Borsada Alfa ve Beta Katsayıları Nedir

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Borsada Alfa ve Beta Katsayıları Nedir?

Borsada yatırım yapan yatırımcılar, piyasanın hareketlerini önceden tahmin edebilmek için veya daha doğru bir deyişle; aldıkları riski en aza indirmek için çeşitli göstergelerden yararlanırlar. Bu göstergeler, yatırımcıların hisse senetlerine karşı olan düşüncelerini etkileyen en önemli sebeplerden biri olmakla birlikte, temel olarak borsanın işleyiş kuralı olan arz-talep dengesini de olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Alfa ve beta katsayıları da yatırımcıların kararlarını verirken göz önüne aldığı en önemli göstergelerden ikisidir. Şöyle ki; bir yatırımcı o hisse senedinin alfa ve beta katsayı değerlerini hesaplayarak alım yapmayı düşünebilir veya sahip olduğu hisse senetlerini satışa çıkarabilir. Dolayısıyla alfa ve beta katsayılarının değerleri, piyasanın yatırımcılar tarafından daha doğru yorumlanabilmesi açısından çok büyük önem taşır.

Alfa ve beta kat sayılarının önemi, yatırımcıların aldığı riski en aza düşürmek isteği nedeniyle fazladır. Yatırımcılar, portföylerini oluştururlarken genelde iki önemli risk faktörünü göz önünde bulundururlar. Bu risklerden birisi, ilgilenmekte oldukları hisse senedinin kendi içindeki riskidir. Şirketin durumu, içinde bulunduğu koşullar ve yatırımları bu risklerden ilkini oluşturur. Bu tarz riskler, yatırımcılar tarafından portföy çeşitlendirilmesi ile en aza indirgenebilir. Diğer risk faktörü ise piyasanın genel durumudur ve yatırımcıların farklı hisse senetlerine sahip olması, bir diğer deyişle portföylerini geniş tutmaları bu riski değiştirmez. Alfa ve beta katsayıları ise bu risklerin hesaplanması açısından çok büyük önem taşır ve yatırımcıların daha doğru kararlar vererek aldıkları riski azaltmalarına yardımcı olur.

Şimdi alfa ve beta katsayılarını detaylı bir şekilde inceleyelim:

Alfa Katsayısı Nedir?

Alfa katsayısı olarak adlandırılan gösterge, menkul kıymetlerin daha dar bir ifadeyle hisse senetlerinin sistematik olmayan risklerini ölçer. Alfa katsayısının daha iyi anlaşılabilmesi için sistematik olmayan risk kavramının ne olduğu iyi incelenmelidir. Sistematik olmayan risk kavramı bir şirketin içinde bulunduğu şartların, şirketin üzerinde çalışma yaptığı alanın içerdiği riskleri ifade eder. Dolayısıyla, sistematik olmayan riskler daha çok şirketin kendi içindeki dinamiklerin içerdiği risklerin sayısal olarak ifadesi sayılabilir.

Yatırımcıların alfa katsayısının ölçtüğü sistematik olmayan riskleri en aza indirgemesi mümkündür. Çünkü bir şirketin faaliyet gösterdiği alan ile başka bir şirketin faaliyet gösterdiği alandaki riskler farklıdır. Örneğin, sebze üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirketin kuraklık olduğu zamanlarda içerdiği sistematik olmayan risk miktarı, inşaat üzerine faaliyet gösteren bir şirketten çok daha fazladır. Dolayısıyla, yatırımcı gelecekteki kuraklık vs. gibi olayları tahmin edemediği zaman elinde bulundurduğu menkul kıymetleri çeşitlendirerek bu riski en aza indirgeyebilir.

Alfa katsayısının bir başka önemli özelliği ise sistematik olmayan riski göstermesinden dolayı tüm menkul kıymetlerinin alfa katsayıları toplamının sıfıra eşit olmasıdır. Bu ifadenin anlamı ise piyasada yer alan bütün sektörler üzerinde belirli bir riskin var olması, ancak bir sektörde riskin fazla iken başka sektörde riskin az olmasıdır. Şöyle ki; az önceki örnekten devam edecek olursak, sebze üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirketin sebze üretiminin çok kısıtlı olduğu bir zaman periyodunda içerdiği risk miktarı, inşaat üzerine faaliyet gösteren şirketin içerdiği risk miktarından oldukça fazladır.

Bir başka şirketin ise otomotiv alanında faaliyet gösterdiğini düşünelim. Bu şirketinde finansal durumlara göre içerdiği risk miktarı zamana göre değişecektir. Ancak piyasadaki bütün faaliyet alanlarının bu üç alan olduğunu düşünürsek, yatırımcıların bir hisseyi seçme kararları sistematik olmayan riske göre seçilecektir. Bu üç alanda faaliyet gösteren şirketlerin katsayısı toplamı birinde veya ikisinde negatif iken diğerlerinde artı olarak kendini sıfırlayacaktır. Yani, bir dönem inşaatın alfa katsayısı negatifken, başka bir dönem sebze üretimi üzerindeki faaliyetlerin alfa katsayısı pozitif olabilir.

Beta Katsayısı Nedir?

Beta katsayısı, alfa katsayısından farklı olarak, bir hisse senedinin ya da daha geniş bir deyişle bir menkul kıymetin sistematik riskinin ölçüsüdür. Beta katsayısının ne olduğu daha iyi anlamak için de sistematik risk kavramının ne ifade ettiği çok iyi incelenmelidir. Sistematik risk, piyasanın genelinde olan bir riski ve şirketlerin birbirlerinden bağımsız olarak bu piyasa koşullarından belirli bir yönde etkilenmesini ifade eder. Bu tarz risklere ise örnek olarak, enflasyon ve faiz oranları ve bu oranlardaki değişimleri etkileyen bir faktör olan politik riskleri verebiliriz. Çünkü piyasanın olumlu veya olumsuz bir hava yakalaması, bu tarz faktörlerle çok yakından ilişkilidir. Ayrıca bir yatırımcının portföyünde çeşitlendirme yoluna gitmesi, aldığı riski sistematik riskler bakımından değiştirmez. Çünkü sistematik risklerin etkisi belirli bir alanla bağlantılı değil, aksine bütün faaliyet alanları etkiler.

Bu bilgilerden yola çıkarak beta katsayısı, bir menkul değerin yani bir hisse senedinin fiyat performansının, piyasanın ortalama getirisi veya götürüsü ile olan ilişkisini ölçen bir katsayıdır. Rakam olarak ise piyasanın beta katsayısı her zaman 1 olarak ifade edilir ve hisse senetlerinin beta katsayıları bu rakamla olan ilişkisine göre yorumlanır. Hisse senetlerinin beta katsayıları piyasanın beta katsayısından az, eşit veya fazla olabilir ve beta katsayıları sayesinde yatırımcılar hisse senedi performanslarını değerlendirebilirler.

Beta Katsayısının 1’e Eşit Olma Durumu

Beta katsayısı eğer 1 rakamına eşitse, yatırımcıların yorumlaması gereken durum hisse senedi performansının yani yıllık veya aylık getirisinin piyasa şartlarıyla aynı olduğudur. Örneğin; piyasa %3 artma eğiliminde ise beta katsayısı 1 olan şirket hisseleri de %3 artma eğilimi gösterir. Aynı durum piyasalardaki daralma yani düşüşler içinde geçerlidir.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Beta Katsayısının 1’den Küçük Olma Durumu

Beta katsayısı eğer 1’den küçükse, bu durumda yatırımcılar hisse senedindeki hareketin daha dar alanda olacağını anlamalıdırlar. Çünkü piyasadaki genel yükseliş veya düşüş %5 ise beta katsayısı 1’den küçük olan şirket, daha az yükseliş ya da düşüş gösterir. Ayrıca, beta katsayısının 1’den küçük olma durumu, hisse senedinin piyasa koşullarına karşı daha az hassas olma durumu olarak yorumlanabilir.

Beta Katsayısının 1’den Büyük Olma Durumu

Beta katsayısı eğer 1’den büyükse, hisse senedinin hareketleri piyasa hareketinden daha geniş bir yüzdelik diliminde olur. Eğer piyasada %2’lik bir yükseliş varsa beta katsayısı oranınca o hisse senedinin fiyatı %2 üstünde bir oranda yükselir. Aynı durum, piyasanın yönünün negatif olduğu durumlarda da geçerlidir.

Beta Katsayısı ile Volatilite Arasındaki İlişki

Beta katsayısının, bir hisse senedinin fiyatındaki değişimlerle piyasa koşulları arasındaki ilişkiyi incelediğini belirtmiştik. Volatilite ise bir hisse senedinin fiyat değişimlerini ifade eder. Dolayısıyla, volatilite ile beta katsayısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Şöyle ki; beta katsayısının 1’den fazla olduğu durumlarda, hisse senedinin fiyatının aslında oynaklığı artmaktadır. Yani bir hisse senedinin fiyatı ne kadar geniş aralıklarda hareket ediyorsa, volatilitesi o kadar fazladır.

Volatilitenin fazla olduğu durumlara örnek verecek olursak; bir hisse senedinin fiyatı gün içinde eğer açıldığı fiyatın çok altına inmişse veya 6,00 TL olan bir hisse senedi gün içinde hem 6,50TL hem de 5,90 TL fiyatından işlem gördüyse o hissenin volatilitesi fazladır. Beta katsayısı da yüksekken hisse senedinin oynaklığını artıran bir durum olduğu için beta katsayısı ile volatilite arasında doğru orantılı bir etkileşim vardır diyebiliriz. Beta katsayısının az olması da hisse senedinin oynaklığında yani volatilitesinde negatif yönlü etkilidir. Dolayısıyla hisse senetlerine yatırım yapacak bir yatırımcı, beta katsayısının hisse senedine ne gibi etkileri olacağını iyi yorumlamalıdır.

Borsada Alfa Ve Beta Katsayıları Nedir

Pek çok insan bir hevesle girdiği borsa alanında, bir bilgisi olmadığı ve sembolleri anlayamadığı için, büyük meblağlar kaybedebilmektedir. Halbuki borsa yatırımı, piyasa tahmini, analizi ve veri okumanın üzerine kurulu bir alandır. Basit bir kaç sembolü bilmek, bu sistemden faydalanabilmek için önemli bir noktadır. Alfa ve beta katsayıları arasındaki fark, bizlerin kararını değiştirebilir, daha düzgün yatırımlar yapmamızı sağlayabilir.

Beta

Piyasadaki her gelişme bir portföyü veya hisseyi etkisi bazında etkileyebilmektedir. Beta katsayısı bu hissenin, var olan gelişme altında ne kadar etkilendiğini gösteren bir sayıdır. Bir hissenin alfasının sıfır olduğunu kabul edelim (betayı anlamak adına), borsadaki yüzde 10’luk bir artış, hisseyi yüzde 15 değerinde etkiliyorsa, bu hissede beta sayısı 1,5’tir ve betası yüksek bir hissedir. Bilmemiz gereken bir ayrıntı da, piyasa genelinde bankaların sunduğu hisselerdeki beta rakamları genel olarak 1’e endekslidir. Bu da bize, borsanın hareket etkisinin, bankanın verdiği hisseye bire bir yansıyacağını gösterir. Yeni yatırımcılar için borsa sektöründe bu bilgi işe yarayabilir, çünkü sektör gereği bu işlem için bankalar sizde yüklüce bir miktar para tahsil edecektir. Ancak biraz daha mantıklı ve çalışarak kazanılmış hareketlerde, insanlar bu beta değerini daha ucuza satın alabilecektir. Dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Alfa

Alfa katsayısı nedir sorusunun cevabı, bize bir hissenin veya portföyün başarı katsayısını gösterir olarak tanımlanabilir. Bunu da bir örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğin, borsanın sabit kaldığı bir süreçte, bir hissenin değeri yüzde 10’luk bir artış gösteriyorsa, o hissenin alfası da yüzde 10’dur. Bu değerler tabii ki başka riskleri göz ardı ettiğimiz zaman geçerlidir. Piyasa, yatırımcıların karşılaşması için alfası sıfır olan hisselerle doludur. Ancak hedge fonlarına bakarsak, çoğunun alfasının pozitif olduğunu görürüz. Yukarıda belirttiğimiz ucuza beta alma becerisini gösterdiğiniz zaman, hedge fonlarını kullanarak pozitif bir gelir elde edebilirsiniz. Hedge fonları genel olarak beta riskini ‘hedge’ ederek yatırımcılara, şartlar ne olursa olsun, pozitif bir gelir sunmaya çalışır. Beta riskini hedge etmek basit olarak beta satmak demektir.

Alfa Ve Betaya Genel Bakış

Alfa ve beta katsayıları genel olarak borsanın performansını değerlendirmekte kullanılır. Örnek olarak, ülke durumunun kötüye gittiğini, performansının altında bir değere sahip olduğunu ve ekonomik büyümenin istenilen derecede olmadığını düşünüyorsanız, alfa katsayı bu konuda size genel bir bilgi verebilir.

Bir ülkenin alfa değeri hakkında nasıl bir fikir üretebiliriz? Öncelikle bilmemiz gereken bu konuda karşılaştırmalı bir yöntem izleyeceğimizdir. Dış borsalara baktığımızda, eğer onlar yüzde 10’luk bir artış sergilediğinde bakmak istediğimiz ülkenin borsası yüzde 10’dan büyük bir artış sergiliyorsa alfası pozitif; aynı zamanda dış borsa yüzde 10 düştüğü zaman bizim ülkenin borsası yüzde 10’dan daha fazla düşüyorsa alfamız negatiftir. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla, aynı kategoride bir ülke, Türkiye’yi bu konuda ele alabiliriz, dış borsalara nazaran daha çok bir düşüş veyahut daha az bir yükseliş sergiliyorsa ülkenin durumu basit olarak kötü diyebiliriz. Bu sonucu da bize alfa değeri vermektedir.

Sonuç olarak, basit örneklerle alfa ve beta katsayısının nasıl hesaplanacağını ve genel olarak bu katsayıların borsa üzerindeki etkileri ve yansıttığı sonuçları incelemeye çalıştık. Makalemizin temel konusu alfa ve beta kısaca şöyle özetleyebiliriz. Alfaya sistematik olmayan risk ölçer diyebiliriz. Tabii ki hisse senedi üzerinde. Beta ise alfadan farklı olarak, bir menkul kıymetin sistematik riskinin ölçen bir katsayıdır.

Bir önceki yazımız olan Otomatik Ödeme Talimatı Nedir ve Nasıl Verilir? 2020 başlıklı makalemizde Ödeme talimatı nedir, otomatik ödeme ve Otomatik ödeme talimatı hakkında bilgiler verilmektedir.

Borsada Alfa ve Beta Katsayıları Nedir?

Borsa yatırımcılarının portföyündeki riskleri önleyebilmesi, beklentilerini maksimum seviyelerde karşılayabilmeleri için özellikle alfa ve beta değişken kat sayı oranları belirleyicidir. Hisse senetlerinin ilerki tarihte alacağı değerleri tahmin edebilmek için sektör, şirket, piyasa analizlerinin yanı sıra ek olarak bakılan göstergelerden biri de alfa ve beta katsayılarıdır. Hisse senedi alım – satımında etkili olan katsayılar nedir, nasıl yorumlanır? Bunları bilmeniz yatırımlarınızı etkili bir şekilde yapmanızı sağlarken, karlı sonuçlar elde etmenizde de yardımcı olacaktır.

Hisse senedi çeşitleri oldukça fazladır. Buna bağlı olarak getirileri ve riskleri de çeşitlilik göstermektedir. Şöyle yüksek kazanç elde etmek isteyen bir kişi likidite oranları fazla olan şirketlerin hisselerine yatırım yaparak yüksek riski kabullenmiş olur. Fakat bu riskler elbette ki değişkenlerin kontrolü sağlandığında azaltılabilmektedir. Bunun için iyi bir borsa bilgisine sahip olmak gerekir. Borsa nedir, öğrenmek için buraya tıklayın . Aynı zamanda belli bir tecrübenin olması risklerin yönetilmesi konusunda yatırımcılar arasında belirleyici bir etkendir. Bu nedenle eğer piyasaya yeni adım atacaksanız gerek hisse senetlerini etkileyen faktörleri gerekse de risk dağılımı iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor.

Menkul kıymetlerin değerlerinde yaşanan yükseliş ve düşüşler hem piyasa hem de şirketlerin performanslarına bağlı olarak değişir. Piyasa riski geniş bir kavramdır ve diğer adı ile sistematik olmayan risk olarak bilinir. Yatırımcılar zarar etmemek için portföylerini çeşitli tutsa da piyasa riski daha baskındır. Bunun nedeni fiyatların birden fazla etken yüzünden değişmesidir. Bu nedenle portföy canlı tutulsa dahi riskleri önlemek için geçmişe dayalı bir tecrübeye sahip olmanız gerekir. Senetlerin performanslarını etkileyen diğer risk ise sistematik yani özel şirket riskidir. Şirketin göstermiş olduğu performans hisselerin piyasadaki alacağı değerlere direkt olarak etki eder. Buradaki riskler portföyün çeşitlendirilmesi ile büyük ölçüde önlenir. Bu iki unsuru dengelemek, zarar etmemek için pazar fiyatı dengesini gösteren alfa ve beta kat sayılarından faydalanılır.

Şimdi, piyasa ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi dengelemeyi sağlayan alfa ve beta kat sayıları nelerdir gelin hep birlikte bakalım:

Borsada Alfa Katsayısı Nedir?

Piyasa risk ölçümü yapan borsa alfa kat sayısı, şirketin iç büyümesinde meydana gelen değişmelerin ölçümünü yapmaktadır. Burada pazar koşullarından bağımsız bir şekilde hareket edilmektedir. İster formül isterseniz de dikkat edilmesi gereken indikatörleri dikkate alarak hisse senetlerinin alfa katsayısını hesaplayabilirsiniz. Yapılan analizler sonucunda sistematik olmayan risk yani alfa kat sayısının sıfıra eşit olması gerekir. Bunun için tüm senetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Bu beklentinin karşılanacağı anlamında olumlu sinyaller alınacağına işaret etmektedir. Hisse senedi alım – satımı yapacağınız zaman katsayı oranlarını hesaplamalısınız. Hisse senedi nasıl alınır, satılır hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Eğer bu oran sıfıra eşit olursa hedeflediğiniz miktarları karşılayabilirsiniz. Fakat sadece piyasa riskini dikkate alarak işlem yapmanız doğru olmayacaktır. Bu yüzden sistematik olan özel riski yani beta katsayısını da belirleyerek stratejik bir şekilde hareket etmelisiniz.

Alfa katsayısını hesaplarken şirketlerin faaliyet alanları belirleyici olmaktadır. Öyle ki bilişim ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinin değeri farklı nedenlerden dolayı değişmektedir. Bu yüzden alfa ve beta kat sayıları hesaplanmadan önce şirket ve sektörün analizini yaparak kar getireceğini düşündüğünüz birkaç hisse senedi üzerinde yoğunlaşmalısınız. Alım yapmanız gerektiğine de beta ve alfa katsayılarına bakarak karar vermelisiniz. Her zaman için somut veriler ile hareket etmek yatırımcıları zarar etmekten koruyacaktır.

Şirketlerin kar/zarar oranları, dağıtılan temettülerin miktarı, aktif büyümesi ve daha birçok etken baz alınarak alfa ve beta katsayıları hesaplanır. Biliyorsunuz ki borsada belirli zamanlarda belli hisseler daha popülerdir ve fiyatları sürekli olarak yükseliştedir. Elbette ki yatırımcılar bu durumda talebi fazla olan şirketlerin hisselerine yönelmektedir. Bu yüzden talebi düşen senetler değer kaybetmektedir. Katsayıları negatif eğilimde olmaktadır. Pozitif ve negatif eğilimler hesaplanarak alfa kat sayısını bulabilirsiniz. Sıkı bir piyasa takibi, etkili analiz yöntemleri ile alım – satım yapılması gereken hisseleri belirleyebilirsiniz. Bu konuda aracı kurumlarının eğitimleri son derece faydalı olacaktır. Uzmanlar aracılığıyla edindiğiniz püf noktaları uygulamasını öğrenerek, yatırımlarınızın sonucundan beklediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. Bunun için kesinlikle en temel seviyeden başlayarak sistematik ve planlı olarak hareket etmenizde fayda vardır.

Borsada Beta Katsayısı Nedir?

Borsada işlem gören hisse senetlerinin sistematik risk ölçümünün belirlemesi için beta katsayıları kullanılır. Alfaya göre işleyişi biraz daha farklıdır. Şirketler arası analiz yaparak, piyasanın nabzını tutmanızı sağlayan beta katsayıları ile riskleri büyük ölçüde önleyebilirsiniz. Daha çok makroekonomik veriler içinde yer alan göstergelerin ölçümü yapılarak sayısal veriler sonucunda beta katsayısı oluşturulur. Böylece hisse senedinin piyasadaki fiyatı yükselecek mi düşecek mi belirlenir. Hisse senedi piyasasının beta kat sayısı 1’e eşittir. Fakat hisselerin beta katsayıları farklıdır. Bu iki unsur arasında bağlantı kurularak hisselerin performansları belirlenir. Öyle ki incelenen verilere göre beta katsayısı 1’e eşit veya 1’den büyük – küçük olabilmektedir.

Beta katsayısı 1’e eşit olduğunda hisse senedinin ve piyasanın değeri aynı doğrultuda hareket edecektir. Örneğin, piyasa %5’lik bir dilimde büyüme yaşayacaksa senedin değerinde de aynı oranda artış yaşanacaktır. Aksi de mümkündür. Düşüş olduğunda da fiyatlarda geri çekilme meydana geleceği anlaşılmaktadır. Bu durumda piyasanın seyrine göre hareket etmeniz uygun olacaktır.

Beta katsayısının 1’den büyük olduğu durumlarda ise hisse senedinin değeri piyasaya göre daha hareketli olacaktır. Şöyle ki piyasanın %4’lük dilimde yükseliş gerçekleşmesini bekliyorsanız, hisselerin dilimi bu yüzden daha yüksek olacaktır. Bu eğilim negatif olarak da karşınıza çıkabilir. Pozitif gibi düşünerek hareket etmelisiniz.

Beta Katsayısının 1’den küçük olduğu zamanlarda ise piyasaya nazaran hisselerin hareketleri daha düşüktür. Şöyle ki piyasanın değeri %3 aratacağı zaman hisselerin artışı bu orandan düşük bir şekilde gerçekleşir. Genelde bu durumda yatırımcıların bazısı sakin kalmayı beklemeyi tercih ederken, bazıları da düşük fiyat seviyesinden alım yaparak fiyatın yükselmesiyle satış işlemi yaparak aradaki farktan kazanç sağlamaktadır.

Volatilite Oranları ile Beta Katsayıları Arasındaki Durum

Volatilite oranları hisse senetlerinin değerinin değişmesine neden olur. Bu nedenle volatilite oranları ile beta katsayıları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hisselerde volatilite oranın yüksek olması fiyatların oynak olmasını sağlar. Bu durum kazancın artmasını sağlayacağı gibi risklerin de yükselmesine neden olur. Özellikle beta katsayısının 1’den büyük olduğu zamanlarda volatilite oranı fazladır.

Volatilite oranının düşük olması da hisselerin değerinin hassas ve küçük miktarlarda değişme yaşamasına neden olur. Bu hisselerin oranı düşük olduğu için genellikle risk almayan yatırımcılar tarafından tercih edilir. Beta katsayısının 1’den düşük olduğu zamanlarda volatilite oranı doğru orantıda düşük seviyelerde ilerlemektedir. Kısacası volatilite ve beta katsayıları arasında doğru bir orantı vardır.

Sonuç olarak, birikimlerinizi hisse senetleri üzerinden değerlendirmek istiyorsanız kesinlikle alfa ve beta katsayılarının ne demek olduğunu ve nasıl yorumlanması gerektiğini bilmelisiniz. Aynı zamanda senetlerin fiyatlarına etki eden unsurlar hakkında bilgiler edinmelisiniz. Detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz. Gelecekte hisseler değer kazanacak mı, kaybedecek mi belirleyebilecek tecrübeye sahip olmalısınız. Tüm bu kazanılması gereken yetileri aracı kurumlarının eğitimleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Demo hesaplar yardımıyla da gerek analizler gerekse de diğer dikkat edilmesi gereken unsurların nasıl yorumlanması gerektiğini anlayabilirsiniz. Böylelikle hedeflerinize ulaşacak adımlar atarak beklentilerinizi karşılayabilirsiniz.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: