Bedelsiz sermaye artırımı nedir – İkili seçenekler yatırımı

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir? Rehber

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Hisse senedini nasıl etkiler. Bedelli sermaye artırımı ile arasındaki farklar nelerdir? Sermaye artırımı sürecini ve merak edilenleri detayları ile bu rehberde ele alacağız.

Borsada işlem yapan hisse senedi yatırımcılarının en çok konuştuğu konulardan biridir şüphesiz bedelsiz sermaye arttırımıdır. Öyle ki her sene sadece bedelsiz potansiyeli taşıyan hisselere yatırımı yapanlar fazlasıyla mevcuttur.

Sadece karlı olduğu için değil, halka arz olmuş bir anonim şirketin tıpkı düzenli temettü dağıtımı gibi kurumsallık göstergesi olarakta önemlidir düzenli bedelsiz sermaye artışı. Fakat başlı başına bir yatırım kriteri olmaması elzemdir.

Bu arada temettü nedir? merak edenler ilgili yazımıza buradan ulaşabilirler.

Peki niçin bedelsiz potansiyeli yüksek hisseler yatırımcılar için bu kadar ilgi odağıdır. Tüm bu soruların cevabını teker teker açıklayalım. Şimdi dikkatle okuyunuz.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artışı, halka arz olmuş şirketin iç kaynaklarından kullanmadığı bilanço kalemlerini, sermayeye ekleyerek kullanabilir hale getirmesidir. Bunun sonucunda her yatırımcısına bedel talep etmeden hisse senedi vermektedir.

Bedelli sermaye artırımı ile farkı ise, yatırımcısına verilecek yeni paylar için herhangi ücret talep edilmemesidir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir

Adından anlaşılacağı üzere yeni payların yatırımcılara bir bedel karşılığı satılmasıdır. Bu işlem sonucunda Bedelsiz sermaye artırımının aksine şirkete yeni sermaye girişi olmaktadır.

Bedelli sermaye artırımı konusunda daha fazla bilgi için ilgili yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Bedelsiz Sermaye Artırımının Hisseyi Nasıl Etkiler

Bedelsiz potansiyeli yüksek hisselerin yatırımcılar arasında büyüme potansiyeli taşıdıkları düşünülür. Şirket sermaye artırımına giderek kullanılmayan kaynaklarını kullanmaya başlar.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

Halka arz olmuş hisse senetlerinin sermaye arttırımına gitmesi sonucunda yeni yatırımlar yapacağı ve karlılığının artacağı görüşü yaygındır. Hal böyle olunca bedelsiz potansiyeli yüksek hisselerin, Borsada yükseliş göstereceği algısı hakimdir.

Bedelsiz Sermaye Artırımına Nasıl Katılabilirim

Sermaye artırımı bedelsiz olarak yapılıyorsa, herhangi işlem yapmanıza gerek yoktur. Sadece sermaye artırımı yapılmadan önceki seans, söz konusu şirketin hisse senetlerine sahip olmanız yeterlidir.

Sermaye artırımı ile ilgili bir başka husus ise işlem sonucunda yatırımcının elindeki hisse senedi adedi artacak ama temsil ettiği miktar sabit kalacak olmasıdır. Örneğin 5 lot X hisse senediniz var ve şirket ertesi günü sermaye artırım yapacak.

Sermaye artırımı yapılmadan önceki seans hissenin kapanış fiyatının 10 lira olduğunu farz edelim ve şirket her yatırımcısının elindeki 1 lot hisse senedine 1 lot bedelsiz olarak hisse senedi verecek. Bu durumda sermaye artırımının gerçekleştiği açılış seansında hissenin fiyatı 5 lira olacak ama elimizdeki lot sayısı 10’a çıkacaktır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Yatırımcıya Ne Kazandırır

Bedelsiz sermaye artışıyapan şirketin yeni yatırımlar yapacağı ve büyüme potansiyeli taşıdığını belirtmiştik. Bu durumun şirket karlılığına yansıyacağı beklentisi kimi hisse senetlerinde primli fiyat hareketliliklerine sebep olabilir.

Fakat durum her zaman bu şekilde gerçekleşmeyebilir. Kimi bedelsiz potansiyeli yüksek hisseler sermaye artırımı öncesinde yatırımcılar tarafından fazlaca talep görmektedir. Bu durum hisse senedini olması gerekenden daha primli fiyatlanmasına sebep olmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz durumların bir çok farklı çeşidi bedelsiz sermaye artırım sürecinin öncesinde ve sonrasında görülebilmektedir. Bu sebeple bir hisse senedinin yüksek bedelsiz potansiyeli taşıması tek başına yatırım yapma kriteri olmamalıdır.

Düzenli bedelsiz sermaye artırımı, şirketin büyüme eğilimi olduğunu göstermesi sebebiyle iyi bir kurumsallık göstergesidir. Burada hisse senedi için önemli kıstas “düzenli bedelsiz sermaye artırımı” yapıyor olmasıdır.

Hepsinden öte bedelsiz sermaye artırımı hisse senedi için tek başına yatırım yapma kriteri olmaması gereğini tekrar vurgulamakta fayda görüyoruz. Çünkü ne sebeple olursa olsun piyasadaki her anormal fiyat hareketi yatırımcılar açısından risktir.

Şirketler Açısından Faydaları Nelerdir

Bedelsiz pay dağıtım işleminin şirket için en büyük artısı kullanmadığı bilanço kalemlerini sermayesine dahil edecek olmasıdır. Bu sayede şirket yeni yatırımlar yapabilir.

Halka arz olmuş şirketler için düzenli bedelsiz sermaye artırımı yapılması yatırımcılar nezdinde olumlu karşılanmaktadır. Aynı zamanda şirketlere vergi avantajıda sağlamaktadır.

Halka arz olmuş şirketlerin sermaye artırımına gitmeden önce konuya ilişkin KAP’a bildirimde bulunmaları zorunludur. Kamuyu Aydınlatma Platformunda bulunan sermaye artırım ve şirket haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz Sermaye Kanunu

Anonim ve limited şirketlerde ihtiyatlarının daha kolay sağlanabilmesi için 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu düzenlenmiştir. Sermaye artırımı 3 şekildedir. Şartlı sermaye artırımı , bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımı. Bu çalışmada bedelsiz sermaye artırımına değineceğiz.
Bedelsiz sermaye artırımı; şirketlerin iç kaynaklarından (yedek akçe ya da fonlar) sermayeye aktardıkları tutar karşılığında çıkardıkları hisselerin bir bedel alınmaksızın ortaklara dağıtılmasıdır. Bu paylar iç kaynaklardan karşılanır. Bu yüzden işletme dışından fon girişi olamamaktadır.

Bedelsiz sermayenin avantajları

• Emisyon primi ile iştirak ve duran varlık satış karı kalemlerinden yapılan sermaye artırımlarının vergi avantajı sağlaması,
• Şirketlerin enflasyon karşısında erimiş olan sermayelerini güncelleyebilmeleri,
• Hisse senedi fiyatındaki bölünme ile birlikte daha fazla küçük yatırımcının yatırım yapabilmesine olanak sağlamasıdır.

Bedelsiz sermaye artırımını bireysel yatırımcı için değerlendirirsek, hisse senedi artar ve hisse başına düşen kar azalır. Ancak hissedarın aldığı kar payı değişmez. Gerçek anlamda bedelsiz sermaye artırımları işletmelerin mali durumuna önemli bir katkı sağlamamasına rağmen, bireysel yatırımcılar, yatırım kararlarında şirketlerin yaptıkları bedelsiz sermaye artırımlarını dikkate almaktadırlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarında bedelsiz sermaye artırımının hisse senetlerinin fiyatlarına etkileri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu konu üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.

Literatür Araştırması

Barnes ve Ma (2001), Çin’de hisse senedi piyasalarında bedelsiz hisse senedi duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkilerini araştırmışlar yüksek oranda bedelsiz sermaye artımı veren şirketler duyurudan sonra pozitif, düşük oranda bedelsiz sermaye artırımı veren şirketler duyurudan sonra negatif getiri getirdiğini bulmuşlardır.

Juan (2003), 1997-2001 yılları arasında Kuala Lumpur Borsasında bedelsiz hisse senedi duyurularının, duyurudan önceki gün ve duyurunun yapıldığı günle birlikte sonraki 2 gün boyunca yüksek getiri sağladığını ifade etmiştir.

Gunasekara (2005), 1993-2004 yılları arasında Sri Lanka hisse senedi piyasasında bedelsiz hisse senedi duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisini araştırmış ve duyurunun yapıldığı günde pozitif bir etkisinin olduğunu belirtmiştir. % 50 den fazla bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlerin %50 den az bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlerden daha fazla getiri sağladığını söylemiştir.

Jeelan Basha. V (2020), yaptığı çalışmada bedelsiz sermaye artırımının şirketin hisse senedi başına kar ve piyasa fiyatını önemli derecede etkilemediğini ve değişkenlerin ölçülü derecede korelasyona sahip olduklarını ortaya koymuştur.

Sonuç

2020 döneminde bedelsiz sermaye artırımı duyurusu yapan şirketler tümüyle ele alınmış ve incelenmiştir. Ardından bedelsiz sermaye artırım oranları %100’den küçük ve %100 ve üzeri olan şirketler ayrı olarak incelenmiş ve bedelsiz sermaye artırım oranlarının etkisi araştırılmıştır. Bedelsiz sermaye artırım oranı %100’den düşük olan şirketlerin anormal getirileri incelendiğinde, olay penceresi içerisinde herhangi bir günde istatistiksel olarak anlamlı anormal getiri elde edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bedelsiz sermaye artırım oranı %100 ve daha yüksek oranda olan şirketlerin anormal getirileri incelendiğinde, olay tarihinden 4 gün sonra anlamlı anormal getiri elde etmek mümkündür. Ancak bu anormal getiri negatiftir. Dolayısıyla olay tarihinden 4 gün sonra yatırımcıların pozitif getiri elde edebilmeleri için açığa satış işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak; 2020 yılları arasında bedelsiz sermaye artırımı duyurusu yapan şirketlerin hisse senetlerinden olay penceresi içerisinde (-5 gün,+5 gün) kümülatif anormal getiriler elde edilebilmektedir. Dolayısıyla Borsa İstanbul’un incelenen dönem içinde etkin bir piyasa olmadığı söylenebilir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir? Bedelli Rehberi

Bedelli sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı ile farkı nedir. Hisse senedi fiyatları nasıl etkilenir. Bedelli sermaye artırımı avantajlı mı? Tüm detaylar bu yazımızda.

Hisse senedi yatırımcılarının zaman zaman karşılaştığı bir durumdur bedelli sermaye artışı. Borsada işlem yapan yatırımcılar tarafından çoğu zaman hoş karşılanmayan ve hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilen bir husustur.

Bu özelliği ile ayrıca bir öneme sahip ve tüm yatırımcılar tarafından bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bu yazımızda Borsada bedelli ne demek detayları ile inceleyeceğiz lütfen sonuna kadar dikkatle okuyun.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir

Bedelsiz sermaye artırımı yazımızda şirketin iç kaynaklarını sermayesine eklediğini belirtmiştik. Bedelsiz sermaye artırımı üzerine daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Bedelli sermaye artışı, şirketin yeni hisse senedi ihraç ederek dış finansman sağlaması durumudur. Bedellide şirket sermaye artırımı yaparken yeni Hisse senedi ihraç etmektedir.

Adından anlaşılacağı üzere bu yeni paylar bir bedel karşılığı satılmaktadır. Bu işlem sonucunda Bedelsiz sermaye artırımının aksine şirkete yeni sermaye girişi olmaktadır.

Bedelli sermaye artışı, yeni ihraç edilecek hisse senetlerinin bedel karşılığı satılması sebebiyle halka arz benzeri bir durumdur. Fakat en temel fark, halka arzda şirketlerin ilk kez hisse senedi ihraç edecek olmasıdır.

Halka arz ile ilgili daha detaylı bilgi için Halka arz nedir? Ne kazandırır konulu yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Bedelli Sermaye Artırımına Nasıl Katılınır

Hisse senedinin yatırımcısına kazandırdığı haklardan olan rüçhan hakkı ile mevcut pay sahipleri, yeni çıkarılacak hisse senedinin bedelini nakit olarak yatırarak bedelli işlemine katılınabilir. Bu hakka sahip olmak için bedelli işlemi öncesinde hisse senedini elinde bulunduruyor olmak yeterlidir.

Rüçhan hakkı hisse senedinin yatırımcıya kazandırdığı haklardan biridir. Hisse senedinin özellikleri ve getirdiği hakları incelediğimiz Hisse senedi nedir? nasıl alınır satılır başlıklı yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Bedelli işlemine katılmak istemeyen yatırımcılar dilerlerse rüçhan haklarını Borsa istanbul bünyesinde yer alan rüçhan hakkı kupon pazarı üzerinden satabilirler.

Bedelli Sermaye Artırımı Hesaplama

Bedelli sermaye artışı sonrası hisse fiyatı, hisse senedinin son kapanış seansı fiyatının, hisse başı bedelin ve bedelli oranınını çarpılıp çıkan sonucun bedelli oranına bölünmesi ile bulunabilir.

Bedelli sermaye artırımı hesaplama işlemi sırasında, bu işlemlerle uğraşmak yerine buradaki hesap makinesini kullanabilirsiniz.

Bedelli Sermaye Artırımı Hisse Senedini Nasıl Etkiler

Bir çok yatırımcının en çok merak ettiği kısım muhtemelen yazımızın tamda burasıdır. Bedelli sermaye artırımları Borsa istanbul tarihi boyunca hisse senetlerinde farklı fiyatlamalara neden olmuştur.

Geçmişteki örneklere bakarak Bedelsiz sermaye artırımı veya temettü ödemesi kadar hisselere prim kazandıran bir işlem olmasada iyi yönetildiğinde bu süreç hem şirket hemde yatırımcı açısından oldukça karlı sonuçlanabilmektedir.

İyi yönetimden kasıt, Bedelli sermaye artırımı ile şirketin kasasına girecek olan sermayenin verimli kullanılarak şirketin karlılığının teşvik edilmesidir. Ayrıca sermaye artırımı ile şirkete gelecek sermayenin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı kamuya açıklanmalıdır.

Bedelli Sermaye Artırımı Şirketi Nasıl Etkiler

Şüphesiz bedelli işlemi en çok Hisse senetleri borsada halka arz olmuş şirketlere yarar sağlamaktadır. Nitekim bedelli işlemi ile şirketlere önemli ölçüde dış kaynak girişi olmaktadır.

Bu dış kaynak girişinin etkileri ise orta ve uzun vadede görülecektir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi eğer şirket bu dış kaynağı verimli kullanırsa karlılığını arttıracak ve sektöründe büyüyecektir.

Bedelli Sermaye Artırımı Avantajlı Mı

Bu bölümde bu soruya yatırımcılar açısından cevap arayacağız. Yatırımcılar arasında bedelli işlemi büyük ölçüde istenmeyen ve hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etki bırakan bir durum olarak bilinmektedir.

Yatırımcılar bedelli işlemi, hisse senedi üzerinde ilerleyen dönemde avantaj mı dezavantaj mı yaratacak bunu anlaması gereklidir. Şirketin kasasına girecek sermayenin nasıl kullanılacağını incelemesi bu noktada yararlı olacaktır.

Yeni yatırımlara veya karlılığa yönelik girişimler için kullanılacak bir sermaye artırımı mutlaka hisse senedi üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etki bırakacaktır.

Uzun vadeli yatırım düşünenler için bedelli sermaye artırımı bu noktada göreceli olarak yatırımlarında daha az etkiye sahip olduğu söylenebilir. Uzun vadeli hisse senedi yatırımı üzerine daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Bunun aksine sermaye artırımı ile gelecek yeni sermayenin kullanım alanı net olarak belirtilmemiş ise yatırımcının bu hususta biraz daha dikkatli davranması yararına olacaktır.

2021 YILININ EN İYİ TİCARET PLATFORMLARI VE FİNANSAL ARAÇLARI:
 • Binarium
  Binarium

  Sıralamada birincilik! En iyi ikili opsiyon broker!
  Yeni başlayanlar için mükemmel seçim! Ücretsiz eğitim ve
  demo hesabı! Kayıt bonusu!

 • Binomo
  Binomo

  Çok yüksek getirili bir finansal araç!

İkili Opsiyonlar ve Forex Hakkında Her Şey
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: