Fark sözleşmeleri hakkında bilinmesi gerekenler

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Contents

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

iskanunu 10 Haziran 2020 Sizin Sorduklarınız Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler için yorumlar kapalı 248,919 Görüntülenme

İlgili Makaleler

Kısa Çalışma Döneminde Ücretsiz İzin Olur mu?

Covid-19’da KVKK Uygulamaları

Kısa Çalışmada Aynı İş Yerinde Farklı Çalışma Saatleri Uygulanır mı?

Tahmini okuma süresi: 5 dk.

Günümüzde iş sözleşmelerinin “Belirsiz Süreli” olmaları esastır. Ancak İş Kanunu işçi ve işverene belli şartlar ve kısıtlamalar doğrultusunda “belirli süreli” sözleşme yapma imkânı da tanımaktadır.

Belirli süreli işlerde
• Belli bir işin tamamlanması
• Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir”

şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tarafların belirli süreli sözleşme yapma serbestisi kanun ile sınırlandırılmıştır. İstisnai durumlarda yapılabilen bir sözleşmedir.

Belirli süreli olarak düzenlenen bir sözleşmenin kanunen geçerliliğinin olması için bazı şartlar söz konusudur. Bunlar; Belirli bir görev tanımı , objektif neden ve süresi belirli bir sözleşmenin yazılı olarak yapılmasıdır.

Bahsedilenin aksine,objektif bir neden varlığı söz konusu değilse, süre öngörülebilir değil ve açık olarak belirtilmemiş veya yuvarlak ifadelere yer verilmişse, yazılı olarak düzenlenmemişse, işçi sözleşmesinin “belirli süreli sözleşme” olduğu konusunda bilgilendirilmemişse ve sözleşmede işçinin görev tanımına yer verilmemişse sözleşme geçerliliğini kaybeder ve belirsiz süreli sözleşme olarak dikkate alınır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmesi

Belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmesi durumunda bazı özellikli durumlar aranmaktadır.Süre bitiminde taraflardan herhangi birinin yenilemek istediğinin beyanı ile sözleşmenin yenilenmesi söz konusu olabilir. Belirli süreli sözleşmeler en fazla 1 kez yenilenebilir. Sözleşme ilk kez yapılırken onu geçerli kılan şartlar ne ise yenilenirken de aynı şartların varlığına dikkat edilmelidir. Aksi durumda belirsiz süreli olarak dikkate alınır. Birden fazla yenilenme durumunda ise “esaslı neden” aranmaktadır. Esaslı nedene dayandırılarak üst üste yenilenen sözleşmeler belirli olma özelliğini korurlar. Bu kural İş Kanunu md.11’de şu şekilde belirtilmiştir: “Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.”

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Daha Çok Nerelerde Karşımıza Çıkmaktadır?

Belirli süreli sözleşme yapılabilen durumlara örnek olarak firmaların kampanya dönemleri, mevsimlik işler, sergi-fuar-sportif faaliyetler, işten kısa süreli ayrılan personelin telafisi, sahne işleri, proje-ihale dâhilinde başlanan işler, öngörülmedik şekilde artan siparişler, fabrikaya bir makinenin montajı ve bu gibi durumlar gösterilebilir. Ayrıca özel kanunlarda düzenlenmiş istisna durumlar da vardır. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre özel eğitim kurumlarında çalışacak yönetici, öğretmen, usta öğretici gibi unvanlarla işe alınacak personellerin en az 1 yıllık sözleşme ile işe alınmaları gerekmektedir. Bu sözleşmeler her yıl en az bir yıl olarak yenilense bile zincirleme sayılamayacaktır.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde İhbar ve Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı: Belirli süreli sözleşmeler bitiş süresi önceden belirlenmiş sözleşmeler olduğu için “ihbar süreleri/ihbar tazminatı” söz konusu değildir. Sözleşmeye aksi bir durum konulsa dahi geçersizdir. İş Kanununda ihbar tazminatından bahsedilirken belirsiz süreli sözleşmeler için olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle bir ihbar süresinden söz edemeyiz. Ancak sözleşmenin belirli olma özelliği kanunen geçersiz sayıldığında sözleşme belirsiz olduğu için ihbar tazminatı da söz konusu olacaktır.Borçlar Kanunu 430.maddesi uyarınca; Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade etmektedir.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Kıdem Tazminatı: 1 yıl şartını dolduran ve kıdem alma şartlarını sağlayan bir işçiye sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olmasına bakılmaksızın kıdem tazminatı ödenmelidir. İş Kanununda kıdem tazminatına belirli süreli sözleşmeyle çalışan personellerin hak kazanamayacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak Yargıtay kararlarında işverenin sözleşmeyi yenilemeyeceğinin beyanının sözleşmenin işveren tarafından feshi olarak kabul edildiği görülmekte ve işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Ayrıca ayrım gözetmeme ilkesine dayanarak emsal işçiyle aynı şartların kıdem tazminatında da geçerli olması gerekmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İş Güvencesi

İşe İade/İş Güvencesi : Belirli süreli sözleşmelerin en ayırt edici özelliği, işçiye işe iade hakkı tanımamasıdır. Bu sözleşmelerde işverenin işçiye sözleşme süresi boyunca iş güvencesi sağladığı düşünülerek iş güvencesi fesihten sonra söz konusu olmamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki işçiye işe iade hakkı tanımamak amaçlı yapılmış olduğu ya da belirli süreli iş sözleşmesi şartlarını taşımadığı tespit edilen iş ilişkileri belirsiz olarak değerlendirilir. Bu durumda da işçinin işe iade hakkı vardır.

Korona Virüs Nedir? Belirtileri Nelerdir? Bilinmesi Gerekenler

Koronavirüs nedir?

Son dönemde Çin virüsü olarak bilinen koronavirüs aslında uzun süredir bilinen bir virüstür.

Koronavirüsler, insanlar dahil olmak üzere memelilerin solunum yollarını tipik olarak etkileyen virüs türleridir. Soğuk algınlığı, zatürree ve şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ile ilişkilidir ve bağırsakları da etkileyebilir.

Bu virüsler soğuk algınlığının yüzde 15 ila 30’undan sorumludur.

Son 70 yılda, bilim adamları koronavirüslerin farelere, sıçanlara, köpeklere, kedilere, hindilere, atlara, domuzlara ve sığırlara bulaşabileceğini bulmuşlardır.

Dünyadaki korona virüs salgını için detay bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Koronavirüsler hakkında gerçekler

 • Soğuk algınlığının tedavisi yoktur.
 • Koronavirüs hem SARS’a hem de MERS’e neden olabilir.
 • Coronavirüsler birçok farklı türe bulaşır.
 • Bilinen altı tane insan koronavirüsü vardır.
 • SARS Çin’den enfeksiyona neden olarak 37 ülkede yayıldı ve 774 kişinin hayatına mal oldu.

Koronavirüsler nelerdir?

İnsan koronavirüsleri (HCoV) ilk olarak 1960’larda soğuk algınlığı olan hastaların burunlarında tanımlandı.

Koronavirüslere, yüzeylerindeki taç benzeri çıkıntılara dayanarak isimleri verilmiştir. Latince “Corona”, “ışık halkası” veya “taç” anlamına gelir.

İnsanlar arasında enfeksiyon en sık kış aylarında olduğu kadar erken ilkbaharda da görülmektedir. Bir kişinin bir koronavirüsün neden olduğu soğuk algınlığı ile hastalanması ve yaklaşık dört ay sonra tekrar yakalanması nadir değildir. Çünkü koronavirüs antikorları çok uzun süre dayanmaz. Ayrıca, bir koronavirüs suşu için antikorlar diğer suşlara karşı yararsız olabilir.

Semptomlar

Soğuk veya grip benzeri semptomlar genellikle koronavirüs enfeksiyonundan iki ila dört gün sonra ortaya çıkar ve tipik olarak hafiftir.

Belirtiler şunları içerir:

 • hapşırma
 • burun akıntısı
 • yorgunluk
 • öksürük
 • nadir durumlarda ateş
 • boğaz ağrısı

Tedavisi yoktur, bu nedenle aşağıda belirtilen maddeleri uygulayabilirsiniz:

 • Dinlenin ve aşırı zorlanmadan kaçının.
 • Yeterince su için.
 • Sigara ve dumanlı alanlardan kaçının.
 • Ağrı ve ateşi azaltmak için asetaminofen, ibuprofen veya naproksen alın.
 • Temiz bir nemlendirici kullanın.

Sorumlu virüs, burundan mukus veya kan gibi bir solunum sıvısı örneği alınarak teşhis edilebilir.

Türleri

Farklı insan koronavirüs tipleri, neden oldukları hastalığın şiddetine göre değişir. Şu anda insanları enfekte edebilen tanınmış altı tip koronavirüs vardır. Yaygın tipler şunları içerir:

 • 229E (alfa koronavirüs)
 • NL63 (alfa koronavirüs)
 • OC43 (beta koronavirüs)
 • HKU1 (beta koronavirüs)

Daha nadir, daha tehlikeli tipler arasında Orta Doğu Solunum Sendromuna (MERS) neden olan MERS-CoV ve SARS’dan sorumlu koronavirüs olan ciddi akut solunum sendromu (SARS-CoV) bulunur.

Bulaşma

İnsan koronavirüsünün bir kişiden diğerine nasıl yayıldığı konusunda çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bununla birlikte, virüslerin solunum sisteminden salgılanan sıvı kullanılarak bulaştığına inanılmaktadır.

Koronavirüsler aşağıdaki şekillerde yayılabilir:

 • Ağzı kapatmadan öksürme ve hapşırma, damlacıkları havaya dağıtarak virüsü yayabilir.
 • Virüs taşıyan bir kişiye dokunmak veya el sıkışmak, virüsü bir kişiden diğerine geçirebilir.
 • Virüsü olan bir yüzey veya cisimle temas etmek ve sonra burnunuza, gözlerinize veya ağzınıza dokunmak.
 • Nadir durumlarda, koronavirüs dışkı ile temas yoluyla yayılabilir.

ABD’deki insanların kış veya sonbaharda hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Hastalık yılın geri kalanında da aktiftir.

Koronavirüsün mutasyon yeteneği, virüsü bu kadar bulaşıcı yapan şey olduğu söylenir.

Bulaşmayı önlemek için, belirtileri yaşarken evde kalınız, dinleniniz ve diğer insanlarla yakın temastan kaçınınız. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzın ve burnun bir doku veya mendil ile kapatılması da koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Şiddetli akut solunum sendromu (SARS), SARS-CoV koronavirüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktı. Tipik olarak hayatı tehdit eden bir pnömoni formuna yol açmaktadır.

Virüs Kasım 2002’de Çin’in güneyindeki Guangdong Eyaletinde başladı ve sonrasında Hong Kong’a ulaştı. Oradan, 37 ülkenin vatandaşlarını enfekte ederek hızla dünyaya yayıldı.

SARS-CoV hem üst hem de alt solunum yollarını enfekte edebilir ve ayrıca gastroenterite neden olabilir.

SARS semptomları bir hafta boyunca gelişir ve ateşle başlar. Durumun başlarında, insanlar grip gibi semptomlar geliştirir, örneğin:

 • kuru öksürük
 • titreme
 • ishal
 • nefes darlığı
 • ağrıları

Daha sonra ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan pnömoni gelişebilir. En ileri aşamasında SARS, akciğer, kalp veya karaciğer yetersizliğine neden olur.

Salgın sırasında, 774 ölümle sonuçlanan 8.098 doğrulanmış SARS vakası vardı. Bu yüzde 9,6’lık bir ölüm oranına eşittir. Komplikasyonlar yaşlı erişkinlerde daha olasıdır ve 65 yaşın üzerindeki hasta olan tüm hasta insanların yarısı hayatta kalamadı. Salgın Temmuz 2003’te kontrol altına alındı.

MERS-CoV koronavirüsünün neden olduğu MERS ilk olarak 2020’de tanınmıştır. Bu ciddi solunum yolu hastalığı ilk olarak Suudi Arabistan’da ortaya çıkmış ve o zamandan beri diğer ülkelere yayılmıştır. Virüs ABD’ye ulaştı ve Arap Yarımadası dışındaki en büyük salgın 2020 yılında Güney Kore’de meydana geldi.

Semptomlar ateş, nefes darlığı ve öksürüğü içerir. Hastalık, zaten enfekte olmuş insanlarla yakın temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, tüm MERS vakaları yakın zamanda Arap Yarımadası’na seyahatten dönen bireylerle bağlantılıdır. MERS, yüzde 30 ila 40’ında ölümcüldür.

Koronavirüs Tedavisi Var Mı?

Koronavirüs kolayca yayılıyor, ancak şu anda bilinen bir tedavi yoktur

Sud’a göre, insan koronavirüsleri en çok enfekte olmuş bir kişiden başkalarına şu yollarla bulaşır:

 • öksürme ve hapşırma yoluyla hava
 • el dokunmak veya el sıkışmak gibi yakın kişisel temas
 • üzerinde virüs bulunan bir nesneye veya yüzeye dokunmak, sonra ellerinizi yıkamadan önce ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmak

Çoğu insan, yaşamları boyunca bir ya da daha fazla ortak insan koronavirüsü ile enfekte olabilir.

Virüslerin hayvanlardan insanlara geçerek, sonrasında da insandan insana yayılarak salgına neden olduğu bilinmektedir.

Örneğin daha önce SARS ve MERS salgınlarının hayvandan insana temasından kaynaklandığını ve akabinde insandan insana geçiş olduğu biliniyor.

SARS’ın büyük olasılıkla yarasalar ile temasından ve MERS’ın develerle temasından kaynaklandığını belirtiyor. Keşke bazıları deve sidiği içmeselerdi.

Sud, “Enfeksiyona neden olan organizma bir virüs olduğu için bugüne kadar spesifik antiviral ilaçlarımız yok” dedi.

Koronavirüs adı nereden geliyor?

Kaliforniya, Placentia’daki St. Jude Tıp Merkezi’nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Bhanu Sud, “Corona ‘taç’ anlamına geliyor, bu yüzden bu virüsler bir elektron mikroskobu altında bakıldığında taç şeklinde görünüyor. Taç şeklinde gözüktüğü içinde aslında taç virüsü yani korona virüs deniyor.

Sud, “Çoğu koronavirüs zararsızdır” dedi. “Genellikle soğuk algınlığı gibi hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olurlar. Çoğu insan aslında hayatının bir noktasında korona virüse yakalanır. ”

Sud, bu tür virüslerden etkilenen çoğu insan için görünümün iyi olmasına rağmen, SARS ve MERS suşlarının daha ciddi olduğunu vurgulamaktadır.

Ölüm oranı SARS hastaları için yüzde 10 ve MERS varyantı olanlar için yüzde 30’dur.

Şu an temel sorun bu virüsün nasıl bir virüs olduğu. Bunun ne tür bir virüs olduğunu ve SARS veya MERS ile daha benzer olup olmadığını öğrenmek için test yapmakta. Yüksek ihtimalle yeni bir virüs olacağı tahmin ediliyor.

MedicalNewsToday. What’s to know about coronaviruses?. 2020.

Sendikalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Sendika nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Konfederasyon kurmak için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre konfederasyonlar, değişik işkollarında en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Sendika yönetim kurulları kaç üyeden oluşur?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 9’uncu maddesine göre sendikaların yönetim kurullarında en az 3 en çok 9 üye bulunmalıdır.

Sendikalar en az kaç kişi ile kurulabilir?

Sendikalar en az 7 kişi ile kurulabilmektedir.

Sendika tüzüğünde yer alması gereken hususlar nelerdir?

Sendika tüzüğünde sendikanın adı, merkezi ve adresi, amacı, sendikanın faaliyet göstereceği işkolu, sendika kurucularının ad ve soyadları, kimlik bilgileri, meslek ve sanatları ve yerleşim yerleri; üst kuruluşları kuran sendikaların işkolları ile ad ve adresleri, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları, genel kurulun oluşumu, toplanma zamanı, görev ve yetkileri, üye ve delegelerinin oy kullanmaları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları, genel kurul dışında kalan organlar, bu organların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları, şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği, üyelerce ödenecek aidat ve sendika yöneticilerinin ücretleri ile ilgili usul ve esaslar, demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar, iç denetim usulleri, tüzüğün değiştirilme usulleri, sona erme hâlinde mallarının tasfiye şekli, organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve kuruluşu temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile yerleşim yerleri yer almalıdır.

Sendika üyelik aidatı nasıl belirlenir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18’inci maddesine göre, Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir.

Sendikaya üyelik yaşı en az kaçtır?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 17’nci maddeye göre 15 yaşını dolduran kişiler sendikaya üye olabilirler.

İşçi sendikasına nasıl üye olunabilir?

İşçi sendikasına üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

Sendika üyeliğinden nasıl istifa edilir?

E-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak sendika üyeliğinden istifa edilebilir.

Sendika üyeliğinden çıkarma yetkisi hangi kurula aittir?

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19’uncu maddesine göre karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve sendika üyeliğinden çıkarılan kişiye de yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

İşçinin işsiz kalması sonrasında sendika üyeliği süresi ne kadardır?

İşçinin işsiz kalması durumunda sendika üyeliği 1 yıl daha devam eder.

Sendika genel kurulunda organ ve delege seçimlerine kaç gün içinde itiraz edilmelidir?

Seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde itiraz edilebilir.

İşyeri sendika temsilcisini kim atar?

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika işyeri sendika temsilcisini atamaya yetkilidir.

İşyeri sendika temsilcisi nasıl atanır?

Sendika; işyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise 1, 51 ile 100 arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile 1000 arasında ise en çok 4, 1001 ile 2000 arasında ise en çok 6, 2000’den fazla ise en çok 8 işyeri sendika temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından atar.

Sendika gelirleri nelerden oluşur?

Sendika gelirleri üyelik ve dayanışma aidatları, tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler, bağışlar, mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan oluşmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz.

Sendikal kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimini kim yapar?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29’uncu maddesine göre kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç 2 yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır.

Toplu iş sözleşmesi hangi hükümleri içerir?

Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir. Ayrıca, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir.

Çerçeve sözleşme nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre çerçeve sözleşme, Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Çerçeve sözleşme hangi hükümleri içerebilir?

Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir.

Çerçeve sözleşme asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır?

Çerçeve sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az 1, en çok 3 yıl için yapılır.

İşletme toplu iş sözleşmesi nedir?

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde yapılabilen toplu iş sözleşmesi işletme toplu iş sözleşmesidir.

Grup toplu iş sözleşmesi nedir?

Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılan toplu iş sözleşmedir.

Toplu iş sözleşmesi asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır?

Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez. Faaliyetleri 1 yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi 1 yıldan az olabilir. İşin bitmemesi hâlinde bu sözleşmeler 1 yılın sonuna kadar uygulanır

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesi önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremez.

İş sözleşmesinin toplu iş sözleşmesine kıyasla geçerliliği nedir?

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir. Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

İKİLİ OPSİYON KOMİSYONCULARININ VE FİNANSAL ARAÇLARIN DERECELENDİRİLMESİ 2021:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: