Forex emir İletimi

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Forex Emir İletimi

Alım Satım Emirlerinin Gerçekleştirilmesi

Emir: Kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için müşteriden yazılı, sözlü olarak alınan ve/veya işlem platformuna iletilen talimatlar.

Elektronik İşlem Platformu: Müşterinin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik platform.

Kaldıraçlı alım-satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak QNB Finansinvest Uluslararası Piyasalar Birimi yetkili personele veya QNB Finansinvest’in uygun görmesi halinde müşteriye tahsis edilen elektronik işlem platformuna müşterinin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir.

Müşteri, QNB Finansinvest tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir. Müşteri, QNB Finansinvest’in ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.

Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve QNB Finansinvest’in talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür.

Müşteri kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, günlük veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, QNB Finansinvest’in kabul etmesi şartıyla QNB Finansinvest’e belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir iletebilir.

Müşteri, vermiş olduğu emri gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir.

İşlem Teminatlarına İlişkin Esaslar

İşlem Teminatı: Müşterinin kaldıraçlı alım-satım işlemi gerçekleştirmek için QNB Finansinvest nezdinde bulundurması gereken teminat.

Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya hesap bazında QNB Finansinvest tarafından belirlenen ve müşteriye bildirilen teminat tutarını QNB Finansinvest nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşterinin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde QNB Finansinvest, müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Minimum işlem teminatı 1,000 USD’dir (veya karşılığı EUR ya da TL).

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Elektronik İşlem Platformu: Müşterinin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik platform.

Kaldıraçlı alım-satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak QNB Finansinvest Uluslararası Piyasalar Birimi yetkili personele veya QNB Finansinvest’in uygun görmesi halinde müşteriye tahsis edilen elektronik işlem platformuna müşterinin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir.

Kaldıraç oranı Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği azami sınırlar ile belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için tarafların yazılı onayı gerekir.

İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir:

Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında belirlenen kaldıraç oranı üzerinden hesaplanan miktardır.

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir.

Müşteri’nin hesabında bulunan teminat tutarı, kaldıraçlı alım satım işleminin gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü takdirde, QNB Finansinvest müşteriye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Müşteri hesabında bulunan teminat tutarı, başlangıç teminat tutarının %75’in altına düştüğü takdirde, platform üzerinden teminat tamamlama çağrısı yapılır. Bu durumda müşterinin teminatını pozisyon kapatarak veya nakit yatırarak gerekli teminat seviyesine çekmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat seviyesi %50’ye ulaştığında, açık pozisyonlar en zararda olan pozisyondan başlanarak %50 teminat seviyesine ulaşılana kadar otomatik olarak birer birer kapatılır.

Teminat tamamlama çağrıları QNB Finansinvest tarafından müşteriye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. QNB Finansinvest’in bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda müşterinin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, QNB Finansinvest tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık işlemlerinin bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul eder.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca %100’üne kadar nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilir.

Müşteri’nin teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi cinsinden olması halinde, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili varlığın işlem gördüğü para birimine Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan anlık döviz kurları üzerinden dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, QNB Finansinvest’in döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumu olmadığını kabul eder.

Emirlerin Elektronik Ortamda Takibi ve Müşteriye Yapılacak Bildirim Esasları

Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın teminat durumlarına ilişkin bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim sağlar.

Aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; QNB Finansinvest nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirim, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderilir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

QNB Finansinvest tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler müşteriye, elektronik ortamda erişim sağlanarak, elektronik posta ile veya kısa mesaj servisi ile bildirilecektir.

ForeksMobile

Canlı Borsa, Döviz, Dolar, BİST, Ekonomi Haber ve Hisse Alım Satım Uygulaması

 • Category Finance
 • Program license Free
 • Version 3.0.2
 • Size 5 MB
 • Works under: Android
 • Program available in Turkish
 • Content rating Everyone
 • Package name foreks.android
 • Program by Foreks Bilgi İletişim A.Ş.

Viop akşam seansı emir iletimi geliştirmesi yapıldı.

MetaTrader 4 400.954

Quickly analyze and trade Forex stocks with this tool

Investing 5.7

The leading financial market app for traders and investors!

Forex Club Libertex 1.2.2

Start trading in financial markets. Register and get $ 50000 on demo account

MetaTrader 5 500.1334

MetaTrader 5: Trade Forex and Stocks at any time, at any place!

Myfxbook 1.042

Forex Portfolio, Charts, Economic Calendar, Outlook, Live Forex Rates, News

MynetFinans 1.3.2

Canlı Borsa – Döviz – Altın ve piyasa bilgileri anında cebinde!

How Will EMIR Impact Foreign Exchange

Welcome to part 1 of 4 in our EMIR series. This follows our white paper on the topic EMIR: A Practical Guide

EMIR requires that over-the-counter derivatives (Different to exchange-listed derivatives, an OTC derivative is a private contract between two parties) including interest rate derivatives, credit derivatives, fixed income derivatives, and foreign exchange derivative transactions, including forward contracts, options and swaps, must comply with its regulatory processes. According to ESMA, the EU body overseeing EMIR, regarding the foreign exchange market, “the contracts for which settlement risk is the predominant risk are FX forwards and FX swaps contracts executed on a deliverable basis.”

There are 3 main components to EMIR:

 • Clearing
 • Risk-mitigation
 • Reporting to an approved trade repository.

It includes both financial and non-financial entities. Financial entities include banks, building societies and pension funds whereas non-financial entities refer to any businesses that use derivatives under EMIR’s remit, regardless of their sector. Both main parties must comply with the protocol conditions required on each derivative transaction.

EMIR’s main impact on entities trading FX derivatives is the significant costs and time that they will have to spend on implementation and continual compliance with EMIR. Moreover, another considerable hurdle is in understanding what exactly is needed for each type of FX derivative transaction, as there has been much ambiguity in EMIR’s requirements. There is a likelihood that entities will waste resources on essentially figuring out what is required for each FX transaction or if particular transactions are even affected by EMIR at all.

FX spot
Crucially for many FX derivative users, ESMA has confirmed that spot transactions are to be exempted from EMIR’s remit. Spots are generally seen to be trades settled within two days of the transaction. The Central Bank of Ireland understand that “all FX transactions with settlement beyond the spot date are to be considered Forward contracts and therefore fall within the definition of a derivative as provided for under EMIR and will be subject to the reporting obligation.” The spot date is the day when a transaction is settled; when all funds involved in a transaction are transferred.

FX swaps and forward derivatives
Swaps must go through the EMIR mandatory reporting stage. A swap is a contract between two parties, where an agreement for a series of specified future cash exchanges, or cash “swaps”, on specified dates is agreed. There is still, however, considerable confusion over forward contracts. A forward contract is where two parties agree to a future trade of an asset at an agreed price to be transacted on a future date. The main difference between a swap and a forward is that a forward is one transaction on one agreed future date, whereas a swap is a sequence of agreed transactions on various agreed future dates. Forwards must comply with the EMIR reporting obligation as confirmed by ESMA. Though it is likely that a settlement that takes longer than T+2 is to be considered an FX forward, this is yet to be clarified. On February 14, 2020, ESMA sent a letter to the European Commission asking for clarification on the definition of a forward contract, and in particular, on FX forward contracts. Therefore, the definition of an FX forward contract may change for EMIR once the European Commission answer is published.

UK and EU conflict status over EMIR FX forwards
In the UK, due to a loophole as to how the national regulator, the Financial Conduct Authority, interprets the EU definition of “derivative”, there has been some uncertainty that foreign exchange forwards would be exempt from EMIR in the UK. However, it is expected by many industry figures that the UK will eventually relent and follow suit. Nevertheless, the dispute remains to be resolved. As the EU class FX forwards as a “predominant risk” it is unlikely that they will back down.

Would you like to find out more about EMIR?

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: