidir.

Şimdi bu modellerin verdiği mesajları, grafiklerle ele alalım:

Normal Eğimli Getiri Eğrisi

Pozitif veya yukarı eğimli olarak da anılır. Uzun vadeli tahvillerin, kısa vadeli olanlardan daha yüksek verime sahip olduğunu gösterir. Ekonomik genişlemeye ve geleceğe yönelik iyimserliğe işaret eder.

Bu eğri, normal koşullarda olması gereken faiz-vade ilişkisini gösterir. Bunu anlamak için devlet tahvili alım mantığını adım adım inceleyelim:

 • Bir devlet tahvili almak, vade boyunca devlete borç vermek demektir.
 • Vade dolduğunda ise devlet borcunu öder. Ayrıca kullandığı borç için faiz ödemesi yapar.
 • Ödemesi yıllar sonra gerçekleşecek borç, bir yıl sonra ödenecek borçtan daha risklidir.
 • Borcun geri ödeme zamanı ne kadar uzaksa ödemenin gerçekleşmemesine neden olacak gelişmeler yaşanabilir.
 • Dolayısıyla normal koşullarda uzun vadeli borçların daha yüksek getiri sağlaması beklenir. Ayrıca bu kağıtları talep edenler, uzun vadede enflasyonda artış bekliyorlardır.

Yatay Getiri Eğrisi

Vade değişirken, faiz oranlarında fazla değişim olmadığı durumlarda karşılaşılır. Bu eğri, yüksek belirsizlik olduğu dönemlerde görülür.
Yani enflasyonda değişim beklenmez veya kararsızlık vardır. Ekonomik görünüm belirsizdir.

Pozitif eğimden yataya geçişin görüldüğü eğride, gelecekte ekonomik yavaşlama olabileceği anlaşılır.

Ters Getiri Eğrisi

Negatif veya aşağı eğimli olarak da anılıyor. Kısa vadeli faiz oranları, uzun vadeye göre daha yüksektir. Resesyon göstergesi olarak kabul edilir.

Bu durumda borç verenler, uzun vadede enflasyonda düşüş bekliyorlardır. Dolayısıyla kısa vadede daha yüksek enflasyon ile yüksek faiz isterler. Uzun vadede ise enflasyondaki düşüşle daha düşük faize razı olurlar.

Tarihsel olarak ABD’de birçok durgunluk döneminden önce ters getiri eğrisi gözlenmiştir. Bu nedenle genellikle konjonktür dalgalanmalarının dönüm noktalarını tahmin etmenin bir yoludur.

Tersine çevrilmiş verim eğrisi, birçok yatırımcının faiz oranlarının düşeceğine inanması demektir. Çünkü resesyon durumunda genellikle faiz oranları düşer. Nadir görülen bir durum olmasına karşın en çok izlenen göstergedir.

Ters getiri eğrisinin tespitinde genellikle 2 yıllık ve 10 yıllıklar kullanılır.

Ekonomi ile Getiri Eğrisi Arasındaki İlişki

Getiri eğrisi modellerini incelerken, ekonomi ile ilişkisini anlamışsınızdır. Ancak karışmaması için bunları maddeleyelim:

 • Verim eğrisi, ekonomik duruma göre değişir.
 • Ekonomi büyürken normal eğimli getiri eğrisi meydana gelir.
 • Normal eğimli eğride, uzun vadede enflasyonda yükseliş beklenir.
 • Normal eğimli eğri, yataya dönüyorsa gelecekte ekonominin yavaşlayacağı anlaşılır.
 • Yatay getiri eğrisinde ekonomik belirsizlik vardır.
 • Faiz oranlarının düşeceği düşünülüyorsa ters eğimli getiri eğrisi oluşur.
 • Resesyon bekleniyorsa faiz oranları düşeceği, eğrinin tersine çevrileceği anlaşılır.
 • Resesyon varsa hisseler ayı piyasasına girer. Bu ise tahvilleri cazip kılarken, fiyatları yükseltir ve verimi düşürür.

TCMB’nin oluşturduğu bu PDF ekonomi ile ilişkisine farklı bir bakış sunmaktadır.

Para Politikası ve Getiri Eğrisi Arasındaki İlişki

Para politikası, getiri eğrisinin şeklini etkiler. Bu politikadan sorumlu olan merkez bankasının amacı, ülkede fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu kapsamda enflasyonu kabul edilebilir seviyelerde tutmaya çalışır.

Merkez bankaları, getiri eğrisine bakarak, enflasyon tahmini yapabilir. Tahminine göre sıkı veya geniş para politikası uygulayarak, enflasyonu kontrol etmeyi amaçlar. Bu politikaları uygulamak için de sahip olduğu en önemli araç kısa vadeli faiz oranlarıdır.

Merkez bankası enflasyon beklentilerini düşürmek istiyorsa;

 • Yukarı eğimli verim eğrisini yataylaştırmak ister.
 • Kısa vadeli faiz oranlarını yükseltir. (Sıkılaştırıcı Para Politikası)
 • Parasal sıkılaştırma uyguladığı için ekonomi yavaşlar ve enflasyon düşer.
 • Sonucunda gelecek enflasyon beklentisi düşer.
 • Yatırımcı ise uzun vadeli borçlanma araçları için daha düşük faiz talep eder.

Merkez bankası enflasyon beklentilerini yükseltmek istiyorsa;

 • Ters verim eğrisini düzeltmek ister.
 • Kısa vadeli faiz oranlarını düşürür. (Genişletici Para Politikası)
 • Para arzı artar.
 • Parasal genişleme sonucunda enflasyon yükselir.
 • Nihayetinde gelecek enflasyon beklentileri yükselir.
 • Yatırımcı ise uzun vadeli borçlanma araçları için daha yüksek faiz talep eder.

Getiri eğrileri, görüldüğü gibi merkez bankalarının politika kararlarında önemlidir. Uzun vadeli faiz oranları, yatırımcı beklentileri ve piyasa belirsizliklerinden etkilenir. Kısa vadeli faiz oranlar ise merkez bankası politikalarıyla şekillenir. Tüm bu aşamalarda ise getiri eğrileri büyük bir yere sahiptir.

Getiri Eğrisi Nedir? 5 Maddede Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısa ve uzun vadeli faizlerin birbirine yakınlaştığı yani getiri eğrisinin yatay bir şekil aldığı aşamada enflasyonla ilgili artış beklentilerinin kırılacağını bekleyen Merkez Bankası bu eğriyi bir anlamda kerteriz [1] olarak kullanıyor.

39 yorum:

Citibank CEO’su bir konuşmasında “hala resesyon ihtimalini getiri eğrisinin şekline göre belirleyen iktisatçılar var. Fed’in kısa vadeli faizleri bu kadar manipüle etmesine rağmen getiri eğrisinin şekline İncil’e inandıkları gibi inanıyorlar” demişti.
tabii bizde bankalar TCMB’den borçlandıkları için getiri eğrisi önemli. ama hocam merkez bankasının sunduğu grafiklere baktığımda, 3 aylık faizler 5 yılık faizlere yaklaştıkça nedense fonlama faizinin arttığını görmekteyim. 5 yıllığın faizi 3 aylıktan uzaklaşınca (eğri dikeyleşince) fonlama faizi düşüyor. çünkü yabancı yatırımcı açısından getiri eğrisinin yataylaşması “resesyon beklentilerini” artırıyor. (gerçekten de 2020’nin son 2 çeyreğinde altın ticareti hariç çok düşük büyüme geldi. Başçı da Denizli’de yaptığı bir konuşmada altın ticaretinin büyümenin negatif gelmesini engellediğini söylemişti) büyüme beklentileri bozulduğu zaman öncelikle borsada sermaye çıkışları oluyor ve merkez bankası kuru düşürmek için faiz artırıyor. son haftalarda fark yine azalmaya başladı. bence TCMB faiz artırmayacak. ama OPEC toplantısı ve Aralık Fed açıklamalarını hafife alıp bir kumar da oynayabilir belli olmaz.

Her eleştiri yararlıdır doğru da Citibank’ın kimseyi eleştirecek hali var mı? Adama sen önce kendi durumuna bir bak demezler mi?

o da eski yönetimi ve ekonomistleri eleştiriyordu zaten. eski ekonomistler 2006’da 2 yıllıkların faizi 10 yıllıkları aşınca yönetime resesyon geliyor diye rapor vermiş. ama 2007’de getiri eğrisi tekrar pozitif eğime dönüp borsalar yükselişe devam edince bunlarda rehavet oluşmuş. ekonomistler riskler artmasına rağmen olumlu rapor vermeye başlamışlar. büyük bankaların türev işlemlerle varlık piyasasında yaptıkları manipülasyon ve Fed’in buna göz yummasını eleştiriyordu. şimdi ekonomi güçlü değil aslında en küçük bir olumsuzlukta resesyona girer ama getiri eğrisine bakınca işler sanki çok iyiymiş gibi görünüyor, diyor.

Hocam o halde merkez bankasının işine gelen egri negatif eğimli getiri egrisi midir ? Ve bu getiri egrileriyle dolar kurunu etkileme stratejisi arasında bağlanti nedir? Cunku merkez bankasi getiri egrisinin yatay seyretmesi dolara kurunu mudahale etmemez konusunda bize yardimci oluyor diye açıklama yapmisti zamanında

MB açısından bence asıl olan ikinci grafikteki durumdur. Yani kısa ve uzun vadeli faizlerin farkının sıfıra yakın olduğu durum. Getiri eğrisinin negatif olmasının da başka sorunları var. O zaman da insanların kafasında deflasyon korkuları beliriyor. Tabii bu dediğim enflasyonun çok yüksek olduğu haller için değil de daha çok yüzde 5’lerde olduğu haller için geçerli.

Hocam o zaman enflasyonla mücadele etmek isteyen Merkez Bankası kısa vadeli faizleri yükselterek getiri eğrisinin negatif eğimliye çevirmiş olmaz mı ? Negatif eğimli getiri eğriside gelecekte faiz oranlarının düşük olacağı algısı ekonomide gelecekte durgunluk algısına neden olmayacak mı ? Yani M.B sının enflasyon ve kur hedefleri göz önüne alınırsa hangi getiri eğrisini tercih etmeli ?

MB eğriyi yatay tutmayı tercih ediyor. Bence doğru bir tercih.

Getiri eğrisinin eğimi bir politika aracı değil uygulanan politikaların sonucudur. Sağlıklı bir ekonomide getiri eğrisi pozitif olmalıdır. Bankaların karlılığı pozitif getiri eğrisi ile doğrudan ilişkilidir.Çünkü bankalar kısa vade borçlanıp uzun vade borç vererek kar ederler. Ekonomide belirsizlikler artarsa orta uzun vade borçlanma azalır ve faizler düşmeye başlar. Yataylaşan getiri eğrisi ise yatırımların azaldığını, bankaların borç veremediğini ve ekonominin durgunluğa girdiğini ya da girmekte olduğunu gösterir. Bankalar sıkıntı yaşamaya başlar ve para politikaları tek başına yeterli olmaz mali politikalar devreye girmelidir. Negatif getiri eğrisi teoride mümkünse de pratikte mümkün değildir. Çünkü eğri negatif olmaya başladığında ekonomi krize girmiş demektir ve MB faizleri hızla indirerek (hatta sıfırlayarak) getiri eğrisini yeniden pozitif hale getirir. TCMB açısından getiri eğrisinin yatay olması tek başına faiz indirimi için yeterli değildir. Diğer ülkelerin faiz seviyeleri de önemlidir. Faiz indirimi yabancı fonların çıkışına ve kurun yükselmesine neden olursa TCMB krizi tetiklemiş olur. Bu nedenle getiri eğrisi yataylaşmaya başlayınca mali tedbirlerle ekonominin canlandırılması politikaları devreye alınmalıdır aksi halde resesyon kaçınılmaz olur.

getiri eğrsinin negatif pozitif yada sabit olmasının kur ve enflasyon üzerine etkisi nedir ?

Faize etkisi var ötekiler faizden kaynaklanan dolaylı etkiler.

5 yıllık faizlerle 3 aylık faizler arasındaki farkla, bankalar arası gecelik repo faizi (fonlama faizi olarak da kabul edilebilir) arasında çok güçlü bir negatif korelasyon var. 5 yıllıkların faizi 3 aylıklardan ne kadar fazlaysa faizlerde düşme eğilimi, aradaki fark kapandıkça faizlerde artış eğilimi oluyor. sanırım Eylül’den itibaren fark kapanmaya başlıyor. bu durumda faizlerde düşüş olasılığı azalıyor.
(merkez bankası sitesinde BIST-gecelik repo faiz verisinin aylık ortalamalarını alıp grafiğini oluşturduktan sonra grafiği ters çevirip, yazınızdaki “uzun ve kısa vadeli faiz farkı” grafiğinin üzerine oturttuğunuzda birbirlerine ikiz kardeş kadar benziyorlar.)

Aynen. Ama sadece bu grafiğe bakmıyor MB. Bunun yanında TL’nin değerine, gösterge faize vb de bakıyor.

Merkez Bankası’nın hiç hak etmediği kadar medyatik ve popüler olduğu kanısındayım.
Hollywood yıldızı türünden yapılan ve bütün kanallardan canlı yayınlanan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor.

MB’nin ne söylediği değil, ne yapmak istediği degil, NE YAPTIĞI ÖNEMLİ.
Enflasyon hedefi % 100 şaşmış bir MB’dir söz konusu olan.

Haklısınız ama öte yandan bağımsız olması gereken Merkez Bankası’na o bağımsızlığı kullandırmayan bir siyaset ortamı var.

Hocam,
Çok güzel açıkladınız. AdetaTCMB ile aramızda bir bağ kurdunuz. Çok keyif aldım.
Ne kadar teşekkür etsek azdır.

Hocam merhaba,
Brezilya’da faizler bildiğim kadarıyla %11,25 seviyesinde ve enflasyon bizden daha düşük. Sizce Brezilya faizleri neden yüksek tutuyor?
Saygılar..

Evet Brezilya’da enfasyon % 6,5 dolayında ama MB faizi % 11,25. Bunun nedeni Brezilya’nın dış finansman ihtiyacının yüksekliği. Brezilya dış kaynakları çekebilmek için faizi yüksek tutuyor.

Hocam saygılar
Merakım şu, merkez bankası dışarıdan görüş öneri alıyormu? siz veya bir başkası veya bir toplulukla bir araya gelip dışarıdan gözlemleriniz nedir? olayları nasıl görüyorsunuz? tavsiyeler eleştiriler noksatında bir faaliyeti varmı acaba? yoksada olsa daha verimli olmazmı acaba

MB belirli aralıklarla banka iktisatçılarıyla toplantılar yapıyor ve görüş alış verişinde bulunuyor. Bizlerle toplantı yapmıyor.

Hocam, bir kaç satır üstte yer alan yorumlarda uzun-kısa vade arasındaki faiz farkının açıldığında fonlama faizinin düşme eğilimine girdiğinden bahsedilmiş. Uzun vade ile kısa vade arasındaki fark açıldığında ileriye dönük enflasyonun artacağı beklentilerinin varlığı söz konusu olduğundan getiri eğrisini yatay tutmak için kısa vadeli faizlerin belirleyicisi olan fonlama faizini yükseltmek gerekmez mi, MB’sının uygulamaları dikkate alındığında..

Yukarıda Yıldırım Aktugan’ın yorumuna bir göz atın isterseniz, güzel özetlemiş durumu.

Hocam merhaba,
IS-LM modeli üzerine çalışıyorum. Reel para arzının reel para talebinden çok olduğu durumda insanlar nakit fazlasını eritmek için tahvil satın alıyorlar. Tahvil satın alınca tahvil talebi ve dolayısıyla da tahvil fiyatları artıyor. Tahvil fiyatları ile faiz oranı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu için fiyatlar artınca faiz oranı düşüyor ve para talebi artıyor. Başlangıçtaki reel arz fazlası elemine ediliyor. Ama burada hangi değişkenin bağımlı hangisinin bağımsız olduğunu çıkaramıyorum. Tahvil piyasalarını işlerken faiz bağımsız değişken olarak kalmış aklımda. Ama sanki burada tahvil talebi yükseldiği (azaldığı) için faiz oranı düşüyor(artıyor). Hangisi bağımlı hangisi bağımsız hocam?

Bir parametre bir denklemde bağımlı değişken iken diğerinde bağımsız olabilir. Denklemlerden bir model kurduğunuzda ise, aynı parametre hem bağımlı hem bağımsız değişken olabilir. Yukarıdaki örnekte, tahvil denkleminde bağımsız değişken olan faiz, model içinde bağımlı değişken olmuştur.

Yanıt / katkı için Yıldırım Aktugan’a teşekkürler.

Hocam banka iktisatçılarıyla sizin gibi iktisatçılar arasında ne tür farlçklar varda onlardan görüş talep edipte sizin gibi veya akedemisyen iktisatçılardan görüş almıyorlar?birde bu banka iktisatçıları tam olarak ne iş yapar yada bankalar bunları ne amaçla nasıl istihdam eder ve kimlerden seçer? Saygılar..

Banka iktisatçıları uygulamanın içinde. MB’ye uygulamayı aktarıyor karşılıklı bilgi alış verişi aypıyorlar. Bizler uygulamanın dışındayız.
Bankalar iktisatçılarını genellikle kendileri alıp yetiştiriyor. Banka iktisatçıları, ekonomi bilgisinin yanı sıra finans bilgisine de sahip oluyorlar. Sınavla alınırlar. Bazen de kamuda görev yapanlardan üst düzeyde bankalara geçenler oluyor.

hocam konuyla alakası yok ama konut balonu varmıdır?konut sektörü hakkında neler düşünüyorsunuz?

konut bedelini hesaplamak için formül: kira*12(ay) *15(yıl) eğer çıkan sonuç; konutun bugünkü rayiç bedelinin %100 üzerindeyse o bölgede bir konut balonundan söz etmek mümkün olabilir diye hatırlıyorum. (Bu bilgiyi de yanlış hatırlamıyorsam Mahfi Bey’in bir kitabında okumuştum. Umarım doğru hatırlamışımdır.Mahfi Hocam yanlışım varsa kusuruma bakmayın lütfen. Serdar Kelleci.

Doğrudur, herhangi bir yanlış yok.

“kira*12(ay) *15(yıl) eğer çıkan sonuç; konutun bugünkü rayiç bedelinin %100 üzerindeyse o bölgede bir konut balonundan söz etmek mümkün olabilir ”
Bu olursa kira balonu olmuş olmaz mı?

hocam bankalar için ideal olan kırmızı renk mi mavi renk olan getiri eğrisi mi? burda bankaların bulunduğu ülkenın eflasyon oranıda önemlı olsa gerek yanı hocam amerıkan bankası ıcın ıdeal olan bızım bankamız ıcınde ıdeal mıdır ornegın genelleme yaparak kırmızı rengin daha ıdeal oldugunu soyleyebılırmıyız?

Kırmızı eğri enflasyon beklentisinin yüksek olduğunu, mavi eğri deflasyonist beklentilerin egemen olduğunu gösteriyor. Siyah eğri de aslında biraz durgunluk işareti. İdeal olan siyaha yakın bir kırmızı eğri. MB bunu yapmaya çalışıyor.

Mahfi Bey; altınla ilgili son zamanlarda sürekli değer kaybedecek açıklamaları yapılmakta. Benim bugüne kadar okuduklarımla paralel olmayan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki hemen hemen tüm ekonomistler altın değer kaybedecek derken benim karşıt görüşü savunmam; yanlış bir perspektiften baktığımın göstergesi, ya da bazı verileri atladığımdan kaynaklanıyor olabilir.
Değerli görüşlerinize ihtiyacım var.
Keza kendi sosyal platformumda aşağıdaki düşüncelerimle bunu dile getirmeye çalıştım.
“Ekonomi tarihinde, piyasalara olan güvensizliğin arttığı dönemler, altına olan güven her zaman kuvvetlenmiştir.
Son 1 aydır altın düştü düşecek yorumları artmaya başladı. Kapitalizmde bir gerçek vardır. Sen ben kazanırız ancak biz kazanamayız. (Sanırım kolay ekonomi kitabınızın ön sayfasında yer alıyordu bu söz)
Tüm dünyada altın düşecek yorumları yapılması bana hiç inandırıcı gelemiyor. Akla hemen şu soru geliyor. Acaba birileri toplu altın alımı mı yapacak? Herkes elindeki altını ucuza versin ve bu toplu altın alımı yapacak olanlar için ucuzdan altın alımı için fırsat ortaya çıksın. Evet; 30 kasımda isviçre m.b. 1500 ton altın alımı için referandum yapacak. Akabinde birkaç ülke daha bu alımları yapmaya devam edecek. Çünkü 2020 yılı dünya ekonomisi için hiç parlak geçeceğe benzemiyor. Ekonomiye olan güvensizliğin arttığı dönemlerde insanlar değerli madenlere yönelirler. Kapitalist düzenlerde Hepimizin altın satarak kazanmayı umut etmesi çok iyimser gözüküyor. Benden hatırlatması. “
Bu yorumumun doğru ya da yanlış olmasından öte, benim için önemli olan dünyadaki ekonomik gelişmeleri bir şekilde muhakeme etme kabiliyeti kazanmış olmaktır. Bu melekemin kazanılmasında bana en çok yardımcı olan zatınıza teşekkürü bir borç bilirim.
Yanılgıya düştüğüm konulara ışık tutmanızı istirham edeceğim. Saygılarımla Serdar Kelleci

Genel olarak söyledikleriniz doğru. Yani ekonomilerin kötüye gittiği, konjonktürün tersine döndüğü, jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda insanlar paradan kaçar ve altına dönerler. Ne var ki bugün farklı bir konumdayız. Bunun iki nedeni var: (1) Altın fiyatı 600 – 700 USD/Ons tan çok hızlı bir şekilde 1900 USD /Ons’a yükseldi. BUna bakarak altının tekrar gelmesi gereken nokta 1900 USD/Ons gibi düşünüyoruz. Bu, doğru bir yaklaşım değil. Çünkü altının 600 – 700 USD/Ons’tan çıkışa başladığını düşünürsek aslında bugün bulunduğu 1150 – 1200 USD/Ons düzeyi oldukça yüksek bir düzey. Yani altın, zaten 6 – 7 yıl önce çıkışa başladığı yere göre yüksek bir düzeyde bulunuyor. (2) MB’ları bir süre altın sattılar. Bu da altın arzını artırdı. Dolayısıyla artmış olan fiyatlar düştü. Bugün artık satış yok. Hatta tam tersine alımlar yeniden başlayacak gibi duruyor.
Dolayısıyla yaklaşımınız doğrudur. Altın fiyatları kısa vadede düşse de orta uzun vadede artacak gibi duruyor.

Verim Eğrisi Nedir? | Getiri Eğrisi Nedir? | 2020

Verim Eğrisi nedir?

Getiri eğrisi veya verim eğrisi vade ve faiz oranları arasındaki ilişkinin grafiksel gösterimidir.Getiri eğrisinin şekli merkez bankaları gibi karar vericilerin, ekonomistlerin ve yatırımcıların gelecekte piyasanın ve ekonominin durumu ile ilgili tahmin yapmalarını ve buna göre gelecekle ilgili karar almalarını sağlayan önemli bir göstergedir.

Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin eğrisi; Mortgage ve kredi gibi diğer borçlanma araçları için bir gösterge niteliğindedir,

Bu nedenle Getiri eğrisi ifadesi sıklıkla devlet iç borçlanma senetlerinin vade ve faiz ilişkisi için kullanılmaktadır. Bono ve tahvillerin getirileri vadelerine göre değişiklik göstermektedir, verim eğrisi ile genellikle 1 yıldan kısa, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl,10 yıl ve 30 yıllık tahvil faizleri karşılaştırılmaktadır.

Verim Eğrisi Nasıl Hesaplanır?

Getiri eğrisi, yatay eksende vade oranları, dikey eksende ise faizler yer alacak şekilde çizilir.

Bu durumda tahvil faizleri ve vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Verim Eğrisi Çizimi

Verim eğrisi her bir vadeye ait mevcut faiz oranı işaretlenmesi ve daha sonra bu noktaların birleştirilmesiyle çizilir. Sabit değildir, faiz oranlarındaki değişmeler Getiri eğrisinin şeklini değiştirir. Eğrinin eğimi ne kadar fazlaysa kısa ve uzun vade faiz oranları arasındaki fark o kadar fazladır.

Getiri Eğrisi Modelleri

Faizlerde oluşan değişikliklerde getiri eğrisi değişik şekiller alabilir. Her bir grafik ekonominin geleceği ile ilgili farklı bir mesaj verecektir. Normal ters ve yatay olmak üzere üç temel verim eğrisi vardır.

Normal Eğilimli Eğri

Normal şartlarda olması gereken faiz ve vade ilişkisini gösterir.

Kısa vadeli borç verme faizlerinin düşük, uzun vadeli borç verme faizleri yüksek olması beklenir.

Devlet tahvili almak devlete tahvilin vadesi boyunca borç vermek anlamına gelir. Tahvilin vadesi dolduğunda devlet yatırımcıya borcunu öder ve bu süre zarfı boyunca kullandığı borç için bir faiz ödemesi yapar.

Özetle vade uzadıkça faizin de yükseldiğini gösteren bu ilişki

‘normal eğilimli geiri eğrisi’ile gösterilir.

Yatay Eğri

Vadenin değişmesine rağmen faiz oranlarında büyük bir değişikliklerin olmadığı durumda getri eğrisi yataya yakın bir görüntüde oluşur. Yatay getiri eğrisi ekonomik görünüm, enflasyon ve faiz oranları ile ilgili oldukça fazla belirsizlik olduğunu göstermektedir. Eğrinin, pozitif eğimden yatay pozisyona geçmesi gelecek ekonomik yavaşlama olabilir.

Ters Getiri Eğrisi

Kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranları yüksek olduğu durumlarda oluşur. Ters verim eğrisi ekonomik durgunluk göstergesi olabilir.

Verim Eğrisi ile Para Politikası Arasındaki ilişki Nedir?

Yatırımcı beklentileri gibi para politikası da getiri eğrisinin şeklini etkiler. Para politikasından sorumlu kurum merkez bankasıdır. Ülkede fiyat istikrarını sağlamak merkez bankasının temel amacıdır.

Merkez bankası getiri eğrisinin durumuna bakarak enflasyonla ile ilgili beklentileri görebilir, sıkılaştırıcı yada genişletici para politikası uygulayarak enflasyonu kontrol altında tutabilir, bunu için de elindeki en önemli araç kısa vadeli faiz oranlarıdır.

Enflasyon beklentilerini düşürmek ve dik verim eğrisini yataylaştırmak için: Kısa vadeli faiz oranları yükseltilirse, yani parasal sıkıştırma uygulanırsa ekonomi yavaşlar ve enflasyon düşer, bunun sonucunda gelecekteki enflasyon beklentisi düşerse yatırımcılar uzun vadeli borçlanma senetleri için daha düşük faiz talep eder.

Enflasyon beklentilerini yükseltmek ve negatif verim eğrisini düzeltmek için: Kısa vadeli faiz oranları düşürülürse, para arzı artar, parasal genişleme olarak adlandırılan bu durumda enflasyon yükselir, bunun sonucunda gelecekteki enflasyon beklentileri yükselirse yatırımcılar daha uzun vadeli borçlanma senetleri için daha yüksek faiz talep eder.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: