Borsa, Türk Varlıklarındaki Belirsizliğin Azalmasıyla Güne 100 Bin Sınırından Başladı

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Borsa, Türk Varlıklarındaki Belirsizliğin Azalmasıyla Güne 100 Bin Sınırından Başladı

Pazartesi gününü %3,37 artışla 99.735 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, bu sabah açılışı 99.817 puandan yaptı. %0,08’lik değer kazancıyla işlemlere başlayan BIST 100 Endeksi, 100 bin sınırını test etti.

G-20 Zirvesi’ne ilişkin yoğun haber akışı Türk varlıklarına olumlu yansırken, 5 yıllık CDS risk primi 365 puana kadar geriledi. Geçtiğimiz haftalarda 500 puana yaklaştıktan sonra gerçekleşen bu düşüş, yabancı yatırımcı ilgisini artırarak Türk varlıklarına alım getirdi. Pazartesi günü %7’den fazla değer kazanan bankacılık endeksi, Ocak ayından bu yana en iyi ikinci performansını sergiledi.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türk bankalarına ilişkin yaptığı son değerlendirme bugün bankacılık endeksini negatif etkileyebilir. Kurum analistleri fonlama konusundaki kırılganlıklar ve faaliyet koşulları nedeniyle Türk bankacılık sisteminin görünümünün negatif olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada Türk ekonomisinin zayıflaması, kredi büyümesindeki yavaşlama ve kredi kayıplarında yaşanan artışlar gibi sebeplerle bankacılık karlarının olumsuz etkilendiği ve bu durumun devam edeceği aktarıldı.

S-400 konusuna ilişkin olumlu açıklamaların ve İstanbul seçimlerinin geride kalmasının Türk varlıkları üzerindeki belirsizlikleri azalttığını söyleyen Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, piyasanın daha dengeli bir hale geldiğini aktardı. BIST 100 Endeksi’nde 100.600 puanın test edilmesini öngören Tözge, Türk lirasında da değerlenme sürecinin devam edebileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmuyor. Analistler BIST 100 Endeksi’nde 100 bin direncinin kırılması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini belirtiyor.

Dolar Sert Düşüşün Ardından 5,70’e Dayandı

Hafta sonu yapılan G-20 Liderler Zirvesi’ndeki görüşmelere ilişkin açıklamalar sonrası sert gerileyen dolar, bu sabah hafif yukarıda seyrediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve S-400 alımına ilişkin yaptırım uygulanmayacağını söylemesi Dolar/TL’yi 5,62’ye kadar çekti.

Haftanın ilk işlem günü Türk lirası, ABD doları karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu. Dolar kuru günü %2’den fazla düşüş göstererek 5,62’ye kadar indikten sonra günü 5,65’ten tamamladı. Bu sabah ise yönünü yukarı çevirerek 5,6932 liraya kadar tırmandı.

Borsa g�ne y�kseli�le ba�lad�

09 Ocak 2020 10:11 Yazd�r

Borsa g�ne y�kseli�le ba�lad�

Borsa �stanbul’da BIST 100 endeksi, g�ne y�zde 2,09 art��la 115.236,49 puandan ba�lad�. 09 Ocak 2020 10:11 Devam�n� g�r

A��l��ta BIST 100 endeksi, 2.360 puan ve y�zde 2,09 de�er kazanc�yla 115.236,49 puana y�kseldi. Bankac�l�k endeksi y�zde 2,74 ve holding endeksi y�zde 1,83 y�kseli� kaydetti.

Sekt�r endeksleri aras�nda en fazla kazand�ran y�zde 3,68 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise y�zde 0,06 ile orman, ka��t, bas�m oldu.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

D�n 110.746 puana kadar gerilemesinin ard�ndan gelen g��l� al�mlarla y�kseli�e ge�en BIST 100 endeksi, g�n� bir �nceki kapan��a g�re y�zde 0,25 art��la 112.876 puandan tamamlad�.

Analistler, ABD Ba�kan� Donald Trump’�n d�n ak�amki a��klamalar� sonras� ABD ile �ran aras�ndaki gerilimin azald���n� belirterek, buna paralel d�nya borsas�nda y�kseli�, petrol ve alt�n fiyatlar�nda d����ler g�r�ld���n� ifade etti.

�ran’�n sald�rganl���na ekonomik yapt�r�mlar ile kar��l�k verilece�ini dile getiren Trump, ayr�ca NATO’nun Orta Do�u s�recine daha �ok m�dahil olmas�n� isteyece�ini kaydetti.

Kar��l�kl� askeri ataklar�n yerine ekonomik yapt�r�mlar�n g�ndeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri gelece�inin anla��lmas�n�n, piyasalarda iyimserli�i art�rd���n� dile getiren analistler, T�rk liras� varl�klar�ndaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebilece�ini s�yledi.

Analistler, bug�n Almanya’n�n sanayi �retimi ba�ta olmak �zere a��klanacak verilerin takip edilece�ini belirterek, teknik a��dan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin diren� konumunda oldu�unu bildirdi.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.360 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 115.236,49 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,83 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 112.876 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsasında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

İran’ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO’nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya’nın sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: