Fed Nedir Yapısı Nasıldır Faiz İndirirse ve Artırırsa Ne Olur

En İyi İkili Opsiyon Komisyoncuları 2020:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Fed Nedir? Yapısı Nasıldır? Faiz İndirirse ve Artırırsa Ne Olur?

Amerika Birleşik Devletleri’nin para politikasından sorumlu olan Fed, toplantı dönemlerinde tüm dünyanın odak noktasında yer alır. Normal zamanlarda da yapacağı bir açıklama ile finans piyasalarının seyrini değiştirebilir.

Fed’in finansal piyasalar için bu kadar önem taşımasının nedeni, dünyanın en büyük ekonomik gücünün para politikasını yönetmesinden kaynaklanır. Ayrıca Amerikan doları, dünyanın tüm ülkelerinin piyasalarında önemli bir para birimidir.

Şimdi bu merkez bankasının yapısını, faiz kararlarının piyasalara etkilerini detaylarıyla inceleyelim:

Fed Nedir?

Fed, Federal Rezerv Sistemi (Federal Reserve System) kelimelerinin kısaltmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. Tıpkı ülkemizdeki TCMB gibi ABD’de de Fed bulunmaktadır. Ama oldukça farklı bir yapısı vardır.

Tartışmasız dünyanın en güçlü finansal kurumudur. Federal Rezerv Sistemi, 1913 yılında ABD Kongresi tarafından millete güvenli, esnek ve istikrarlı bir parasal sistem sağlamak adına kurulmuştur. Bu kuruluş, 23 Aralık 1913 tarihinde onaylanan Federal Rezerv Yasası ile gerçekleşmiştir.

Washington’da merkezi bir devlet kurumu ve ABD’nin belirli coğrafi bölgesinden sorumlu 12 bölgesel Federal Rezerv Bankası’nı içeren federal bir sisteme dayanmaktadır.

Federal Rezerv’in bağımsız olduğu kabul edilmektedir. Çünkü kararlarının ABD başkanı veya başka bir devlet memuru tarafından onaylanması gerekmez. Yine de Kongre gözetimine tabidir. Ayrıca hükümetin ekonomik ve finansal politika hedefleri çerçevesinde çalışması gerekir.

Fed’in Yapısı Nasıldır?

Fed’in nasıl çalıştığını anlamak için yapısını bilmeniz gerekiyor. Federal Rezerv Sistemi üç bileşene sahiptir. Guvernörler Kurulu, para politikasını yönlendirir ve yönetim kurulu olarak anılır. Üye banklar için reeskont oranının ve rezerv şartının belirlenmesinden sorumludur.

Atamaları da yapan Guvernörler Kurulu, 7 üyeden oluşur. Bu üyeler, ABD başkanı tarafından belirlenip, Kongre tarafından onaylanır. Bir başkanı ve bir başkan yardımcısı da bulunur.

Guvernörler Kurulu’nun personel ekonomistleri tüm analizleri sağlar. Aylık Bej Kitabı ve yarı yıllık Para Raporu’nu Kongre’ye sunarlar.

En İyi İkili Opsiyon Komisyoncuları 2020:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Bunun dışında bankalar, kendi bölgelerinde 9 üyeli yönetim kuruluna sahip, 12 Merkez Bankası kurarlar. Bu merkez bankalarının 6 üyesi bölgedeki bankalar tarafından belirlenir. Geri kalan 3 üye ise Fed tarafından belirlenir.

Bölgesel merkez bankaları, politika uygulamak için yönetim kurulu ile birlikte çalışır. Ayrıca bulundukları 12 bölgedeki ticari bankaları denetlerler.

12 bölgesel merkez bankası; Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Şikago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas ve San Francisco’da bulunur.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açık piyasa işlemlerini denetler. Bu, faiz oranlarını yönlendiren federal fon oranı için hedef belirlemeyi içerir. Yedi kurul üyesi, New York Federal Rezerv Bankası Başkanı ve geri kalan 11 banka başkanının dördü üyedir. Yılda sekiz kez toplanır.

Fed Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Fed’in en kritik ve görünür işlevi, enflasyonu yönetmek ve sabit fiyatları korumaktır. Çekirdek enflasyon oranı için yüzde 2 enflasyon hedefi belirlemişti. Enflasyonu yönetmek son derece önemlidir. Çünkü devam eden enflasyon, büyümenin yararlarını tahrip eden hastalık hücresi gibidir.

Fed, para politikası uygulayarak işlevlerini yerine getirir. Bunun amacı, sağlıklı ekonomik büyümedir. Hedef ise yüzde 2 ila 3’lük gayri safi yurt içi hasıla oranıdır.

Aynı zamanda maksimum istihdam peşindedir. Amaç ise doğal işsizlik oranının yüzde 4,7 ila 5,8 arasında olmasıdır.

Bu kapsamda Federal Rezerv’in görevleri dört genel alana ayrılabilir:

 • Maksimum istihdam, istikrarlı fiyatlar ve ılımlı uzun vadeli faiz oranları sağlamak için ABD ekonomisindeki para ve kredi koşullarını etkileyerek ulusal para politikasını uygulamak.
 • ABD bankacılık ve finansal sisteminin güvenliğini sağlamak. Tüketicilerin kredi haklarını korumak için bankacılık kurumlarını denetlemek ve düzenlemek.
 • Sistematik risk içeren finansal sistemin istikrarını korumak.
 • Depo kurumlarına, ABD hükümetine ve yabancı resmi kurumlara finansal hizmetler sağlamak.

Fed’in görevlerini ve hedeflerine ulaşmak için attığı adımları ele alacak olursak;

Enflasyonu Yönetmek

Federal Rezerv, para arzının en büyük bileşeni olan krediyi yöneterek, enflasyonu kontrol eder. Bu nedenle insanlar Fed’in para bastığını söyler. Ancak açık piyasa işlemleri ve federal fonlar oranı ile uzun vadeli faiz oranlarını düzenlemektedir.

Enflasyon riski olmadığında, faiz oranlarını düşürerek krediyi ucuzlaştırır. Bu işlem, likiditeyi artırır ve ticari büyümeyi teşvik eder. Sonucunda ise işsizlik azalır.

Fed, Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) ile ölçüldüğü üzere enflasyonu çekirdek enflasyon oranı ile izler. Değişken gıda ve gaz fiyatlarını düzenli enflasyon oranından çıkartır. Yiyecek ve gaz fiyatları yazın artarken, kışın azalmaktadır. Bu nedenle Fed’in yönetimi için dikkate alınmaz.

Federal Rezerv, faiz oranlarını düşürdüğünde genişleyici para politikası kullanır. Kredi ve likiditeyi artırır. Bunlar ekonominin daha hızlı büyümesini ve iş yaratmasını sağlar.

Eğer ekonomi çok büyürse enflasyonu tetikler. Bu noktada da daraltıcı para politikasını kullanır ve faiz oranlarını yükseltir.

Yüksek faiz oranları borçlanmayı pahalı hale getirir. Artan kredi maliyetleri büyümeyi yavaşlatır. Ayrıca işletmelerin fiyat artırma olasılığını azaltır.

Enflasyonla mücadelede en büyük oyuncular, Federal Rezerv başkanlarıdır. Bunlar, Fed’in faiz oranlarını yöneten başkanlardır.

Fed’in birçok güçlü aracı vardır. Ülke bankalarının rezerv ihtiyacını belirler. Bankanın her gece mevduatlarının en az yüzde 10’unu elinde bulundurması gerektiğini belirtir. Bu oran daha küçük bankalar için daha düşüktür. Gerisi ise ödünç verilebilir.

Günün sonunda bir bankanın elinde yeterli para yoksa diğer bankalardan ihtiyaç duyduğu borçları alır. Ödünç aldığı fonlar, federal fonlar olarak bilinir. Bankalar, bu krediler için birbirinden federal fon oranı almaktadır.

FOMC, aylık fon toplantılarında federal fon oranı hedefini belirlemektedir. Hedefine yakın tutmak için Fed üye bankalarından menkul kıymet alıp satmak için açık piyasa işlemini kullanır. Bunları almak için yoktan kredi yaratır. Bu, para basma ile aynı etkiye sahiptir.

Rezervlere ek olarak, bankaların ödünç verebilmekte ve federal fon oranının düşmesine neden olur. Federal fon oranı, finansal piyasalarda bir ölçüt olduğu için önemlidir.

Bankacılık Sistemini Denetlemek

Yaklaşık 5000 banka holding şirketini, Federal Rezerv Bankacılık Sistemi’nin 850 devlet bankası üyesini ve ABD’de faaliyet gösteren yabancı bankaları denetler. Federal Rezerv Bankacılık Sistemi, bölgelerinde bulunan tüm ticari bankaları denetleyen ve hizmet veren 12 Fed ağıdır.

12 banka, ödemelerini gerçekleştirerek, devlet menkul kıymetli satarak, nakit yönetimi ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak, ABD Hazinesi’ne hizmet etmektedir. Ayrıca ekonomik konularda değerli araştırmalar yapmaktadır.

Dodd-Frank Wall Street Reform Yasası, Fed’in bankalar üzerindeki gücünü artırdı. Herhangi bir banka başarısız olmayacak kadar büyük olursa Federal Rezerv denetimine devredilebilir. Herhangi bir kayba karşı korunmak için daha yüksek bir rezerv gereksinimi gerektirecektir.

Dodd-Frank ayrıca Fed’e sistematik olarak önemli kurumları denetleme yetkisi verdi. 2020 yılında Fed, Büyük Kurum Denetleme Koordinasyon Komitesi’ni oluşturdu. Bu şekilde en büyük 16 bankayı düzenler.

En önemlisi, 31 bankanın yıllık stres testinden sorumludur. Bu testler, sistemlerin Ekim 2008’de olduğu gibi dağılsa bile, kredi vermeye devam etmek için yeterli sermayeye sahip olup olmadıklarını belirler.

Finansal Sistemin İstikrarını Korumak

Federal Rezerv, 2008 mali krizi sırasında, küresel finansal çöküşü önlemek için Hazine Departmanı ile yakın çalıştı. Terim Açık Artırma Sistemi, Para Piyasası Yatırımcı Fonlama Tesisi ve Parasal Gevşeme dahil olmak üzere birçok yeni araç yarattı.

Yirmi yıl önce Federal Rezerv, Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi Krizi’ne müdahale etti. Federal Rezerv işlemleri, 1929’da Büyük Buhran’ı altın standardını savunmak için para arzını sıkılaştırarak daha da kötüleştirdi.

Bankacılık Hizmetleri Sunmak

Fed, ABD Hazineleri’ni federal hükümetten satın alır. Buna borç para kazandırma denir. Hazineleri satın almak için kullandığı parayı yaratır. Para arzı için bu kadar para ekler. Son 10 yılda Fed, Hazineler sayesinde 4 trilyon dolar kazanmıştır.

Fed’e bankacı bankası da denir. Bunun nedeni ise her rezerv bankasının para birimini depolaması, çekleri işlemesi ve gerektiğinde üyelerinin rezerv gereksinimlerini karşılaması için kredi kullanmasıdır.

Bu krediler, indirim penceresinden yapılır ve FOMC toplantısında belirlenen indirim oranı üzerinden alınır. Bu oran, federal fonların oranından ve Libor’dan daha düşüktür. Çoğu banka indirim penceresini kullanmaktan kaçınır. Çünkü kötü bir imaj yaratır.

Bankanın diğer bankalardan kredi alamayacağı varsayılmıştır. Bu nedenle Federal Rezerv son çare olarak bilinmektedir.

Fed Faiz Kararlarının Etkileri

Fed, hisse senetlerini, tahvil yatırım fonlarını ve kredi oranlarını doğrudan etkiler. Ekonomi üzerinde böyle bir etkiye sahip olan Fed, dolaylı olarak ABD’deki evlerin değerini ve hatta işten çıkarılma veya rehin alınma işlemlerini de etkiler.

Federal fon oranı, ABD’de finansal kurumların gecelik borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Aylık FOMC toplantılarında belirlenen bu oran, piyasalar için önemli bir ölçüttür.

Para politikasını yönetmek için elinde birçok güçlü araç bulunan Fed’in federal fon oranı en sık takip ettiğimiz konudur. Genellikle faiz indirimi veya artırımı olarak tanımladığımız oran da budur.

Federal Fon Oranı Nedir?

Federal fon oranı, bankaların fazla rezervlerini veya nakit paralarını ödünç vermek için birbirlerinden tahsil ettiği orandır. Bazı bankaların fazla nakit parası varken, diğer bankaların kısa vadeli likidite ihtiyacı olabilir.

Fed fonları, Federal Rezerv Bankası tarafından belirlenen bir hedef oranıdır. Genellikle ticari bankaların birbirlerine borç verdikleri oranın temelidir.

Ancak federal fon oranının bir bütün olarak ekonomi üzerinde çok daha fazla etkisi vardır. Federal fon oranı, faiz oranı piyasalarının kilit bir prensibidir. Ayrıca bankaların müşterilerini kredi için talep ettiği faiz oranını belirlemek için kullanılır.

İpotek ve kredi oranları ile tasarruflar için mevduat oranları, federal fon oranındaki değişikliklerden etkilenmektedir.

Fed, FOMC veya Federal Açık Piyasa Komitesi aracılığıyla ekonominin ihtiyaçlarına bağlı olarak oranları ayarlar. FOMC, ekonominin çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne inanıyorsa ve enflasyon veya yükselen fiyatların ortaya çıkması muhtemelse federal fon oranını artıracaktır.

Diğer taraftan, eğer FOMC ekonominin mücadele ettiğine inanıyorsa veya resesyona gireceğini düşünüyorsa FOMC federal fon oranını düşürecektir. Yüksek oranlar, kredi vermeyi ve ekonomiyi yavaşlatırken, düşük oranlar kredi vermeyi ve ekonomik büyümeyi teşvik eder.

Peki, Fed faiz artırırsa veya indirirse ne olur?

Fed Faiz Artırırsa Ne Olur?

Federal fon oranındaki değişiklikler, doları etkiler. Federal fon oranı arttığı zaman, çoğunlukla ekonomi genelinde faiz oranlarını artırır.

Daha yüksek verim, tahvil ve faiz oranı ürünlerinde daha yüksek getiri elde etmek isteyen yurt dışındaki yatırımcılardan yatırım sermayesini çekmektedir.

Küresel yatırımcılar, dolar cinsinden yatırımlar karşılığında yerel para birimleri cinsinden yatırımlarını satmaktadır. Sonuç, ABD doları lehine daha güçlü bir kurdur.

Fed’in federal fon oranını artırması, enflasyonun yükseleceği veya ekonominin çok hızlı bir şekilde büyüdüğü anlamına gelebilir. Çünkü oran, ekonominin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Sonucunda da hedeflere ulaşılması amaçlanır.

Federal fon oranının artması, kredi vermeyi zorlaştırır ve ekonomiyi yavaşlatır. Bu şekilde ekonominin soğuması sağlanır. Eğer ekonomi çok hızlı büyüyorsa enflasyona neden olabilir. Dolayısıyla Fed’in burada hedefler doğrultusunda bir ilerleme için müdahalesi gereklidir.

Bu kapsamda uygulanan daraltıcı para politikasıdır ve faiz oranları yükseltilir. Yüksek faiz oranları, borçlanmayı pahalı hale getirecektir. Kredi maliyetlerinin artmasıyla büyüme yavaşlayacaktır. Bu sayede de fiyatların artma olasılığı azalacaktır.

Federal fon oranı arttığı zaman, insanları daha fazla tasarruf etmeye ve daha az harcamaya teşvik eder. Böylece enflasyonist baskıları azaltır.

Genellikle faiz arttığı zamanda dolar da artar. Yatırımcıların dolardan daha fazla kâr almasını sağlayacaktır. Dolayısıyla yatırımcı dolara yönelerek, faiz kazancı elde edecektir. Böylece dolara olan talep artacaktır ve fiyatı yükselecektir.

Ancak her faiz artırımında dolar fiyatı yükselmez. Çünkü Fed’in karardan önce sinyaller verir. Piyasa ise bunu fiyatlar. Eğer sinyaller net bir şekilde faiz artırımına işaret ediyorsa yatırımcılar bunu değerlendirmek için öncesinde dolar almaya başlarlar. Bu ise henüz karar çıkmadan, doların yükselmesine neden olur.

Faiz kararı geldiğinde ise zaten bunu fiyatlandırmış olan dolarda artış gözlenmeyeceği gibi düşüş de başlayabilir.

Fed Faiz İndirirse Ne Olur?

Eğer Fed, ekonominin resesyona gireceğini düşünmeye başladıysa federal fon oranını düşürecektir. Bunun en iyi örneği; 2020 yılı için ABD’de resesyon söylemlerinin artmasıyla Fed’in faiz indirim kararı almasıdır.

Ticaret savaşı ile ABD ekonomisi resesyon sinyali vermeye başladı. Ayrıca 2 ile 10 yıllık hazinelerin verim eğrisinin tersine dönmesi de durgunluk işareti olarak algılandı.

Sonucunda da Fed, 11 yıllık bir aradan sonra 2020 Temmuz FOMC toplantısında faiz indirimine gitti. Daha sonra Eylül ve Ekim 2020 toplantılarında da indirim gerçekleşti.

Powell ise Ekim toplantısının basın açıklamasında, faiz indiriminin genişleme döngüsünün başlangıcı olmadığını, faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Buna karşın faizlerin bir daha artmayacağının düşünülmemesini ifade etti.

Ayrıca federal fon oranının düşürülmesi, tüketici harcamalarını teşvik eder. Bu ise işletmelerden ekonomiye doğru bir etki yaratarak, büyümeyi canlandırır. Ayrıca enflasyonun da hedef altındaki seviyesinden yükselmesi sağlanabilir.

Kısaca Fed Tarihi

ABD ekonomisini önceki yüzyılı etkileyen ve tekrarlanan finansal paniklerle çöktü. Banka başarısızlıkları ve iflaslar nedeniyle ciddi bir ekonomik aksaklık dönemi yaşanmaya başlandı. 1907 yılındaki kriz, panik ve aksaklıkları önleyecek bir kurumun varlığına ihtiyaç duyuldu.

1907 Paniği, Federal Rezerv Sistemi’ni oluşturmak için Başkan Woodrow Wilson’u teşvik etti. Devam eden mali panik, banka başarısızlıkları ve iş iflaslarını önlemek için en iyi yanıtı değerlendirmek üzere bir Ulusal Para Komisyonu çağırdı.

Kongre, o yıl 23 Aralık 1913 tarihli Federal Rezerv Yasası’nı kabul etti. Kongre aslında Fed’i; Federal Rezerv bankalarının kurulmasını sağlamak, esnek bir para birimi oluşturmak, ticareti kağıdın yeniden hesaplanmasına olanak vermek, ABD’de ve diğer amaçlar için daha etkin bir bankacılık denetimi sağlamak için oluşturma kararı almıştır.

Yasa, sistemin amacını, yapısını ve işlevini belirler. Kongre ise yasayı değiştirebilir. 1913 öncesi, finansal panik yaygındı. Çünkü yatırımcılar banka mevduatlarının güvenliğinden emin değillerdi.

Federal hükümeti 1895’te kefaletle karşılayan J.P. Morgan gibi özel finansörler, finans sektöründe istikrar sağlamak için sık sık kredi kullandılar.

Başkan Woodrow Wilson tarafından yasayla imzalanan 1913 Federal Rezerv Yasası, 12 Federal Rezerv bankasına ekonomik istikrarı sağlamak için para basma yetkisi verdi. Sistemi, istihdamı maksimize etmek ve enflasyonu düşük tutmak için çift görevi (dual mandate) oluşturdu.

O zamandan beri Kongre, Fed’in yetkilerini ve amacını değiştirmek için yasalar çıkardı. Kongre, politikadan bağımsızlığını sağlamak için Fed’in kurul yapısını oluşturdu. Yönetim Kurulu üyeleri her biri 14 yıllık kademeli olarak hizmet verir. Başkan her iki yılda bir yeni üye atar, ABD Senatosu onaylar.

Aşamalı zaman çizelgesine uyulursa hiçbir başkan veya kongre partisi çoğunluğu, kurulu kontrol edemez. Bu bağımsızlık önemlidir. Tüm kararları yalnızca ekonomik göstergelere dayanarak verebilir.

FED Nedir? Faiz Artırımı Yaparsa Ne Olur?

ABD Merkez Bankası “Federal Reserve System” kısaca Fed olarak anılır. 23 Aralık 1913 yılında kurulan Fed, Guvernörler Kurulu, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve 12 Bölgesel Fed’den oluşur.

Fed’in temel görevleri; ABD’nin para politikalarını yürütmek, finansal kuruluşları denetlemek ve düzenlenmek, finansal sistemin istikrarlı işlemesini, ödeme ve takas işlemlerinin güvenli ve etkin olarak yürütülmesini ve tüketicilerin korunmasını sağlamaktır.

Fed Açılımı

Fed, Federal Reserve System adı verilen ABD Merkez Bankası’nın kısa adıdır ve “Federal Reserve System” ‘in baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Amerika Merkez Bankasının Görevleri

Amerikan Merkez Bankası olan Fed’in temel görevleri; ABD’nin para politikalarını yürütmek, finansal kuruluşları denetlemek ve düzenlenmek, ödeme ve takas işlemlerinin güvenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Finansal sistemin istikrarlı işlemesini, fiyat istikrarını ve tüketicilerin korunmasını sağlamak ve istihdamı maksimize etmek gibi görevler Fed’in sorumluluk alanı içine girer. ABD’de 2008’de yaşanan finansal krizden sonra yapılan düzenlemeler uyarınca Fed’in görev ve yetkileri genişletildi.

Merkez Bankası (Fed) Ne Zaman Kuruldu?

FED, ABD kongresi tarafından ülkenin para ve finans sisteminin daha güvenli, esnek ve istikrarlı hale getirilmesini sağlamak amacıyla 23 Aralık 1913 tarihinde kabul edilen Federal Reserve yasasıyla kuruldu. Bu yasayla özel bankaların ve halkın çıkarlarını dengeleyen merkezi olmayan özerk bir merkez bankası kurulmuş oldu. ABD’nin 12 şehrinde kurulan bölgesel Federal Reserve Bankaları 16 Kasım 1914’te faaliyetlerine başladı. Fed, bankacılık sisteminin likidite ve kredi ihtiyacını karşılamak için ilk kez 1923’te Açık Piyasa İşlemleri yapmaya başladı.

Fed Başkanı Kim?

Fed Başkanı Jerome Powell’dır. ABD Başkanı Donald Trump tarafından görev süresi sona eren Janet Yellen’den sonra Fed Başkanlığı için aday gösterilen Powell, adaylığı Senato tarafından onaylandıktan sonra göreve başladı. Fed Başkanlığı görevini Janet Yellen’den teslim alan Powell , 5 Şubat 2020 tarihinde Fed’in 16ıncı başkanı olarak göreve başladı. Powell’ın 4 yıllık görev süresi 31 Ocak 2022’de sona eriyor. Siyaset Bilimi ve Hukuk öğrenimi alan ve kamu ve özel sektörde çeşitli görevler üstlenen Powell, Fed Başkanlığı görevine getirilmeden önce Mayıs 2020 tarihinde atandığı Federal Reserve Başkanları kurulu üyeliği görevini yürütüyordu.

Merkez Bankası (Fed) Kimin?

Merkez Bankası (Fed’in) Hissedarları Kimlerdir?

Özerk ve özel statüye sahip Fed’in ortaklık ve yönetim yapısı ABD’deki hiçbir kuruluşa benzemiyor. Federal Reserve Kanunuyla kurulan Fed, yapısı gereği hem özel ve hem de özerk bir yapıya sahiptir. Fed bünyesinde bulunan 12 bölgesel Federal Reserve Bankası’nın hisseleri kanun gereği Federal Reserve Sistemine üye olan özel bankaların elinde bulunur. Bölgesel Federal Reserve Bankaları kendi hisselerini elinde bulunduran özel bankalara yıllık karlarının %6 ‘sını kar payı olarak öderler. Bölgesel Federal Reserve Bankaları’nın hisse senetleri normal şirket hisse senetlerinden oldukça farklıdır. Bölgesel Federal Reserve Bankalarının hisseleri, kanun gereği bu hisseleri elinde bulunduran Federal Reserve Sistemine üye olan özel bankalara Fed’in yönetimi ve kararları üzerinde herhangi bir hak veya yetki vermez. Fed ve Bölgesel Federal Reserve Bankaları elinde bulundurdukları hazine bonosu ve devlet tahvillerinden elde ettikleri karlardan giderlerini ve dağıttıkları kar paylarını düştükten sonra kalan parayı ABD hazinesine aktarırlar.

Fed’in hissedarlarının tamamı Federal Reserve Sistemine üye özel bankalardan oluşur. Bu açıdan bakıldığında Fed’in özel bir kuruluş olduğu söylenebilir. Fed yönetimi, Guvernörler Kurulu, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve 12 Bölgesel Federeal Reserve Bankası’nın Başkanı’ndan oluşur.

Merkez Bankası Görevleri

Ülkelerin Merkez Bankalarının çok sayıda görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan en temel olanlarından biri ülkelerin para sisteminin denetlenmesidir. Para arzını kontrol eden merkez bankaları, ticari bankaların likidite ihitiyaçlarını karşılayarak bankacılık sisteminin sorunsuz olarak işlemesini sağlar. Merkez bankalarının diğer önemli görevlerinden biri de para politikaları aracılığıyla fiyat istikrarını sağlayarak fiyatlrın genel düzeyini yani enflasyonu kontrol altına almak böylece ülkenin para biriminin diğer para birimleri kaşısında değerini korumasını sağlamak ve aşırı dalgalanmalara maruz kalmasını önlemektir. Merkez bankalarının görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uygulayacakları para politikası ve kullanacakları araçlar konusunda bağımsız olmaları gerekir. Ülkelerin merkez bankaları çok benzer görev ve sorumluluklar yüklenmekle birlikte bunların ağırlığı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. T.C. Merkez Bankası’nın görev ve sorumlulukları beş ana başlık altında toplamıştır:

 • Fiyat İstikrarını Sağlamak
 • Finansal İstikrarı Sağlamak
 • Döviz Kuru Rejimini Uygulamak
 • Para Basma ve İhraç Etme Yetkisi
 • Ödeme Sistemlerinin Gözetimi

Merkez Bankası Faiz Artırırsa Ne Olur?

FOMC, federal fonların gecelik faiz oranı veya “hedef faiz oranını” artırdığında tetiklenen gelişmeler ekonomik aktivitenin ve büyümenin yavaşlamasına neden olur; Borçlanma maliyeti artan bankalar, kredi, kredi kartı ve ipotek faizlerini artıracağı için bireysel ve kurumsal borçlanma ve harcamalar azalır, risksiz getiri oranı yükseleceği için de risksiz yatırım cazip hale gelir ve ticari yatırımlar azalır. Ayrca, faiz artışının etkisiyle ABD dolarının değeri diğer paralar karşısında yükselmesinin sonucu olarak ithalat artar, ihracat azalır ve ABD’nin dış ticaret açığı büyür.

Faiz artış oranı ne kadar büyük olursa ekonomiye etkileri de o kadar yıkıcı olur. Reel sektörde faiz artışının etkileri en erken 6 ay sonra hissedilirken, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasaları faiz artışına anında tepki verir. Finans sektöründe artan faiz gelirleri sonucunda karlılık artar.

Fed Faiz Artırırsa Dolar Ne Olur? (Faiz Kararı Doları Nasıl Etkiler?)

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC -Federal Open Market Committee), federal fonların gecelik faiz oranı veya “hedef faiz oranını” artırdığında dolara olan toplam talep artacağı için (diğer para birimlerinin faizinin değişmemesi halinde) dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanır. Bunun nedeni dolar cinsinden fonların daha yüksek bir risksiz getiriye/faize yani ABD’ye geri dönmesidir. Ayrıca, Fed’in faiz artırımyla faiz farkı oluşması halinde yatırımcılar faizi daha düşük olan diğer para birimleri cinsinden fonlarını da dolara çevirmek istiyeceklerdir.

Faiz artış oranı ne kadar büyük ve beklentinin üzerinde olursa etkileri de o kadar büyük olur. Finans piyasaları faiz artışına hızlı tepki verir. Döviz piyasalarında dolar yükselirken hisse senedi ve tahvil fiyatları geriler. Reel sektörde ise faiz artışının etkisi geçikmeli olarak hissedilir. Borçlanma maliyeti artan bankalar, kredi, kredi kartı ve ipotek faizlerini artıracağı için bireysel ve kurumsal borçlanma ve harcamalar azalır, risksiz getiri oranı yükseleceği için de risksiz yatırım cazip hale gelir, ekonomik aktivite ve yatırımlar azalır. ABD dolarının değerinin diğer paralar karşısında yükselmesinin sonucu olarak ithalat artar, ihracat azalır ve ABD’nin dış ticaret açığı büyür.

Fed Faiz Artırırsa Altın Ne Olur?

Fed’in faiz artırması karşısında altının davranışı her zaman aynı olmaz. Altın diğer yatırım araçlarına kıyasla çok daha uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için faiz artışları ve indirimleri karşındaki davranışı konjonktüre bağlı olarak değişebilir dolayısıyla komplekstir. Altın, faiz ve benzeri gibi sabit getiri sağlayan bir yatırım aracı olmadığı içn Fed faiz artırdığında altın fiyatlarının kısa vadede gerileyerek tepki vermesi olağandır ancak bu her koşulda geçerli değildir. Dünyada siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerilimler arttığında genellikle para ve benzeri diğer tüm varlıklara olan güven azalır ve altın değer kazanır.

İlgili Terimler ve Anlamları:

Faiz Ne Demek?

Faiz borç olarak alınan paranın kullanım bedelidir. Paranın kullanım bedeli olan faiz tutarı, yüzde olarak ve genellikle yıllık bazda ifade edilen faiz oranı üzerinde ve paranın kullanıldığı süre için hesaplanır.

Federal Ne Demektir?

Bir birliği oluşturan devletlerin içişlerinde bağımsız olduğu bir yönetim şekli ile ilgili demektir. ABD’de resmi kurumlar federal ve devlet (eyalet) kurumları olarak ayrılır. Federal kurumlar merkezi yönetim organizasyonu içinde yer alırlar ve görev alanları bütün ülkedir, eyalet kurumları ise eyalet yönetimi organizasyonu içinde yer alırlar ve görev alanları bulundukları eyalet ile sınırlıdır.

Federal Yönetim Nedir?

Bir devlet yönetim şeklidir. İçişlerinde bağımsız olan devletlerin bir araya gelerek merkezi bir yönetim çatısı altında toplanmasıdır. Federal devleti oluşturan özerk devletler dışişlerinde merkezi devlete bağlıdır.

Fed Nedir? Fed Faiz Artırırsa Dolar Ne Olur?

Fed nedir ve Fed faiz artırırsa dolar ne olur gibi soruları herkesten duyabilirsiniz. İsmine aşina olmamıza rağmen birçoğumuz kurumun işlevi ile ilgili bilgi sahibi değil. Bu yüzden yazımda Fed ne demek, Fed’in görevleri neler, Fed faiz artırırsa ne olur sorularının cevaplarını net şekilde vermek istiyorum. Böylece dolar yatırımlarında daha rahat tahminler yapabileceksiniz.

Bu Yazıda Değinilen Konular:

FED Nedir?

Fed, Amerika Birleşik Devleti Merkez Bankasının ismi ve Federal Reserve’in kısaltmasıdır. Bankanın kuruluş tarihi 23 Aralık 1913. Fed, bir merkez bankasıdır fakat her merkez bankası gibi değildir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile aralarında çok fark vardır.

Fed’i daha iyi anlamanız için şöyle bir açıklama yapayım. ABD’de 12 adet farklı bölgede merkez bankası kuruluyor. Bu merkez bankalarının 9 tane üyesi oluyor ve bunların 6 tanesini, o bölgedeki bankalar belirliyor. Kalan 3 tanesini de Fed belirliyor. Atama yapan kuruma da Guvernörler Kurulu deniyor. Peki Guvernörler kurulu nasıl oluşturuluyor?

Guvernörler kurulu, 7 üyeli bir kurul. ABD Başkanı, kurul üyelerini belirliyor ve kongrenin onayına sunuyor. Kongre onayladıktan sonra Guvernörler kurulunda işlerine başlıyorlar. Bu kurulda 1 başkan ve 1 başkan yardımcısı var.

FED Tarihçesi

Fed nedir sorusuna yanıt verdik ama Fed nasıl kuruldu ve görevleri her zaman aynı mıydı sorularına da yanıt verelim. Fed, 23 Aralık 1923 tarihinde kuruldu. Kurulduğu yıllarda görevi tarım kredilerini yönetmek ve düzenlemekti. Bildiğimiz üzere 1929 yılında Büyük Buhran yaşandı ve buhrandan sonra ABD Kongresi bankacılık yasaları çıkardı. Bunlardan en önemlisi Acil Bankacılık Yasası idi. Bunun dışında 1933 yılında ve 1935 yılında iki bankacılık yasası daha çıkardı. Çıkarılan yasalarla beraber Fed’in etki alanı da genişledi. Bağımsız çalışabilme özelliği de bu yasalarla beraber geldi ve özgürlük açısından geniş imkanlara sahip oldu.

FOMC yani Federal Açık Piyasa Komitesi, 1933’te çıkarılan bankacılık yasası ile birlikte kuruldu. 1933 yasasına göre FOMC’nin kararları Rezerv Bankalar için tavsiye niteliğinde iken 1935’teki bankacılık yasası ile günümüze kadar sürecek yapısı oluşturuldu.

1934 yılında çıkarılan başka bir yasa ile sermaye piyasalarını kontrol etmek, denetlemek ve yatırımcıları korumak amacıyla SEC (Securities and Exchange Commission) adlı komisyon kuruldu. Komisyonun Türkçesi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’dur. Türkiye’deki SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) gibi düşünebilirsiniz.

Peki bu kadar önemli bir kurumun yani Fed’in görevleri neler?

Fed’in Görevleri Nelerdir?

Fed, ABD ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bunda görev alanının geniş olması ve özerk olması etkili. ABD Merkez Bankası’nın görevlerine gelirsek;

 • Ekonominin beklentisine göre piyasaya para sürümünü ve piyasanın kredi ihtiyacını belirleme
 • Faiz politikalarını yönetmek ve faiz artırma düşürme kararını almak
 • Piyasadaki para miktarını ve kredi ihtiyacı seviyesini belirlemek
 • Para (madeni ve kağıt) basım ve dağıtımından sorumlu olmak
 • Ülkedeki bankaları denetlemek ve düzenlemeler yapmak
 • Bankaların ihtiyaçlarına göre kısa süreli borçlar vermek ve bankalararası fon aktarımını yönetmek
 • Ekonomik kriz dönemlerinde nakit ihtiyacını karşılamak ve kriz anında ABD hükümetine danışmanlık görevini üstlenmek

Yukarıda verdiğim görevleri yerine getirmek için Merkez Bankası’nın özerk olması çok önemli. Aksi halde başka krizler doğabilir.

FED’in Yapısı ve Organları Neler?

FED nedir öğrendik. Şimdi ise Fed’in yapısı ve organlarına bakalım. Öncelikle söylemeliyim ki FED, diğer Merkez Bankalarından farklı özelliklere sahiptir. ABD, hem nüfus olarak hem de yüzölçümü olarak büyük olduğu için tek Merkez Bankası ile ekonomi politikalarını yönetmek zor. Bu yüzden ABD’de 12 adet merkez bankası bulunuyor. Peki Fed’in organları neler?

 • Yönetim Kurulu
 • 12 Federal Rezerv Bankası
 • Federal Serbest Piyasa Komitesi (FOMC)
 • Üye Bankalar
 • Danışma Komisyonu Organı

Bunların dışında bilinmesi gereken bir kurum da FOMC. FOMC, The Federal Open Market Committee isminin kısaltmasıdır ve ABD Federal Reserv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi anlamına gelir. Bu komite, para politikalarını yöneten en önemli kuruldur. FOMC, 12 üyeden oluşur ve bunların 7’si Fed yönetim kurulundaki kişilerdir. Diğer 5 üye ise ABD’de yer alan Merkez Bankalarının 5’inin başkanından oluşur. 12 banka olduğu ve bunların 5’i seçildiği için eşitlik sağlansın diye her yıl bu 5 kişi değişir ve diğer Merkez Bankalarının da söz sahibi olması amaçlanır. Geriye kalan 7 merkez bankasının oy kullanma hakkı yoktur sadece görüş bildirebilirler.

“Ya Bu Forex Nasıl Yapılıyor?” mu Diyorsun?

FOMC kurulunda görev alan kişiler, maksimum 14 yıl görev yapabilirler. Başkan ve başkan yardımcıları ise 4 yıl süreyle görev alır ancak ABD başkanı isterse bu süreyi uzatabilir. FOMC normal olarak yılda 8 kere toplanır. Acil durumlarda yeni toplantılar düzenlenebilir.

FED Başkanı Nasıl Seçilir? FED Başkanı Kimdir?

Fed başkanı, ABD başkanı tarafından seçilir. Şuanki FED başkanı, Jerome Powell’dir. 2020 yılından beri Guvernör olarak görev yapan Powell, Trump’ın önerisiyle başkan adayı olmuştur ve senatoda 12 alehte oya karşı 85 lehte oyla başkan seçilmiştir. Böylece son dönemlerdeki en çok oyla seçilen başkan olmuştur. Oylama sonucunda her iki partiden de desteğin geldiği görülmekte.

FED Faiz Kararı Neden Önemli?

Fed faiz kararı çok önemlidir. Çünkü Fed faiz kararları, ABD’nin para politikalarını belirler ve doların yükseliş ve düşüşünü etkiler. Dolar da dünyanın en çok kullanılan para birimlerinden biri olduğu ve çok önemli olduğu için Fed faiz kararı tüm dünyanın takip ettiği bir karardır.

Fed faiz artırır mı gibi sorulara çokça rastlarsınız. Değil ABD’de, tüm dünyada bu soruyu soranları görebilirsiniz. Sorunun sorulma nedeni, dolar fiyatının bu karara göre şekillenmesidir. Bu yüzden fed faiz artırırsa dolar ne olur ve fed faiz artırırsa altın ne olur gibi sorulara da rastlayabilirsiniz.

Faiz kararı o kadar etkilidir ki faiz kararı açıklanmadan önce faiz kararını belli eden yönetici açıklamaları bile dolar ve altın fiyatlarını hareketlendirebilir. Tabi ki hareketlenmenin açıklamanın kimden geldiğine göre değişir. Mesela Fed Başkanı’ndan gelen açıklamalar dolarda önemli hareketlenmelere neden olabilir.

Fed’in faiz kararı neden dünyadaki diğer ülkeleri de etkiliyor? Öncelikle ülkelerin çoğu dış ticarette dolar kullanıyor. Bunun dışında en önemli kaynaklardan biri olan petrol dolar ile satılıyor. Böylece dolar fiyatı üzerinde meydana gelecek değişimler tüm dünya tarafından hissediliyor. Bu yüzden ABD’de meydana gelebilecek ekonomik sıkıntılar, diğer ülkeleri de etkiler. Özellikle Türkiye’nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler dış finansman bulmak zorunda olduğu için faiz kararı sonrası dolarda yükselme meydana geldiğinde olumsuz etkilenir. Bu yüzden faizin düşmesi, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu olmakta.

Fed para politikası olarak artık sadece faiz kararıyla yetinmiyor. Bildiğiniz üzere 2008’de küresel bir kriz meydana geldi. Fed, krizin etkilerini en aza indirmek için çok düşük faizler sundu ve varlık alım programı başlattı. Bunun sonucunda uluslararası piyasalarda dolar arzı arttı ve doların ucuzlamasıyla beraber diğer ülkelerin borçlanma seviyesi arttı. Böylece Fed kararları daha çok önem kazanmaya başladı.

Yatırımcılara tavsiyem FOMC toplantısı kayıtlarının satır aralarına da bakmalısınız. Çünkü bu toplantılarda gelecek politikalara yönelik mesajlar çıkabilir ve ona göre yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Tutanaklar, her toplantıdan 3 hafta sonra yayınlanır.

Şimdi ise gelelim yatırımcılar tarafından en çok merak edilen soruya. Fed faiz artırırsa dolar ne olur?

Fed Faiz Artırırsa Dolar Ne Olur?

Fed faiz kararı ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri Fed faiz artırırsa dolar ne olur sorusudur. Çünkü yatırımcılar, faiz kararı sonrası meydana gelecek değişimlere göre pozisyon almak istiyorlar. Bu yüzden faiz artışı sonrası doların nasıl etkilendiğiyle ilgili açıklama yapmak istiyorum.

Faiz arttığında, sadece dolar için değil tüm para birimleri için bu geçerli, para biriminin değeri artar. Neden mi? Çünkü faiz oranı arttığında içteki ve dıştaki yatırımcılar, bu para birimini tercih etmeye başlarlar ve talep artınca doğal olarak değer artar. Yatırımcılar neden faiz artınca doları tercih ediyorlar? Çünkü faiz artınca faiz geliri artacak. Para riske atılmadan gelir elde edilecek. Dolayısıyla Fed faiz artırırsa dolar yükselir mi sorusunun cevabı, ”genel olarak yükselir”dir. Neden genel olarak artar diyoruz da her zaman artar demiyoruz?

Faiz her arttığında dolar yükselmez. Çünkü dolar önceden fiyatlanmış olabilir. Nasıl mı? Yukarıda da bahsettiğim üzere Fed yetkililerinin faizin artırılacağına yönelik yaptığı açıklamalar sonrası karar gelmeden sanki faizler artırılmış gibi dolar yükselebilir. Buna doların karar öncesinde fiyatlanması denir. Önceden fiyatlanma olunca, faiz kararı geldiğinde dolar zaten önceden fiyatlandığı için dolarda bir yükselme olmayabilir. Kimi durumlarda düşüş bile olabilir. Bu yüzden Fed yetkilileri yakından takip edilmeleri ve açıklamaların satır araları iyi analiz edilmeli.

FED Toplantısı Ne Zaman?

2020 FED Toplantı Tarihleri takip edilmeli. Çünkü Fed toplanstısı sonrası gelecek açıklamalar, dolar fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir. Bu hareketlilik sadece dolar fiyatlarını değil, diğer para birimlerini de etkileyebilir. Yani küresel anlamda önemli ekonomik gelişmeler yaşanabilir. Özellikle finansal piyasalarda yatırım yapan kişiler, fed toplantıları ne zaman yapılıyor bilmeli.

Yılda ne kadar toplantı yapılacağı ve ne zaman yapılacağı, Fed tarafından önceden açıklanıyor. 2020 yılı içerisinde yapılacak Fed toplantı tarihleri ne zaman yapılacak aşağıdan görebilirsiniz.

 1. Toplantı: 29 Ocak – 30 Ocak
 2. Toplantı: 19 Mart – 20 Mart
 3. Toplantı: 30 Nisan – 1 Mayıs
 4. Toplantı: 18 Haziran – 19 Haziran
 5. Toplantı: 30 Temmuz – 31 Temmuz
 6. Toplantı: 17 Eylül – 18 Eylül
 7. Toplantı: 29 Ekim – 30 Ekim
 8. Toplantı: 10 Aralık – 11 Aralık

Bu toplantılar FOMC toplantılarıdır. Toplantıdan belirli bir süre sonra, toplantının tutanakları yayınlanır. Onları da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü satır aralarından ipuçları çıkabilir.

31 Temmuz 2020 FED Faiz Kararı Piyasaya Nasıl Etki Eder?

31 Temmuz 2020 FED Faiz kararı, Türkiye saatiyle 21.00’da açıklanacak. Fed’in daha önceden verdiği sinyallere göre faiz düşürülecek. Fakat ne kadar düşüreceği konusunda net bir bilgi yok. Piyasalara bakıldığında ise 25 baz puan düşüşün beklendiğini görebiliyoruz. Bu yüzden dolar, 25 baz puana göre düşüşe geçti.

Eğer akşamki kararda Fed faiz kararı, 25 baz puanın üstünde, mesela 50 baz puan şeklinde gelirse dolar daha da düşebilir. Ancak beklenildiği gibi 25 puan düşüş olursa, doların düşüşü devam etmeyebilir hatta yükselebilir. Çünkü zaten piyasa 25 puanlık düşüşü fiyatladı.

Fed kararı neden düşüş yönünde çıkacak? Son zamanlarda Trump’ın açıklamalarında faizlerin düşürülmesine yönelik birçok mesaj var. Bunların yanı sıra Fed yetkilileri tarafından verilen sinyallerde de düşüş yönünde karar çıkacağı kuvvetle muhtemel olarak görülüyor.

Toplantıdan çıkacak kararların bir başka önemi de gelecek Fed toplantısı gündemine ilişkin ipuçları. Eğer bu karardan gelecek toplantıda da faiz indiriminin gündem olacağı sinyalleri çıkarsa dolar fiyatlarında düşüş devam edilebilir.

Fed Faiz Artırırsa Altın Ne Olur?

Faiz kararı, altın fiyatlarını da yakından etkiler. Ne alakası var diyebilirsiniz. Fakat şunu bilmelisiniz ki altın ile dolar genel olarak ters orantılı olarak hareket eder. Yani dolar artarken altın düşer, altın artarken dolar düşer. Dolayısıyla Fed tarafından faiz artırım kararı gelirse, dolar yükseleceği için altın büyük ihtimalle düşecektir. Faiz indirim kararı geldiğinde ise dolar düştüğü için altın artacaktır.

Dolar ile altının ters orantılı olmasının en büyük nedeni, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan ABD’nin doları, Çin’in ise altını kullanmasıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı ekonomi savaşları dolar ve altın üzerinden olmaktadır ve dolar ile altın ters orantılıdır. Altın fiyatları ile ilgili detayları altın fiyatları ne olur yükselir mi düşer mi yazımdan öğrenebilirsiniz.

En İyi İkili Opsiyon Komisyoncuları 2020:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: