Borç Ne Kadar

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Türkiye’nin dış borcu açıklandı

Türkiye’nin 31 Mart itibarıyla brüt dış borcu, 466,7 milyar dolar, net dış borcu 303,2 milyar dolar oldu.

Anadolu Ajansı 29.06.2020 – 12:11

İlişkili Haberler

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin brüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 52,9 olarak hesaplandı. Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 303,2 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 14,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 271,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 922,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

İhaleye Girmek İçin Sgk Borcu Ne Kadar Olmalı ?

İhaleye katılayacağınızda ihale makamı sizden hem SGK hem de vergi borcunuzun olmadığına dair yazı ister. İhalelere katılmak için ihale makamı tarafından ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 4a SSK işveren prim borcu ve 4b bağkur prim borcunuzun olmadığına ya da ihalelere katılmak için belirlenen tutarın altında olduğuna dair yazı istenmektedir. Bu yazımızda ise ihale borcu yokturun nasıl alındığı, ihalelere katılmak için borç üst limitinin ne kadar olması gerektiği konusunda detaylı bilgi vereceğiz.

İHALELERE KATILMAK İÇİN SGK’DAN ALINACAK BORCU YOKTUR YAZILARI

Kamu İhale Kanuna göre ihaleye katılacak olan işverenler için SGK’ya borçlarının olup olmadığını gösterir yazı istenilmektedir. İlgili borç sınırları nelerdir, hangi tür borçlar sosyal güvenlik borcu olarak değerlendirilmektedir? Konu ile ilgili SGK’nın 2009/13 sayılı “İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar” konulu genelgesi şöyle;

İhale SGK borcu yoktur yazılarında borç üst limiti ne kadar?

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan bu değişikliğe istinaden, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle,

İşveren ssk prim borcu için üst limit

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının,

– (a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

Yani 2020 yılında tavan prime esas kazanç tutarı 15.221,25×3=45.663,75 TL ‘ye kadar olan işveren ssk prim borcu ihale borcu yoktur yazısında kesinleşmiş borç olarak esas alınmaz.

4b bağkur borcu için üst limit

– 4(b) bendi yani kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

2020 yılı için brüt asgari kazanç 2029,50*3=6088,50 TL ye kadar olan prim borçları ihale borcu yoktur yazısı için engel teşkil etmez.

Sözleşmeli personel için ihale borcu yoktur üst limiti

– (c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,2020 yılı için 2029,50*3=6088,50 TL ye kadar

Alt taşeronlar için ihale borcu yoktur üst limiti

2- Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, 2020 yılı için 2029,5×6=12.177,00 TL ye kadar

Yapılandırma ve taksitlendirme kapsamında olan borçlar ihale borcu yoktur yazısında borç olarak dikkate alınmaz

3– 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları ssk ihale borcu yoktur yazıs ı için engel değildir.

İdari para cezası ve diğer bazı borçlar ihale borcu yoktur yazısında borç olarak kabul edilmez

4– Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

SGK ihale borcu yoktur sorgulamasını hangi tarih itibariyle yapar?

Kamu İhale Genel Tebliğine göre, işverenlerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun, ihale tarihi itibariyle sorgulanması gerekmektedir.

İhale tarihi itibariyle yapılan bu sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarının bulunmaması veya kapsama giren borçları bulunmakla birlikte bu borçların 1 nolu bölümde açıklanan tutarlardan az olması halinde, sözkonusu işverenlere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı şeklinde yazılar verilmektedir.

Bu bağlamda, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödemeleri halinde bu ödemelerin de dikkate alınmasına karar verildiğinden, bundan böyle kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödeyen veya ihale tarihi itibariyle yapılan ödemelerle birlikte kapsama giren borç tutarı 1 nolu bölümde açıklanan sınırların altında olan işverenlere, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazıları verilecektir.

Türkiye Hazine’si 2020’de ne kadar borç ödeyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Hazine Finansman Programı’nı yayımladı. Buna göre 2020 yılında 129 milyar TL’si faiz, toplam 352 milyar TL borç ödemesi yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl yaklaşık 222,6 milyar lira anapara ve 129,4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesi, 299,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde, 2020 yılı gelişmeleri ve 2020 yılı öngörülerini içeren “Hazine Finansman Programı” yayımlandı.

Programda, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) 30 Eylül’de yayımlandığı, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın da 17 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu anımsatılarak, programın, YEP ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlandığı belirtildi.

Programa göre, geçen yıl 59,3 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi bu yıl ocak-ekim döneminde 28,2 aya geriledi. Yüzde 17,5 olan sabit getirili Türk lirası cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti de aynı dönemde yüzde 20,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk defa 2020’de ihraç edilen ve 2020 yılından itibaren yurt içi piyasada düzenli ihracına başlanan kira sertifikaları enstrümanında da şubat, haziran ve ağustos aylarında iç piyasada toplam 3,9 milyar lira tutarında Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracı yapıldı.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ilk defa Ekim 2020’de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları bu yıl da sürdürüldü.

Diğer taraftan, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla bankalara ve yatırım fonlarına yönelik ihraçlara başlandı. Bu yıl yapılan ihraçlar sonucu 9,5 ton altın tahvili ve 62,5 ton altına dayalı kira sertifikası olmak üzere toplam 72 ton altın karşılığı senet ihraç edildi.

2020 YILINDA ÖDENECEK BORÇ: 352 MİLYON TL

Programın 2020 yılı öngörülerine göre, yaklaşık 222,6 milyar lira anapara ve 129,4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 287 milyar lirasının iç borç, 65,1 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

İç borç servisinin 229,5 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57,5 milyar lirasının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması planlanıyor.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının eksi 5,1 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar finansman sağlanması, ayrıca dış piyasa program kredileriyle toplam 9,6 milyar dolarlık dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

300 MİLYON TL İÇ BORÇLANMAYA GİDECEK

Bu öngörüler doğrultusunda, 2020 yılında 299,6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması planlanıyor.

Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması hedefleniyor.

Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini temin için uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecekler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payı ve nakit-borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin belirli bir seviyede tutulması öngörülüyor.

Programa göre, 2020 yılı itfa profili çerçevesinde, farklı vadelerde Türk lirası cinsinden sabit kuponlu tahvillerin “gösterge tahvil” olarak ihracı sürdürülecek.

Türk lirası cinsinden kuponlu/kuponsuz bonolar ve tahviller, ihalelere endeksli farklı vadeli değişken kuponlu tahviller, uzun vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları sürdürülecek, Türk lirası cinsinden kira sertifikalarının şubat, nisan, eylül ve kasım aylarında ihraçları gerçekleştirilecek.

Piyasa katılımcılarının yurt içinde döviz cinsi kira sertifikası talebi veya ilave talepleri ayrıca değerlendirilecek.

Aylık nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve “Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik”te yer alan finansman araçları kullanılabilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek, ihalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: