Fon Nedir Çeşitleri Nelerdir Yatırım Fonu Ne Demek

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Fon Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Yatırım Fonu Ne Demek?

Hem bir yatırım aracı hem de finansal kavram olarak fon kelimesini duymuşsunuzdur. Anlamının tam karşılığını bilmeseniz de ne demek istendiğini anlamışsınızdır. Bu yazıda ise fonun tam karşılığını öğreneceksiniz.

Kısaca belirli amaçlar için tahsis edilen para havuzlarına fon deniyor. Bunların kanun ve mevzuatlara göre ayarlanması gerekiyor. Kurumlar tarafından oluşturulan fonlara, yatırımcıların yatırım yapması da mümkün oluyor. Elbette kuralları bilinerek bu işlemler yürütülüyor.

Şimdi fon konusunda bilmeniz gerekenlerin detaylarına göz atalım:

Fon Nedir?

Gerekli durumlarda kullanılmak üzere ayrılmış ve hazır bulunan paradır. Bu para, bütçe içinde yer alabileceği gibi dışında da bulunabilir.

Sermaye piyasaları açısından baktığımızda ise fon, birçok farklı finansal enstrümana yatırım yapan uygulamalardır. Çünkü bir fon yalnızca para değildir. Yatırımcılardan toplanan veya bütçeden ayrılan para, tahvil, bono, döviz ve altın gibi çeşitli enstrümanlara yatırılarak değerlendirilir.

Fonu oluşturacak kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. Bunlar yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla farklı enstrümanlardan bir portföy oluşturur. İşte buna fon denir.

Fonların oldukça eski bir tarihi vardır. Bu uygulama sayesinde yapılan işlerde esnekliğe izin vermeyen, hızlı karar almayı engelleyen ve çözümü zorlaştıran noktalar kolaylaştırılmıştır.

Devletler çeşitli sınırları bulunan klasik bütçe dışında farklı fon uygulamaları yapmaktadır. Bunlar bütçe dışı fon olarak tanımlanır. Eskiden bütçe ile birlikte anılan fon uygulaması, günümüzde bütçe dışına alınmıştır.

Fonlar, içeriğindeki finansal varlıklara göre farklı çeşitlere sahiptir. Bunları incelemeye geçmeden önce şemsiye fonun ne demek olduğundan bahsedelim.

Şemsiye fon, özellikle yatırım fonları konusuna karşımıza çıkar. En basit haliyle; ortak içtüzük kapsamı altında çıkarılan tüm fonları içine alan bir türdür. Bunların malvarlıkları bulunmaz. Ayrıca farklı özellikteki fonları gruplama amacını taşıyan yatırım fonlarıdır.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Fon Çeşitleri Nelerdir?

Fonları birkaç farklı grup altında türlere ayıracağız. Buna ülkemizdeki uygulamalarla başlayalım.

SPK’ya Göre Fon Çeşitleri

Ülkemizde geçmiş yıllarda A Tipi ve B Tipi olarak adlandırılan fonlar vardı. Daha sonra SPK sınıflandırmada değişikliğe gitti. Buna göre fonlar şu şekilde çeşitlendi:

Para Piyasası Şemsiye Fonu

Toplam fon varlığı, vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlardır. Bunlarda portföylerinin günlük hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi, en fazla 45 gün olan fonlar yer alır.

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Toplam fon varlığının en az yüzde 80’i borçlanma araçlarından oluşur. Bu araçlar, yerli veya yabancı nitelikte olabilir. Ayrıca kamu veya özel sektör borçlanma araçlarını kapsar.

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Toplam fon varlığının en az yüzde 80’i devamlı hisse senetlerine yatırılan fonlardır.

Katılım Şemsiye Fonu

Portföyün tamamı, SPK’nın uygun gördüğü ve faize dayalı olmayan para ile sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Kıymetli Maden Şemsiye Fonu

Toplam fon varlığının en az yüzde 80’i devamlı olacak şekilde kıymetli madenlere yatırılan fonlardır. Bunlar, kıymetli madenler borsasında işlem gören veya kıymetli madenlere dayalı olan sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Toplam fon değerinin, en az yüzde 80’i borsa yatırım fonları ve diğer fonlara yatırılan türdür.

Değişken Şemsiye Fonu

Diğer çeşitlerde söz konusu olan sınırlamaların dışında kalan fonlardır.

Ortak Fon Çeşitleri

Kişisel girişimler için yaygın olarak kullanılan fonlardır. Bunların dünyada en çok görülen çeşitleri şu şekildedir:

Acil Durum Fonları

İş kaybı, uzun süreli hastalık ve temel harcamalar gibi finansal zorluk dönemlerini karşılamak için kullanılan fonlardır. Kişiler tarafından yaratılırlar ve kişisel tasarruf araçlarıdır.

Bu çeşitte temel kural, en az 3 aylık net gelir içermesidir.

Üniversite Fonları

Genel olarak ailelerin çocuklarının üniversite masraflarını karşılamak için oluşturdukları fonlardır. Bunlar, vergi avantajlı tasarruf planlarıdır.

Vakıf Fonları

Borsaya kote olan bir yararlanıcıya bir süre için değerli varlıkları yönetmek üzere bir mütevelli atayan hibe sahibi tarafından kurulan yasal düzenlemelerdir. Fonların tamamı veya bir kısmı yararlanıcıya ya da lehtarlara bırakılır.

Emeklilik Fonları

Emeklilik için tasarruf eden bireyler tarafından kullanılan araçlardır. Emekli olan kişiler, bu fondan aylık gelir veya maaş alırlar.

Yatırım Alanında Kullanılan Fon Çeşitleri

Yatırım Fonları

Bireysel yatırımcılardan alınan fonları; hisse senedi, tahvil gibi varlıklara yatıran ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen fonlardır. Bu konuda birazdan daha detaylı bilgi vereceğiz.

Para Piyasası Fonları

Hazine bonosu ve ticari kağıt gibi kısa vadeli faiz getirisi olan menkul kıymetler aracılığıyla yatırımcılara faiz kazanmak için alınan likit yatırım fonlarıdır.

Borsa Yatırım Fonları

Ülkemizde BYF ve dünyada ETF olarak anılan fonlardır. Yatırım fonlarına benzerler ancak hisse senedi gibi borsada işlem görürler. Borsa yatırım fonları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Hedge Fonları

Net satış değeri yüksek olan bireysel veya kurumsal yatırımcılara uygun fonlardır. Bunlara; açığa satış, türev ürünler ve kaldıraç gibi yüksek riskli stratejiler dahil edilmiştir. Yatırımcıların birikmiş fonlarından elde edilen getiriyi artırmak için tasarlanmışlardır.

Devlet Tahvili Fonları

Hazine menkul kıymetli yoluyla düşük riskli yatırımlarda paralarını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar için oluşturulan fonlardır.

Devletlerin Oluşturduğu Fon Çeşitleri

Hükümetlerin de çeşitli nedenlere bağlı olarak fon oluşturdukları bilinmektedir. Bunların belli başlıları şu şekildedir:

Borç-Hizmet Fonları

Hükümetlerin sahip oldukları borçları ödemek için oluşturdukları fonlardır.

Sermaye Projesi Fonları

Bir ülkenin ekipman, yapı ve diğer sermaye varlıkları satın almak, inşa etmek veya yenilemek gibi projelerini finanse etmek için oluşturdukları fonlardır.

Yerleşik Fonlar

Hükümetlerin nakit para veya harcama yapmasına izin verilmeyen yatırımlar ve diğer kaynaklardan oluşan fonlardır. Devletler bu yatırımların elde ettiği geliri, hükümetin uygun işlevleri için harcama hakkına sahiptirler.

Fonlar Nasıl Çalışır?

Bireyler, işletmeler ve devletler çeşitli işler için para ayırmak adına fon kullanırlar.

Örneğin; bir iş kurmayı düşünüyorsunuz. Ancak bunun için yeterli paranız yok. Kendi imkanlarınızla elinizdeki parayı çeşitli yatırım araçlarına yatırarak bir portföy oluşturdunuz. Bunun amacı, elinizdeki parayı çalıştırarak, gelecekteki işiniz için daha fazlasına sahip olursunuz. İşte bu basitçe bir fondur.

Kişiler öngörülemeyen masraflarını karşılamak için fon kurabilirler. Örneğin; çocuğunuzun iyi bir eğitim hayatı olması için bir eğitim fonu kurabilirsiniz. Amacınız hem birikim hem de bundan para kazanmaktır.

Aynı durum işletmeler ve devletler için de geçerlidir. İşletmeler projelerini finanse etmek için fon kurabilir ve buna yatırım yapılmasını sağlayarak kaynak yaratabilirler.

Yatırım Fonu Ne Demek?

Yatırımcılardan toplanan paralar karşılığında sermaye piyasası araçları ve altın gibi kıymetli madenlerden oluşan portföyler yatırım fonu olarak adlandırılır.

Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alır. Bu şekilde fona katılım sağlamış olur.

Bir kişi, yatırım fonuna yatırım yaptığı zaman yeni bir pay eklenir. Bu şekilde yatırım fonunun büyüklüğü ve pay sayısı artmış olur. Yeni yatırımcının parası, diğerleri ile birleştirilir. Portföy yöneticileri ile yeni pay tutarı kadar finansal varlığa yatırım yapar.

Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırım fonlarının en önemli avantajı, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeleridir. Tasarruf sahipleri, normal şartlarda yatırımlarını kendileri yönetirler. Ancak yatırım fonlarını tercih ettikleri zaman bir yönetici bunu yapacaktır.

Diğer önemli bir avantaj ise risklerin en aza indirilmesidir. Yatırımlarda doğru bir portföy oluşturmak, riskleri minimum düzeye indirmek için önemlidir. Yatırım fonları, kendiliğinden bu özelliğe sahiptir.

Yatırımcılar; menkul kıymet değerlemesi ve kontrolü gibi işlemlerle ilgilenmez. Ayrıca kupon, faiz ve temettü ödemesi fon yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcılar bu sayede vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak gerektiren işlemlerden kurtulmuş olur.

Yatırımcılar, küçük miktarda bir teminat ile işlem yapılıyor olsa bile profesyonel yönetim işleminden faydalanmış olurlar.

Portföydeki değer artışları, günlük olarak yansıtılır. Bu sayede yatırımcılar yatırımlarını işlemiş gelir ile birlikte ihtiyaçlarına göre veya hepsini kapsayacak şekilde istedikleri anda nakde dönüştürebilirler.

Yatırım Fonu Seçimi Nasıl Yapılır?

Eğer birikimlerinizi bir yatırım fonuna yatırmak istiyorsanız doğru seçimi yapmanız gerekiyor. Sizin beklentilerinize uygun bir fon bulmak için incelemeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.

Bu noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Fonun kurucusunu, türünü ve sınıfını öğrenin
 • Fon yönetim şirketini araştırın
 • Fon hangi enstrümanlara yatırım yapıyor öğrenin
 • En yakın tarihli portföy dağılımını ve stratejisini bilin
 • Öngörülen vadesini öğrenin
 • Risk seviyesine bakın
 • Fon alım satım saatlerini ve gerçekleşme zamanını bilin
 • Kazanca ne kadar stopaj uygulandığını öğrenin
 • Alım satım işlemlerinde komisyon olup olmadığını öğrenin
 • Erken çıkış işlemi için uygulanan bir komisyon var mı araştırın
 • Fonun geçmiş dönem performansını inceleyin,
 • Getiri garantisi olup olmadığını öğrenin.

Bir fon seçiminde bakmanız gereken belli başlı noktalar bunlardır. Yatırım fonları hakkında detaylı bilgi edindikten sonra para yatırmanızı tavsiye ederiz.

Yatırım Fonları Riskli midir?

Yatırım fonları, portföyde yer alan varlıkların riskini içerirler. Bunun dışında önemli bir risk taşımazlar. Fonların malvarlıkları ise kurucudan ayrıdır. Bunlar Takasbank nezdinde saklanırlar.

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre fon malvarlığı rehin edilemez ve teminat gösterilemez. Aynı zamanda üçüncü kişiler tarafından haczedilemez.

Kısaca fon malvarlığının koruması, kanuna bağlanmış ve güvence altına alınmıştır. Risk unsuru olabilecek tek konu, kötü yönetilme olabilir. Bu durum ise bilinçli fon seçimi ile önlenebilir.

Yatırım Nedir? Yatırım Çeşitleri Nelerdir?

Yatırım ve yatırım çeşitleri terimlerini hem kavramsal hem de piyasalar çerçevesinden ele aldık. Konuyla ilgili birçok ayrıntıyı aşağıda görebilirsiniz.

Herkesin belli başlı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılır. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için para kazanırlar. Kazanılan para gelir olarak tanımlanır. Bu gelirle ihtiyaçlar karşılanır. İhtiyaçlar karşılandıktan sonra gelirden geriye kalan paraya tasarruf denir. İşte bu noktada yatırım kavramını tanımlayabiliriz. Çünkü tasarruf olmadan yatırım olmaz. Peki, yatırım ne demektir?

Yatırım; kişilerin, tasarruf ettikleri birikimleri büyütmek amacıyla çeşitli enstrümanları kullanmasıdır. Yatırımın amacı eldeki parayı büyütmek, en azından muhafaza etmektir. Peki, Yatırım çeşitleri nelerdir?

ÖNEMLİ: En kazançlı yatırım tüyolarını görmek için mutlaka ziyaret edin: https://yatırımhaber.com/en-kazancli-yatirim-tavsiyeleri/

Yatırım Çeşitleri Nelerdir?

Yatırım kavramını çeşitli bilim dallarından destek alarak birçok alt başlığı ayırabiliriz. Ancak biz bu başlıkta tüketici bazlı bir çeşitlendirme yapacağız. Buna göre yatırım çeşitleri şunlardır:

Sermaye Yatırımları

Sabit varlıklara ya da değerlere yapılan yatırımlara sermaye yatırımı denir. Bu tanımdaki sabit varlıklar; konut, arsa gibi taşınmazları ifade etmektedir. Kar etmesi beklenen bu tip menkul kıymetler satın alınmak suretiyle yatırım yapılabilir. Varlık yatırımı belli bir vadede kar etmek için yapılan yatırımlardandır.

Sabit değerlere örnek olarak bir işletmeye yapılan yatırımlar verilebilir. Örneğin; müteşebbis (girişimci) bir işletme kurup ya da bir işletmeye ortak olup; makine, taşıt, teknik araç, tesisleşme gibi sabit değerlere yatırım yapabilir. Yapılacak sabit yatırımlarla işletmenin karı ve üretimi arttırılabilir. Böylelikle edilen karın bir kısmı yatırıma ayrılarak işletme daha da büyütülebilir.

Finansal Yatırımlar

Tasarruf sahibi yatırımcıların finansal yatırım araçlarını kullanmak suretiyle yaptıkları yatırımlara denilebilir. Finansal yatırımlarda iki temel amaç vardır. Bunlardan biri fiyat farklarından yararlanarak kar etme (arbitraj), diğeri ise eldeki tasarrufu korumak yani değerini kaybetmemesini sağlamaktır. Finansal yatırım araçları kendi arasında Para Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasası Araçları olarak iki başlığa ayrılabilir.

Para Piyasası Nedir? Para Piyasası Araçları Nelerdir?

Kısa vadeli olarak menkul kıymetlerin alış satışının yapıldığı bir piyasadır. Para piyasası vadeleri bir yıldan azdır. Para piyasası, fon arz ve talebi üzerine kurulmuştur. Bu piyasada likidite (kullanılabilir nakit para) ihtiyacı olanlar faiz öder; likidite fazlası olanlar da faiz geliri elde eder. TL ve döviz piyasası, para piyasasını oluşturur. TL para piyasasını; T.C. Merkez Bankası para piyasası, Borsa İstanbul (BİST) para piyasası ve Bankalar arası para piyasası oluştururken; döviz para piyasasını T.C. Merkez Bankası döviz piyasası ve efektif piyasalar, serbest döviz ve bankalar arası döviz piyasası oluşturur diyebiliriz.

Para piyasası araçları şöyle sıralanabilir:

Hazine bonosu, banka bonoları, banka mevduatları, repo, ters repo, yatırım fonları, varlığa dayalı menkul kıymetler…

Sermaye Piyasası Nedir? Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir?

Vadesi bir yıldan fazla olan, borç ya da ortaklık üzerine kurulu finansal yatırım araçlarıdır. Sermaye piyasası araçları şunlardır;

Hisse senetleri, tahviller, Eurobond, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri, teminatlı menkul kıymetler…

Finansal yatırım araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Para piyasası ve sermaye piyasası, finansal yatırım araçlarını oluşturur. Bu piyasalarda yatırım yapmadan önce teoride bazı ilkelere dikkat edilmelidir. Bu ilkeler gerçek piyasa koşullarında her zaman doğruyu gösterir diyemeyiz. Ancak teorik de olsa finansal yatırım araçlarını kullanarak yatırım yapmak isteyen kişilerin bu ilkeleri bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda başlıklar halinde açıkladığımız kriterlere bakarak finansal yatırım araçlarını kullanma konusunda fikir sahibi olabilirsiniz

Sermaye (Anapara)

Yatırım yapılacak olan paraya sermaye denir. Elinizdeki sermayeye göre yatırım yapacağınız kanalı belirleyebilirsiniz.

Risk, yapacağınız yatırımın sizi zarara sokma ihtimalidir. Finansal yatırım piyasasında yüksek riskli enstrümanları tercih etmek yatırımcıya bağlıdır. Kısa vadede çok kar etmek isteyenler için risk elzemdir.

Yapılan yatırımın yatırımcıya ne kadar zamanda sonuç vereceğini belirtir. Yatırımcının beklentisine göre tercih edilecektir.

Seçilecek Finansal Yatırım Aracı

Yatırımcının beklentisine göre seçilecek yatırım araçlarıdır.

Alternatif Maliyet

Yatırım yapılacak aracın alternatifini belirleyerek kar – zarar karşılaştırması yapmaktır. Bu işlem yapılırken benzer koşullardaki piyasa hareketleri incelenebilir.

Yatırımcı, Yukarıda beş faktöre bakarak yapacağı yatırım hakkındaki beklentisini netleştirebilir. Böylece yatırım yapılacak kanalı belirlemek daha kolay olacaktır.

Fon Hesabı Nedir?

Fon Hesabı Nedir? Bireylerin bankada bulunan mevduat hesabında bulunan paralarının değerlenmesi için alım satım işlemlerinde kullanılmasına fon hesabı adı verilmektedir. Fon hesabı mevcut olan mevduat hesabına bağlı olarak çalışır. Genelde bankaya verilen otomatik işlem emri ile çalışır. Böylece hesapta para olduğu sürece fon alımı otomatik olarak gerçekleşir. Hesapta bulunan para, çekilmek istendiğinde ise yine otomatik olarak satış işlemi gerçekleşir. Bankaların en kazançlı işlemleri fon alım işlemleridir. Müşteriler fon alım satım işlemi yapabilmeleri için bankada mutlaka fon hesabı açtırmaları gerekmektedir.

Fon Hesabı Ne İşe Yarar?

Fon hesabı bireylerin bankaya yatırdıkları mevduatlarının değer kaybetmemesi ve tasarruflarının dan kazanç sağlamaları için yardımcı olan bir araçtır. Fon hesabı açtırarak birikimlerini değerlendiren müşteriler ciddi anlam da kazançlar sağlayabilir. Fon hesabında bulunan birik sadece TL cinsinden olmak zorunda değildir. Bazen bankalar müşterilerine döviz ya da altın gibi değerler üzerinden de hesap açılabilir.

Ancak bankaların hepsinde böyle bir uygulama bulunmuyor. Bunu araştırarak birikimleri o bankaya yatırmak akıllıca olacaktır. 17 çeşit yatırım fonu vardır. Ancak B tipi likit fon riski, A tipi likit fona göre daha az olduğu için yatırımcılar daha çok B tipi likit fona eğilim göstermektedir. Fakat riski az olduğu için B likit fonun kazancı, A tipine göre daha az olmaktadır. Yani düşük riskli olduğu için kazancıda düşük olmaktadır.

Bankalarda Fon Hesabı Nasıl Açılır?

Bankada fon hesabı açtırmak isteyen müşteri ister bankalarda ki bireysel müşteri temsilcileri ile ister çağrı merkezlerin de görevli müşteri temsilcileri ile isterlerse internet üzerinden bile fon hesabı açtırabilir. Eğer müşteri isterse fon alım satım işlemlerini kendisi takip edebilir Bankamatiklerden işlem yapabilir isterler ise otomatik alım satım talimatı verebilir.

Fon hesabı nasıl alınır satılır?

Fon Hesapları alıp ve satım işlemleri ister Atm’den, Çağrı merkezlerinden veya internet şubesinden alıp ve satma işlemleri yapabilirsiniz. Ancak bu fon türlerine göre al-sat saati değişmektedir.

Fon Hesabı Ne İşe Yarar?

Kaç çeşit yatırım fonu vardır?

Fon çeşitleri ve türleri nelerdir? O halde bu karışımın içeriğine göre yatırım fonları da çeşitlilik arz etmektedir.

Yatırım fonları içeriğine göre yer alan incele de ise;

 • Az risksiz
 • Az riskli
 • Orta riskli
 • Yüksek riskli

olarak çeşitlilik göstermektedir.

Fon Faiz Oranları

Fon Faiz oranları, paranın yatırıldığı bankaya ve yatırılan para miktarına göre değişim göstermektedir. Bankaların kendi politikaları da bu hususta belirleyici unsur olarak bilinmektedir. Bu sebeple faizler konusunda genel verileri dikkate almaktan ziyade yatırım yapılacak banka oranları gibi kriterler göz önünde mutlaka tutulmalıdır.

Fon Hesabı Nedir?

Fon Hesabı Nedir?

Fon Hesabı Nedir?

Fon Hesabı Nedir? Bireylerin bankada bulunan mevduat hesabında bulunan paralarının değerlenmesi için alım satım işlemlerinde kullanılmasına fon hesabı denir.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: